Anda di halaman 1dari 53

PEPERIKSAAN SPM 2016 SEBENAR TAHUN: 2016 MATA PELAJARAN: MATEMATIK

KONSTRUK / KEMAHIRAN
JUMLAH CATATAN
BIL TAJUK/TAJUK KECIL Mengingat Memahami Mengaplikasi Menganalisis Menilai Mencipta
R S T R S T R S T R S T R S T R S T R S T Rajah Jadual KBAT
1 Bentuk Piawai R 1 0 0
2 Bentuk Piawai R 1 0 0
3 Bentuk Piawai S 0 1 0
4 Bentuk Piawai R 1 0 0 Rajah KBAT
5 Asas Nombor R 1 0 0
6 Poligon II R 1 0 0 Rajah
7 Poligon II R 1 0 0 Rajah
8 Bulatan III S 0 1 0 Rajah
9 Penjelmaan I T 0 0 1 Rajah KBAT
10 Penjelmaan II R 1 0 0 Rajah KBAT
11 Penjelmaan II S 0 1 0 Rajah
12 Trigonometri - Graf sinus, kosinus, tangen R 1 0 0 Rajah
13 Garis dan Satah S 0 1 0 Rajah
14 Sudut dongak dan sudut tunduk R 1 0 0 Rajah
15 Sudut dongak dan sudut tunduk S 0 1 0 Rajah KBAT
16 Bearing T 0 0 1 KBAT
17 Bumi sebagai sfera T 0 0 1 Rajah
18 Ungkapan algebra R 1 0 0
19 Rumus algebra R 1 0 0
20 Ungkapan algebra R 1 0 0
21 Persamaan linear R 1 0 0
22 Indeks R 1 0 0
23 Indeks S 0 1 0
24 Ketaksamaan linear S 0 1 0
25 Ketaksamaan linear R 1 0 0
26 Statistik II (pictogram) T 0 0 1 Rajah
27 Statistik II (min, mod, median) S 0 1 0 Rajah KBAT
28 Graf Fungsi II (kubik) T 0 0 1 Rajah
29 Set R 1 0 0 Rajah
30 Set T 0 0 1 Rajah
31 Garis lurus R 1 0 0 Rajah KBAT
32 Garis lurus S 0 1 0
33 Garis lurus R 1 0 0 Rajah
34 Kebarangkalian I S 0 1 0
35 Kebarangkalian I S 0 1 0 KBAT
36 Kebarangkalian I T 0 0 1 Rajah KBAT
37 Ubahan - langsung R 1 0 0 Jadual
38 Ubahan - gabungan S 0 1 0 KBAT
39 Matriks - penambahan/penolakan R 1 0 0
40 Matriks - pendaraban T 0 0 1
JUMLAH 1 0 0 8 6 3 10 5 1 1 1 4 0 0 0 0 0 0 20 12 8 20 1 10
PERATUS 3% 43% 40% 15% 0% 0% 50% 30% 20%
45% 55%
KEMAHIRAN ASAS MATEMATIK
1 Membuat anggaran dan penghampiran
2 Mengukur dan membina
3 Memungut dan mengendali data
4 Mewakilkan dan mentafsir data
5 Mengenal perkaitan dan mewakilkannya secara matematik
6 Menggunakan algoritma dan perkaitan
7 Menyelesaikan masalah
8 Membuat keputusan

TAKSONOMI OBJEKTIF PENDIDIKAN (KE ARAH KBAT)


Kata Kerja KATA KERJA YANG BOLEH DIGUNAKAN BAHASA PEMIKIRAN YOU TELL ME;
1 Mengingat Mengingat kembali atau mengenalpasti Mengecam, mengulang, menyenaraikan. Memberitahu, menyenaraikan, menggambarkan, Saya boleh ingat semula I can tell it back to you
maklumat yang spesifik menerangkan, mengenal pasti, menghubung kait, mengesan, menulis, mencari, maklumat
menamakan menyatakan, menamakan.
KEMAHIRAN
BERFIKIR ARAS 2 Memahami Menterjermahkan bahan atau idea daripada Mentafsir, menjelaskan, memberi contoh, menerangkan, mengintepretasi, menggariskan, Saya boleh ingat semula I can tell it back to you and I can explain it.
RENDAH (KBAR) satu bentuk ke bentuk lain; mentafsir bahan meringkaskan, membuat kesimpulan membincangkan, mengesan, meramal, menyatakan dan menjelaskan idea dan
atau idea menganggar trend masa depan awal, menunjukkan pemahaman, semula, menterjemah, membanding, menggambarkan. konsep
menterjemah

3 Mengaplikasi Menggunakan bahan/idea/strategi/ Melaksanakan, menunjukkan, menyelesaikan, menunjukkan, menggunakan, membuat Saya boleh menggunakan I can tell it back to you and I can explain, give
konsep/prinsip/teori dalam situasi baru. menjalankan, menggambarkan, ilustrasi, membina, meramal, melengkapkan, menilai, pengetahuan dalam examples and do something with it.
menggunakan mengklasifikasi. keadaan biasa atau
baharu

4 Menganalisis Mengasingkan maklumat kepada komponen Membandingkan, sebaliknya, menganalisis, membezakan, menilai, membanding, Saya boleh mengeluarkan I can tell, explain, apply, give examples, and take
- komponennya untuk memahami dan mengklasifikasikan, menyusun menyiasat, mengkategori, mengenal pasti, idea-idea penting it part and examine different aspects.
membuat perhubungan antara komponen. menerangkan, memisahkan, mengiklankan.

KEMAHIRAN
BERFIKIR ARAS 5 Menilai Mewajarkan keputusan atau tindakan yang Menyemak, mempertimbang, menguji, mengadili, memilih, memutuskan, membenarkan, Saya boleh membuat I can tell, explain, apply, give examples, and take
TINGGI (KBAT) telah diambil atau pun menilai membuat keputusan, membuat hipotesis membahas, mengesahkan, berhujah, mengesyorkan, pertimbangan dan it part, put together with new says, and judge its
idea/bahan/maklumat/kaedah berdasarkan menilai, membincang, mengutamakan, memberi kadar, keputusan value. I can do it with several complex ideas and
kriteria yang spesifik. menentukan. choose the best one.

