Anda di halaman 1dari 19

ISI

KANDUNGAN
PENGHARGAAN

OBJEKTIF

SPESIFIKASI TUGASAN

BAHAGIAN 1

BAHAGIAN 2

BAHAGIAN3

BAHAGIAN 4

PENEROKAAN LANJUTAN

REFLEKSI

KESIMPULAN
RUBRIK KPMT 2018

PENGHARGAA
n
Alhamdulillah,kerana diberi kudrat untuk
melaksanakan tugasan kerja projek matematik
tambahan 2018 ini.Sekalung perhargaan kepada
pihak Kementerian Pendidikan Malaysia kerana
memberi peluang kepada semua pelajar di Malaysia
dan saya bagi menyiapkan tugasan yang menarik
ini.Dimana,apa yang kita pelajari dapat
diaplikasikan dalam kehidupan.

Tidak lupa buat guru saya Puan Farhanis Syamimi


binti Zoolkafli yang banyak mencurah idea serta
menguatkan semangat saya dalam perjuangan kerja
projek ini.Ibubapa yang tidak lokek memberi
sumbangan daripada segi kewangan dan dorongan
serta rakan-rakan yang sudi membantu,hanya Allah
sahaja yang dapat membalasnya.

Saya berharap dengan adanya kerja projek


ini,membuka mata saya bahawa subjek matematik
tambahan adalah penting dan dapat melatih saya
untuk mendapatkan skor yang lebih baik di hari
muka.

Objektif
Tujuan menjalanakan kerja projek ini adalah:

1)Mengaplikasikan dan mengadaptasikan pelbagai


strategi penyelesaian masalah untuk menyelesaikan
masalah rutin dan bukan rutin.

2)Memperolehi kemahiran berkomunikasi dalam


maematik yang berkesan secara lisan dan bertulis.

3)Menggunakan bahasa matematik untuk


mengekspresikan idea matematik dengan betul dan tepat.
4)Membentuk pengetahuan dan kemahiran yang berguna
untuk kerjaya masa hadapan.

5)Melatih diri untuk menghargai nilai-nilai intrinsik


matematik dan menjadi lebih kreatif dan inovatif.

6)Menyedari kepentingan dan keindahan matematik.

7)Meningkatkan kemahiran berfikir.

Spesifikasi
tugasan
Pembentangan projek:
Projek ini mengandungi empat bahagian:

Bahagian Pertama

Pengenalan janjang,sejarah origami dan kaitannya


dengan matematik.
Bahagian kedua

Mengaplikasikan pelbagai rumus dan kaedah untuk mencari


luas segi tiga dalam lipatan origami.

Bahagian ketiga
Menyelidik hubungkait antara panjang sisi dan perimeter
segitiga hasil lipatan satu sudut kertas.

Bahagian keempat

Mengaplikasikan formula Heron bagi menentukan luas segi


tiga.

IDEA:

Dalam menyelesaikan masalah kerja projek


ini,teori serta rumus asas matematik telah
diaplikasikan seperti
CARTA ALIR:

Penerangan Perbincanga Rujukan


daripada n bersama internet
guru rakan

Penyerahan Semakan Pelaksanaan


projek guru projek
matapelajara
n

Bahagian 1
Janjang meruupakan satu jujukan nombor yang
memenuhi syarat tertentu.Terdapat 2 jenis janjang yang
kita pelajari iatu
(a)Janjang Aritmetik- suatu jujukan nombor yang
mempunyai beza yang sepunya.
(b)Janjang Geometri- satu jujukan nombor yang
mempunyai nisbah yang sepunya.

Terbitan formula bagi Janjang Aritmetik ialah

Terbitan formula bagi Janjang Geometri ialah

Janjang Geometri mula didokumentasikan oleh Euclid


of Alexandria iatu seorang bapa geometri.Dalam
Book Vill,ia lebih menjerumus kepada perbandingan
nombor dan jujukan geometri.
Sejarah Origami
Origami merupakan satu teknik lipatan sama ada
dengan menggunakan kain mahupun kertas. Ia
merupakan satu hasil kerja tangan yang sangat teliti
dan halus pada pandangan.

