Anda di halaman 1dari 3

MAJELIS TAKLIM ……………………

Alamat : ……………………………………………………………..
……………………………………………………………..
Nomor : …………………
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Pendaftaran Majelis Taklim

Kepada Yth.
Bpk. Kepala Kantor Kementerian Agama
Kota Palembang
Di Palembang

Assalamu’alaikum. Wr. Wb
Dalam rangka kelancaran dan kesuksesan serta demi ketertiban kegiatan Majelis Taklim agar
lebih termonitor dan terbina, bersama itu kami Majelis Taklim…………………………………..
mengajukan permohonan agar Majelis Taklim kami dapat terdaftar secara resmi di Kantor
Kementerian Agama Kota Palembang.

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami lampirkan :


1. SK Kepengurusan Majelis Taklim…………………………….
2. Daftar Jumlah Jamaah
3. Surat Pernyataan
4. Notulen Rapat Pembentukan Pengurus Majelis Taklim

Demikian permohonan ini disampaikan untuk dipergunakan sebagai mestinya. Terima kasih.

Palembang, …………………………….
Ketua, Sekretaris

_________________________ _________________________

Mengetahui,
Pembina Majelis Taklim……………………………

_________________________
MUSHOLA AS-SALAM
Sekretariat : Jln. Sosial Kompleks PT ABP Kelurahan Pulokerto Kec. Gandus Palembang

KEPUTUSAN PENGURUS MUSHOLA AS-SALAM


KELURAHAN PULOKERTO KECAMATAN GANDUS
KOTA PALEMBANG
Nomor : 008/AS-SALAM/IX/2017
TENTANG
PENGESAHAN SUSUNAN PENGURUS MAJELIS TAKLIM AS-SALAM
MASA BAKTI 2017-2020

Bismillahirrohmanirrohim
Dengan mengharap rahmat Allah SWT serta mengharap Ridho-Nya Pengurus mushola As-salam
Setelah :

MENIMBANG : Bahwa untuk mencapai tujuan dan dalam rangka mengembangkan Ajaran Islam serta
peningkatan kinerja pelaksana program kegiatan Majelis Ta’lim As-salam maka perlu
ditetapkan Surat Keputusan susunan kepengurusan Majelis Ta’lim As-salam masa bakti
2017-2020.

MENGINGAT : 1. Undang-undang No 20 tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada bagian
Pendidikan Non Formal dimana Majelis ta’lim ditetapkan sebagai lembaga resmi
dari Satuan pendidikan Non Formal bercirikan Agama Islam.
2. Hasil Musyawarah Pengurus Masjid dan Majelis Ta’lim tanggal 02 November 2017

MEMPERHATIKAN : Surat permohonan Ketua terpilih tanggal 02 November 2017.


Surat permohonan pengurus majelis ta’lim tanggal 02 November 2017 tentang SK
Pengurus majelis ta’lim.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN PENGURUS MUSHOLA AS-SALAM KELURAHAN PULOKERTO


KECAMATAN GANDUS TENTANG SUSUNAN PENGURUS MAJELIS TA’LIM
AS-SALAM MASA BAKTI 2017-2020.

Pertama : Mengangkat dan menetapkan nama-nama lampiran surat keputusan sebagai pengurus
Majelis Ta’lim As-salam masa bakti 2017-2020.

Kedua : Mengamanahkan kepada yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini untuk
menjalankan roda organisasi dengan selalu berkoordinasi dan berkomunikasi dengan
baik.

Ketiga : Surat keputusan ini berlaku sejak di tetapkan. Apabila terdapat kekeliruan dalam
penetapan surat keputusan ini, maka akan diperbaiki sebagai mana mestinya.

Billahi fii Sabililhaq

DITETAPKAN DI : PALEMBANG
PADA TANGGAL : 02 NOVEMBER 2017
PENGURUS MUSHOLA

BEBENG SUYOTO
KETUA MUSHOLA
SUSUNAN PENGURUS MAJELIS TAKLIM AS-SALAM
ALAMAT : TIRTA MANIK RT. 32 RW. 02 KEL. PULOKERTO
KECAMATAN GANDUS PERIODE 2017-2020

I. PELINDUNG : Kepala Kantor Kemenag Kota Palembang


Kasi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren

II. PENASEHAT : Kepala KUA Kec. Gandus


Lurah Kelurahan Pulokerto
Ketua Mushola Bebeng Sunyoto
Ketua RT/RW 32/02
Ibu Nurma

III. PEMBINA/PENGASUH : Ridha Qurnipha, S. Ag (Penyuluh Fungsional)

IV. PENGURUS HARIAN


Ketua : Nuryani
Wakil Ketua : Hasanah
Sekretaris : Sali Agustini
Wakil Sekretaris : Sutika
Bendahara : Asni
Wakil Bendahara : Nurwani

V. SEKSI-SEKSI
1. SEKSI ORGANISASI DAN KELEMBAGAAN
Ketua : Nyayu Artika
Anggota : 1. Aminah
2. Fitriyanti

2. SEKSI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN


Ketua : Sanimah
Anggota : 1. Nelly Santi
2. Suhaibah
3. Hamimah

3. SEKSI HARI BESAR ISLAM


Ketua : Harizah
Anggota : 1. Suswati
2. Irma Yanti
3. Mardiah

4. SEKSI USAHA DANA


Ketua : Suneti
Anggota : 1. Yohana
2. Mariyam

5. SEKSI SOSIALISASI/KEMASYARAKAT/HUMAS
Ketua : Rosmalina
Anggota : 1. Marina
2. Sunarti

Ketua Palembang, ……………………….2017


Sekretaris

Mengetahui,
Pembina Majelis Taklim

Ridha Qurnipha, S. Ag