Anda di halaman 1dari 12

MATEMATIK NAMA PENUH:_________________________________

Kertas 2
SET 1 SEKOLAH: ____________________________________
PERKASA UPSR 2017

SEKOLAH MODEL KHAS BALING


JALAN BUKIT, CHARUK NAU,
09100 BALING, KEDAH DARUL AMAN.

SET 1
PERKASA UPSR 2017

MATEMATIK
Kertas 2
Satu Jam
JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU
Untuk Kegunaan Pemeriksa
1. Kertas ini mengandungi 15 soalan.
Nama Guru Pemeriksa:
Jawab semua soalan.
Soalan Markah Penuh Markah Diperoleh
2. Jawapan hendaklah ditulis dengan jelas 1 2
dalam ruang yang disediakan dalam kertas 2 2
soalan. 3 3
4 4
3. Tunjukkan langkah-langkah penting. Ini 5 3
boleh membantu anda untuk mendapatkan 6 3
markah. 7 5
8 4
4. Sekiranya anda hendak menukar jawapan,
9 4
padamkan yang telah dibuat. Kemudian
015/2
015/2

tuliskan jawapan baru. 10 5


11 5
5. Rajah yang mengiringi soalan tidak 12 5
dilukiskan mengikut skala kecuali 13 5
dinyatakan. 14 5
15 5
Jumlah 60
SULIT -2- 015/2

Kertas soalan ini mengandungi 11 halaman bercetak.

Untuk
Kegunaan
Pemeriksa
[60 markah ]
Jawab semua soalan.

1 Rajah 1 menunjukkan harga sebuah beg tangan.

RM386.75

Rajah 1

(a) Tuliskan harga beg tangan itu dalam perkataan.

……………………………………………………………
[1 markah]
1
(b) Bundarkan harga beg tangan itu kepada ringgit yang terdekat.
2
……………………………....……………………………
[1 markah ]

2 Rajah 2 menunjukkan sebuah segi empat tepat yang dibahagikan kepada


beberapa bahagian yang sama besar.

Rajah 2

(i) Nyatakan pecahan yang mewakili kawasan berwarna daripada seluruh rajah.

..................................................................................................... [ 1 markah ]

( ii ) Tuliskan nilai pecahan di ( i ) dalam nombor perpuluhan.

..................................................................................................... [ 1 markah ]

015/2
SULIT -3- 015/2

( iii ) Nyatakan jawapan ( ii ) dalam bentuk peratusan.

2 .......................................................................................................... [ 1 markah
Untuk]
Kegunaan
Pemeriksa
3
3 Rajah 3 menunjukkan satu pola nombor dalam garis nombor.

9 120 9 150 9 180 Q R

Rajah 3

(i) Cari nilai Q dan nilai R.

Q = ________________ R = ______________ [ 2 markah ]

( ii ) Darabkan nilai R dengan 3 ?

[ 2 markah ]

( iii ) Bundarkan jawapan dalam ( ii ) kepada ribu yang terdekat.

015/2
SULIT -4- 015/2

............................................................................................. [ 1 markah ]

4 Rajah 4 di bawah menunjukkan dua keping kad nombor 5

48
48053
053 246
246871
871
Rajah 4

(a) Cari beza antara nilai digit 8 dalam kedua-dua nombor pada kad itu.

[ 2 markah ]

4 (b) Cari selisih antara kedua-dua nombor pada kad itu.

[ 2 markah ]

5 Rajah 5 menunjukkan jisim tiga jenis buah-buahan.

950 gram lebih daripada


jisim betik
Rajah 5

(a) Berdasarkan maklumat di atas, hitung jisim buah tembikai.

[ 2 markah ]

(b) Hitung jumlah jisim, dalam kg, ketiga-tiga buah-buahan itu.


[ 2 markah ]

015/2
SULIT -5- 015/2

5 Untuk
6 Rajah 6 menunjukkan waktu makan tengah hari Suryati. Kegunaan
Pemeriksa
4

Rajah 6

( a ) Nyatakan waktu itu dalam sistem 24 jam.

