Anda di halaman 1dari 4

Hikayat Hang Tuah Bab VII

Perkahwinan Radin Mas Ayu

dengan Raja Melaka (Sang Maniaka)

Sultan Melaka bersama rombongan telah datang ke Majapahit bertujuan untuk mengahwini
Raden Mas Ayu. Rombongan ini diringi oleh Patih Kerma Wijaya, Hang Tuah dan lain-lain pegawai
serta rakyat Melaka.

Di Majapahit, Radin Mas Ayu adalah anak kepada Betara Majapahit. Upacara perkahwinan
dimulakan dengan majlis berjaga-jaga. Hang Tuah berjawatan sebagai seorang Bentara. Sultan
Melaka telah menghantar belanja perkahwinan dengan persembahan emas tujuh bahara, kain
tujuh peti dan perempuan dayang seramai 70 orang. Sultan Melaka telah mengadap Betara
Majapahit.

Ketika majlis mengadap diadakan berlaku perancangan jahat Patih Gajah Mada iaitu salah seorang
pembesar Majapahit. Hang Tuah telah menunjukkan kehebatannya memarang mata tombak dan
membunuh pencabarnya.

Kemudian datang pula Taming Sari datang mengamuk dan menikam ramai orang. Hang Tuah
berani berhadapan dengan tentangan Taming Sari ketika pihak lain termasuk Patih Gajah Mada
melarikan diri. Pada awalnya Taming Sari sukar dikalahkan kerana tidak lut diparang oleh Hang
Tuah. Kekuatan Taming Sari ada pada kerisnya. Hang Tuah pun membuat muslihat agar mereka
berdua bersama-sama mengamuk Betara Majapahit. Hang Tuah mengajak Taming Sari bertukar
keris. Apabila sahaja Hang Tuah mendapat Keris Taming Sari, beliau telah memekis dan berlawan
semula dengan Taming Sari. Hang Tuah telah berjaya mengalahkan Taming Sari dan
dianugerahkan keris yang dimiliki oleh Taming Sari. Hang Tuah juga diberi gelaran Laksamana oleh
Ratu Majapahit serta anugerah Sungai Jemaja.

1. Mengenal pasti jenis dan ciri-ciri prosa tradisional terpilih.

Jenis karya di atas adalah sejenis karya sastera epik seperti definisi berikut:

Epik adalah sebuah genre puisi naratif yang luas, dicirikan dengan kepanjangannya, pelbagai latar,
sejumlah watak-watak yang besar dan berat serta jangka masa yang lama. Biasanya melibatkan
cerita-cerita zaman kuno ratusan tahun lampau dan kadang-kala sukar untuk difahami kerana ada
maksud tersurat dan maksud tersirat. Ia mengemukakan watak wira yang agung dalam satu rentetan
peristiwa yang meliputi mitos, lagenda, dongeng dan sejarah. Epik biasanya dianggap penting bagi
perjalanan sejarah sesebuah bangsa, dan merupakan sumber inspirasi kepada bangsa yang
melahirkan epik tersebut.[1]

Dasar penceritaan epik tertumpu kepada kepahlawanan seseorang wira. Sebagai seorang wira, dia
perlu mempunyai sifat-sifat dan perlakuan fizikal yang berbentuk kepahlawanan. Wira harus
bersedia menghadapi cabaran dan dapat membuktikan kepahlawanannya. Masyarakat pula dapat
menerima dan mengakui kepahlawanan wira tersebut sebagai yang terunggul pada zamannya.

Ciri-ciri epik adalah:

1. Pahlawan tampil sebagai susuk tubuh yang mengkagumkan. Hang Tuah mampu mengalahkan
pencabarnya seorang diri dan memenangi pertarungan tersebut. Malah Hang Tuah sangat
bijaksana kerana mampu memperdaya Taming Sari agar mereka saling bertukar keris.

2. Latar penceritaan pahlawan adalah luas, universal dan berlaku di sebarang tempat. Asal Hang
Tuah daripada Melaka sedangkan penceritaan di atas adalah di Majapahit.

