Anda di halaman 1dari 6

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN (PAK21)

BAHASA MELAYU TAHUN 1

Tarikh 26 Jun 2018


Kemahiran Abad ke-21
Masa 11.05 – 12.35
Kelas 1 ISTIQOMAH Berdaya tahan
Aspek Kemahiran Membaca
Tema Keselamatan / Mahir berkomunikasi
Tajuk Kita Selamat di Sini
2.3 Pemikir
Standard Kandungan
Kerja sepasukan
Standard 2.3.1 (ii)
Pembelajaran Bersifat ingin tahu
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat;
Berperinsip
1. Membaca dan mengenal pasti kandungan teks bahan sastera dan
bukan sastera; ii) pantun Bermaklumat
Objektif / Kriteria
Kejayaan Penyayang / Prihatin
Murid berjaya :
1. Membaca dan mengenal pasti kandungan teks bahan sastera dan Patriotik
bukan sastera sekurang-kurangnya beberapa rangkap pantun

Jauhi Kawasan Ini (Buku Teks: 66-67) Strategi Pengajaran dan


1. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan Pembelajaran
kaitannya dengan tajuk pelajaran.
Ringkasan Aktiviti 2. Murid menyatakan maksud pantun dengan betul. 5P
3. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi pelajaran.
4. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru. (Buku Aktiviti: / Penyelesaian masalah
72-73)
Pembelajaran berasaskan
Sistem Bahasa Perbendaharaan Kata projek
BBM Buku teks, buku tulis
Pembelajaran kooperatif
Lembaran kerja
/ Hasil kerja Pembelajaran kecergasan
Pemerhatian pelbagai
Pentaksiran dan
Kuiz Pembelajaran Kontekstual
Penilaian
/ Lisan
Tugasan Pembelajaran
Projek Konstruktivisme

Pada akhir pengajaran; Kemahiran Belajar Cara


Belajar
______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ Kajian Masa Depan
Refleksi murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas
dalam sesi akan datang. Pembelajaran Akses
Kendiri

Catatan Pembelajaran Luar Bilik


Aktiviti pengajaran dan pembelajaran ditangguhkan kerana:- Darjah
Mesyuarat / Kursus
Pembelajaran Masteri
Program Sekolah
Mengiringi murid keluar Pendekatan Modular
Aktiviti luar
Cuti Bencana / Cuti Khas / Pendekatan Berpusatkan
Cuti Peristiwa / Cuti Umum Murid
Cuti Rehat / Cuti Sakit
Strategi Pengajaran dan
Pembelajaran Abad Ke-21

Round Table

Think, Pair, Share

Hot seat

Permainan

3 stray and 1 stay

Pembentangan

/ Main Peranan

Gallery Walk

Peta I-Think

Deklamasi Sajak /
Nyanyian

Kemahiran Berfikir Aras Tinggi


(KBAT)
Ulasan Pentadbir
/ Mengaplikasi

Menganalisis

Menilai

Mencipta

Elemen Merentas Kurikulum


(EMK)

Bahasa

Kelestarian Alam Sekitar

/ Nilai Murni

Sains dan Teknologi

Patriotisme

Kreativiti dan Inovasi

Keusahawanan

Teknologi Maklumat dan


Komunikasi (TMK)
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN (PAK21)
BAHASA MELAYU TAHUN 1

Tarikh 28 Jun 2018


Kemahiran Abad ke-21
Masa 10.05 – 11.05
Kelas 1 ISTIQOMAH Berdaya tahan
Aspek Kemahiran Membaca
Tema Keselamatan / Mahir berkomunikasi
Tajuk Kita Selamat di Sini
2.3 Pemikir
Standard Kandungan
Kerja sepasukan
Standard 2.3.1 (ii)
Pembelajaran Bersifat ingin tahu
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat;
Berperinsip
2. Membaca dan mengenal pasti kandungan teks bahan sastera dan
bukan sastera; ii) pantun Bermaklumat
Objektif / Kriteria
Kejayaan Penyayang / Prihatin
Murid berjaya :
1. Membaca dan mengenal pasti kandungan teks bahan sastera dan Patriotik
bukan sastera sekurang-kurangnya beberapa rangkap pantun

Jauhi Kawasan Ini (Buku Teks: 66-67) Strategi Pengajaran dan


5. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan Pembelajaran
kaitannya dengan tajuk pelajaran.
Ringkasan Aktiviti 6. Murid menyatakan maksud pantun dengan betul. 5P
7. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi pelajaran.
8. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru. (Buku Aktiviti: / Penyelesaian masalah
72-73)
Pembelajaran berasaskan
Sistem Bahasa Perbendaharaan Kata projek
BBM Buku teks, buku tulis
Pembelajaran kooperatif
Lembaran kerja
/ Hasil kerja Pembelajaran kecergasan
Pemerhatian pelbagai
Pentaksiran dan
Kuiz Pembelajaran Kontekstual
Penilaian
/ Lisan
Tugasan Pembelajaran
Projek Konstruktivisme

