Anda di halaman 1dari 8

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

IPG KAMPUS TEMENGGONG IBRAHIM, JOHOR BAHARU

MPU 2021
KOKURIKULUM PERSATUAN

NAMA:

1. NOR NABIHAH BINTI ZAINY @ AHMAD ZAINY


2. EDA AZUIN BINTI OTHMAN

OPSYEN / AMBILAN:
TEKNOLOGI ELEKTRIK SEKOLAH MENENGAH (SM) / JUNE 2017

TAJUK:
TUGASAN 3: LAPORAN ANALISIS PENILAIAN PELAJAR

NAMA PENSYARAH:
DR MOHD ARIS BIN ANIS
Tugasan 3: Menghasilkan satu laporan analisis penilaian yang telah dijalankan dan
kemukakan cadangan penambahbaikan terhadap pentaksiran yang telah dijalankan.

1.0 PENGENALAN

Kebiasaannya, soalan (item) yang dibina dan ditadbir dalam bilik darjah adalah
berdasarkan Taksonomi Bloom yang meliputi aras pengetahuan, kefahaman, aplikasi,
analisis, sistesis dan penilaian. Penulisan item yang bermutu memerlukan
penguasaan isi kandungan mata pelajaran dan kefahaman yang tinggi terhadap
konsep pengujian agar item yang dihasilkan sesuai dengan pengetahuan dan
kemahiran yang hendak diukur. Item membawa maksud perkara atau alat yang
digunakan untuk mendapatkan eviden yang boleh dipertimbangkan dalam pentaksiran
sesuatu konstruk serta cara pemberian skornya.

2.0 TUJUAN ANALISIS ITEM

Kesahan item-item yang digunakan dalam ujian pencapaian ditentukan dengan


membuat analisis item. Analisis item akan dilakukan untuk membezakan item yang
baik dengan item yang lemah. Analisis item dilaksanakan adalah bertujuan untuk
menghasilkan ujian yang bermutu atau berkualiti. Analisis item akan dapat
membekalkan maklumat berikut iaitu:

1. Respons pelajar terhadap setiap item iaitu sama ada pelajar menjawab atau tidak
item tersebut.
2. Menyediakan maklumat tentang bagaimana setiap item berfungsi iaitu sama item
berkenaan senang atau sukar.
3. Mendiskriminasikan antara pelajar daripada kumpulan tinggi (KT) dengan
kumpulan rendah (KR).

Analisis item bagi setiap ujian dilaksanakan dengan menentukan Indeks Kesukaran
(Facility Index, F) dan Indeks Pembezaan (Discrimination Index, D) seperti yang
disarankan oleh Macintosh dan Morrison (1969). Wood (1961) menyatakan bahawa
kesukaran item merujuk kepada pecahan yang mendapat jawapan yang betul.
Semakin besar indeks kesukaran, item itu semakin senang. Bagi aras kesukaran yang
baik, nilai F berada di antara 40 peratus hingga 60 peratus.
3.0 ANALISIS ITEM