Origami merupakan satu kesenian melipat kertas yang


dipercayai bermula semenjak kertas mulai
diperkenalkan pada abad pertama di Cina pada 105
A.D. oleh seorang Cina terkasi yang bernama Ts'ai
Lun.

Kertas yang dibuat daripada hancuran tumbuhan dan


kain buruk menjadikan kertas dapat dihasilkan dengan
lebih mudah dan banyak. Contoh-contoh awal origami
yang berasal dari Cina ialah tongkang Cina dan kotak.

Pada abad keenam, cara pembuatan kertas


kemudiannya dibawa ke Sepanyol oleh orang-orang
Arab; dan juga ke Jepun (610 A.D.) oleh seorang sami
Buddha bernama Dokyo yang juga merupakan doktor
peribadi Ratu Shotoku

Semenjak itu, Origami menjadi terkenal dalam


kalangan orang Jepun semenjak turun-temurun
sehinggakan ke hari ini terutamanya dengan
penghasilan kertas Jepun tempatan yang dipanggil
Washi.

Origami mengikut Bahasa Jepun ialah ‘ori’


bermaksud melipat dan ‘Kami’bermaksud kertas.
Ianya telah menjadi seni rakyat tradisional Jepun dan
mula dipopularkanpada pertengahan 1990an. Objektif
kesenian origami ini ialah mengubah lembaran datar
bahan seperti kertas menjadi patung melalui teknik
ganda dan teknik mematung. Ianya tidak
menggunakan bahan lain seperti gam. Jumlah lipatan
dasar origami adalah kecil tetapi boleh digabungkan
dengan kertas lain menggunakan teknik yang pelbagai.
Secara umunnya origami adalah selembar kertas persegi
yang sisinya mungkin berbeza warna dan dicetak

Menurut Buku Membentuk dan Membuat Binaan,


origami ini mempunyai jenis-jenis bentuk iaitu bentuk
haiwan, barang permainan, tumbuh-tumbuhan dan
perhiasan. Bentuk haiwan ialah bentuk yang paling
popular terutama haiwan seperti burung, ikan, rama-rama
dan arnab. Manakala bentuk permainan seperti sampan,
kereta, bangunan dan perabot kecil (miniature). Bentuk
tumbuh-tumbuhan pula ialah terdiri dari bentuk bunga,
daun dan pokok pain. Biasanya digunakan untuk kad
ucapan. Contoh bunga yang paling digemari ialah bunga
dahlia dan tulip. Bentuk perhiasaan pula ialah direka
bentuk untuk difungsikan di atas meja, pelengkap meja
dan untuk sesuatu perayaan.

MATEMATIK DAN
ORIGAMI
kita melihat cara seseorang boleh menggunakan origami
untuk mengukuhkan pemahaman pelajar subjek
matematik, seperti geometri. Sebagai contoh, penggunaan
origami boleh digunakan untuk
mengaitkan konsep khusus seperti
simetri.Kebiasannya,lipatan origami tradisional
menuntut teori matematik bukan asal lipat serta
professional.

Satu aspek penting dari origami adalah simetri. Ia


sebenarnya biasa untuk pelbagai jenis pembinaan origami
untuk dikelompokkan atau dikategorikan mengikut jenis
simetri mereka pameran sekali dibuat sepenuhnya.
Terjemahan, putaran, dan pantulan semua dihubungkan
kepada simetri kerana mereka adalah setiap isometri.
Isometri dicipta apabila satu angka diubah untuk
mewujudkan beberapa angka identik lain yang
mengekalkan kawasan, mengukur sudut, dan
jarak. Mengelaskan pembinaan origami dengan simetri
juga merupakan cara untuk melihat seni dari satu sudut
pandangan matematik dan mudah digunakan di dalam
kelas semasa membincangkan
bentuk simetri (Robichaux dan Rodrigue, 2003). Angka 1
hingga 3 menggambarkan tiga tokoh origami, yang
dilabel dengan jenis simetri yang mereka wakili.

