Anda di halaman 1dari 7

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN PENDIDIKAN PRASEKOLAH

NAMA GURU EN. MACLIFFTON TEMBAK SINAU PRASEKOLAH GEMILANG


MINGGU KE: 5 STRATEGI: BERTEMA : KAWAN SAYA TARIKH : 29.01.2018 HARI : ISNIN
STANDARD OBJEKTIF KESEPADUAN / IMPAK & CATATAN
MASA/ TUNJANG AKTIVITI
PEMBELAJARAN Di akhir pelajaran murid dapat BAHAN Di akhir pelajaran murid dapat:
7.30 – 7.50
(20 min)
MAIN BEBAS
7.50 - 8.10
(20 min) Murid memberi ucap selamat, bacaan doa, mengambil kedatangan, menyanyi lagu Negaraku, Ibu Pertiwiku dan lagu sekolah. Menyanyi lagu ‘Selamat Pagi’.
PERBUALAN AWAL Bersoaljawab tentang perasaan dan emosi pagi ini.

8.10 – 9.10 PM 2.1.1  Memeberi bantuan kepada rakan 1. Kanak-kanak menonton cerita yang berkaitan Video  Memeberi bantuan
(60 min) dan guru. tentang nilai baik dan berterima kasih. kepada rakan dan guru.
PENDIDIKAN PM 2.1.2  Menyatakan kebaikan membantu 2. Kanak-kanak bersoal jawab berpandukan Gambar  Menyatakan kebaikan
MORAL orang lain. gambar. membantu orang lain.
PM 4.1.1  Mengucapkan terima kasih secara 3. Kanak-kanak membuat lakonan berdasarkan  Mengucapkan terima
lisan dan bertulis. gambar. kasih secara lisan dan
4. Kanak-kanak mewarnakan gambar. bertulis.
Impak:
_____ TM _____ SM _____ BM
9.10 – 9.50 BI 2.2.6  Recognise and sound out initial,  Develop phonological awareness through Suitable  Recognise and sound out
(30 min) medial and ending sounds in word. i) syllable awareness activities sentences initial, medial and ending
AKTIVITI BI 2.2.7  Blend phonemes (sounds) to form sounds in word.
PEMBELAJARAN single syllable words. Blending Words  Blend phonemes (sounds)
to form single syllable
SMARTER PHONIC words.

Impak:
_____ TM _____ SM _____ BM
9.40 - 10.10
(30 min)
R E H A T
BM 1.3.1  Mendengar dan menyebut abjad. 1. Kanak-kanak mendengar abjad.  Mendengar dan
 Mengkoordinasikan pergerakan mata 2. Kakak-kanak menyebut abjad yang didengar. menyebut abjad.
10.10 – 10.40
BM 3.1.5 dengan tangan mengikut arah yang 3. Kanak-kanak menulis abjad di udara dan di  Mengkoordinasikan
(30 min)
betul. belakang kawan. pergerakan mata dengan
KOMUNIKASI
4. Menyambung titik-titik abjad. tangan mengikut arah
BAHASA MALAYSIA
yang betul.
Impak:
_____ TM _____ SM _____ BM
MA 1.2.1  Membandingkan dua kumpulan objek 1. Kanak-kanak mengira 1 sampai 10. Peralatan di  Membandingkan dua
10.40 – 11.20 untuk menyatakan : 2. Mengira objek yang diberikan. dalam kelas kumpulan objek untuk
(40 min) sama banyak atau tidak sama. 3. Membandingkan dua kumpulan objek yang menyatakan : sama
MATEMATIK AWAL sama banyak atau tidak sama. banyak atau tidak sama.
Impak:
_____ TM _____ SM _____ BM
11.20 - 11.30
(10 min) Refleksi PdP hari ini ,pesanan, ucap selamat dan bacaan doa untuk pulang
REFLEKSI
RANCANGAN PELAJARAN HARIAN PENDIDIKAN PRASEKOLAH
NAMA GURU EN. MACLIFFTON TEMBAK SINAU PRASEKOLAH GEMILANG
MINGGU KE: 5 STRATEGI: BERTEMA : KAWAN SAYA TARIKH : 30.01.2018 HARI : SELASA
STANDARD OBJEKTIF KESEPADUAN / IMPAK & CATATAN
MASA/ TUNJANG AKTIVITI
PEMBELAJARAN Di akhir pelajaran murid dapat BAHAN Di akhir pelajaran murid dapat:
7.30 – 8.00 FK 2.1.3  Melakukan pergerakan mengikut 1. Kanak-kanak melakukan senaman. Muzik  Melakukan pergerakan
(30 min) arah. 2. Melakukan pergerakan mengikut arah yang telah mengikut arah.
AKTIVITI LUAR  Melakukan pergerakan yang berbeza disediakan.  Melakukan pergerakan
kelajuan. 3. Melakukan pergerakan mengikut arahan yang yang berbeza kelajuan.
diberi seperti cepat dan lambat. Impak:
_____ TM _____ SM _____ BM
8.00 - 8.20
(20 min) Murid memberi ucap selamat, bacaan doa, mengambil kedatangan, menyanyi lagu Negaraku, Ibu Pertiwiku dan lagu sekolah. Menyanyi lagu ‘Selamat Pagi’.
PERBUALAN AWAL Bersoaljawab tentang perasaan dan emosi pagi ini.