3.1 RUMUSAN MARKAH BAGI KESELURUHAN PELAJAR 5 SKM EK


ANALISIS ITEM UJIAN 5 SKM EK

BIL NAMA PELAJAR NO IC MARKAH


1 KONG SHIUN HEI 001102-01-1849 73
2 MUHAMMAD DANIEL BIN SALIM 000211-05-0383 77
3 MUHAMMAD AIMAN BIN SAMAT 001022-05-0119 79
4 MUHAMMAD ASHRAF BIN TUKIRAN 000926-01-0967 83
5 MUHAMMAD LOQMAN BIN BAHARIN 000714-04-0013 83
6 HAIRULL IZMEER BIN MOKTAR 001202-04-0065 86
7 LOGASWARAN A/L THACHNAMOORTHI 001208-01-1257 86
8 MUHAMMAD NUR IQBAL BIN HASHIM 001009-04-0071 86
9 TAMILARASAN A/L SANDERAN 001204-04-0421 86
10 FATIN NUROHAYUL IZZIANI BT FADILLAH 000924-10-1574 87
11 MUHAMMAD HAFIS BIN MOHD SHAFIAN 000827-07-0729 87
12 BOON CHAO KHEN 000615-04-0333 89
13 CHAN YONG WEI 001105-01-0905 89
14 PUGALYENTI A/L VADIVELLU 001129-10-1131 89
15 ARIVINTHAN A/L SELVARAJAH 000822-04-0491 92
16 DARMARAJU A/L PERIAMALAI 000528-04-0511 92
17 KUMARAN A/L SURESH @ RAMESH 001019-04-0569 92
18 MUHAMMAD OMAR MOKHTAR BIN MAHADI 001112-05-0075 92
19 NIMAL A/L R.VASU 000905-04-0577 92
20 MUHAMMAD NUR IZZUDDIN BIN MOHD DAN 000520-04-0533 93
21 MUHAMMAD ZIKRI HAZIQ BIN WAGIMI 001112-01-0583 93
22 DEVARAJ A/L KUMAR 001215-01-0113 94
23 MAHENDRAN A/L VENUGOPAL 000925-01-1327 94
24 INDRAN A/L TANGGARAJAH 000217-04-0549 94
25 SURENDREN A/L VASU 000627-01-1329 94
26 VADIVELAN A/L PARAMASIVAM 000920-04-0583 94
27 ADAMMAIZUL BIN YUSNIZAM 000922-04-0077 95
28 MUHAMMAD ARIF HIKAM BIN ABDUL HADI 000720-04-0415 98
29 MUHAMMAD AZHAR BIN LAZWADI 000712-04-0407 99
3.1.1 PENILAIAN KUALITI ITEM

 Susunan kertas jawapan mengikt tertib daripada markah terendak kepada


markah tertinggi
 Dari 29 pelajar 9 pelajar dipilih dari markah paling rendah, sederhana dan
tertinggi untuk dilakukan penilaian kualiti item.

ANALISIS KUALITI ITEM

Jadual 2.1: Pelajar Lemah, Sederhana dan Tertinggi


BIL NAMA PELAJAR MARKAH
1 KONG SHIUN HEI 73
2 MUHAMMAD DANIEL BIN SALIM 77
3 MUHAMMAD AIMAN BIN SAMAT 79
4 BOON CHAO KHEN 89
5 MUHAMMAD OMAR MOKHTAR BIN MAHADI 92
6 MUHAMMAD NUR IZZUDDIN BIN MOHD DAN 93
7 ADAMMAIZUL BIN YUSNIZAM 95
8 MUHAMMAD ARIF HIKAM BIN ABDUL HADI 98
9 MUHAMMAD AZHAR BIN LAZWADI 99

3.2 INDEKS KESUKARAN ITEM

Indeks kesukaran item (item difficulty index) (p), merujuk kepada aras
kesukaran sesuatu item, iaitu sama ada sesuatu item itu mudah dijawab atau
susah dijawab. Formula untuk menghitung nilai indeks kesukaran adalah
seperti berikut:
Indeks kesukaran =
𝐵𝑡 + 𝐵𝑠 + 𝐵𝑟
𝐽

Di mana
Bt = Jumlah calon dalam kumpulan tinggi yang menjawab item/soalan
denga betul
Bs = Jumlah calon dalam kumpulan sederhana yang menjawab
item/soalan dengan betul
Br = Jumlah calon dalam kumpulan rendah yang menjawab item/soalan
dengan betul
J = Jumlah calon
Jadual 1.3: Aras Kesukaran Dan Pengkelasan Item
INDEKS KESUKARAN PENTAKSIRAN KEPUTUSAN
0.00 – 0.20 Terlalu Sukar DIBUANG
0.21 – 0.40 Sukar DIPERBAIKI
0.41 – 0.60 Sederhana Mudah DITERIMA
0.61 – 0.80 Mudah DITERIMA
0.81 – 1.00 Amat Mudah DIBUANG