Pada akhir pengajaran; Kemahiran Belajar Cara


Belajar
______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ Kajian Masa Depan
Refleksi murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas
dalam sesi akan datang. Pembelajaran Akses
Kendiri

Catatan Pembelajaran Luar Bilik


Aktiviti pengajaran dan pembelajaran ditangguhkan kerana:- Darjah
Mesyuarat / Kursus
Pembelajaran Masteri
Program Sekolah
Mengiringi murid keluar Pendekatan Modular
Aktiviti luar
Cuti Bencana / Cuti Khas / Pendekatan Berpusatkan
Cuti Peristiwa / Cuti Umum Murid
Cuti Rehat / Cuti Sakit
Strategi Pengajaran dan
Pembelajaran Abad Ke-21

Round Table

Think, Pair, Share

Hot seat

Permainan

3 stray and 1 stay

Pembentangan

/ Main Peranan

Gallery Walk

Peta I-Think

Deklamasi Sajak /
Nyanyian

Kemahiran Berfikir Aras Tinggi


(KBAT)
Ulasan Pentadbir
/ Mengaplikasi

Menganalisis

Menilai

Mencipta

Elemen Merentas Kurikulum


(EMK)

Bahasa

Kelestarian Alam Sekitar

/ Nilai Murni

Sains dan Teknologi

Patriotisme

Kreativiti dan Inovasi

Keusahawanan

Teknologi Maklumat dan


Komunikasi (TMK)
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN (PAK21)
BAHASA MELAYU TAHUN 1

Tarikh 02 Julai 2018


Kemahiran Abad ke-21
Masa 11.05 – 12.05
Kelas 1 ISTIQOMAH Berdaya tahan
Aspek Kemahiran Membaca
Tema Keselamatan / Mahir berkomunikasi
Tajuk Kita Selamat di Sini
2.3 Pemikir
Standard Kandungan
Kerja sepasukan
Standard 2.3.1 (ii)
Pembelajaran Bersifat ingin tahu
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat;
Berperinsip
3. Membaca dan mengenal pasti kandungan teks bahan sastera dan
bukan sastera; ii) pantun Bermaklumat
Objektif / Kriteria
Kejayaan Penyayang / Prihatin
Murid berjaya :
1. Membaca dan mengenal pasti kandungan teks bahan sastera dan Patriotik
bukan sastera sekurang-kurangnya beberapa rangkap pantun

Jauhi Kawasan Ini (Buku Teks: 66-67) Strategi Pengajaran dan


9. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan Pembelajaran
kaitannya dengan tajuk pelajaran.
Ringkasan Aktiviti 10. Murid menyatakan maksud pantun dengan betul. 5P
11. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi pelajaran.
12. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru. (Buku Aktiviti: / Penyelesaian masalah
72-73)
Pembelajaran berasaskan
Sistem Bahasa Perbendaharaan Kata projek
BBM Buku teks, buku tulis
Pembelajaran kooperatif
Lembaran kerja
/ Hasil kerja Pembelajaran kecergasan
Pemerhatian pelbagai
Pentaksiran dan
Kuiz Pembelajaran Kontekstual
Penilaian
/ Lisan
Tugasan Pembelajaran
Projek Konstruktivisme

Pada akhir pengajaran; Kemahiran Belajar Cara


Belajar
______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ Kajian Masa Depan
Refleksi murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas
dalam sesi akan datang. Pembelajaran Akses
Kendiri

Catatan Pembelajaran Luar Bilik


Aktiviti pengajaran dan pembelajaran ditangguhkan kerana:- Darjah
Mesyuarat / Kursus
Pembelajaran Masteri
Program Sekolah
Mengiringi murid keluar Pendekatan Modular
Aktiviti luar
Cuti Bencana / Cuti Khas / Pendekatan Berpusatkan
Cuti Peristiwa / Cuti Umum Murid
Cuti Rehat / Cuti Sakit
Strategi Pengajaran dan
Pembelajaran Abad Ke-21

Round Table

Think, Pair, Share

Hot seat

Permainan

3 stray and 1 stay

Pembentangan

/ Main Peranan

Gallery Walk

Peta I-Think

Deklamasi Sajak /
Nyanyian

Kemahiran Berfikir Aras Tinggi


(KBAT)
Ulasan Pentadbir
/ Mengaplikasi

Menganalisis

Menilai

Mencipta

Elemen Merentas Kurikulum


(EMK)

Bahasa

Kelestarian Alam Sekitar

/ Nilai Murni

Sains dan Teknologi

Patriotisme

Kreativiti dan Inovasi

Keusahawanan

Teknologi Maklumat dan


Komunikasi (TMK)