......................................................................... [1 markah ]

6
( b ) Suryati mula membuat latihan Matematik 1 ¼ jam kemudian. Apakah waktu,
dalam sistem 12 jam, dia mula membuat latihan itu?
3

[2 markah]

7 Rajah 7 menunjukkan beberapa keping kad nombor.

50.39 59.3 50.039 5.093

Rajah 7

(i) Jumlahkan nombor perpuluhan yang terbesar dan terkecil.

[ 2 markah ]

( ii ) Nyatakan nombor perpuluhan yang mempunyai digit 3


pada nilai tempat perseratus.

015/2 3
SULIT -6- 015/2

………………………………………………………………
[ 1 markah ]
Rajah 5 Untuk
Kegunaan
Untuk 8 Rajah 8 menunjukkan sekeping kad nombor. Pemeriksa
Kegunaan
Pemeriksa

2.08
2.08
Rajah 8

(a) Tuliskan nombor pada kad itu dalam perkataan

.....................................................................................................................................
[1 markah]
1
(b) Tambahkan nombor pada kad itu dengan 4
100
Beri jawapan dalam perpuluhan
8

3 [2 markah]

9 Rajah 9 menunjukkan tiga keping kad nombor perpuluhan.

5∙1 5∙89 5∙077


Rajah 9

a (i) Hitung hasil tambah nilai terbesar dengan nilai terkecil. [2 markah]

(ii) Berdasarkan jawapan pada soalan (i), nyatakan digit bagi


9 nilai tempat perseratus.

3 015/2
SULIT -7- 015/2

................................................................................................ [1 markah]
Untuk Kegunaan Untuk
Pemeriksa Kegunaan
Pemeriksa
10 Rajah 10 menunjukkan panjang segulung reben

2m 50cm

Rajah 10

(a) Hadi telah menggunakan sebanyak 20% daripada reben itu untuk
mengikat 1 bungkusan. Cari baki reben yang tinggal?

[2 markah]

(b) Ibu membeli dua gulung reben yang sama. Reben tersebut digunakan
untuk mengikat 8 bungkusan yang sama besar. Berapa panjang reben
bagi setiap bungkusan itu?

[3 markah]

10

015/2
SULIT -8- 015/2

Untuk
Kegunaan
Pemeriksa 11 Jadual
Nama P Q R S T 11
menunjukkan
Markah 65 83 70 62 95 markah
Zulhilmi bagi
lima mata
pelajaran
dalam satu ujian

Rajah 11

(a) Apakah min markah bagi setiap mata pelajaran ? [2 markah]

(b) Min markah Zulhilmi bagi mata pelajaran P, Q, R, S, T dan U ialah 70.
Berapakah markah Zulhilmi bagi mata pelajaran U?
[3 markah]

015/2
SULIT -9- 015/2

11

15. Jadual di bawah menunjukkan harga set perabut ruang tamu, bilik tidur dan ruang makan.

Set perabut Harga


Ruang tamu RM11 350
Bilik tidur RM18 789
Ruang makan RM9 465
Jadual 15

i) Hitung jumlah harga bagi set perabut ruang tamu dan ruang makan itu.
[2 markah]

ii) Puan Raha mempunyai wang sebanyak RM23 000. Adakah wang
dipunyai oleh beliau mencukupi untuk membeli ketiga-tiga set perabut tersebut?
Buktikan.
[3 markah]

015/2
SULIT - 10 - 015/2

13
Untuk
Kegunaan
Pemeriksa 14 Rajah 14 menunjukkan waktu Nina tiba untuk menyaksikan suatu pertunjukan.
5

015/2
Rajah 14
SULIT - 11 - 015/2

1
(a) Pertunjukan itu akan bermula dalam masa jam lagi. Bilakah waktu
4
Pertunjukan itu bermula?
[2 Markah]

1
(b) Hitungkan 4 jam 40 minit + jam. Berikan jawapan dalam jam dan minit
2

[2
Markah]

14

4
15 Rajah 15 menunjukkan bilangan buku dan stepler.

015/2
SULIT - 12 - 015/2

Rajah 15

(a) Nyatakan nisbah bilangan buku kepada bilangan stepler.

[1 markah]

(b) Harga sebuah buku adalah RM 12 dan harga bagi satu stepler lebih
RM 3 daripada harga buku.
Hitungkan jumlah harga bagi 3 buah buku dan 4 stepler
[3 markah]

15
KERTAS SOALAN TAMAT
4

015/2

Anda mungkin juga menyukai