Anda di halaman 1dari 2

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN (PAK21)

BAHASA MELAYU TAHUN 6

Tarikh 28.Jun.2018
Kemahiran Abad ke-21
Masa 0750-0850
Kelas 5 Bestari Berdaya tahan
Aspek ASPEK : SENI BAHASA
TEMA 7: Patriotisme dan Kewarganegaraan / Mahir berkomunikasi
Tema
Pemikir
TAJUK 17: Negara yang Kusayangi
Tajuk
Kerja sepasukan
4.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan
bahasa badan secara kreatif semasa bercerita secara Bersifat ingin tahu
Standard Kandungan
didik hibur .
Berperinsip
4.2.2 Mengujarkan cerita dengan menggunakan bahasa
Standard Bermaklumat
yang indah untuk menyampaikan idea dengan
pembelajaran
bahasa badan yang kreatif. Penyayang / Prihatin
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat;
/ Patriotik
Mengujarkan cerita dengan menggunakan bahasa yang
Objektif
indah untuk menyampaikan idea dengn bahasa badan yang
Strategi Pengajaran dan
kreatif.
Pembelajaran
1. Murid meneliti dan memahami gambar dan 5P
maklumat. / Penyelesaian masalah
2. Murid mengujarkan cerita berpandukan gambar
Pembelajaran berasaskan
3. Murid menghasilkan penulisan kreatif berbentuk projek
Ringkasan Aktiviti
imaginative denga kreatif berpandukan gambar.
Pembelajaran kooperatif
4. Murid mendengar penerangan guru tentang isi
Pembelajaran kecergasan
pelajaran dan kaitannya dengan tajuk pelajaran. pelbagai
Murid membuat latihan di buku tulis.
/ Pembelajaran Kontekstual
Sistem Bahasa POLA AYAT
BBM BUKU TEKS, BUKU TULIS Pembelajaran
Konstruktivisme
Lembaran kerja Kemahiran Belajar Cara
/ Hasil kerja Belajar
Pemerhatian
Pentaksiran dan Kuiz Kajian Masa Depan
Penilaian Lisan
Tugasan Pembelajaran Akses
Projek Kendiri

Pembelajaran Luar Bilik


Darjah
Pada akhir pengajaran;
Pembelajaran Masteri
Refleksi ______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ Pendekatan Modular
murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas
dalam sesi akan datang. / Pendekatan Berpusatkan
Catatan Aktiviti pengajaran dan pembelajaran ditangguhkan kerana:- Murid
Mesyuarat / Kursus
Program Sekolah
Mengiringi murid keluar Strategi Pengajaran dan
Aktiviti luar Pembelajaran Abad Ke-21
Cuti Bencana / Cuti Khas
Cuti Peristiwa / Cuti Umum / Round Table
Cuti Rehat / Cuti Sakit
Think, Pair, Share

Hot seat

Permainan

3 stray and 1 stay

Pembentangan

Main Peranan

Gallery Walk

/ Peta I-Think

Deklamasi Sajak /
Nyanyian

Kemahiran Berfikir Aras Tinggi


(KBAT)

/ Mengaplikasi

Ulasan Pentadbir Menganalisis

Menilai

Mencipta

Elemen Merentas Kurikulum


(EMK)

/ Bahasa

Kelestarian Alam Sekitar

Nilai Murni

Sains dan Teknologi

/ Patriotisme

Kreativiti dan Inovasi

Keusahawanan

Teknologi Maklumat dan


Komunikasi (TMK)