Anda di halaman 1dari 5

TEMA RANCAKKAN EKONOMI KITA

TAJUK Berjiwa Usahawan

SUBJEK MASA: BILANGAN MURID :


B.MELAYU
TAHUN 22

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN

1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara 1.5.1 Bercerita dengan sebutan dan intonasi yang betul
semula dengan tepat menggunakan sebutan yang dengan menggunakan pelbagai ayat yang mengandungi
jelas dan intonasi yang betul. bahasa yang indah.

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat:


OBJEKTIF Bercerita dengan sebutan dan intonasi yang betul dengan menggunakan pelbagai ayat
yang mengandungi bahasa yang indah.

1. Murid meneliti dan memahami poster

2. Murid diminta untuk mengisi ruang-ruang seperti Know (Apa yang saya tahu
tentang poster) What (Apa yang saya mahu tahu lebih lanjut) Learned (Apa
AKTIVITI yang telah saya pelajari) KWL Chart ( Carta KWL)

3. Murid bercerita dengan sebutan dan intonasi yang betul dengan menggunakan
pelbagai ayat tengtang maklumat yang diperolehi dalam poster.

4. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan kaitannya


dengan tajuk pelajaran.

5. Murid membuat latihan di buku tulis.

PAK 21 NILAI EMK

 Baik Hati  Tolong-menolong  Kreatif dan Inovasi


 Perwatakan  Kolaborasi  Kerjasama  Bertanggungjawab  Pendidikan Alam Sekitar
 Komunikasi  Kreativiti  Bertolak Ansur  Hemah Tinggi  Sains dan Teknologi
 Pemikiran Kritis  Keadilan  Hormat-menghormati  Bahasa
 Keberanian  Kasih Sayang  patriotisma
PETA BBB PBS

 Peta Bulatan  Peta Titi  Buku Teks  Buku Cerita  Lembaran Kerja  Lisan
 Peta Buih  Peta Pokok  Modul  Gambar  Hasil Kerja  Lakonan
 Peta Buih Berganda  Peta Dakap  Power point  Carta  Pemerhatian  Tugasan
 Peta Pelbagai Alir  Peta Alir  Projektor  Graf  Kuiz  Projek

TAHAP Nyatakan TAHAP 1 TAHAP 3 TAHAP 5


PENGUASAAN bilangan
murid : TAHAP 2 TAHAP 4 TAHAP 6

Pada akhir pengajaran;


REFLEKSI
______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak
mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.

PdP ditunda kerana………………………………………


TEMA RANCAKKAN EKONOMI KITA

TAJUK Berjiwa Usahawan

SUBJEK MASA: BILANGAN MURID :


B.MELAYU
TAHUN 22

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN

2.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan 2.6.1 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan
sastera yang sesuai bagi memupuk minat sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca.
membaca.

Pada akhir pengajara dan pembelajaran, murid dapat :


OBJEKTIF Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat
membaca.

1. Murid membaca dan memahami maklumat

2. Murid diberi keratan ayat di mana mereka dikehendaki menyusun semula ayat
menjadi sebuah sajak. Jigsaw Reading ( Susun Suai)
AKTIVITI
3. Murid menghasilkan idea baharu dalam bentuk sajak dan mendeklamasikan
sajak yang mereka bina bersama-sama (persembahan)

4. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan kaitannya dengan
tajuk pelajaran.

5. Murid membuat latihan di buku tulis.

PAK 21 NILAI EMK

 Baik Hati  Tolong-menolong  Kreatif dan Inovasi


 Perwatakan  Kolaborasi  Kerjasama  Bertanggungjawab  Pendidikan Alam Sekitar
 Komunikasi  Kreativiti  Bertolak Ansur  Hemah Tinggi  Sains dan Teknologi
 Pemikiran Kritis  Keadilan  Hormat-menghormati  Bahasa
 Keberanian  Kasih Sayang  patriotisma
PETA BBB PBS

 Peta Bulatan  Peta Titi  Buku Teks  Buku Cerita  Lembaran Kerja  Lisan
 Peta Buih  Peta Pokok  Modul  Gambar  Hasil Kerja  Lakonan
 Peta Buih Berganda  Peta Dakap  Power point  Carta  Pemerhatian  Tugasan
 Peta Pelbagai Alir  Peta Alir  Projektor  Graf  Kuiz  Projek

TAHAP Nyatakan TAHAP 1 TAHAP 3 TAHAP 5


PENGUASAAN bilangan
murid : TAHAP 2 TAHAP 4 TAHAP 6

Pada akhir pengajaran;


REFLEKSI
______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak
mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.