6 Merekacipta Menggabungkan idea/komponen dengan Mereka bentuk, mencipta, merancang, mencipta, mereka, mengarang, meramal, merancang, Saya boleh memikirkan I can tell, explain, apply, give examples, and take
menggunakan pemikiran yang kreatif untuk membina, menghasil membina, mereka bentuk, mengimaginasi, mengusul, idea dan cara baharu it part, put together with other things I know to
menghasilkan idea/struktur baru itu. menjana, mencipta formula. untuk menggunakan produce, invent, design, construct
maklumat
SPSK PK 05/2
SMK _______________________________________________
JADUAL SPESIFIKASI UJIAN
PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN TINGKATAN LIMA TAHUN: 2018 MATA PELAJARAN: MATEMATIK (Kertas 1)
KONSTRUK
KBAR KBAT JUMLAH CATATAN
BIL TAJUK/TAJUK KECIL
Mengingat Memahami Mengaplikasi Menganalisis Menilai Mencipta
R S T R S T R S T R S T R S T R S T R S T Rajah Jadual KBAT
1 Bentuk Piawai R 1 0 0
2 Bentuk Piawai R 1 0 0 KBAT
3 Bentuk Piawai R 1 0 0
4 Bentuk Piawai T 0 0 1 Rajah 1 KBAT
5 Asas Nombor R 1 0 0
6 Asas Nombor S 0 1 0
7 Poligon II R 1 0 0 Rajah 2
8 Poligon II R 1 0 0 Rajah 3
9 Bulatan III R 1 0 0 Rajah 4
10 Penjelmaan I S 0 1 0 Rajah 5
11 Penjelmaan II S 0 1 0 Rajah 6 KBAT
Trigonometri II - Graf sinus, kosinus,
12 S 0 1 0 Rajah 7
tangen
Trigonometri II - Graf sinus, kosinus,
13 S 0 1 0 Rajah 8
tangen
14 Garis dan Satah T 0 0 1 Rajah 9 KBAT
15 Sudut dongak dan sudut tunduk S 0 1 0 Rajah 10 KBAT
16 Sudut dongak dan sudut tunduk S 0 1 0 Rajah 11 KBAT
17 Ungkapan Algebra III R 1 0 0
18 Ungkapan Algebra III S 0 1 0
19 Rumus Algebra S 0 1 0
20 Persamaan linear T 0 0 1 KBAT
21 Indeks R 1 0 0
22 Indeks R 1 0 0
23 Ketaksamaan linear S 0 1 0
24 Ketaksamaan linear S 0 1 0
25 Statistik II (min, mod, median) S 0 1 0 Rajah 12 KBAT
26 Statistik II (min, mod, median) T 0 0 1 Rajah 13 KBAT
27 Statistik II (min, mod, median) S 0 1 0 Jadual 1 KBAT
28 Graf Fungsi II S 0 1 0 Rajah 14
29 Graf Fungsi II T 0 0 1 Rajah 14
30 Set R 1 0 0 Rajah 15
31 Set S 0 1 0
32 Garis lurus S 0 1 0 Rajah 16
33 Garis lurus T 0 0 1 Rajah 17
34 Kebarangkalian I S 0 1 0 KBAT
35 Kebarangkalian I R 1 0 0
36 Ubahan Langsung / Ubahan Songsang S 0 1 0
37 Ubahan Tercantum T 0 0 1 Jadual 2
38 Matriks S 0 1 0
39 Matriks S 0 1 0 KBAT
40 Matriks T 0 0 1 KBAT
JUMLAH 1 0 0 7 8 2 4 7 5 0 4 0 0 1 1 0 0 0 12 20 8 17 2 13
PERATUS 3% 43% 40% 10% 5% 0% 30% 50% 20%
45% 55%
Aras soalan : Konstruk: NOTA:
Soalan Aras Rendah (R) = 30% Pengetahuan : 45% KBAR - Kemahiran Berfikir Aras Rendah
Soalan Aras Sederhana (S) = 50% Kemahiran : 55% KBAT - Kemahiran Berfikir Aras Tinggi
Soalan Aras Tinggi (T) = 20%
SMK _________________________________________
JADUAL SPESIFIKASI UJIAN

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN TINGKATAN LIMA TAHUN: 2018 MATA PELAJARAN: M


