Anda di halaman 1dari 13

BORANG Rujukan:

(Pemeriksaan & Pengujian: Kerja Elektrik) Mukasurat:


No. Edaran
No. Pindaan:
PEMERIKSAAN UJIAN ALATAN DI KILANG
JKR MALAYSIA Tarikh:

ARAHAN: Borang ini hendaklah diisi oleh SR semasa memeriksa menyaksi ujian alatan elektrik dikilang.

Nama Kontrak
No. Kontrak
Kontraktor
Rujukan B.Q. Tarikh Pemeriksaan:
Pembuat / Pembekal Alamat Kilang:

A. BUTIRAN TEKNIKAL ALATAN

Bil Alatan / Mesin Elektrik Kapisiti Jenama Model No. Siri


1
2
3
4
5
6

B. PENGESAHAN

Arahan: Tandakan Ö Jika ujian memuaskan diterima.


X Jika ujian tidak memuaskan/ tidak diterima

Alatan / mesin elektrik yang telah di uji di kilang adalah sebagaimana berikut:

Perakuan Ulasan
No. Alatan / Mesin elektrik JKR (Sila gunakan lampiran tambahan jika perlu)
1
2
3
4
5
6

Wakil Kontraktor Elektrik Wakil P.P(S.O.R.) / Wakil Tapak JKR (SR):

…………………………………………………… …………………………………………………….
Tandatangan Tandatangan
Nama: Nama:
Cop: Cop:

Nota: Satu salinan hendaklah diserahkan kepada kontraktor untuk rekod / tindakan.
mre/borang ujian/pemeriksaan/jkr

mre/borang ujian/pemeriksaan/JKR
…………….

mre/borang ujian/pemeriksaan/JKR
BORANG Rujukan:
(Pemeriksaan & Pengujian: Kerja Elektrik) Mukasurat:
No. Edaran
No. Pindaan:
PENERIMAAN BARANGAN / ALATAN KERJA
JKR MALAYSIA Tarikh:

ARAHAN: Borang ini hendaklah diisi oleh SR semasa memeriksa menyaksi ujian alatan elektrik dikilang.

Nama Kontrak
No. Kontrak
Kontraktor
Lokasi / Tempat Tarikh Pemeriksaan:

A. JENIS / KATEGORI BARANGAN

¨ Kabel / Aksesori pendawaian (Contoh: Kabel, wayer, suis, socket alir keluar, konduit, kotak simpang, dll.)
¨ Kelengkapan Elektrik (Contoh: Lampu, kipas, pemanas air, loceng elektrik, jam elektrik, telefon, dll.)
¨ Papan Suis / Gear Suis (Contoh: MSB, SSB, DB, ACB, MCCB, RCD, EFR, Contactor, P.F. Correction, dll.)
¨ Peralatan / Mesin Elektrik (Contoh: Generator, motor, transformer, UPS, bateri, alat X-ray, PABX, dll.)

B. BUTIRAN LENGKAP BARANGAN YANG DI TERIMA

Arahan: Tandakan Ö Jika barang-barang diluluskan.


X Jika barang-barang tidak diluluskan.

Jenana/ Model Rujukan Bil


No. Nama Barangan Semakan JKR
tawaran Kontraktor Penghantaran (D.O.)

Barang-barang yang diterima di tapak bina telah disemak dan ulasan sebagaimana berikut:

Wakil Kontraktor Elektrik Wakil P.P. (S.O.R./ Wakil Tapak JKR(SR):

………………………………………………….. …………………………………………………..
Tandatangan Tandatangan
Nama Nama
Cop Cop

Nota: Satu salinan hendaklah diserahkan kepada kontraktor untuk rekod / tindakan.
mre/borang ujian/pemeriksaan/jkr
BORANG Rujukan:
(Pemeriksaan & Pengujian: Kerja Elektrik) Mukasurat:
No. Edaran
No. Pindaan:
KERJA PEMASANGAN KABEL BAWAH TANAH
JKR MALAYSIA Tarikh:

ARAHAN: Borang ini hendaklah diisi semasa pemeriksaan kerja-kerja pemasangan kabel bawah tanah di tapak bina.
(i.i. sebelum penutupan penimbusan peparit).

