Anda di halaman 1dari 1

BAHASA ISTANA

1. maaf
2. beri/ hadiah
3. dia (rakyat menyapa raja)
4. tidur
5. berlepas / bertolak
6. pergi ke/ berjalan
7. suka akan / setuju
8. beranak
9. mandi
10. berkata
11. saya (raja)
12. bahagia
13. sakit
14. kepala
15. beri / hadiah
16. topi
17. kubur
18. mati
19. marah
20. saya(rakyat menghadap raja)
21. tempat tdur
22. isteri
23. makan
24. duduk/tinggal
25. kerusi
26. berkata
27. hari jadi / hari kelahiran
28. menjumpai
29. anak lelaki
30. anak perempuan
31. memberi salam