8.20 – 9.20 KE 1.1.3  Menyanyikan lagu megikut melodi 1. Kanak-kanak mendengar lagu bertemakan  Menyanyikan lagu
(60 min)  Melakukan pergerakan lokomotor “Kawan Saya”. megikut melodi
AKTIVITI Fk 4.1.1 mengikut muzik. 2. Kanak-kanak menyanyikan lagu mengikut melodi.  Melakukan pergerakan
PEMBELAJARAN  Melakukan pergerakan bukan 3. Melakukan pergerakan lokomotor dan bukan lokomotor mengikut muzik.
Fk 4.1.2 lokomotor mengikut muzik. lomomotor mengikut iringan muzik.  Melakukan pergerakan
 Mendengar dan menyanyi lagu. bukan lokomotor
BM 1.2.2 mengikut muzik.
 Mendengar dan
menyanyi lagu.
Impak:
_____ TM _____ SM _____ BM
9.20 – 9.50 BM 2.2.1  Mengenal pasti abjad 1. Kanak-kanak mendengar abjad.  Mengenal pasti abjad
(30 min)  Mengkoordinasi pergerakan mata 2. Kakak-kanak menyebut abjad yang didengar.  Mengkoordinasi
KOMUNIKASI BM 3.1.5 dengan tangan mengikut arah yang 3. Kanak-kanak menulis abjad di udara dan di pergerakan mata dengan
BAHASA MALAYSIA belakang kawan.
betul. tangan mengikut arah
4. Menyambung titik-titik abjad.
yang betul.

Impak:
_____ TM _____ SM _____ BM
9.50 - 10.20
(30 min)
R E H A T
10.20 - 10.50 BI 2.2.6  Recognise and sound out initial,  Develop phonological awareness through Suitable  Recognise and sound out
(30 min) medial and ending sounds in word. ii) syllable awareness activities sentences initial, medial and ending
AKTIVITI BI 2.2.7  Blend phonemes (sounds) to form sounds in word.
PEMBELAJARAN single syllable words. Segmentation, Words  Blend phonemes (sounds)
to form single syllable
SMARTER PHONIC words.

Impak:
_____ TM _____ SM _____ BM

10.50 – 11.20
PLEASE REFER TO LESSON 1 PAGE 45 IN TEACHER’S KIT (SCHEME OF WORK)
(30 min)
KOMUNIKASI Impak:
BAHASA INGGERIS _____ TM _____ SM _____ BM

11.20 - 11.30
(10 min) Refleksi PdP hari ini ,pesanan, ucap selamat dan bacaan doa untuk pulang
REFLEKSI
RANCANGAN PELAJARAN HARIAN PENDIDIKAN PRASEKOLAH
NAMA GURU EN. MACLIFFTON TEMBAK SINAU PRASEKOLAH GEMILANG
MINGGU KE: 5 STRATEGI: BERTEMA : KAWAN SAYA TARIKH : 31.01.2018 HARI : RABU
STANDARD OBJEKTIF KESEPADUAN / IMPAK & CATATAN
MASA/ TUNJANG AKTIVITI
PEMBELAJARAN Di akhir pelajaran murid dapat BAHAN Di akhir pelajaran murid dapat:
7.30 – 7.50
(20 min)
MAIN BEBAS
7.50 - 8.10
(20 min) Murid memberi ucap selamat, bacaan doa, mengambil kedatangan, menyanyi lagu Negaraku, Ibu Pertiwiku dan lagu sekolah. Menyanyi lagu ‘Selamat Pagi’.
PERBUALAN AWAL Bersoaljawab tentang perasaan dan emosi pagi ini.