Nama Kontrak
No. Kontrak
Kontraktor
Rujukan B.Q. Rujukan Spesifikasi
Lokasi / Tempat Tarikh Pemeriksaan

PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KERJA

Arahan: Tandakan Ö Jika kerja-kerja menepati spesifikasi dan memuaskan.


X Jika kerja-kerja tidak menepati spesifikasi dan tidak memuaskan.

No. Perkara JKR Catitan


A. PEPARIT - KAWASAN TERBUKA
i. Dalam ( > 750mm )
ii. Tapat peparitan bersih dari berbatu/bahan keras
iii. Pengisian pasir bersih ( 75mm/75mm )
iv. Penutup Perlindungan (Protective Cover)
v. Tali nilon (Nylon Rope) berwarna oreng
( 300mm dari permukaan tanah )

B. SESALUR ( DUCTING )
i. Dalam peparit ( > 900mm )
ii. Jenis Sesalur (duct)
iii. Saiz sesalur

C. PEMASANGAN KABEL
i. Jenis kabel/pembuat
ii. Saiz kabel
iii. Panjang ( Anggaran BQ )
iv. Panjang ( Sebenar yang dipasang )
v.
Pemasangan penanda kabel (ukuran/saiz/jarak).
(Jarak setiap 10 meter pada laluan lurus, setiap pertukaran arah, dan
setiap sambungan kabel).

Semua kerja-kerja telah di periksa dan ulasan sebagaimana berikut:

Wakil Kontraktor Elektrik Wakil P.P. (S.O.R./ Wakil Tapak JKR(SR):

Tandatangan Tandatangan
Nama Nama
Cop Cop

Nota: Satu salinan hendaklah diserahkan kepada kontraktor untuk rekod / tindakan.
mre/borang ujian/pemeriksaan/jkr
BORANG Rujukan:
(Pemeriksaan & Pengujian: Kerja Elektrik) Mukasurat:
No. Edaran
No. Pindaan:
KERJA PEMASANGAN ELEKTROD BUMI
JKR MALAYSIA Tarikh:

ARAHAN: Borang ini hendaklah diisi semasa kerja-kerja pemasangan elektrod bumi ditapakbina.

Nama Kontrak
No. Kontrak
Kontraktor
Rujukan B.Q. Rujukan Spesifikasi
Lokasi / Tempat Tarikh Pemeriksaan

Arahan: Tandakan Ö Jika kerja-kerja menepati spesifikasi dan memuaskan.


X Jika kerja-kerja tidak menepati spesifikasi dan tidak memuaskan.

No. Perkara JKR Catitan


A. PENGALIR TURUNAN KE BUMI
Pengalir perlindungan antara MSB/DB - Elektrod:
i. Waver Cu. PVC / Pita tembaga ( > 25mm x 3mm ).
ii. Pita sambungan antara dua pepeti bumi: ( > 25mm x 3mm ).
iii. Penanaman wayer/pita pembumian : ( Dalam > 450mm ).
iv. Konduit perlindung 'pengalir turunan' jenis G.I./PVC.

B. ELEKTROD BUMI
i. Saiz elektrod : Panjang / Garipusat ( > 1.5mm / 16mm )
ii. Jenis Elektrod :
iii. Ujian Rintangan Bumi

C. PENYAMBUNGAN DAN PENAMATAN


i. Bonding' & 'Testing Joint'
ii. Brass / Copper Screw Coupling'.
iii. Brass Connecting Clamp c/w Brass screw'

D. PEPETI BUMI
i. Jenis Pepeti bumi
ii. Pembuat Pepeti Bumi
iii. Tanda Label : Safety Electrical Connection - Do Not Remove.

