Anda di halaman 1dari 1

ANEXA 24

MODEL
DECIZIE DE ÎNCADRARE ÎN CLASE DE CALITATE
SERVICIU SOCIAL

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECȚIEI SOCIALE ȘI PERSOANELOR


VÂRSTNICE
CABINET MINISTRU

DECIZIE
nr. …………………din (zi, lună, an)………………………..

Având în vedere:
Prevederile art.22 din Legea nr.197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor
sociale, cu modificările ulterioare
Propunerea de încadrare în clase de calitate a serviciilor sociale formulată în Raportul de
evaluare în teren a calității serviciului social, cu nr……………….din data de …………....
Se încadrează serviciul social (denumire)……………………………………………………………..
cu sediul (adresa completă)……………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….
În casa de calitate :…………………………………………………….

Ministrul muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice

/ L.S.\

\ ____/

---------------