Anda di halaman 1dari 2

AKTIVITI MINGGU BAHASA MELAYU

NAMA:…………………………………………………………. KELAS:………………

Arahan: Cari kata nama yang tersembunyi.

w t d u j u r u r a w a t r
s o g g t o p r y m b y d i
a g n m d h i k e h m a k h
p v u n a k u d a k m h l u
i s y f h t h s i l e y r w
l f a l l o k w u k t u a s
e d p e n j a j a r g e k p
h q u v e m g p d o n r i m
k e k d q a s k a r d p t s
l b a a s i l j a r i m u l
u r s m t p h t g n y u m k
k a m p u n g o u i t u a
h k t c h t e k j j u i g t
k s e w w o q a t s r r n e
o u m q c k g w o e t e a t
r j m i h r r u p u d h d n
b a a u e j b p n k j u a a
y e r g k u t u j u e m p t
i l r e i h u s k m n i s n
e e k u l g s i m e l g w u
h d h l a u m l u r e y o a
l h d a s n g a j a h l e k
a h i b t y g k u l s t u a

lipas Periuk
payung gergaji
kuda gunung
jururawat padang
ayah beruang
guru akauntan
penjaja gajah
askar tikar
kantin kampung
AKTIVITI MINGGU BAHASA MELAYU

Beri Nilai