Anda di halaman 1dari 1

JUAL BELI KHIYAR BAI’ ASSALAM

PENGERTIAN PENGERTIAN :
MEMINDAH MILIK DENGAN GANTI ATAS PENGERTIAN : JUAL BELI DENGAN BAYARAN HARGANYA
PILIHAN , ERTINYA PIHAK PEMBELI DAN PENJUAL DI BERI HAK SECARA TUNAI SEMASA AKAD DAN
DASAR KERELAAN
MEMBUAT PILIHAN SAMADA UNTUK MENERUSKAN JUALBELI PENYERAHAN BARANG DITANGGUH SEHINGGA
TERSEBUT ATAU TIDAK MENERUSKAN DENGAN SEBAB YANG KESATU MASA YANG DITETAPKAN
HUKUM TERTENTU
HARUS RUKUN – Sama dgn syarat Rukun jualbeli
JENIS-JENIS KHIAR
RUKUN SYARAT AKAD
KHIAR MAJLIS • AKAD HENDAKLAH MENGGUNAKAN
PENJUAL DAN PEMBELI  PEMILIHAN YANG DILAKUKAN SEMASA MASIH BERADA LAFADZ SALAM
• BERAKAL , DALAM MAJLIS AKAD JUAL BELI PENJUAL DAN HARGA AKAD
• ORANG YANG BERBEZA PEMBELI BERHAK MEMILIH SAMADA HENDAK • TUNAI
• TIDAK DISEKAT DARI MENGURUSKAN MENERUSKAN JUALBELI YANG TELAH DIAKADKAN • KALAU DALAM BENTUK BARANG
HARTA DIMAJLIS ITU ATAU MEMBATALKANNYA HENDAKLAH DIKETAHUI JUMLAHNYA
• DILAKUKAN SECARA BEBAS TANPA KHIAR SYARAT SYARAT BARANG
DIPAKSA • PERSETUJUAN ANTARA PIHAK – PIHAK YANG BERJUAL • BARANG MESTILAH YANG DAPAT
BELI MENSYARATKAN SEMASA MELAKUKAN AKAD DISIFATKAN SECARA TEPAT DARI SEGI
JUAL BELI BAHAWA KEDUA-DUA MEREKA ATAU SATU BENTUK , KUALITI DAN SIFAT –SIFAT
BARANG DARIPADANYA BERHAK MEMILIH SAMADA JUAL BELI ASAL YANG LAIN MENYEBABKAN
• ADA PADA MASA AKAD ITU DITERUSKAN ATAU DIBATALKAN .TEMPOH PILIHAN HARGA BERBEZA-BEZA
• MILIK PENJUAL ITU TIDAK LEBIH TIGA HARI • HENDAKLAH DITETAPKAN SIFAT –
• SUCI KHIAR AIB SIFAT ASAS
• BERGUNA DAN BERHARGA • PEMILIHAN PEMBELI SAMAADA UNTUK MENERUSKAN • HENDAKLAH DITETAPKAN JUMLAH
• BERKUASA MENYERAHKAN JUAL BELI ATAU MEMBATALKAN NYA PADA BARANG YANG DIJUALBELI
• JELAS PADA PENGETAHUAN PEMBELI • KETIKA DIDAPATI BAHAWA TERDAPAT KECACATAN • BARANG TERSEBUT BOLEH DISERAH
PADA BARANG YANG DIBELI PADA MASA PENYERAHAN
• DITENTUKAN MASA PENYERAHAN
AKAD SYARAT – SYARAT KHIAR AIB BARANG ITU
• TIDAK DISELANGI OLEH JANGKA • MENJADI HAK PEMBELI SEKIRANYA JUAL BELI ITU • DITENTUKAN TEMPAT PENYERAHAN
MASA SECARA MUTLAK IAITU JUAL BELI YG TIDAK BAI’ BITHAMAN AJEL
• ADA KESELARASAN DIANTARA DISYARATKAN BAHAWA PENJUAL TIDAK
BARANG DAN HARGA BERTANGGUNG JAWAB KE ATAS KECACATAN PADA • PENGERTIAN : MENJUAL SESUATU
• UNGKAPAN DIBUAT MENUNJUKKAN BARANG YANG DIJUAL DENGAN DISEGERAKAN PENYERAHAN
MASA YANG LALU • PENJUAL BERHAK MEMBATALKAN AKAD JAUL BELI ITU BARANG YANG DIJUAL KEPADA
JIKA DIDAPATI BARANG YANG DIBELI ITU MEMPUNYAI PEMBELI DAN DITANGGUHKAN
KECACATAN SEJAK AWAL AWAL LAGI SEBELUM IA DI BAYARAN HARGANYA SEHINGGA
SERAHKAN KEPADA PEMBELI KESUATU MASA YANG DITETAPKAN
HARGA • JIKA BARANG ITU BERLAKU CACAT SELEPAS DITERIMA ATAU BAYARAN BERANSUR-ANSUR
OLEH PEMBELI , KEMUDIAN DIDAPATI PULA CACAT
• DISEBUT SEMASA AKAD LAMA YANG SUDAH ADA SEMASA BARANG ITU CONTOH
• JELAS JENIS MATA DITANGAN PENJUAL .PEMBELI TIDAK BOLEH • PEMBELIAN KERETA DENGAN CARA
WANGNYA MEMBATALKAN JUAL BELI TETAPI PEMBELI BERHAK PINJAMAN BANK
MEMINTA HARGA DIKURANGKAN • PEMBELIAN RUMAH DAN PERABUT
• KADAR SUSUT NILAI HARGA BARANG YANG SERTA ALAT ELEKTRIK
DISEBABKAN OLEH KECACATAN LAMA SEMASA
BARANG ITU DITANGAN PENJUAL PERLULAH DINILAI
OLEH ORANG YANG PAKAR DALAM BIDANG NILAIAN.
• JUAL BELI MENJADI BATAL SEKIRANYA DIDAPATI
BAHAWA BARANG YANG DIBELI ITU TIDAK BOLEH
DIGUNAKAN LAGI.

Anda mungkin juga menyukai