8.10 – 8.40 KM 2.1.1  Bercerita tentang rakan. 1. Kanak-kanak menyebut nama kawan yang Kayu sakti  Bercerita tentang rakan.
(30 min) hadir.
AKTIVITI 2. Kanak-kanak bercerita tentang kawan
PEMBELAJARAN disebelah kiri dan kanan mengikut giliran.
3. Kanak-kanak melukis gambar kawan mengikut Impak:
kreativiti. _____ TM _____ SM _____ BM
8.40 – 9.50 SA 2.3.2  Mengukur panjang atau tinggi objek 1. Kanak-kanak diajar mengukur panjang kaki  Mengukur panjang atau
(70 min) menggunakan satu unit bukan kawan menggunakan jari (jengkal). tinggi objek
AKTIVITI KM 2.1.1 piawai. 2. Kanak-kanak melakukan aktiviti secara menggunakan satu unit
PEMBELAJARAN  Bercerita tentang rakan. berpasangan. Kanak-kanak diminta untuk bukan piawai.
BM 1.4.3  Bersoal jawab menggunakan ayat mengukur kawan dengan menggunakan  Bercerita tentang rakan.
mudah. jengkal.  Bersoal jawab
3. Kanak-kanak diminta untuk menulis jengkal yang menggunakan ayat
diperoleh. mudah.
Impak:
_____ TM _____ SM _____ BM
9.50 - 10.20
(30 min)
R E H A T
10.20 - 10.50 BI 2.2.6  Recognise and sound out initial,  Develop phonological awareness through Suitable  Recognise and sound out
(30 min) medial and ending sounds in word. iii) syllable awareness activities sentences initial, medial and ending
AKTIVITI BI 2.2.7  Blend phonemes (sounds) to form sounds in word.
PEMBELAJARAN single syllable words. Isolation Words  Blend phonemes (sounds)
to form single syllable
SMARTER PHONIC words.

Impak:
_____ TM _____ SM _____ BM
10.50 – 11.20 BI 3.2.4  Copy words in legible print. 1. Kanak-kanak bercerita tentang gambar yang Gambar  Copy words in legible
(30 min)  Bercerita tentang rakan. diberikan. ransangan print.
AKTIVITI KM 2.1.1  Bertutur dengan yakin. 2. Kanak-kanak bercerita tentang pengalaman  Bercerita tentang rakan.
PEMBELAJARAN pergi ke taman bersama-sama kawan-kawan. Bertutur dengan yakin.
KD 2.3.1 3. Semasa melakukan aktiviti ini, kanak-kanak Impak:
diminta untuk bercerita dengan yakin. _____ TM _____ SM _____ BM
11.20 - 11.30
(10 min) Refleksi PdP hari ini ,pesanan, ucap selamat dan bacaan doa untuk pulang
REFLEKSI
RANCANGAN PELAJARAN HARIAN PENDIDIKAN PRASEKOLAH
NAMA GURU EN. MACLIFFTON TEMBAK SINAU PRASEKOLAH GEMILANG
MINGGU KE: 5 STRATEGI: BERTEMA : KAWAN SAYA TARIKH : 01.02.2018 HARI : KHAMIS
STANDARD OBJEKTIF KESEPADUAN / IMPAK & CATATAN
MASA/ TUNJANG AKTIVITI
PEMBELAJARAN Di akhir pelajaran murid dapat BAHAN Di akhir pelajaran murid dapat:
7.30 – 8.00 FK 2.1.3  Melakukan pergerakan mengikut 1. Kanak-kanak melakukan senaman. Muzik  Melakukan pergerakan
(30 min) arah. 2. Melakukan pergerakan mengikut arah yang telah mengikut arah.
AKTIVITI LUAR  Melakukan pergerakan yang berbeza disediakan.  Melakukan pergerakan
kelajuan. 3. Melakukan pergerakan mengikut arahan yang yang berbeza kelajuan.
diberi seperti cepat dan lambat. Impak:
_____ TM _____ SM _____ BM
8.00 - 8.20
(20 min) Murid memberi ucap selamat, bacaan doa, mengambil kedatangan, menyanyi lagu Negaraku, Ibu Pertiwiku dan lagu sekolah. Menyanyi lagu ‘Selamat Pagi’.
PERBUALAN AWAL Bersoaljawab tentang perasaan dan emosi pagi ini.

8.20 – 9.20 BM 1.4.6  Bersoal jawab menggunakan ayat 1. Kanak-kanak diber gambar ransangan yang Gambar  Bersoal jawab
(60 min) mudah berdasarkan bahan berkaitan dengan kawan saya. menggunakan ayat
AKTIVITI BM 2.4.4 ransangan. 2. Kanak-kanak berbual dan bersoal jawab tentang mudah berdasarkan
PEMBELAJARAN  Membaca dan memahami ayat gambar. bahan ransangan.
KM 2.1.1 mudah dengan sebutan yang betul. 3. Sambung titik-titik huruf, baca dan warnakan  Membaca dan
gambar. memahami ayat mudah
KD 2.3.3 dengan sebutan yang
betul.
Impak:
_____ TM _____ SM _____ BM
9.20 – 9.50
(30 min)
KOMUNIKASI PLEASE REFER TO LESSON 2 PAGE 46 IN TEACHER’S KIT (SCHEME OF WORK)
BAHASA INGGERIS Impak:
_____ TM _____ SM _____ BM
9.50 - 10.20
(30 min)
R E H A T
10.20 - 10.50 BI 2.2.6  Recognise and sound out initial,  Develop phonological awareness through Suitable  Recognise and sound out
(30 min) medial and ending sounds in word. iv) syllable awareness activities sentences initial, medial and ending
AKTIVITI BI 2.2.7  Blend phonemes (sounds) to form sounds in word.
PEMBELAJARAN single syllable words. Deletation. Words  Blend phonemes (sounds)
to form single syllable
SMARTER PHONIC words.

