Anda di halaman 1dari 9

PELAN STRATEGIK SEKOLAH

TAHUN 2017-2020

NKRA Meluaskan Akses Kepada Pendidikan Berkualiti dan Berkemampuan JADUAL 1

Sub-NKRA Prasekolah, LINUS, Sekolah Berprestasi Tinggi dan Tawaran Baru*


JPS/SJK-PS/01

Bidang Keutamaan PPPM Kurikulum Dan Pentaksiran

KPI Sekolah Pencapaian pelajar dalam Ujian Segak Berdasarkan gred purata sekolah

Sektor/PPD/Sekolah Sekolah SK Bandar Baru Selayang (2)


Bidang /Unit Kurikulum – Panitia Pendidikan Jasmani dan Kesihatan

TERAS ISU-ISU SASARAN


STRATEGI PELAN TINDAKAN KPI
STRATEGIK STRATEGIK TOV 2017 2018 2019 2020
(Berdasarkan 4 teras (Huraian isu/masalah (Berdasarkan 11 anjakan PPPM (Berdasarkan 25101inisiatif atau (Pernyataan
strategik) tentang BK atau fungsi atau fungsi organisasi/SWOC) pelan tindakan di JPN/PPD/Sekolah) indikator yang
organisasi) boleh diukur)

1.Meningkatkan dan Meningkatkan / kemahiran Meningkatkan kemahiran


Penguasaan
memperkembangkan penguasaan murid dalam murid dan pergerakan asas 100% 92 93 96 98 100
kemahiran
potensi murid permainan permainan

Kecergasan murid Menambahkan aktiviti


Menambah aktiviti fizikal
2. Meningkatkan dicapai sekurang- kardiovascular semasa
semasa waktu Pendidkan 100% 90 94 94 96 98
kecergasan murid kurangnya gred C Pendidikan Jasmani
Jasmani
dapat dicapai dalam Ujian Segak dijalankan
melalui Ujian Segak
3. Meningkatkan
Meningkatkan aktivit murid
pengetahuan murid Meningkatkan
Penguasaan dalam pencarian ilmu
dalam ilmu pengetahuan murid dalam 100% 85 89 92 95 98
pengetahuan melalui penggunaan
Pendidikan pendidikan kesihatan
internet.
Kesihatan
PELAN TAKTIKAL JPN/PPD/SEKOLAH
TAHUN 2018
NKRA Melahirkan rakyat Malaysia dengan penghayatan nilai JADUAL 2
Sub-NKRA Pelaksanaan sarana penglibatan ibu bapa, komuniti dan sektor swasta JPS/SJK-PS/02
Bidang Keutamaan PPPM Kualiti Sekolah
Pencapaian pelajar dalam Ujian Segak Berdasarkan gred purata sekolah
KPI Pengarah/PPD/Sek

Sektor/PPD/SEK SK Bandar Baru Selayang (2)


Bidang /Unit Kurikulum – Panitia Pendidikan Jasmani
Strategi -Meningkatkan tahap kecergasan murid
Pelan Tindakan Menjalankan Program bagi meningkatkan kehadiran murid menjelang 2020
Tanggung- Tarikh / Kos / Pengurusan Risiko
Bil Program/Projek Objektif KPI TOV Sasaran
jawab Tempoh Sumber /Pelan Kontigensi
1 1 murid 1 Sukan Meningkatkan Semua Okt - Nov Sekolah 100% 92 96
penglibatan / Guru 2018
minat murid
untuk
mempelajari
kemahiran
sesuatu
permainan /
aktiviti fizikal
PELAN OPERASI JPN/PPD/SEKOLAH TAHUN 2017
Sektor/PPD/Sekolah SK BUKIT JELUTONG JADUAL 3
Bidang/Unit KURIKULUM / PANITIA PENDIDIKAN JASMANI JPS/SJK-PS/03
Program/Projek 1 Muird 1 Sukan
Objektif Meningkatkan tahap kemahiran dan kecergasan murid
Tarikh/Tempoh Oktober - November 2018
Kumpulan Sasaran Semua murid

Tanggungjawab Jawatankuasa Panitia Pendidikan Jasmani


Proses Kerja 1. Membuat perancangan aktiviti
2. Taklimat Program
3. Pelaksanaan Prorgram
4. Membuat Post Mortem
5. Dokumentasi

Kekangan (Tulis masalah semasa atau selepas program dilaksanakan semasa pemantauan atau sepanjang program)

Pemantauan (Oleh siapa dan bagaimana pemantauan dilakukan serta ulasan setiap bulan)

Penilaian (Selepas program dilaksanakan. Bergantung kepada pencapaian objektifnya)


(berdasarkan
objektif capai
tidak)
Penambah- Berdasarkan
akan datang).
hasil penilaian/pemerhatian, nyatakan penambahbaikan setiap tiga bulan (mengikut keadaan) untuk meningkatkan keberkesanan program (semasa dan

baikan Kenalpasti murid tidak hadir supaya tindakan susulan diambil........