3.2.1 INDEKS KESUKARAN: SOALAN OBJEKTIF

Jadual 1.4: Analisi Kesukaran Item Soalan Objektif


SOALAN OBJEKTIF MARKAH
BIL NAMA PELAJAR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 OBJEKTIF
1 KONG SHIUN HEI / / / / / 5/10
2 MUHAMMAD DANIEL BIN SALIM / / / / / / / / 8/10
3 MUHAMMAD AIMAN BIN SAMAT / / / / / / / / / 9/10
4 BOON CHAO KHEN / / / / / / / / 8/10
5 MUHAMMAD OMAR MOKHTAR BIN MAHADI / / / / / 5/10
6 MUHAMMAD NUR IZZUDDIN BIN MOHD DAN / / / / / / 6/10
7 ADAMMAIZUL BIN YUSNIZAM / / / / / / / 7/10
8 MUHAMMAD ARIF HIKAM BIN ABDUL HADI / / / / / / / / / 9/10
9 MUHAMMAD AZHAR BIN LAZWADI / / / / / / / / / 9/10
JUMLAH 7 7 6 5 7 7 9 9 3 6
TAHAP KESUKARAN 0.7 0.7 0.6 0.5 0.7 0.7 0.9 0.9 0.3 0.6

Melalui analisis indeks kesukaran bagi 9 orang pelajar diatas, didapati ada
beberapa soalan yang perlu diubahsuai. Contohnya, soalan numbor 9, dari 9 orang
pelajar hanya 3 daripada mereka yang boleh menjawab soalan tersebut. Oleh itu,
soalan nombor 9 perlu diubahsuai mungkin dari pilihan jawapan yang tidak
mengelirukan pelajar atau spesifikasikan soalan dengan jelas dan mudah untuk
difaham oleh pelajar. Selain itu, melalui analisis indeks kesukaran diatas dapat dilihat
hampir kesemua soalan berada ditahap mudah dan sederhana mudah. Ini boleh
dikatakan, item/soalan yang dibina boleh dijawab oleh pelajar dan berlandaskan
pengetahuan yang diajar di dalam kelas.
3.2.2 INDEKS KESUKARAN: SOALAN SUBJEKTIF

Bagi soalan subjektif, pengiraan indeks kesukaran berbeza dengan pengiraan


indeks kesukaran soalan objektif.Pengiraan indeks kesukaran subjektif seperti berikut:

Markah Purata
Indeks Kesukaran =
Julat Markah Penuh

Jumlah Markah Semua Pelajar


Markah Purata =
Jumlah Pelajar

Julat Markah Penuh = Markah Maksimum − Markah Minimum

Jadual 1.5: Markah Soalan Subjektif


SOALAN SUBJEKTIF
BIL NAMA PELAJAR JUMLAH
BAHAGIAN A BAHAGIAN B
1 KONG SHIUN HEI 10 36 46
2 MUHAMMAD DANIEL BIN SALIM 13 33 46
3 MUHAMMAD AIMAN BIN SAMAT 13 33 46
4 BOON CHAO KHEN 11 43 54
5 MUHAMMAD OMAR MOKHTAR BIN MAHADI 12 47 59
6 MUHAMMAD NUR IZZUDDIN BIN MOHD DAN 13 46 59
7 ADAMMAIZUL BIN YUSNIZAM 13 46 59
8 MUHAMMAD ARIF HIKAM BIN ABDUL HADI 13 46 59
9 MUHAMMAD AZHAR BIN LAZWADI 13 47 60

Pengiraan Indek Kesukaran menggunakan Microsoft Excel 2010:

SOALAN SUBJEKTIF
BIL NAMA PELAJAR BAHAGIAN BAHAGIAN JUMLAH
A B
1 KONG SHIUN HEI 10 36 46
2 MUHAMMAD DANIEL BIN SALIM 13 33 46
3 MUHAMMAD AIMAN BIN SAMAT 13 33 46
4 BOON CHAO KHEN 11 43 54
5 MUHAMMAD OMAR MOKHTAR BIN MAHADI 12 47 59
6 MUHAMMAD NUR IZZUDDIN BIN MOHD DAN 13 46 59
7 ADAMMAIZUL BIN YUSNIZAM 13 46 59
8 MUHAMMAD ARIF HIKAM BIN ABDUL HADI 13 46 59
9 MUHAMMAD AZHAR BIN LAZWADI 13 47 60
JUMLAH MARKAH PURATA 54.22
JULAT MARKAH PENUH 60
INDEKS KESUKARAN 90.37
Melalui jadual analisis indeks kesukaran soalan subjektif, didapati 90.37% pelajar dapat
menjawab soalan subjektif dengan baik. Rata – rata pelajar memperolehi markah lebih dari
separuh markah keseluruhan soalan subjektif iaitu 60 markah. Ini membuktikan paras
kesukaran item/soalan pada soalan subjektif ini sangat senang. Oleh itu, guru harus mengaji
semula item/soalan di bagi meningkatakan aras kesukaran item/soalan yag dibina dengan
mengikut aras yang sepatutnya. Dibawah ialah jadual permarkahan pelajar mengikut
item/soalan yang diperolehi oleh setiap pelajar.