Semua kerja-kerja telah di periksa dan ulasan sebagaimana berikut:

Wakil Kontraktor Elektrik Wakil P.P. (S.O.R./ Wakil Tapak JKR(SR):

………………………………………………….. …………………………………………………..
Tandatangan Tandatangan
Nama Nama
Cop Cop

Nota: Satu salinan hendaklah diserahkan kepada kontraktor untuk rekod / tindakan.
BORANG Rujukan:
(Pemeriksaan & Pengujian: Kerja Elektrik) Mukasurat:
No. Edaran
PEMASANGAN No. Pindaan:
JKR MALAYSIA PENDAWAIAN/KONDUIT/TRUNKING Tarikh:

ARAHAN: Borang ini hendaklah diisi semasa pemeriksaan kerja pemasangan pendawaian ditapak.

Nama Kontrak
No. Kontrak
Kontraktor
Rujukan B.Q. Rujukan Spesifikasi
Lokasi/Tempat Tarikh Pemeriksaan

Arahan: Tandakan Ö Jika kerja-kerja menepati spesifikasi dan memuaskan.


X Jika kerja-kerja tidak menepati spesifikasi dan tidak memuaskan.

No. Perkara JKR Catitan


A. KONDUIT
i. Jarak Pelana (Saddle) sama atau < 750mm
Pasang 'Brass bush' pada setiap hujung konduit /
ii. penyambung kotak berperisai logam / trunking.
iii. Cat enamel warna Oren
iv. Sambung-ikat dan pembumian yang sempurna.

B. TRUNKING
i. Saiz Nominal
50 x 50 1.0mm
75 x 50 to 100 x 100 1.2mm
150 x 50 to 300 x 150 1.6mm
Above 300 x 150 2.0mm
ii. Bracket sokongan: Jarak Setiap < 1m
iii. Pembumian dengan 'copper bridging'.

C. PENDAWAIAN
i. Pendawaian Terbenam
□ Penebatan wayer jenis PVC/PVC
□ Pasang 'bush/gasket' untuk kemasukkan di kotak terbenam dan
papan agihan jenis logam.
□ Penyambung kabel pembumian

ii. Pendawaian Konduit (Permukaan & terbenam)


□ Nisbah jumlah wayer/size konduit
□ Pasang konduit mudah lentur ke kipas/lampu/
alat/ mesin bergerak/ bergegar.
□ Pasang kabel pembumian
Semua kerja-kerja telah di periksa dan ulasan sebagaimana berikut:

Wakil Kontraktor Elektrik Wakil P.P. (S.O.R./ Wakil Tapak JKR(SR):

………………………………………………….. …………………………………………………..
Tandatangan Tandatangan
Nama Nama
Cop Cop

Nota: Satu salinan hendaklah diserahkan kepada kontraktor untuk rekod / tindakan.
BORANG Rujukan:
(Pemeriksaan & Pengujian: Kerja Elektrik) Mukasurat:
No. Edaran
No. Pindaan:
BILIK SUIS / MESIN ELEKTRIK
JKR MALAYSIA Tarikh:

ARAHAN: Borang ini hendaklah diisi semasa pemeriksaan bilik suis mesin elektrik ditapak.

Nama Kontrak
No. Kontrak
Kontraktor
Rujukan B.Q. Rujukan Spesifikasi
Lokasi/Tempat Tarikh Pemeriksaan

Arahan: Tandakan Ö Jika kerja-kerja menepati spesifikasi dan memuaskan.


X Jika kerja-kerja tidak menepati spesifikasi dan tidak memuaskan.
T.B. Tidak Berkaitan.

