Anda di halaman 1dari 11

MERENTAS DESA SK GUNONG 2018

LAMPIRAN A

PERATURAN DAN SYARAT-SYARAT KEJOHANAN MERENTAS


DESA SK GUNONG .ALOR SETAR
1. Undang-undang Pertandingan

Kejohanan ini dijalankan mengikut undang-undang dan Peraturan-peraturan yang ditetapkan


oleh jawatankuasa Pengelola iaitu ajk induk sukan sekolah Sk Gunong

2. Jenis Pertandingan

2.1 Individu

2.2 Mengikut rumah

3. Kategori Pertandingan dan jarak laluan

KATEGORI KUMPULAN UMUR( TAHUN) JARAK

L5 11-12 3KM

P5 11-12 3 KM

L4 9-10 2 KM

P4 9-10 2 KM

PK L/P 9-13 2 KM

4. Peta laluan (dikepilkan/disediakan oleh Setiausaha Sukan)

5. Penyertaan

5.1 Terbuka kepada pelajar yang masih bersekolah dan berdaftar secara sah di Sk Gunong

pada tahun 2018 sahaja

5.2 Setiap rumah sukan wajib menghantar peserta.

5.3 Tiada borang penyertaan kerana kehadiran yang diambil oleh guru kelas/guru rumah

sukan dianggap sebagai syarat kelayakan.

1.4 Pelajar yang tidak memulakan larian di garisan permulaan dianggap tidak layak
menyertai kejohanan.

1.5 Pakaian peserta hendaklah bersesuaian dan tidak menjolok mata.

1
MERENTAS DESA SK GUNONG 2018

2. Pengenalan Peserta

6.1 Setiap peserta hendaklah memakai kain yang mempunyai kod kategori dan warna rumah

sukan masing-masing. Kain penanda dan pin disediakan oleh AJK rumah sukan masing-

masing...

6.2 Kedudukan kain berkod dan huruf hendaklah dipinkan di bahagian depan

yang mudah dilihat oleh penangkap pemenang.

6.3 Peserta yang tidak memakai kain bernombor tidak layak diiktiraf sebagai pemenang.

6.4 Saiz dan ukuran kain :

8.4.1 Ukuran kain : 4 cm X 4 cm

8.4.2 Ukuran nombor / huruf : memenuhi kain menggunakan marker pen

CTH

L4 L5
6.5 Pengenalan peserta rumah

RUMAH WARNA WARNA TULISAN KOD


KAIN/KERTAS

BIRU BIRU Hitam L4/P4/L5/P5

MERAH MERAH Hitam L4/P4/L5/P5

KUNING KUNING Hitam L4/P4/L5/P5

HIJAU HIJAU Hitam L4/P4/L5/P5/L6

PPKI

6. Pendaftaran peserta

6.1 Peserta yang bertanding mestilah pelajar berdaftar di Sk Gunong.Alor Setar.

6.2 Pendaftaran dan pengesahan bilangan peserta hendaklah dilakukan 30 minit sebelum
acara bermula

6.3 Borang pengesahan bilangan penyertaan hendaklah dikemukakan kepada Jawatankuasa


pengelola sebelum atau pada masa yang ditetapkan.

2
MERENTAS DESA SK GUNONG 2018

7. Penskoran Pertandingan individu dan Berpasukan

7.1 Semua peserta bagi setiap kategori dalam rumah sukan akan menyumbang mata bagi
pasukan yang diwakilinya. Skor mata individu adalah seperti berikut

Kedudukan Mata Catatan

Johan 20 Peserta yang sampai dahulu ke garisan penamat dan


memiliki semua check point diistihar sebagai Johan.

N. Johan 17 Peserta memiliki semua check point

Ke-3 15 Peserta memiliki semua check point

4 14 Peserta memiliki semua check point

5 13 Peserta memiliki semua check point

6 12 Peserta memiliki semua check point

7 11 Peserta memiliki semua check point

8 10 Peserta memiliki semua check point

9 9 Peserta memiliki semua check point

10 8 Peserta memiliki semua check point

11 7 Peserta memiliki semua check point

12 6 Peserta memiliki semua check point

13 5 Peserta memiliki semua check point

14 4 Peserta memiliki semua check point

15 3 Peserta memiliki semua check point

16 2 Peserta memiliki semua check point

17 1 Peserta memiliki semua check point

18 1 Peserta memiliki semua check point

19 1 Peserta memiliki semua check point

20 1 Peserta memiliki semua check point

7.2 Juara keseluruhan ditentukan berdasarkan jumlah pungutan mata tertinggi yang
diperolehi. Jika seri ,pencapaian kategori akan menjadi penentu .( mengikut keputusan
mesyuarat)

8. Piala/Sijil dan Hadiah Iringan

3
MERENTAS DESA SK GUNONG 2018

Kategori Hadiah Penerima

Individu Medal gantung L4 L5 PK L/P

P4 P5

( 1 HINGGA 5)

10 Bantahan

9.1 Bantahan hanya boleh dibuat berhubung dengan status peserta ,kategori ,penipuan dalam

larian .

