Anda di halaman 1dari 1

Assalaamu ‘alaikum Wr Wb

Jamaah shalat subuh yang dirahmati Allah


Marilah sebelumnya kita panjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah, kita masih diberi nikmat oleh
Allah sehingga dapat melaksanakan shalat Subuh pada pagi hari ini dengan berjamaah.
Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW
dan semoga kita mendapat syafaat dari beliau.
Jamaah Shalat Subuh yang saya hormati,
Mari kita buka pengajian pada pagi hari ini dengan membaca basmalaah bersama – sama.
Untuk mengisi pengajian kami mohonkan kepada Bapak ( )
Waktu dan tempat kami haturkan

Jamaah shalat Subuh yang diridhai Allah


Demikian tadi isian pengajian dari Bapak ( ) .
Semoga kita dapat mengambil hikmah dan intisari pengajian tersebut dan dapat mengamalkan
dalam kehidupan sehari – hari.
Dan semoga bapak ( ) mendapat pahala dan balasan yang lebih baik dari Allah SWT.
Jamaah shalat Subuh yang kami mulyakan
Mari kita tutup pengajian pada pagi hari ini dengan membaca bacaan hamdalah dan doa kaffaratul
majelis.
Banyak salah dan khilaf dari saya mohon maaf
Wassalaamu ‘alaikum Wr Wb

Anda mungkin juga menyukai