Jadual 1.7: Markah Keseluruhan Item/Soalan

BAHAGIAN A BAHAGIAN B
BIL NAMA PELAJAR
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 JA 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 JB
MARKAH PENUH 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 13 4 5 4 6 4 5 5 6 6 2 47
1 KONG SHIUN HEI 1 2 1 1 0 0 1 1 1 2 10 4 5 0 6 3 4 5 4 3 2 36
2 MUHAMMAD DANIEL BIN SALIM 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 13 4 5 0 6 0 5 5 6 0 2 33
3 MUHAMMAD AIMAN BIN SAMAT 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 13 4 5 0 6 0 5 5 6 0 2 33
4 BOON CHAO KHEN 1 2 1 0 1 1 1 1 1 2 11 4 3 2 6 4 5 5 6 6 2 43
5 MUHAMMAD OMAR MOKHTAR BIN MAHADI 1 2 1 2 0 1 1 1 1 2 12 4 5 4 6 4 5 5 6 6 2 47
6 MUHAMMAD NUR IZZUDDIN BIN MOHD DAN 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 13 4 5 4 6 4 5 5 6 5 2 46
7 ADAMMAIZUL BIN YUSNIZAM 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 13 4 5 4 6 4 4 5 6 6 2 46
8 MUHAMMAD ARIF HIKAM BIN ABDUL HADI 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 13 4 5 4 6 4 5 5 6 5 2 46
9 MUHAMMAD AZHAR BIN LAZWADI 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 13 4 5 4 6 4 5 5 6 6 2 47

Melalui jadual analisis diatas, terdapat beberapa soalan yang mempunyai aras
kesukaran yang agak sukar. Contohnya pada soalan bernombor 23, 25 dan 29 menunjukkan
beberapa pelajar tidak memperolehi markah penuh bagi soalan tersebut. Berbeza dengan
soalan – soalan yang, hampir setiap dapat menjawab soalan tersebut dan memperolehi
markah penuh.

3.3.3 TUJUAN ANALISIS INDEKS KESUKARAN

Terdapat beberapa tertujuan analisis ideks kesukaran ini dilakukan, antaranya ialah
seperti:

i. Mengenal pasti konsep yang perlu diajar semula, iaitu apila guru mendapati soalan –
soalan berkenaan tidak dapat dijawab oleh sebahagian besar pelajar.
ii. Mengenal pasti dan melaporkan kekuatan dan kelemahan bahagian – bahagian
kurikulum, iaitu yan boleh dikuasai pelajar dan yang tidak boleh dikuasai pelajar.
iii. Memberi maklum balas kepada pelajar tentang kekuatan dan kelemahan mereka bagi
setiap tajuk pengajaran yang diuji
iv. Mengenal pasti soalan yang bias kepada sesuatu kandungan, seperti kandungan
yang ditekan semasa pengajaran
RUJUKAN

Abdul Fatah Abdul Malek. (1985). Pengukuran Pendidikan – Satu Pengenalan. Kuala Lumpur:
Nurin Enterprise.

Azman Wan Chik. (1982). Ujian Bahasa Malaysia: Panduan dan Teknik. Kuala Lumpur:
Utusan Publications & Distributor Sdn Bhd.

Azman Wan Chik. (1987). Isu-isu Dalam Pengukuran dan Penilain Bahasa Malaysia. Kuala
Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka

Davis, B.F. (1953) “Item Analysis in Relation to Educational and Psychological Testing”.
Psychological Bulletin 49.

Mok Soon Sang. (1995). Asas Pendidikan 3 – Penilaian dalam Proses Pendidikan. Kuala
Lumpur: Kumpulan Budiman Sdn Bhd.