9.2 Bantahan hendaklah dilakukan serta merta tetapi tidak lewat 10 minit sebelum Keputusan

muktamad diumumkan.

9.3 Bantahan rasmi hendaklah dibuat secara bertulis dengan menyertakan wang pertaruhan

sebanyak RM 50.00

9.4 Jika bantahan gagal ,wang pertaruhan akan diambil dan dimasukkan ke dalam akaun

PIBG.

11 Hak Jawatankuasa Pengelola

11.1 J/K Pengelola dengan persetujuan Pengerusi Pengelola berhak meminda mana-mana

bahagian yang difikirkan perlu.

11.2 J/K Pengelola berhak memutuskan sebarang perkara berbangkit dan yang tidak bersedia

dalam terma Peraturan dan syarat-syarat larian ini.

12 Borang-borang Pertandingan

Bil Nama borang Tajuk Borang Penanggungjawab


4
MERENTAS DESA SK GUNONG 2018

1. Borang A PENYELIA PESERTA Penyelia Peserta

2. Borang 1b CATATAN MASA Penjaga Keputusan

3. Borang B TOP 10 Pencatat Keputusan

4. Borang C JUMLAH KUTIPAN MATA Statistik


MENGIKUT KATEGORI
5. Borang D JUMLAH KUTIPAN MATA Statistik
KESELURUHAN
6. Borang E BANTAHAN Urusetia

7.

LAMPIRAN B

KEJOHANAN MERENTAS DESA SK GUNONG

TAHUN 2018
5
MERENTAS DESA SK GUNONG 2018

BORANG A

PENYELIA PESERTA

RUMAH BILANGAN BILANGAN BILANGAN BILANGAN BILANGAN JUMLAH


SUKAN
L4 P4 L5 P5 L/P

MERAH

BIRU

KUNING

HIJAU

PPKI

NAMA PEGAWAI : ______________________________

TANDA TANGAN : ______________________________

LAMPIRAN C

KEJOHANAN MERENTAS DESA SK GUNONGTAHUN 2018

BORANG 1b

Borang Catatan Masa

KATEGORI L4/ P4 / L5 / P5 /PK ( bulatkan mana yang berkenaan)

6
MERENTAS DESA SK GUNONG 2018

Kedudukan Nama Peserta Rumah Peserta CATATAN MASA

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

NAMA PEGAWAI : ______________________________

TANDA TANGAN : ______________________________

LAMPIRAN D

KEJOHANAN MERENTAS DESA SK GUNONG TAHUN 2013

BORANG B

TOP 10-TOP 20

KATEGORI L4 / P4 / L5 / P5 / PK ( bulatkan mana yang berkenaan)

7
MERENTAS DESA SK GUNONG 2018

Kedudukan Nama Rumah sukan Catatan Masa Kutipan Mata CATATAN

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

NAMA PEGAWAI : ______________________________

TANDA TANGAN : ______________________________

KEJOHANAN MERENTAS DESA SK GUNONG TAHUN 2013

BORANG C: JUMLAH KUTIPAN MATA MENGIKUT KATEGORI

Kategori Nama Rumah sukan Jumlah Mata Kedudukan

L4 MERAH

BIRU

8
MERENTAS DESA SK GUNONG 2018

KUNING

HIJAU

P4 MERAH

BIRU

KUNING

HIJAU

L5 MERAH

BIRU

KUNING

HIJAU

P5 MERAH

BIRU

KUNING

HIJAU

PK L/P PPKI

NAMA PEGAWAI : __________________________TANDA TANGAN : _______________

KEJOHANAN MERENTAS DESA SK GUNONGTAHUN 2018

BORANG D

JUMLAH KUTIPAN MATA KESELURUHAN

RUMAH JUMLAH KUTIPAN MATA KEDUDUKAN


SUKAN

9
MERENTAS DESA SK GUNONG 2018

MERAH

BIRU

KUNING

HIJAU

NAMA PEGAWAI : ______________________________

TANDA TANGAN : ______________________________

KEJOHANAN MERENTAS DESA SK GUNONGTAHUN 2018

BORANG E : BANTAHAN

NAMA :_____________________________________________

RUMAH SUKAN :_____________________________________________

BAYARAN : RM50.00

BIL SENARAI BANTAHAN CATATAN

10
MERENTAS DESA SK GUNONG 2018

KEPUTUSAN JURI RAYUAN

BANTAHAN BERJAYA ATAS SEBAB

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

BANTAHAN DITOLAK ATAS SEBAB

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

NAMA PEGAWAI 1 : ______________________________TANDA TANGAN : _______________

NAMA PEGAWAI 2 : ______________________________TANDA TANGAN : _______________

11