Anda di halaman 1dari 4

FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJE

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

Osvrt na poglavlje Točnost i temeljitost


Etika u mjeriteljstvu

Ime i prezime: Davor Dundović


Matični broj: 0035196232

Zagreb, 2018.
Točnost i temeljitost su prva načela navedena u Izjavi o Etičkim Načelima. Unutar te
izjave je zapisano da su inženjeri dužni mudro i dosljedno koristiti i prikupljati znanje
relevantno za tehničke vještine koje su potrebne da bi njihov rad koristio drugima.
Najvažniji razlog zašto su točnost i temeljitost važne za inženjere je što točnost i
obraćanje pažnje na detalje omogućuje pronalazak optimalnih tehničkih rješenja. Isto
tako netočnosti i nemar često vode do propadanja tehničkih projekata, a nerijetko i do
stečaja firmi, nezgoda, ozljeda i smrti. Biti profesionalan također znači biti iskren oko
razine i područje sposobnosti. Često je ovo načelo u sukobu sa financijskim
pogodnostima projekta, a inženjer koji ne zadovoljava ovo načelo dovodi projekt u veliki
rizik. Naime nekompetentan inženjer će vrlo vjerojatno raditi greške i neće biti svjestan
ključnih stavki vezanih za projekt, a samim time projekt može imati katastrofalne
posljedice. Naravno, ukoliko inženjer koristi stečena znanja unutar područja kojeg ima
iskustva može značajno doprinijeti društvu u pozitivnom smislu. U području tehnike
često se koriste nove vještine i metode koje nisu bile testirane na prijašnjim projektima,
te je u takvim slučajevima inženjerska dužnost da su rizici pod kontrolom. Također je
važno dozvoliti timovima da skupe prikladne vještine i najvažnije od svega, da budu
iskreni oko nepoznanica i propusta u znanju i vještinama. Osobna dužnost inženjera je da
bude u toku s novostima unutar područja ekspertize te da konstantno nadograđuje svo je
znanje iz razloga što uživa povjerenje klijenata i šire javnosti. Inženjer treba biti svjestan
težine vlastitog „profesionalnog mišljenja“ i nikako ga ne smije davati olako, odnosno
bez dovoljno činjenica kojima ga može potkrijepiti. U suprotnom ako se njegovo
mišljenje ispostavi netočnim, inženjer je odgovoran za sve negativne posljedice koje su
poduzete na temelju njegovog mišljenja. Može se dogoditi da inženjer koristi netočne
informacije u neznanju, ali s obzirom na položaj kao stručnjaka i dalje će biti odgovoran
za sve radnje temeljenje na tim informacijama. Sukob interesa također može utjecati na
točnost inženjerskog mišljenja, poput stanja na tržištu ili lojalnost kompaniji. Inženjer
treba razmotriti je li njegovo mišljenje objektivno, u skladu s najnovijim saznanjima,
bazirano na činjenicama te postoji li nešto drugo što bi moglo utjecati na njegovu
prosudbu. Jedan od aspekata točnosti i temeljitosti je svjesno djelovanje u skladu s
vlastitom kompetencijom. Profesionalac mora biti sposoban koristiti svoje iskustvo u
struci i biti svjestan posljedica svojih odluka. Prepreke mogu biti problemi u
međuljudskim odnosima, povjerenje, ali i zabrinutost oko karijere i osobnih dobiti,
sukobi interesa i mnogi drugi. Rješavanje ovakve vrste problema zahtjeva refleksiju i
vanjsku podršku. Drugi aspekt je da inženjer uvijek treba pružati uslugu u području
vlastite sposobnosti. Često inženjer može biti prisiljen na donošenje odluke ili mišljenja
koji nije unutar njegove vlastite zone sposobnosti. Ponekad je teško odrediti tu zonu
stručnosti pogotovo zbog toga što to ovisi o konkretnoj situaciji. Prema tome biti svjestan
prirodi situacije problema i očekivanja ljudi koji ovise o odluci je ključan dio
odgonetanja vlastitih granica stručnosti. Još jedan problem koji se javlja je što je tehnika
široko i multidisciplinarno polje, te će biti potrebno dosta samo-refleksije u takvim
Fakultet strojarstva i brodogradnje Etika u mjeriteljstvu
slučajevima. Još jedan aspekt točnosti i temeljitosti je taj da inženjeri moraju svoje
znanje i vještine obnavljati s najnovijim otkrićima i pomagati u širenju tehničkog znanja i
vještina kod drugih. Ovo zadnje se poglavito odnosi na zaposlenike kojima je tehnika
suštinska vještina. Isto tako inženjer ne smije svjesno obmanuti ili dopustiti drugima da
budu obmanuti vezano za tehnička pitanja. Obmane neminovno vode ka greškama, a
samim time i propastima projekata. Još važnije od toga je što se time ugrožavaju
sigurnost i ljudski život. Inženjeri trebaju biti savjesni i raditi prema zakonu i općem
dobru, a prešućivanjem informacija ili ne reagiranjem na krive informacije iako možda
zakonski neće odgovarati, trebaju imati na umu posljedice na druge ljude. Često se u
praksi može dogoditi da inženjer mora prosuditi objektivnost klijenta ili nadređenih i
reagirati profesionalno u skladu s tim sudom. Osobe koje su u višim dijelovima
rukovođenja mogu procijeniti rizik drugačije nego osobe koje nemaju toliko ovlasti. Tako
dolazimo i do zadnjeg aspekta točnosti i temeljitosti, a to je procjena rizika. Inženjer
mora identificirati, procijeniti, i ako je ikako moguće, kvantificirati rizike. Dužnost
inženjera je da omogući precizne, objektivne informacije koje ima na raspolaganju.
Naravno ovo je otežano ukoliko su neke informacije povjerljive. U takvim situacijama
inženjer mora pronaći kompromis između zahtjeva klijenta ili nadređenih bez da ugrozi
vrijednost vlastitog profesionalnog savjeta puštanjem povjerljivih informacija.

Davor Dundović II
Fakultet strojarstva i brodogradnje Etika u mjeriteljstvu

Literatura
[1.] Royal Academy of Engineers,: Engineering Ethics in practice: a guide for
engineers , 2011.

Davor Dundović 1