Anda di halaman 1dari 3

KOLEJ VOKASIONAL KUALA SELANGOR

BESTARI JAYA, KUALA SELANGOR

LAPORAN

KURSUS PENGENDALIAN MAKANAN DAN


SUNTIKAN TYPHOID

PROGRAM BAKERI DAN PASTRI

DISEDIAKAN OLEH:
NORAINI BINTI YAHYA
 NAMA AKTIVITI : KURSUS PENGENDALIAN MAKANAN DAN
SUNTIKAN TYPHOID
 HARI PELAKSANAAN : Selasa
 TARIKH PELAKSANAAN : 10 April 2018
 MASA PELAKSANAAN : 8.00 Pagi – 5.00 Petang
 TEMPAT PELAKSANAAN : Bilik APD Kolej Vokasional Kuala Selangor

1.0 PENGENALAN
2.0 Program Kursus Pengendalian Makanan yang telah diadakan berjalan dengan
lancar pada 10 April 2018 di bilik APD selari dengan suntikan typhoid yang telah
dijalankan di kelas 2 DVM HBP Kursus ini amat bermakna kepada pelajar diploma
Bakeri dan Pastri kerana dengan adanya kursus dan suntikan ini dapat
memudahkan pelajar Bakeri dan Pastri untuk menjalani latihan industri pada masa
akan datang.

3.0 LATAR BELAKANG


2.1 Bilangan peserta : 29 Orang
2.2 Matlamat yang ingin dicapai:
 Dapat memberi pendedahan dan kesedaran kepada pelajar tentang
kepentingan penyediaan makanan yang bersih dan selamat apabila memasuki
ke alam industri makanan .
 Pelajar dapat mengetahui kepentingan amalan kebersihan diri dan tabiat yang
tidak baik semasa mengendalikan makanan .
 Pelajar dapat Sijil Pengendalian Makanan yang diiktiraf oleh Kementerian
Kesihatan Malaysia.

4.0 PENCAPAIAN
Pencapaian : Kesemua pelajar memperolehi sijil kursus latihan pengendalian
makanan dan suntikan Typhoid.

5.0 MASALAH YANG DIHADAPI


a) Terdapat kekangan tempat yang selesa untuk menjalankan kursus.

6.0 CADANGAN PENAMBAHBAIKAN


a) Mencari tempat yang lebih selesa untuk menjalankan kursus.
b) Memlibatkan kesemua pelajar bakeri dalam kursus.
7.0 LAMPIRAN
Rujuk lampiran

8.0 PENUTUP
1.1. Semoga dengan menyertai kursus ini pelajar dapat meningkatkan
pengetahuan dan kesedaran kepada pelajar tentang kepentingan penyediaan
makanan yang bersih dan selamat apabila memasuki ke alam industri
makanan .
.
Lampiran