No. Perkara JKR Catitan


A. LANGKAH/TANDA KESELAMATAN.

Papan tanda BILIK SUIS UTAMA, BILIK SUIS atau BILIK ALATAN/
i. MESIN ELEKTRIK
ii. Tanda BAHAYA
iii. Tanda DILARANG MASUK
iv. Tanda DILARANG MEROKOK
v. Kunci Pintu
vi. Alat melawan kebakaran: 9 kg CO2
vii. Gambarajah Litar skematik
viii. Gambarajah Kaedah Rawatan CPR
ix. Tikar Getah keselamatan (ketebalan > 6 mm )

B. KELENGKAPAN BILIK/RUANG
i. Lampu kecemasan
ii. Sistem Pengedaran Udara ( louvre / exthaust fan )
iii. Jaringan dawai penahan unggas ( Anti-vermin )
iv. Peparit kabel/penutup peparit / 'dust seal'
v. Sistem Pembumian dan sambung-ikat.

Semua kerja-kerja telah di periksa dan ulasan sebagaimana berikut:

Wakil Kontraktor Elektrik Wakil P.P. (S.O.R./ Wakil Tapak JKR(SR):

………………………………………………….. …………………………………………………..
Tandatangan Tandatangan
Nama Nama
Cop Cop

Nota: Satu salinan hendaklah diserahkan kepada kontraktor untuk rekod / tindakan.
BORANG Rujukan:
(Pemeriksaan & Pengujian: Kerja Elektrik) Mukasurat:
No. Edaran
o. Pindaan:
KERJA PEMASANGAN MSB/SSB/PANEL SUIS
JKR MALAYSIA Tarikh:

ARAHAN: Borang ini hendaklah diisi semasa pemeriksaan pemasangan MSB/SSB/PANEL SUIS ditapak bina.

Nama Kontrak
No. Kontrak
Kontraktor
Rujukan B.Q. Rujukan Spesifikasi
Lokasi/Tempat Tarikh Pemeriksaan
Pemasangan MSB / SSB / PANEL / PANEL SUIS Jenis MSB/SSB

Arahan: Tandakan Ö Jika kerja-kerja menepati spesifikasi dan memuaskan.


X Jika kerja-kerja tidak menepati spesifikasi dan tidak memuaskan.

No. Perkara JKR Catitan


1 Geganti Perlindungan
(Penatahan oleh Jurutera Perkhidmatan Elektrik):
□ Over-Current Relay (tarikh ujian: )
□ Earth-Fault Relay (tarikh ujian: )
□ Earth-Leakage Relay (tarikh ujian: )
2 Instrumentasi (uji fungsi):
□ Voltmeter
□ Ammeter
□ Power Factor Meter
□ Indicating Light
3 Suisgear ( uji fungsi ):
□ ACB
□ MCCB
□ Fuse-suis
4 Penbetulan Angkadar Kuasa 9 uji fungsi ) :
□ Capacitors, reactors, contactors, power factor relay
5 Label
□ Proctection relay
□ Instrumentation
□ Switchgear
□ Circuit Marking Tag
□ MSB / SSB Schematic Diagram
□ MSB / SSB Label / Nameplate
6 Penamatan
□ Di pasang dengan betul dan tahan
7 Binaan Panel
□ Lubang masukkan kabel dipasang dengan gasket/bush.
□ Cat Panel memuaskan
□ Kunci pintu yang berkesan.
8 Pembumian
□ Sambung-ikat (bonding) pada trunking/konduit besi.
□ Pemasangan elektrod bumi: Rujuk borang FF/4.10/1/2/4

Nota: Satu salinan hendaklah diserahkan kepada kontraktor untuk rekod / tindakan.
BORANG Rujukan:
(Pemeriksaan & Pengujian: Kerja Elektrik) Mukasurat:
No. Edaran
o. Pindaan:
KERJA PEMASANGAN MSB/SSB/PANEL SUIS
JKR MALAYSIA Tarikh:

Semua kerja-kerja telah di periksa dan ulasan sebagaimana berikut:

Wakil Kontraktor Elektrik Wakil P.P. (S.O.R./ Wakil Tapak JKR(SR):