BIL KONSTRUK
KBAR KBAT JUMLAH SUB TOTAL
TAJUK/TAJUK KECIL MARKS MARKS
Mengingat Memahami Mengaplikasi Menganalisis Menilai Mencipta
R S T R S T R S T R S T R S T R S T R S T
1 Set
(a) Melorek set R 1 0 0 1
3
(b) Melorek gabungan set S 0 1 0 2
2 Garis dan Satah dalam 3 Dimensi
(a) Menamakan sudut dalam rajah S 0 1 0 1 3
(b) Cari sudut antara garis dan satah / satah dan satah T 0 0 1 2
3 Pepejal Geometri S 0 1 0 4 4
4 Persamaan Linear- Persamaan Serentak T 0 0 1 5 5
5 Penaakulan Matematik
(a) Penyataan/Pengkuantiti R 1 0 0 1
(b) Operasi ke atas Pernyataan R 1 0 0 1
5
(c) Implikasi / Hujah S 0 1 0 1
(d) Deduksi / Aruhan T 0 0 1 2
6 Persamaan Kuadratik T 0 0 1 4 4
7 Matriks
(i) Membentuk persamaan matriks S 0 1 0 2
5
(ii) Penyelesaian masalah dengan kaedah matriks T 0 0 1 3
8 Garis Lurus
(a) Mencari jarak dua titik R 1 0 0 1
(b) Mencari persamaan garis lurus R 1 0 0 2 5
(c) Menyelesai masalah persamaan garis lurus T 0 0 1 2
9 Keberangkalian II -
a) Menyenaraikan kesudahan peristiwa bergabung R 1 0 0 2
b) Mencari Keberangkalian Peristiwa Bergabung 6
(i) kebarangkalian peristiwa 'A atau B' R 1 0 0 2
BIL KONSTRUK
KBAR KBAT JUMLAH SUB TOTAL
TAJUK/TAJUK KECIL MARKS MARKS
Mengingat Memahami Mengaplikasi Menganalisis Menilai Mencipta 6
R S T R S T R S T R S T R S T R S T R S T
(ii) kebarangkalian peristiwa 'A dan B' S 0 1 0 2
10 Bulatan III
(a) mencari perimeter S 0 1 0 3 6
(b) Mencari luas T 0 0 1 3
11 Kecerunan dan luas di bawah graf
a) Membuat perbandingan graf R 1 0 0 1
b) Mencari tempoh masa S 0 1 0 2 6
c) Mencari jarak S 0 1 0 2
d) Mencari laju purata T 0 0 1 1
BIL KONSTRUK
KBAR KBAT JUMLAH SUB TOTAL
TAJUK/TAJUK KECIL MARKS MARKS
Mengingat Memahami Mengaplikasi Menganalisis Menilai Mencipta
R S T R S T R S T R S T R S T R S T R S T
Graf Fungsi II
(a) Jadual R 1 0 0 2
12 (b) Plot Graf R 1 0 0 4
12
(c) Mencari nilai x dan y daripada graf S 0 1 0 2
(d) Penyelesaian persamaan dengan kaedah graf R 1 0 0 4
Penjelmaan III
(a) Mencari Korodinat imej dibawah:
(i) Penjelmaan Tunggal S 0 1 0 2
13 (ii) Penjelmaan Gabungan S 0 1 0 2
(b) Gabungan 2 penjelmaan 12
(i) Menghuraikan Penjelmaan S 0 1 0 6
(ii) Mencari luas rantau berlorek S 0 1 0 2
Statistik
(a) Jadual R 1 0 0 3
14 (b) Min data S 0 1 0 3
12
(c) Graf S 0 1 0 5
(d) Membina penyataan daripada graf S 0 1 0 1
Pelan dan Dongakan
(a) Plan S 0 1 0 3
15
(b) (i) Dongakan dari X S 0 1 0 4 12
(ii) Dongakan dari Y S 0 1 0 5
JUMLAH 1 1 1 4 2 1 6 14 6 1 2 0 0 1 0 0 0 0 12 20 8 100 100
PERATUS 7.5% 17.5% 65.00% 7.50% 2.50% 0.00% 30% 50% 20%
25% 75.00% 100%
Aras soalan : Konstruk: NOTA:
Soalan Aras Rendah (R) = 30% Pengetahuan : 25% KBAR - Kemahiran Berf
Soalan Aras Sederhana (S) = 50% Kemahiran : 70% KBAT - Kemahiran Ber
Soalan Aras Tinggi (T) = 20% Nilai : 5%

UNIT MATEMATIK
JABATAN PENDIDIKAN SELANGOR
SPSK PK 05/2

________________________
ESIFIKASI UJIAN

MATA PELAJARAN: MATEMATIK (Kertas 2)

CATATAN

Rajah Jadual KBAT

Rajah 1

Rajah 1

Rajah 2
Rajah 3 KBAT

KBAT
KBAT

KBAT
KBAT

Rajah 4 KBAT

KBAT

KBAT
CATATAN

Rajah Jadual KBAT


KBAT

Rajah 5.1 KBAT


Rajah 5.2 KBAT

Rajah 6 KBAT
KBAT
KBAT
KBAT
CATATAN

Rajah Jadual KBAT

Jadual 2

Rajah 7.1

Rajah 7.2

Rajah 8 Jadual 3

KBAT

Rajah 9.1
Rajah 9.2

KBAR - Kemahiran Berfikir Aras Rendah


KBAT - Kemahiran Berfikir Aras Tinggi
SMK _________________________________________
JADUAL SPESIFIKASI UJIAN

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2017 TAHUN: 2017 MATA PELAJA


BIL KONSTRUK / KEMAHIRAN
KBAR KBAT JUMLAH SUB
TAJUK/TAJUK KECIL MARKS
Mengingat Memahami Mengaplikasi Menganalisis Menilai Mencipta
R S T R S T R S T R S T R S T R S T R S T
1 Set
3.1 Mewakilkan persilangan set dengan menggunakan
R 1 0 0 3
gambarajah Venn.
2 Persamaan Linear- Persamaan Serentak T 0 0 1 4
3 Persamaan Kuadratik T 0 0 1 4
4 Garis dan Satah dalam 3 Dimensi
(a) Nama dan tandakan sudut dalam rajah S 0 1 0 1
(b) Cari Nilai Sudut T 0 0 1 2
5 Penaakulan Matematik
(a) Penyataan Nilai dan Kebenaran R 1 0 0 2
(b) Implikasi S 0 1 0 2
(c) Hujah T 0 0 1 2
6 Garis Lurus
(a) Cari Nilai Garis Lurus R 1 0 0 2
(b) Pintasan x atau y T 0 0 1 3
7 Pepejal Geometri S 0 1 0 4
Matriks
8 (i) Membentuk persamaan Matriks S 0 1 0 2
(ii) Penyelesaian nilai x dan y T 0 0 1 4
Bulatan III
9 (a) mencari perimeter S 0 1 0 3
(b) Mencari Luas T 0 0 1 3
Keberangkalian II -
a) Menyenaraikan kesudahan peristiwa bergabung R 1 0 0 2
10
BIL KONSTRUK / KEMAHIRAN
KBAR KBAT JUMLAH SUB
TAJUK/TAJUK KECIL MARKS
Mengingat Memahami Mengaplikasi Menganalisis Menilai Mencipta
R S T R S T R S T R S T R S T R S T R S T
10 b) Mencari Keberangkalian Peristiwa Bergabung R 1 0 0 2
b) Menyelesaikan masalah yang melibatkan
T 0 0 1 2
keberangkalian peristiwa bergabung
11 Kecerunan dan luas di bawah graf
a) Melukis graf jarak-masa R 1 0 0 1
b)Mencari laju R 1 0 0 2
c) Mencari nilai t S 0 1 0 2
BIL KONSTRUK / KEMAHIRAN
KBAR KBAT JUMLAH SUB
TAJUK/TAJUK KECIL MARKS
Mengingat Memahami Mengaplikasi Menganalisis Menilai Mencipta
R S T R S T R S T R S T R S T R S T R S T
Graf Fungsi II
(a) Jadual R 1 0 0 2
12 (b) Plot Graf R 1 0 0 4
(c) Nilai x dan y R 1 0 0 2
(d) Penyelesaian Persamaan dengan kaedah Graf T 0 0 1 4
Penjelmaan III
(a) Mencari Korodinat imej dibawah:
(i) Penjelmaan Tunggal R 1 0 0 1
(ii) Penjelmaan Gabungan S 0 1 0 2
13
(b) Menghuraikan Penjelmaan Tunggal yang
Setara(Berdasarkan Diagram)
(i) Gabungan 2 penjelmaan S 0 1 0 6
(ii) Cari Luas rantau berlorek T 0 0 1 3
Statistik
(a) Jadual R 1 0 0 3
14 (b) Min data R 1 0 0 3
(c) Graf S 0 1 0 5
(d) Penyataan terhadap graf S 0 1 0 1
Pelan dan Dongakan
(a) Plan R 1 0 0 3
15
(b) (i) Pandangan sisi-x S 0 1 0 4
(ii) Pandangan sisi-y T 0 0 1 5
16 Bumi sebagai Sfera
(a) Lokasi/longitud & Latitud R 1 0 0 3
(b) Jarak diantara dua titik R 1 0 0 2
(c) Jarak diantara dua selarian latitud S 0 1 0 3
(d) Masa penerbangan T 0 0 1 4
JUMLAH 1 1 1 2 2 1 12 5 8 1 3 1 0 1 1 0 0 0 16 12 12 112
PERATUS 7.5% 12.5% 63% 13% 5% 0% 40% 30% 30%
20% 80% 100%
BIL KONSTRUK / KEMAHIRAN
KBAR KBAT JUMLAH SUB
TAJUK/TAJUK KECIL MARKS
Mengingat Memahami Mengaplikasi Menganalisis Menilai Mencipta
R S T R S T R S T R S T R S T R S T R S T
Aras soalan : Konstruk: NOTA:
Soalan Aras Rendah (R) = 40% Pengetahuan : 25% BR - Bukan Rutin
Soalan Aras Sederhana (S) = 30% Kemahiran : 70% KBAR - Kemahiran B
Soalan Aras Tinggi (T) = 30% Nilai : 5% KBAT - Kemahiran B