Impak:
_____ TM _____ SM _____ BM
10.50 – 11.20 BI 2.3.5  Read simple sentences. 1. Talk about friend (differences between girl and Pictures  Read simple sentences.
(30 min) boy)
AKTIVITI KM 2.1.1 2. Read the sentences. Math to correct pictures.
PEMBELAJARAN Impak:
KD 2.3.4 _____ TM _____ SM _____ BM
11.20 - 11.30
(10 min) Refleksi PdP hari ini ,pesanan, ucap selamat dan bacaan doa untuk pulang
REFLEKSI
RANCANGAN PELAJARAN HARIAN PENDIDIKAN PRASEKOLAH
NAMA GURU EN. MACLIFFTON TEMBAK SINAU PRASEKOLAH GEMILANG
MINGGU KE: 5 STRATEGI: BERTEMA : KAWAN SAYA TARIKH : 2.02.2018 HARI : JUMAAT
STANDARD OBJEKTIF KESEPADUAN / IMPAK & CATATAN
MASA/ TUNJANG AKTIVITI
PEMBELAJARAN Di akhir pelajaran murid dapat BAHAN Di akhir pelajaran murid dapat:
7.30 – 7.50
(20 min)
MAIN BEBAS
7.50 - 8.10
(20 min) Murid memberi ucap selamat, bacaan doa, mengambil kedatangan, menyanyi lagu Negaraku, Ibu Pertiwiku dan lagu sekolah. Menyanyi lagu ‘Selamat Pagi’.
PERBUALAN AWAL Bersoaljawab tentang perasaan dan emosi pagi ini.

8.10 – 9.20 Bi 2.3.5  Read simple sentences. 1. Bercerita tentang pengalaman melawat kawan Gambar  Read simple sentences.
(70 min)  Menunjukkan kasih sayang terhadap sakit di hospital atau rumah.  Menunjukkan kasih
AKTIVITI PM 7.1.2 diri sendiri, orang lain dan haiwan. 2. Mewarnakan ikon emosi yang mewakili perasaan sayang terhadap diri
PEMBELAJARAN  Menyatakan emosi mengikut situasi. kanak-kanak. sendiri, orang lain dan
KD 1.1.3  Menunjukkan sikap positif iaitu : setia 3. Menunjukkan hasil kerja di hadapan kelas haiwan.
kawan, empati dengan yakin.  Menyatakan emosi
KD 2.1.2 mengikut situasi.
 Menunjukkan sikap positif
iaitu : setia kawan, empati

Impak:
_____ TM _____ SM _____ BM
9.20 – 9.50 BI 2.2.6  Recognise and sound out initial,  Develop phonological awareness through Suitable  Recognise and sound out
(30 min) medial and ending sounds in word. v) syllable awareness activities sentences initial, medial and ending
AKTIVITI BI 2.2.7  Blend phonemes (sounds) to form sounds in word.
PEMBELAJARAN single syllable words. Blending, Segmentation, Words  Blend phonemes (sounds)
solation Deletation. to form single syllable
SMARTER PHONIC words.

Impak:
_____ TM _____ SM _____ BM
9.50 - 10.20
(30 min)
R E H A T
10.20 - 11.20 PM 7.1.2  Menunjukkan kasih sayang terhadap 1. Menonton cerita yang berkaitan dengan nilai Video  Menunjukkan kasih
(60 min) diri sendiri, orang lain dan haiwan. murni “Kawan Saya”. sayang terhadap diri
PENDIDIKAN PM 4.1.1  Mengucapkan terima kasih secara 2. Menceritakan semula cerita yang telah ditonton. sendiri, orang lain dan
MORAL lisan dan bertulis. 3. Mengenalpasti perkara yang boleh dilakukan haiwan.
dan perkara yang tidak boleh dilakukan dalam  Mengucapkan terima
kehidupan seharian. kasih secara lisan dan
bertulis.

Impak:
_____ TM _____ SM _____ BM
11.20 - 11.30
(10 min) Refleksi PdP hari ini ,pesanan, ucap selamat dan bacaan doa untuk pulang
REFLEKSI

Anda mungkin juga menyukai