PdP ditunda kerana………………………………………


TEMA RANCAKKAN EKONOMI KITA

TAJUK Berjiwa Usahawan

SUBJEK TAHUN MASA: BILANGAN MURID :


B.MELAYU

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN

3.4 Menulis imlak dengan tepat. 3.4.2 Menulis perkataan dan frasa dengan menggunakan
ejaan yang tepat secara imlak.

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat:


OBJEKTIF
Menulis perkataan dan frasa dengan menggunakan ejaan yang tepat secara imlak.

1. Murid membaca petikan bersama-sama.

2. Murid dikehendaki mengenal kesalahan ejaan. Setiap murid menyatakan satu


AKTIVITI jawapan mereka secara individu. Kemudian murid akan berkongsi jawapannya
dengan rakan. Jadikan dua jawapan yang ada kepada satu jawapan yang
dipersetujui bersama. Ulang proses yang sama Snow Balling ( Bola Salji)

3. Murid menggunakan ejaan yang tepat semasa imlak dan salin semula petikan

4. Murid berikan kepada guru untuk semakan dan guru buat semakan serta berikan
penilaian .

PAK 21 NILAI EMK

 Baik Hati  Tolong-menolong  Kreatif dan Inovasi


 Perwatakan  Kolaborasi  Kerjasama  Bertanggungjawab  Pendidikan Alam Sekitar
 Komunikasi  Kreativiti  Bertolak Ansur  Hemah Tinggi  Sains dan Teknologi
 Pemikiran Kritis  Keadilan  Hormat-menghormati  Bahasa
 Keberanian  Kasih Sayang  patriotisma
PETA BBB PBS

 Peta Bulatan  Peta Titi  Buku Teks  Buku Cerita  Lembaran Kerja  Lisan
 Peta Buih  Peta Pokok  Modul  Gambar  Hasil Kerja  Lakonan
 Peta Buih Berganda  Peta Dakap  Power point  Carta  Pemerhatian  Tugasan
 Peta Pelbagai Alir  Peta Alir  Projektor  Graf  Kuiz  Projek

TAHAP Nyatakan TAHAP 1 TAHAP 3 TAHAP 5


PENGUASAAN bilangan
murid : TAHAP 2 TAHAP 4 TAHAP 6

Pada akhir pengajaran;


REFLEKSI
______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak
mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.

PdP ditunda kerana………………………………………


TEMA RANCAKKAN EKONOMI KITA

TAJUK Berjiwa Usahawan

SUBJEK MASA: BILANGAN MURID :


B.MELAYU
TAHUN 22

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN

4.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan 4.2.2 Mengujarkan cerita menggunakan bahasa yang
menggunakan bahasa badan secara kratif semasa indah dan ayat yang gramatis untuk menyampaikan idea
bercerita secara didik hibur. dengan bahasa badan yang kfeatif.

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat:


OBJEKTIF Mengujarkan cerita menggunakan bahasa yang indah dan ayat yang gramatis untuk
menyampaikan idea dengan bahasa badan yang kfeatif.

1. Murid disediakan tajuk cerita di atas kertas yang besar yang diletakkan di atas
meja. Table Cloth (Alas Meja)

2. Murid bergilir-gilir untuk menulis idea mereka di atas kertas tersebut.


AKTIVITI
3. Murid bercerita tentang isi –isi cerita yang mereka perolehi dengan sebutan dan
intonasi yang betul.

4. Murid mengujarkan cerita untuk menyampaikan teks

5. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan kaitannya dengan
tajuk pelajaran. Guru menilai murid.

6. Murid buat penambahbaikan dari hasil perbincangan dan penilaian dari guru.

PAK 21 NILAI EMK

 Baik Hati  Tolong-menolong  Kreatif dan Inovasi


 Perwatakan  Kolaborasi  Kerjasama  Bertanggungjawab  Pendidikan Alam Sekitar
 Komunikasi  Kreativiti  Bertolak Ansur  Hemah Tinggi  Sains dan Teknologi
 Pemikiran Kritis  Keadilan  Hormat-menghormati  Bahasa
 Keberanian  Kasih Sayang  patriotisma
PETA BBB PBS

 Peta Bulatan  Peta Titi  Buku Teks  Buku Cerita  Lembaran Kerja  Lisan
 Peta Buih  Peta Pokok  Modul  Gambar  Hasil Kerja  Lakonan
 Peta Buih Berganda  Peta Dakap  Power point  Carta  Pemerhatian  Tugasan
 Peta Pelbagai Alir  Peta Alir  Projektor  Graf  Kuiz  Projek

TAHAP Nyatakan TAHAP 1 TAHAP 3 TAHAP 5


PENGUASAAN bilangan
murid : TAHAP 2 TAHAP 4 TAHAP 6

Pada akhir pengajaran;


REFLEKSI
______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak
mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.

PdP ditunda kerana………………………………………