UNIT MATEMATIK
JABATAN PENDIDIKAN SELANGOR
SPSK PK 05/2

___________________________
SPESIFIKASI UJIAN

MATA PELAJARAN: MATEMATIK (Kertas 2)

TOTAL CATATAN
MARKS

Rajah Jadual BR

3 Rajah 1

4 BR
4 BR

Rajah 4
3

Rajah 6
5

4 Rajah 7

BR
6

6 Rajah 9

Rajah10

6
TOTAL CATATAN
MARKS

Rajah Jadual BR
6

Rajah 11 BR
5
TOTAL CATATAN
MARKS

Rajah Jadual BR

Jadual 12 BR

12

Rajah 13.1

12

Rajah 13.2

Rajah 14 Jadual 14.1


Jadual 14.2
12

Rajah 15.1
12 Rajah 15.2

Rajah 16

12

BR
112
TOTAL CATATAN
MARKS

Rajah Jadual BR

BR - Bukan Rutin
KBAR - Kemahiran Berfikir Aras Rendah
KBAT - Kemahiran Berfikir Aras Tinggi
SOALAN AFTERSCHOOL TAHUN: 2017 MATA PELAJARAN: MATEMATIK

KONSTRUK / KEMAHIRAN
JUMLAH CATATAN
BIL TAJUK/TAJUK KECIL Mengingat Memahami Mengaplikasi Menganalisis Menilai Mencipta
R S T R S T R S T R S T R S T R S T R S T Rajah Jadual KBAT
1 Bentuk Piawai R 1 0 0
2 Bentuk Piawai R 1 0 0
3 Bentuk Piawai S 0 1 0
4 Bentuk Piawai R 1 0 0 Rajah KBAT
5 Asas Nombor R 1 0 0
6 Poligon II R 1 0 0 Rajah
7 Poligon II R 1 0 0 Rajah
8 Bulatan III S 0 1 0 Rajah
9 Penjelmaan I T 0 0 1 Rajah KBAT
10 Penjelmaan II R 1 0 0 Rajah KBAT
11 Penjelmaan II S 0 1 0 Rajah
12 Trigonometri - Graf sinus, kosinus, tangen R 1 0 0 Rajah
13 Garis dan Satah S 0 1 0 Rajah
14 Sudut dongak dan sudut tunduk R 1 0 0 Rajah
15 Sudut dongak dan sudut tunduk S 0 1 0 Rajah KBAT
16 Bearing T 0 0 1 KBAT
17 Bumi sebagai sfera T 0 0 1 Rajah
18 Ungkapan algebra R 1 0 0
19 Rumus algebra R 1 0 0
20 Ungkapan algebra R 1 0 0
21 Persamaan linear R 1 0 0
22 Indeks R 1 0 0
23 Indeks S 0 1 0
24 Ketaksamaan linear S 0 1 0
25 Ketaksamaan linear R 1 0 0
26 Statistik II (pictogram) T 0 0 1 Rajah
27 Statistik II (min, mod, median) S 0 1 0 Rajah KBAT
28 Graf Fungsi II (kubik) T 0 0 1 Rajah
29 Set R 1 0 0 Rajah
30 Set T 0 0 1 Rajah
31 Garis lurus R 1 0 0 Rajah KBAT
32 Garis lurus S 0 1 0
33 Garis lurus R 1 0 0 Rajah
34 Kebarangkalian I S 0 1 0
35 Kebarangkalian I S 0 1 0 KBAT
36 Kebarangkalian I T 0 0 1 Rajah KBAT
37 Ubahan - langsung R 1 0 0 Jadual
38 Ubahan - gabungan S 0 1 0 KBAT
39 Matriks - penambahan/penolakan R 1 0 0
40 Matriks - pendaraban T 0 0 1
JUMLAH 1 0 0 8 6 3 10 5 1 1 1 4 0 0 0 0 0 0 20 12 8 20 1 10
PERATUS 3% 43% 40% 15% 0% 0% 50% 30% 20%
45% 55%
PROGRAM PINTAS SPM (KERTAS 1) TAHUN: 2017 MATA PELAJARAN: MATEMATIK

