Anda di halaman 1dari 2

PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

DINAS KESEHATAN
UPTD. PUSKESMAS PASAR USANG
KECAMATAN BATANG ANAI
Jln. Raya Padang Bukit Tinggi KM.27 Nagari Sungai Buluh, Kode Pos 25586

KEPUTUSAN
KEPALA UPTD PUSKESMAS PASAR USANG
NOMOR : C/VIII/SK/I/2015/

TENTANG

RENTANG NILAI UNTUK RUJUKAN HASIL PEMERIKSAAN LABORATORIUM

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa

KEPALA PUSKESMAS RAWAT INAP PASAR USANG,

Menimbang : a. bahwa untuk menunjang diagnosis penyakit dan peningkatan


pelayanan klinis di UPTD Puskesmas Pasar Usang, maka perlu
dilakukan pengembangan pelayanan klinis yaitu melalui
pemeriksaan laboratorium Puskesmas;
b. bahwa dalam melaksanakan pemeriksaan laboratorium dan
menjamin mutu pemeriksaan laboratorium di Puskesmas Pasar
Usang, maka perlu ditetapkan rentang nilai rujukan hasil
pemeriksaan Laboratorium;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b, perlu
menetapkan Keputusan Kepala UPTD Puskesmas Pasar Usang
tentang rentang nilai rujukan hasil pemeriksaan Laboratorium;

Mengingat : 1. UU Nomor 36 Tahun 2009, tentang Kesehatan;


2. UU Nomor 44 Tahun 2009, tentang Rumah Sakit;
3. Keputusan Menteri Kesehatan No.364/MENKES/SK/ III/2003
Tentang Laboratorium Kesehatan;
4. Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 128/MenKes/SK/II/2004
tentang Kebijakan Dasar Puskesmas;
5. Keputusan Menteri Kesehatan No.1674/MENKES/SK/ XII/2005
Tentang Pedoman Jejaring Pelayanan Laborat Kesehatan
6. Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 37 tahun 2012 Tentang
Penyelenggaraan Laboratorium Pusat Kesehatan Masyarakat;
7. Peraturan Menteri Kesehatan No.657/MENKES/PER/ VIII/2009
Tentang Pengiriman Penggunaan Spesimen Klinik, Materi
Biologik dan Muatan Informasinya;
8. Peraturan Menteri Kesehatan No.1501/MENKES/ PER/X/2010
Tentang Jenis Penyakit Tertentu yang Dapat Menimbulkan
Wabah dan Upaya Penanggulangannya;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA UPTD PUSKESMAS RAWAT


PASAR USANG TENTANG RENTANG NILAI RUJUKAN
HASIL PEMERIKSAAN LABORATORIUM
Pertama : Menentukan batas rentang nilai rujukan hasil pemeriksaan
laboratorium sebagaimana terlampir dalam keputusan ini.
Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila
dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka
akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pasar Usang


Pada tanggal : 2015
Kepala UPTD Puskesmas Pasar Usang

Syafrinawati