Anda di halaman 1dari 2

Doa Pembukaan MUBES Ya Allah, hanya kepadamu lah kami meminta

dan hanya kepadamu lah kami memohon


Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh pertolongan.
Marilah bersama sama kita menundukan kepala Rabbana atina fid dunya hasanah wafil akhirati
kita bermunajat kepada Allah agar acara hari ini hasanah wa qinna adza bannar.Rabbana
diberkahi dan bisa berjalan dengan lancar. Bagi taqabalminna innaka antassamiul alim watub
yang beragama non islam,berdoa menurut alaina innaka antatawwaburrahi. Subhana
agama dan kepercayaan masing-masing.Bagi rabbika rabbil izzati amma yasifun warsalamun
yang beragama islam marilah bersama-sama
ala mursalin. Wal hamdulillahirabbilalamin
membaca surat al-fatiha.

Bismillahirahmanirrahim. Allahumma Shali a’la


sayyidina Muhammad wa ‘ala ali sayyidina TAAWUDZ
muhammad. Ya Allah ya Rahmat pada hari ini di
tempat ini kami hendak menyelenggarakan Basmallah
acara Musyawarah Besar dengan memohon Alhamdulilahirabbil alamin. Hamdan yuwafiyhi
ridha dan izin mu. Berkahilah semua langkah nimahu wayukafiy maziydahu yaa rabbana lakal
dan perbuatan kami dan jadikanlah itu semua hamdu kama yambagiy lijalali wajhika
nilai ibadah dan ilmu yang bermanfaat. majiydahu wa adzimi shultanik. Allahumaz alna
Ya Allah ya Rabbana ya Karim. Jadikanlah acara lailaika dzakirin.Wa linama ika sakirin. Wa ala
qada ika wa bala ika minas shabirin. Wa minal
Musyawarah Besar ini sebagai musywarah yang
bermanfaat yang dapat membuahkan hasil yang halali madjukina wa minal harami ma’sumin.
baik untuk kami kedepannya. Wa fil jinani mun’amin. Wa’aniz jaydani
mub’adin. Wa ila wajhika wawajhi nabiyyika
Ya Allah ya Rabbi. Acara ini ditujukkan tidak lain sayyidna wa mau lana muhammadin SAW.
hanya untuk memperoleh ridho mu semata, Allahuma marada jamiyla wa la taj alil
untuk itu berilah petunjuk dan bimbingan luhammalis saythan alayna fii saa iril halaati wa
kepada kami agar kami dapat menjalankannya la ingdal mamat. Wa la qoblahu wa la ba’dahu
dengan baik kayyidang sabiylaa. Allahumaj al jam’ana haaja
jam an mad huw man waj ala musa wa datana
Ya Allah ya Karim. Jadikanlah kami semua yang musawadatan fi atan watafudduqana
hadir disini sebagai manusia yang memiliki sifat mimb’adihi tafadduqan masmuwmam
amanah dan jujur dalam hidup kami. birahmatika yaa arhama rahimin. Rabbana
Ya Allah ya Ghafur, engkau yang maha zallamna anfusana wa ilam taghfirlana watar
pengampun atas segala dosa, ampunilah dosa hamna lana minal khasirin.. Allahumagh fir lana
kami dosa orang tua kami dan dosa para dzunu bana wa kafir ana sayyiatina watawa
pemimpin kami . Tempatkanlah kami semua fana ma al abror. Rabbana atina fid dunya
dalam lindungan rahmat dan ampunanmu hasanah wafil akhirati khasanah wa kina adza
bannar .Subhanaka rabbika rabbil izzati amma
yasifun warsalamun ala mursalin. Wal
hamdulillahirabbilalamin
Doa Penutup Mubes

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Sebelum kita tutup acara ini marilah sama-sama kita berdoa untuk mengucapkan syukur atas kegiatan
yang telah kita laksanakan hari ini. Bagi yang beragama non islam,berdoa menurut agama dan
kepercayaannya masing-masing.Bagi yang beragama islam marilah bersama-sama membaca surat al-
fatiha.

Bismillahirahmanirrahim. Allahuma shali ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.

Ya Allah ya Rahmat, atas rahmat dan izin mu kami telah menyelenggarakan acara musyawarah besar
keluarga besar Era fm di tempat ini. Puji dan syukur kehadiratmu,atas limpahan dan kasih sayang mu
jadikanlah acara kami senantiasa bermanfaat dan dapat kami amalkan di jalanmu.

Ya Allah ya Wahid pada hari ini kami telah menghasilkan sosok pemimpin baru bimbinglah dia agar
senantiasa istiqomah dijalanmu,Kuatkanlah hati dan imannya dalam mengemban amanah yang telah
engkau titipkan. Semoga dia menjadi pemimpin yang jujur,amanah serta bertaqwa kepadamu.

Ya Allah ya Alim. Engkau yang maha kaya atas segala ilmu dan pengetahuan. Tunjukanlah kepada kami
yang benar kelihatan benarnya dan berikanlah kekuatan kami untuk melaksanakannya. Dan tunjukanlah
yang batil kelihatan batilnya dan berikanlah kekuatan kepada kami sehingga kami mampu menjauhinya.

Ya allah ya Mujib. Engkau yang maha mengabulkan doa. Perkenankanlah doa dan permohonan kami.

Rabbana atina fid dunya hasanah wafil akhirati hasanah wa qinna adza bannar. Wasaulallah ala
sayyidina muhamadin wa ala ali wa sabihi wasalam. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun
warsalamun ala mursalin. Wal hamdulillahirabbilalamin

Anda mungkin juga menyukai