KONSTRUK / KEMAHIRAN
JUMLAH CATATAN
BIL TAJUK/TAJUK KECIL Mengingat Memahami Mengaplikasi Menganalisis Menilai Mencipta
R S T R S T R S T R S T R S T R S T R S T Rajah Jadual KBAT
1 Bentuk Piawai R 1 0 0
2 Bentuk Piawai R 1 0 0
3 Bentuk Piawai S 0 1 0
4 Bentuk Piawai R 1 0 0 Rajah KBAT
5 Asas Nombor R 1 0 0
6 Poligon II R 1 0 0 Rajah
7 Poligon II R 1 0 0 Rajah
8 Bulatan III S 0 1 0 Rajah
9 Penjelmaan I T 0 0 1 Rajah KBAT
10 Penjelmaan II R 1 0 0 Rajah KBAT
11 Penjelmaan II S 0 1 0 Rajah
12 Trigonometri - Graf sinus, kosinus, tangen R 1 0 0 Rajah
13 Garis dan Satah S 0 1 0 Rajah
14 Sudut dongak dan sudut tunduk R 1 0 0 Rajah
15 Sudut dongak dan sudut tunduk S 0 1 0 Rajah KBAT
16 Bearing T 0 0 1 KBAT
17 Bumi sebagai sfera T 0 0 1 Rajah
18 Ungkapan algebra R 1 0 0
19 Rumus algebra R 1 0 0
20 Ungkapan algebra R 1 0 0
21 Persamaan linear R 1 0 0
22 Indeks R 1 0 0
23 Indeks S 0 1 0
24 Ketaksamaan linear S 0 1 0
25 Ketaksamaan linear R 1 0 0
26 Statistik II (pictogram) T 0 0 1 Rajah
27 Statistik II (min, mod, median) S 0 1 0 Rajah KBAT
28 Graf Fungsi II (kubik) T 0 0 1 Rajah
29 Set R 1 0 0 Rajah
30 Set T 0 0 1 Rajah
31 Garis lurus R 1 0 0 Rajah KBAT
32 Garis lurus S 0 1 0
33 Garis lurus R 1 0 0 Rajah
34 Kebarangkalian I S 0 1 0
35 Kebarangkalian I S 0 1 0 KBAT
36 Kebarangkalian I T 0 0 1 Rajah KBAT
37 Ubahan - langsung R 1 0 0 Jadual
38 Ubahan - gabungan S 0 1 0 KBAT
39 Matriks - penambahan/penolakan R 1 0 0
40 Matriks - pendaraban T 0 0 1
JUMLAH 1 0 0 8 6 3 10 5 1 1 1 4 0 0 0 0 0 0 20 12 8 20 1 10
PERATUS 3% 43% 40% 15% 0% 0% 50% 30% 20%
45% 55%
SMK ________________________________
JADUAL SPESIFIKASI UJIAN

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN TINGKATAN LIMA TAHUN: 2014 MATA PELAJARAN:


KONSTRUK / KEMAHIRAN
Pengetahuan Kemahiran JUMLAH
BIL TAJUK/TAJUK KECIL NILAI
Mengetahui Memahami Mengaplikasi Menganalisis Menilai Mencipta
R S T R S T R S T R S T R S T R S T R S T R S
1 (a) Sets
(i) Single operation R 1 0
(ii) Combine operation S 0 1
(b) Linear Inequalities R 1 0
2 Simultaneous Equations R 1 0
3 Quadratic expression and equation S 0 1
4 Line & Planes in 3-dimensions
(a) name/mark the angle S 0 1
(b) find the angle T 0 0
5 Mathematical Reasoning
(a) Implication R 1 0
(b) Argument S 0 1
(c) Induction T 0 0
6 The Straight Line
(a) find the straight line R 1 0
(b) x - intercept T 0 0
7 Solid Geometry R 1 0
R 1 0
8 Matrices
S 0 1
R 1 0
9 Perimeter and Area of A Circle
R 1 0
Probability I R 1 0
10
T 0 0
11 Gradient & Area under Graph
(Distance-time graph ) R 1 0
R 1 0
S 0 1
Graphs of Functions
(a) Table R 1 0
12 (b) Plot graph (Given completed table) R 1 0
(c) Values of x and y R 1 0
(d) Problem Solving involving Graph T 0 0
Transformations
(a) Find the coordinate of image under
(i) Single Transformation R 1 0
13 (ii) Combined Transformations S 0 1
(b) Describe (Given Diagram)
(i) Enlargement and Rotations S 0 1
(ii) Find the area the shaded region T 0 0
Statistics (Frequency Polygon)
(a) Table R 1 0
14 (b) Mean R 1 0
(c) Graph S 0 1
(d) Statement about the graph T 0 0
Statistics (Ogive)
(a) Table R 1 0
15 (b) Mean S 0 1
(c) Graph S 0 1
(d) Statement about the graph T 0 0
JUMLAH 1 1 1 4 2 0 13 6 3 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 19 11
PERATUS 8% 16% 58% 13% 0% 0% 5% 50% 29%
24% 71% 5% 100%
Aras soalan : Konstruk:
Soalan Aras Rendah (R) = 50% Pengetahuan : 25%
Soalan Aras Sederhana (S) = 30% Kemahiran : 70%
Soalan Aras Tinggi (T) = 20% Nilai : 5%

Disediakan oleh, Disahkan oleh,


..................................................................... ..................................................
NAMA : NAMA
JAWATAN
No. Keluaran Tarikh Keluaran No. Pindaan Tarikh Pindaan

02 01 MAC 2013 00
Hak Cipta Terpelihara@JPNSel.2010
__________________________
AL SPESIFIKASI UJIAN

MATEMATIK (Kertas 2)

JUMLAH SUB TOTAL CATATAN


MARKS MARKS

T Rajah Jadual

0 1 Rajah 1.1
0 2 6
0 3 Rajah 1.2
0 4 4
0 4 4

0 1 Rajah 4
3
1 2

0 1
0 2 5
1 2

0 2 Rajah 6
5
1 3
0 4 4 Rajah 7
0 2
6
0 4
0 3 Rajah 9
6
0 3
0 2 Rajah10
4
1 2

0 1 Rajah 11
5
5
0 2
0 2
0 2 Jadual 12
0 4
12
0 2
1 4

0 1 Rajah 13.1
0 2
12
0 6 Rajah 13.2
1 3

0 3 Rajah 14 Jadual 14
0 3
12
0 5
1 1

0 3 Rajah 16
0 2
12
0 3
1 4
8 100 100
21%
100%
SMK _______________________________________________
JADUAL SPESIFIKASI UJIAN