………………………………………………….. …………………………………………………..
Tandatangan Tandatangan
Nama Nama
Cop Cop

Nota: Satu salinan hendaklah diserahkan kepada kontraktor untuk rekod / tindakan.
BORANG Rujukan:
(Pemeriksaan & Pengujian: Kerja Elektrik) Mukasurat:
No. Edaran
No. Pindaan:
KERJA PEMASANGAN PAPAN AGIHAN (DB)
JKR MALAYSIA Tarikh:

ARAHAN: Borang ini hendaklah diisi semasa pemeriksaan pemasangan papan agihan (DB) ditapak.

Nama Kontrak
No. Kontrak
Kontraktor
Rujukan B.Q. Rujukan Spesifikasi
Lokasi/Tempat Tarikh Pemeriksaan

PENGAWASAN & PEMERIKSAAN KERJA

Arahan: Tandakan Ö Jika kerja-kerja menepati spesifikasi dan memuaskan.


X Jika kerja-kerja tidak menepati spesifikasi dan tidak memuaskan.

No. Perkara JKR Catitan


1 Geganti Perlindungan (Ujian Fungsi)
□ RCCB ( mA)
□ ELR ( mA)
2 Suisgear ( Ujian fungsi )
□ MCB (IEC 898)
□ MCCB (IEC 947)
□ Fuse-way
3 Label
□ Protection Relay
□ Final Circuit / DB schematic Diagram
□ DB label / nameplate
4 Penamatan
□ Dipasang dengan betul & tahan
5 Binaan Panel
□ Lubang masukkan kabel dipasang dengan gasket/bush.
□ Cat Panel memuaskan
□ Kunci Pintu yang berkesan
6 Pembumian:
□ Sambung-ikat (bonding) pada trunking/konduit besi

Semua kerja-kerja telah di periksa dan ulasan sebagaimana berikut:


1.
2.
3.

Wakil Kontraktor Elektrik Wakil P.P. (S.O.R./ Wakil Tapak JKR(SR):

………………………………………………….. …………………………………………………..
Tandatangan Tandatangan
Nama Nama
Cop Cop

Nota: Satu salinan hendaklah diserahkan kepada kontraktor untuk rekod / tindakan.
BORANG Rujukan:
(Pemeriksaan & Pengujian: Kerja Elektrik) Mukasurat:
No. Edaran
No. Pindaan:
KERJA KELENGKAPAN ELEKTRIK
JKR MALAYSIA Tarikh:

ARAHAN: Borang ini hendaklah diisi semasa pemeriksaan pemasangan kelengkapan elektrik ditapak.

Nama Kontrak
No. Kontrak
Kontraktor
Rujukan B.Q. Rujukan Spesifikasi
Lokasi/Tempat Tarikh Pemeriksaan

PENGAWASAN & PEMERIKSAAN KERJA


Arahan: Tandakan Ö Jika kerja-kerja menepati spesifikasi dan memuaskan.
X Jika kerja-kerja tidak menepati spesifikasi dan tidak memuaskan.

No. Perkara Pemeriksaan Catitan


Ujian Pemasangan selamat &
fungsi kemas
A PEPASANGAN DALAMAN
i. Lampu
ii. Lampu kecemasan
iii. Lampu tanda KELUAR
iv. Lengkapan suis-suis
v. Kipas
vi. Kipas Pelawas
vii. Mata Kuasa SSO ( 13A / 15A )
viii. Mata Kuasa Pemanas Air
ix. Mata Kuasa Pendingin Udara
x. Pengasing

B. PEPASANGAN LUARAN
i. Lampu Kawasan / Jalan
ii. Lampu Limpah
iii. Lampu Taman
iv. Tiang Lampu
v. Panel Suis (Feeder Pillar): Rujuk Borang FF/4.10/1/2/7