3. Keberanian tokoh dijadikan bahagian penting dalam keseluruhan tema.


Hang Tuah digambarkan sangat berani menentang musuh seorang diri tanpa bantuan rakan-rakan
yang lain.

4. Ada keterlibatan unsur supernatural (kuasa luarbiasa). Hang Tuah tidak cedera walau sedikitpun
dalam pertarungannya. Perkara ini adalah suatu yang luar biasa.

5. Tindakan pahlawan bersifat objektif. Watak epik dilukiskan secara tidak langsung melalui dialog
dan aksinya sahaja...seperti Hang Tuah diceritakan berjaya mengelak tikaman, melompat ke kiri
dan kanan. Hal ini menggambarkan ketangkasan watak Hang Tuah.

2. Menyatakan kepentingan karya dalam konteks sarwajagat (world view) masyarakat melayu
tradisional.

Sekiranya kita mengkaji sikap dan sifat Hang Tuah, beliau boleh dijadikan contoh kepada setiap
individu manusia seperti berikut:

2.1 Perlu bersikap berani


Seseorang individu yang dianggap berani ialah, sanggup menggadaikan nyawa demi membantu
orang lain. Dalam konteks Hikayat Hang Tuah, keberanian Hang Tuah tidak dapat dinafikan.
Kesanggupan menentang musuh seorang diri sudah cukup menggambarkan beliau seorang yang
sanat berani. Apatah lagi menentang musuh yang handal seperti Taming Sari.

2.2 Manusia perlu bijaksana.


Kebijaksanaan adalah sesuatu yang penting dan signifikan kepada diri seseorang. Selalunya aspek
kebijaksanaan dikaitkan dengan kebolehan seseorang itu menyelesaikan masalah dan dapat
mengatasi masalah dengan jayanya. Ketika Hang Tuah bertikam dengan Taming Sari, Hang Tuah
sangat bijaksana mencari punca masalah yang menyebabkan dirinya tidak mampu mencederakan
Taming Sari. Seterusnya, dengan kebijaksana. Akhirnya Taming Sari terpedaya dan dapat dibunuh.

2.3 Taat setia kepada ketua.


Kemana sahaja Sultan Melaka pergi, Hang Tuah sentiasa bersamanya.

2.4 Menghargai jasa dan sumbangan pihak lain.


Hang Tuah diberi anugerah Sungai Jemaja oleh Betara Majapahit sebagai salah satu cara
menghargai jasa-jasanya.

2.5 Sentiasa berwaspada.


Perlu bersikap waspada terutama dengan pihak yang tidak kita kenali saperti Patih Gajah Mada.
Apabila kita berada di perantuan, kita perlu sentiasa berhati-hati.

2.6 Hormat menghormati.


Sebarang tindakan yang dilakukan Hang Tuah di Majapahit mendapat restu pemerintah di sana.
Sultan Melaka dan Hang Tuah sentiasa sedar bahawa mereka berada di negara orang (Majapahit).

2.7 Menghormati tetamu.

2.8 Gambaran adat dan budaya masyarakat.


Majlis perkahwinan antara Raja Melaka dengan Radin Emas Ayu digambarkan mempunyai adat-
adat tertentu yang diamalkan oleh masyarakatnya. Di antara adat perkahwinan itu ialah seperti
adat berjaga-jaga, hantaran mas kahwin, berarak dan mengadap raja.

********sekadar beberapa pandangan yang boleh difikir bersama.

3. Menjelaskan watak dan perwatakan

Watak Hang Tuah.

Seorang rakyat Melaka, pengiring kepada Sultan Melaka. Mendapat Gelaran Laksamana apabila
berjaya mengalahkan Taming Sari. Ada lima sahabat.

Perwatakan Hang Tuah


1. Taat setia
2. Berani
4. Bijaksana
5. Tangkas bermain senjata.
6. Sangat menghormati raja.
**** perwatakan di atas perlu dihuraikan.

4. Menyatakan aspek estetik dalam karya kajian.

4.1 Penggunaan bahasa yang indah sesuai dengan zaman.


4.2 Ketepatan pemilihan kata.
4.3

Anda mungkin juga menyukai