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM TAHUN: 2014 MATA PELAJARAN:

KONSTRUK / KEMAHIRAN
Pengetahuan Kemahiran JUMLAH
BIL TAJUK/TAJUK KECIL
Mengetahui Memahami Mengaplikasi Menganalisis Menilai Mencipta
R S T R S T R S T R S T R S T R S T R S T
1 Standard Form R 1 0 0
2 Standard Form R 1 0 0
3 Standard Form S 0 1 0
4 Standard Form R 1 0 0
5 Number Bases – value in base 2, 5, 8 R 1 0 0
6 Number Bases – Addition/Subtraction R 1 0 0
7 Polygon S 0 1 0
8 Circles III S 0 1 0
9 Transformation I R 1 0 0
10 Transformation II R 1 0 0
11 Trigonometry - Graph Sinus, Cosinus, Tangent T 0 0 1
12 Trigonometry - (Obtuse angle) R 1 0 0
13 Trigonometry - (Unit Circle) S 0 1 0
14 Lines And Planes In Three Dimension S 0 1 0
15 Angle Of Depressions And Elevation R 1 0 0
16 Angle Of Depressions And Elevation R 1 0 0
17 Bearing S 0 1 0
18 Earth As A Sphere R 1 0 0
19 Algebraic Expressions R 1 0 0
20 Algebraic Expressions T 0 0 1
21 Algebraic Formulae T 0 0 1
22 Linear Equations R 1 0 0
23 Indices R 1 0 0
24 Indices T 0 0 1
25 Linear Inequalities T 0 0 1
26 Statistics – bar chart S 0 1 0
27 Statistics – mode of grouped data R 1 0 0
28 Graph Of Functions S 0 1 0
29 Sets – Venn Diagram R 1 0 0
30 Sets – Venn Diagram S 0 1 0
31 Sets– subsets T 0 0 1
32 The Straight Line S 0 1 0
33 The Straight Line T 0 0 1
34 Probability I S 0 1 0
35 Probability II R 1 0 0
36 Variation – Direct Variation R 1 0 0
37 Variation – Direct Variation S 0 1 0
38 Variation – JointVariation e T 0 0 1
39 Matrices - (Addition / Substraction) R 1 0 0
40 Matrices - (Multiplication) R 1 0 0
JUMLAH 4 3 0 5 5 1 7 1 2 2 1 3 2 2 2 0 0 0 20 12 8
PERATUS 18% 28% 25% 15% 15% 0% 50% 30% 20%
45% 55%
Aras soalan : Konstruk:
Soalan Aras Rendah (R) = 50% Pengetahuan : 45%
Soalan Aras Sederhana (S) = 30% Kemahiran : 55%
Soalan Aras Tinggi (T) = 20%

Disediakan oleh, Disahkan oleh,

..................................................................... ..................................................
NAMA : NAMA
JAWATAN
No. Keluaran Tarikh Keluaran No. Pindaan Tarikh Pindaan

02 01 MAC 2013 00
Hak Cipta Terpelihara@JPNSel.2010
SMK _________________________________________
JADUAL SPESIFIKASI UJIAN

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2014 TAHUN: 2014 MATA PELAJARAN:


KONSTRUK / KEMAHIRAN
Pengetahuan Kemahiran JUMLAH
BIL TAJUK/TAJUK KECIL NILAI
Mengetahui Memahami Mengaplikasi Menganalisis Menilai Mencipta
R S T R S T R S T R S T R S T R S T R S T R S
1 Graphs of Functions
(Linear Inequalities) R 1 0
2 Simultaneous Equations S 0 1
3 Quadratic expression and equation S 0 1
4 Line & Planes in 3-dimensions
(a) name/mark the angle S 0 1
(b) find the angle T 0 0
5 Mathematical Reasoning
(a) quantifiers ‘all’, ‘some’ R 1 0
(b) converse of implication S 0 1
(c) argument T 0 0
6 The Straight Line
(a) find the straight line R 1 0
(b) x - intercept T 0 0
7 Solid Geometry R 1 0
R 1 0
8 Matrices
S 0 1
R 1 0
9 Perimeter and Area of A Circle
R 1 0
Probability II R 1 0
10 R 1 0
T 0 0
11 Gradient & Area under Graph
(Distance-time graph ) R 1 0
R 1 0
S 0 1
Graphs of Functions
(a) Table R 1 0
12 (b) Plot Cubic graph (Given completed table) R 1 0
(c) Values of x and y R 1 0
(d) Problem Solving involving Graph T 0 0
Transformations
(a) Find the coordinate of image under
(i) Single Transformation R 1 0
13 (ii) Combined Transformations S 0 1
(b) Describe (Given Diagram)
(i) Enlargement and Rotations S 0 1
(ii) Find the area the shaded region T 0 0
Statistics (Frequency Polygon)
(a) Table R 1 0
14 (b) Mean R 1 0
(c) Graph S 0 1
(d) Statement about the graph T 0 0
Plan And Elevations
(a) Plan R 1 0
15
(b) (i) Elevation -x S 0 1
(ii) Elevation -y T 0 0
Earth of A Sphere
(a) Location /latitude/longitude R 1 0
16 (b) Distance between two points R 1 0
(c) Distance along parallal latitude S 0 1
(d) Time taken S 0 1
JUMLAH 2 1 1 2 3 1 15 4 4 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 20 12
PERATUS 10% 15% 58% 13% 0% 0% 5% 50% 30%
25% 70% 5% 100%
Aras soalan : Konstruk:
Soalan Aras Rendah (R) = 50% Pengetahuan : 25%
Soalan Aras Sederhana (S) = 30% Kemahiran : 70%
Soalan Aras Tinggi (T) = 20% Nilai : 5%

Disediakan oleh, Disahkan oleh,

..................................................................... ..................................................
NAMA : NAMA
JAWATAN
No. Keluaran Tarikh Keluaran No. Pindaan Tarikh Pindaan