(rajah 1)
Bintang origami yang ditunjukkan dalam Rajah 1 boleh
dibahagikan kepada enam bentuk simetri. Ini angka
menyediakan contoh simetri putaran kerana imej yang
terhasil, apabila berputar sama ada mengikut arah jam
atau lawan jam dalam 60◦ kenaikan, adalah sama denga
bentuk asal. Setiap satu daripada enam bahagian yang
dilabelkan dalam Rajah 1 menduduki 60 ◦ angka.
Dengan menambah semua enam bahagian, seseorang
mendapati bahawa jumlah sudut seksyen kepada
sejumlah 360 ◦, yang adalah jumlah darjah yang
diperlukan untuk membuat pusingan penuh. Oleh itu
dengan berputar angka 60◦ mengikut arah jam atau
lawan jam, imej itu akan beralih ke dirinya sendiri.
Gelang origami digambarkan dalam Rajah 2 bukanlah
satu contoh simetri refleksi dan tidak simetri putaran,
tetapi dari simetri translasi. Dalam istilah matematik,
simetri translasi adalah "gelongsor" bentuk dalam
mana-mana arah selagi bentuknya tetap sama. Kami
tahu angka ini termasuk dalam kategori ini kerana
seseorang boleh meluncur
bahagian yang dipilih dari angka di atas ke kanan dan
ia mengulangi sendiri berulang-ulang sehingga
membuat pusingan penuh
Komputer boleh digunakan untuk meneroka origami pada tahap yang
lebih mendalam, yang membolehkan folder untuk dicipta
angka-angka rumit yang tidak mustahil untuk dibina. Terdapat beberapa
program computer seperti TreeMaker, yang membantu dalam reka
bentuk origami yang lebih canggih menggunakan algoritma geometri.
Mereka sebenarnya tidak membuat angka origami tetapi membantu artis
dalam menyediakan cetak biru mental mereka. Program-program ini
membawa matematik
kepada kehidupan dan bentuk fizikal. Pada hakikatnya, mereka hanya
mengira yang luas algoritma yang diperlukan untuk membuat angka.

Origami juga membantu pelajar yang lemah mengenai pecahaan dan


konsep geometri.Sejak saat itu,origami digunakan dalam medium
pembelajaran.Ini bermanfaat untuk membawa kefahaman mengenai
konsep geometri,rumus dan label.

Gambar diatas menunjukkan origami boleh menggambarkan konsep


pecahan yang diperlukan untuk membuat lipatan sesuatu bentuk.
Bahagian 2
BAHAGIAN 3
BAHAGIAN 4
(PENEROKAAN LANJUTAN)
REFLEKSI
Orang dulu memanggilnya ilmu hisab,
Ilmu yang menggunakan perhitungan.
.
Dengan ilmu inilah,
Kita mampu membina piramid
Dengan rumus matematik,
Kita dapat mengenal varsiti bentuk
.
Tanpa ilmu ini,dunia tidak akan maju
Semuanya bakal huru-hara
Malah pergerakan planet di alam semesta juga
Menggunakan formula yang kompleks
Hanya Tuhan Yang Satu sahaja tahu.
.
Matematik jua bapa kepada bidang yang lain,
Maka perlulah kita minat dan kuasai,
Bukanlah untuk mendapat perkerjaan semata,
Namun ilmu ini seringkali dikaitkan dengan konsepsi
pemikiran manusia.
.
Ia mengajar bahawa satu masalah bukan hanya
bergantung kepada satu solusi,
Menghindarkan pemikiran kita beku dan jumud
Dalam berfikir.
Terima kasih kerana perkenalkan saya kepada ilmu ini.

KESIMPULAN
Selepas melakukan penyelidikan dan
menjawab soalan-soalan,saya melihat
bahawa penggunaan konsep matematik
tambahan adalah mudah dan
menyeronokkan.Projek ini dapat
meluaskan pemikiran saya
mengadaptasikan matematik dalam
kehidupan seharian.
Kesimpulannya,reka bentuk origami
banyak kaitannya dengan rumus
matematik seperti geometri,trigonometri
dan lain-lain.Penting mengamalkan
konsep ini bagi membentuk origami yang
lebih kemas dan cantik.