Semua kerja-kerja telah di periksa dan ulasan sebagaimana berikut:

Wakil Kontraktor Elektrik Wakil P.P. (S.O.R./ Wakil Tapak JKR(SR):

………………………………………………….. …………………………………………………..
Tandatangan Tandatangan
Nama Nama
Cop Cop

Nota: Satu salinan hendaklah diserahkan kepada kontraktor untuk rekod / tindakan.
BORANG Rujukan:
(Pemeriksaan & Pengujian: Kerja Elektrik) Mukasurat:
No. Edaran
No. Pindaan:
PEMASANGAN SISTEM PERLINDUNGAN KILAT
JKR MALAYSIA Tarikh:

ARAHAN: Borang ini hendaklah diisi semasa pemeriksaan kerja pemasangan sistem perlindungan kilat ditapak.

Nama Kontrak
No. Kontrak
Kontraktor
Rujukan B.Q. Rujukan Spesifikasi
Lokasi/Tempat Tarikh Pemeriksaan

Arahan: Tandakan Ö Jika kerja-kerja menepati spesifikasi dan memuaskan.


X Jika kerja-kerja tidak menepati spesifikasi dan tidak memuaskan.

No. Perkara JKR Catitan


A. AIR TERMINATION
i. Saiz Pita Kuprum - 25mm x 3mm.
ii. Sambung - ikat pada semua logam terdedah.
iii Kekemasan dan keteguhan kaedah pemasangan.

B. DOWN CONDUCTOR
i. Saiz pita Kuprum - 25 mm x 3 mm
ii. Dipasang diatas 'Base Phospher Bronze Screw' dengan jarak < 1m
iii. Penutup Perlindungan jenis UPVC.

C. JOINT / BONDS & TEST JOINT


i. Pemasangan 'test joint' betul dan tahan.
ii. Tinggi pemasangan 'test joint' 2.5mm dari lantai
iii. Pemasangan 'Copper Clamp'.
iv. Panjang Pita hujung Bertindih > 20 mm

D. EARTH TERMINATION
i. Pemasangan elektrod bumi : Rujuk Borang FF/4.10/1/2/4

Semua kerja-kerja telah di periksa dan ulasan sebagaimana berikut:

Wakil Kontraktor Elektrik Wakil P.P. (S.O.R./ Wakil Tapak JKR(SR):

………………………………………………….. …………………………………………………..
Tandatangan Tandatangan
Nama Nama
Cop Cop

Nota: Satu salinan hendaklah diserahkan kepada kontraktor untuk rekod / tindakan.
BORANG Rujukan:
(Pemeriksaan & Pengujian: Kerja Elektrik) Mukasurat:
No. Edaran
PENGESAHAN MEMULAGUNA (COMMISSIONING) No. Pindaan:
JKR MALAYSIA PEMASANGAN/ALATAN ELEKTRIK Tarikh:

ARAHAN: Borang ini hendaklah diisi oleh SR semasa pemeriksaan memulaguna pemasangan elektrik ditapak.

Nama Kontrak
No. Kontrak
Kontraktor
Lokasi/Tempat Tarikh Pemeriksaan

A. KEHADIRAN

Bil Nama Jawatan Organisasi Tanda tangan

B. PENGESAHAN

Arahan: Tandakan Ö Jika ujian memuaskan diterima.


X Jika ujian tidak memuaskan/ tidak diterima

Sistem / alatan elektrik yang telah dimulagunakan adalah sebagaimana berikut:

No. Pemasangan/Alatan Elektrik Perakuan Ulasan


JKR ( Sila guna lampiran tambahan jika perlu )

Wakil Kontraktor Elektrik Wakil P.P. (S.O.R./ Wakil Tapak JKR(SR):

………………………………………………….. …………………………………………………..
Tandatangan Tandatangan
Nama Nama
Cop Cop

Nota: Satu salinan hendaklah diserahkan kepada kontraktor untuk rekod / tindakan.