02 01 MAC 2013 00
Hak Cipta Terpelihara@JPNSel.2010
______________________________
AL SPESIFIKASI UJIAN

MATEMATIK (Kertas 2)

JUMLAH SUB TOTAL CATATAN


MARKS MARKS

T Rajah Jadual

0 3 3 Rajah 1
0 4 4
0 4 4

0 1 Rajah 4
3
1 2

0 2
0 2 6
1 2

0 2 Rajah 6
5
1 3
0 4 4 Rajah 7
0 2
6
0 4
0 3 Rajah 9
6
0 3
0 2 Rajah10
0 2 6
1 2

0 1 Rajah 11
5
0 2
5

0 2
0 2 Jadual 12
0 4
12
0 2
1 4

0 1 Rajah 13.1
0 2
12
0 6 Rajah 13.2
1 3

0 3 Rajah 14 Jadual 14
0 3
12
0 5
1 1

0 3 Rajah 15.1
0 4 12 Rajah15.2
1 5

0 3 Rajah 16
0 2
12
0 3
0 4
8 112 112
20%
100%
SMK _________________________________________
JADUAL SPESIFIKASI UJIAN

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2015 TAHUN: 2015 MATA PELAJARAN:


BIL KONSTRUK / KEMAHIRAN
Pengetahuan Kemahiran JUMLAH
TAJUK/TAJUK KECIL NILAI
Mengingat Memahami Mengaplikasi Menganalisis Menilai Mencipta
R S T R S T R S T R S T R S T R S T R S T R
1 Graphs of Functions
(Linear Inequalities) R 1
2 Linear Equations -Simultaneous Equations S 0
3 Quadratic expression and equation S 0
4 Line & Planes in 3-dimensions
(a) name/mark the angle S 0
(b) find the angle T 0
5 Mathematical Reasoning
(a) quantifiers ‘all’, ‘some’ R 1
(b) converse of implication S 0
(c) argument T 0
6 The Straight Line
(a) find the straight line R 1
(b) x - intercept T 0
7 Solid Geometry R 1
8 R 1
Matrices
S 0
9 R 1
Circle III - Perimeter and Area of a circle
R 1
10 Probability II R 1
R 1
T 0
11 Gradient & Area under Graph
(Distance-speed graph ) R 1
R 1
S 0
12 Graphs of Functions
(a) Table R 1
(b) Plot Cubic graph (Given completed table) R 1
(c) Values of x and y R 1
(d) Problem Solving involving Graph T 0
13 Transformations
(a) Find the coordinate of image under
(i) Single Transformation R 1
(ii) Combined Transformations S 0
(b) Describe (Given Diagram)
(i) Enlargement and Rotations S 0
(ii) Find the area the shaded region T 0
14 Statistics (Frequency Polygon)
(a) Table R 1
(b) Mean R 1
(c) Graph S 0
(d) Statement about the graph T 0
15 Plan And Elevations
(a) Plan R 1
(b) (i) Elevation -x S 0
(ii) Elevation -y T 0
16 Earth of A Sphere
(a) Location /latitude/longitude R 1
(b) Distance between two points R 1
(c) Distance along parallal latitude S 0
(d) Time taken S 0
JUMLAH 2 1 1 2 3 1 15 4 4 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 20
PERATUS 10% 15% 58% 13% 0% 0% 5% 50%
25% 70% 5% 100%
Aras soalan : Konstruk:
Soalan Aras Rendah (R) = 50% Pengetahuan : 25%
Soalan Aras Sederhana (S) = 30% Kemahiran : 70%
Soalan Aras Tinggi (T) = 20% Nilai : 5%

Disediakan oleh, Disahkan oleh,


.....................................................................

..................................................
NAMA : NAMA
JAWATAN
No. Keluaran Tarikh Keluaran No. Pindaan Tarikh Pindaan

02 01 MAC 2013 00
Hak Cipta Terpelihara@JPNSel.2010
_______________________________
UAL SPESIFIKASI UJIAN

MATEMATIK MATEMATIK (Kertas 2)

JUMLAH SUB TOTAL CATATAN


MARKS MARKS

S T Rajah Jadual B.Rutin KBAT

0 0 3 3 Rajah 1
1 0 4 4 KBAT
1 0 4 4 KBAT

1 0 1 Rajah 4
3
0 1 2

0 0 1
1 0 2 5
0 1 2

0 0 2 Rajah 6
5
0 1 3
0 0 4 4 Rajah 7
0 0 2 KBAT
6
1 0 4
0 0 3 Rajah 9
6
0 0 3
0 0 2 Rajah10
0 0 2 6
0 1 2

0 0 2 Rajah 11 KBAT
6
0 0 2
6

1 0 2
Jadual
0 0 2 KBAT
12
0 0 4
12
0 0 2
0 1 4

0 0 1 Rajah 13.1
1 0 2
12
1 0 6 Rajah 13.2
0 1 3

Jadual
0 0 3 Rajah 14 14
0 0 3
12
1 0 5
0 1 1

0 0 3 Rajah 15.1
1 0 4 12 Rajah15.2
0 1 5

0 0 3 Rajah 16
0 0 2
12
1 0 3
1 0 4
12 8 112 112
30% 20%
100%
..................................................
SMK RANTAU PANJANG, KLANG, SELANGOR
JADUAL SPESIFIKASI UJIAN

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2015 TAHUN: 2015 MATA PELAJARAN:


BIL KONSTRUK / KEMAHIRAN
Pengetahuan Kemahiran JUMLAH
TAJUK/TAJUK KECIL NILAI
Mengingat Memahami Mengaplikasi Menganalisis Menilai Mencipta
R S T R S T R S T R S T R S T R S T R S T R
1 Graphs of Functions
(Linear Inequalities) R 1

