Anda di halaman 1dari 5

DAFTAR NILAI KELOMPOK A

NILAI TUGAS
NIM NAMA MAHASISWA TP TUPRA TP TUPRA TP TUPRA TP TUPRA TP
P3E115001 JUMRIANA JAFAR 65 80
P3E115002 LA ODE MAHDAR FANDY 85 80
P3E115003 AHMAD ADRIANSYAH RIJAL 70 80 75
P3E115006 ERINIASI 75 80
P3E115007 ALMIN 65 80
P3E115008 RISMAYANA 75 80
P3E115009 FIRDA AMALIA NUR 85
P3E115012 ISALMAN 65
P3E115013 KHATIB RAMADHAN 75 80
P3E115014 MONALISA ODE RANGGO 75 80
P3E115015 ZULKIFLI RAKHMAN ARIF 75 80
P3E115016 YUYUN WAGYUNINGSIH 60 80
P3E115017 SAINAL ABIDIN 85 80
P3E115019 RIKHA FITRIA RUSMIN 75 80
P3E115020 ZAINI MIFTAH 75 80
P3E115021 CIKA AULIA KHAIRUNISA 80
P3E115022 TRI RESKIYUSTININGTYAS 85 80
P3E115034 AZMAN HAMDAN 75 80
UGAS
TUPRA TP TUPRA TP TUPRA MID FINAL JUMLAH
145
165
75 300
155
145
155
85
65
155
155
155
140
75 240
155
155
75 155
165
155
DAFTAR HADIR
PERTEMUAN KE
NIM NAMA MAHASISWA 1 2 3 4 5 6 7 8 9
P3E115001 JUMRIANA JAFAR 1 1
P3E115002 LA ODE MAHDAR FANDY 1 1
P3E115003 AHMAD ADRIANSYAH RIJAL 1 1
P3E115006 ERINIASI 1 1
P3E115007 ALMIN 1 1
P3E115008 RISMAYANA 1 1
P3E115009 FIRDA AMALIA NUR 1 S
P3E115012 ISALMAN 1 S
P3E115013 KHATIB RAMADHAN 1 1
P3E115014 MONALISA ODE RANGGO 1 1
P3E115015 ZULKIFLI RAKHMAN ARIF 1 1
P3E115016 YUYUN WAGYUNINGSIH 1 1
P3E115017 SAINAL ABIDIN 1 1
P3E115019 RIKHA FITRIA RUSMIN 1 1
P3E115020 ZAINI MIFTAH 1 1
P3E115021 CIKA AULIA KHAIRUNISA A 1
P3E115022 TRI RESKIYUSTININGTYAS 1 1
P3E115034 AZMAN HAMDAN 1 1
E
10 11 12 JUMLAH
2
2
2
2
2
2
1
1
2
2
2
2
2
2
2
1
2
2
nilai praktikum
NIM NAMA MAHASISWA sebelum mid sesudah mid di t
P3E115001 JUMRIANA JAFAR 65 75 -10
P3E115002 LA ODE MAHDAR FANDY 85 85 0
P3E115003 AHMAD ADRIANSYAH RIJAL 70 75 -5
P3E115006 ERINIASI 75 80 -5
P3E115007 ALMIN 65 70 -5
P3E115008 RISMAYANA 75 80 -5
P3E115009 FIRDA AMALIA NUR 85 80 5 5
P3E115012 ISALMAN 65 75 -10
P3E115013 KHATIB RAMADHAN 75 75 0
P3E115014 MONALISA ODE RANGGO 75 85 -5
P3E115015 ZULKIFLI RAKHMAN ARIF 75 70 5 5
P3E115016 YUYUN WAGYUNINGSIH 60 75 -5
P3E115017 SAINAL ABIDIN 85 83 2 2
P3E115019 RIKHA FITRIA RUSMIN 75 80 -5
P3E115020 ZAINI MIFTAH 75 70 5
P3E115021 CIKA AULIA KHAIRUNISA 70 75 -5
P3E115022 TRI RESKIYUSTININGTYAS 85 85 0
P3E115034 AZMAN HAMDAN 75 85 -5