2 Linear Equations -Simultaneous Equations S 0


3 Quadratic expression and equation S 0
4 Line & Planes in 3-dimensions
(a) name/mark the angle S 0
(b) find the angle T 0
5 The Straight Line
(a) find the straight line R 1
(b) x - intercept T 0
6 Mathematical Reasoning
(a) quantifiers ‘all’, ‘some’ R 1
(b) converse of implication S 0
(c) argument T 0
7 Solid Geometry R 1
8 Circle III - Perimeter and Area of a circle R 1
R 1
9 Matrices R 1
S 0
10 Probability II R 1
R 1
T 0
11 Gradient & Area under Graph
(Distance-speed graph ) R 1
R 1
S 0
12 Graphs of Functions
(a) Table R 1
(b) Plot Cubic graph (Given completed table) R 1
(c) Values of x and y R 1
(d) Problem Solving involving Graph T 0
13 Transformations
(a) Find the coordinate of image under
(i) Single Transformation R 1
(ii) Combined Transformations S 0
(b) Describe (Given Diagram)
(i) Enlargement and Rotations S 0
(ii) Find the area the shaded region T 0
14 Statistics (Frequency Polygon)
(a) Table R 1
(b) Mean R 1
(c) Graph S 0
(d) Statement about the graph T 0
15 Plan And Elevations
(a) Plan R 1
(b) (i) Elevation -x S 0
(ii) Elevation -y T 0
16 Earth of A Sphere
(a) Location /latitude/longitude R 1
(b) Distance between two points R 1
(c) Distance along parallal latitude S 0
(d) Time taken S 0
JUMLAH 2 1 1 2 3 1 15 4 4 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 20
PERATUS 10% 15% 58% 13% 0% 0% 5% 50%
25% 70% 5% 100%
Aras soalan : Konstruk:
Soalan Aras Rendah (R) = 50% Pengetahuan : 25%
Soalan Aras Sederhana (S) = 30% Kemahiran : 70%
Soalan Aras Tinggi (T) = 20% Nilai : 5%

Disediakan oleh, Disahkan oleh,


.....................................................................

..................................................
NAMA : NAMA
JAWATAN
No. Keluaran Tarikh Keluaran No. Pindaan Tarikh Pindaan

02 01 MAC 2013 00
Hak Cipta Terpelihara@JPNSel.2010
U PANJANG, KLANG, SELANGOR
UAL SPESIFIKASI UJIAN

MATEMATIK MATEMATIK (Kertas 2)

JUMLAH SUB TOTAL CATATAN


MARKS MARKS

S T Rajah Jadual B.Rutin KBAT

0 0 3 3 Rajah 1

1 0 4 4 KBAT
1 0 4 4 KBAT

1 0 1 Rajah 4
3
0 1 2

0 0 2 Rajah 6
5
0 1 3

0 0 1
1 0 2 5
0 1 2
0 0 4 4 Rajah 7
0 0 3 Rajah 9
6
0 0 3
0 0 1 KBAT
5
1 0 4
0 0 2 Rajah10
0 0 2 6
0 1 2

0 0 1 Rajah 11 KBAT
5
5
0 0 2
1 0 2
Jadual
0 0 2 KBAT
12
0 0 4
12
0 0 2
0 1 4

0 0 1 Rajah 13.1
1 0 2
12
1 0 6 Rajah 13.2
0 1 3

Jadual
0 0 3 Rajah 14 14
0 0 3
12
1 0 5
0 1 1

0 0 3 Rajah 15.1
1 0 4 12 Rajah15.2
0 1 5

0 0 3 Rajah 16
0 0 2
12
1 0 3
1 0 4
12 8 110 110
30% 20%
100%
..................................................
PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2016 TAHUN: 2016 MATA PELAJARAN: MATEMATIK

KONSTRUK / KEMAHIRAN
JUMLAH CATATAN
BIL TAJUK/TAJUK KECIL Mengingat Memahami Mengaplikasi Menganalisis Menilai Mencipta
R S T R S T R S T R S T R S T R S T R S T Rajah Jadual KBAT Non-Rutin
1 Bentuk Piawai R 1 0 0
2 Bentuk Piawai R 1 0 0
3 Bentuk Piawai S 0 1 0
4 Bentuk Piawai R 1 0 0 KBAT Non Rutin
5 Asas Nombor R 1 0 0
6 Asas Nombor - Penambahan/Penolakan R 1 0 0
7 Poligon II R 1 0 0 Rajah
8 Bulatan III S 0 1 0 Rajah
9 Poligon II T 0 0 1 Rajah
10 Penjelmaan I R 1 0 0 Rajah KBAT Non Rutin
11 Penjelmaan I S 0 1 0 Rajah Non Rutin
12 Penjelmaan II R 1 0 0 Rajah
13 Trigonometri - Graf sinus, kosinus, tangen S 0 1 0 Rajah
14 Sudut dongak dan sudut tunduk S 0 1 0 Rajah
15 Sudut dongak dan sudut tunduk R 1 0 0 Rajah KBAT Non Rutin
16 Sudut dongak dan sudut tunduk R 1 0 0 Rajah KBAT Non Rutin
17 Bearing T 0 0 1 Rajah KBAT
18 Bumi sebagai sfera R 1 0 0 Rajah
19 Ungkapan algebra R 1 0 0
20 Rumus algebra T 0 0 1
21 Persamaan linear R 1 0 0 KBAT Non Rutin
22 Indeks S 0 1 0
23 Indeks R 1 0 0
24 Ketaksamaan linear S 0 1 0
25 Statistik II R 1 0 0 Rajah KBAT
26 Statistik II T 0 0 1 Rajah KBAT
27 Statistik II S 0 1 0 Jadual KBAT
28 Graf Fungsi II T 0 0 1 Rajah
29 Set T 0 0 1 Rajah
30 Set R 1 0 0 Rajah
31 Set R 1 0 0 KBAT Non Rutin
32 Garis lurus S 0 1 0 Rajah
33 Set S 0 1 0 Rajah
34 Kebarangkalian I R 1 0 0 KBAT
35 Kebarangkalian I S 0 1 0 KBAT
36 Kebarangkalian I T 0 0 1
37 Ubahan - langsung R 1 0 0 Jadual
38 Ubahan - songsang S 0 1 0
39 Matriks - penambahan/penolakan R 1 0 0
40 Matriks - pendaraban T 0 0 1
JUMLAH 1 0 0 7 6 4 9 5 2 3 1 2 0 0 0 0 0 0 20 12 8 19 2 12 7

PERATUS 3% 43% 40% 15% 0% 0% 50% 30% 20%


45% 55%