PROGRAM INI BERIMPAK TINGGI DAN PERLU DITERUSKAN PADA TAHUN AKAN DATANG
PROGRAM INI PERLU DITAMBAH BAIK DAN DITERUSKAN PADA TAHUN AKAN DATANG
PROGRAM INI PERLU DIMANSUHKAN DAN DIGANTI KEPADA PROGRAM LAIN

Nama Penilai: Tandatangan Penilai: Tarik


REKOD PELAKSANAAN DAN PENILAIAN PROGRAM JPN/PPD/SEKOLAH TAHUN 2018

Sektor/PPD/Sekolah Nama Sekolah SK Bandar Baru Selayang (2) JADUAL 4


Bidang/Unit Kurikulum JPS/SJK-PS/04
Penilaian
Tempoh Tarikh Cadangan
Bil Program/Projek Keberkesanan Catatan
Pelaksanaan Pemantauan Penambahbaikan
Program
1 1 Murid 1 Sukan Januari
hingga
Oktober 2018

Nama Penilai: Tandatangan Penilai: Tarikh:


PENILAIAN & MAKLUM BALAS PRESTASI PELAKSANAAN STRATEGI TAHUN 2017-2020

Melestarikan Sistem Pendidikan yang Berkualiti Untuk Pendidikan Berkualiti Insan JADUAL 5
MISI VISI
Membangunkan Potensi Individu Bagi Memenuhi Aspirasi Negara Terdidik Negara Sejahtera JPS/SJK-PS/05
Sektor/PPD/Sekolah SK Bandar Baru Selayang (2)
Bidang/Unit KURIKULUM – PANITIA PENDIDIKAN JASMANI
Pelan Sasaran Prestasi Prestasi Sebenar (Pertengahan & Akhir Tahun)
KPI
Tindakan TOV 2017 2018 2019 2020 2017 2018 2019 2020 Catatan
Peningkatan %
UJIAN SEGAK murid dalam gred
C

Ulasan:

Laporan Disediakan Oleh: Tandatangan:


Analisis Persekitaran (TOWS<>SWOT/COWS<>SWOC Matriks)
KELEMAHAN (W)
Dalaman W1.Guru bukan opsyen
KEKUATAN (S) W2.Tidak semua guru
S1.Guru yang mempunyai komitmen berkemahiran
tinggi W3.Kekurangan alatan
S2. Sokongan padu dari Pihak pentadbiran sekolah W4.Kerap berlaku pertukaran
S3. Aktiviti mendapat sambutan menggalakkan guru yang mengajar subjek
daripada murid yang meminati bidang sukan dan PJPK.
permainan W5.Segelintir murid
Luaran S4.Kemudahan gelanggang sebagai berpandangan negatif
alat bantu mengajar. terhadap matapelajran PJK.
W6.Tiada tempat menyalin
pakaian yang khusus.
PELUANG (O) Strategi SO Strategi WO
O1.Bantuan daripada PIBG-kewangan W1 + W2 +O3 + O1 +O4 + O5
02.Kerjasama dan sokongan PIBG 1. Mengadakan kursus dan seminar Mengurangkan kadar hadir
O3.Ibu bapa yang menyokong untuk guru . lewat ke sekolah dan
aktiviti sekolah (S1+ S2+O1+ O2) meningkatkan peratus
O4.Kempen menjaga kesihatan oleh kehadiran.
Kerajaan, seperti - gaya hidup sihat 2. Mengadakan Pra Ujian SEGAK W3 + O1 + O2 + O3 + O4
(S1 + S2 + S3 + S4) Meningkatkan cara penggunaan
tandas yang betul di kalangan
murid-murid
W4 + W2 + O1 + O3 + O4
Menerapkan amalan 3S bagi
melahirkan murid-murid yang
berketrampilan dan
mempunyai nilai murni yang
tinggi.
(C)CABARAN: Strategi SC Strategi WC
C1 Pengaruh gejala sosial di sekitar sekolah. S1 + S4 + S5 + S6 +S7 + C1 + C2 +S3 W1 + W2 + W3 + W4 +C1 +C3
C2 Wujud pusat komersial berdekatan sekolah.
C3 Segelintir waris bergantung 100% kepada Meningkatkan kerjasama ibu bapa dengan sekolah Meningkatkan kesedaran ibu
sekolah bagi kejayaan dan pembentukan sahsiah dalam program-program yang diadakan. bapa terhadap sahsiah murid
pelajar. yang cemerlang
 Manipulasi perhubungan baik antara sekolah
dan PIBG, menyukarkan pengurusan HEM.
CATATAN UNTUK TINDAKAN SEKOLAH SETIAP SEKOLAH:

1. JUSTIFIKASI BERDASAR PROGRAM: 92% TAHUN 2017.


BERKEMUNGKINAN DARIPADA 2 PROGRAM ITU, MUNGKIN 1 PROGRAM PERLU TAMBAHBAIK SEBAB TIADA
IMPAK.
SATU LAGI PROGRAM PERLU DIMANSUHKAN.

2. TAHUN 2018 CAPAI 93%.

PROGRAM PERLU UBAH, TAMBAHBAIK, MANSUHKAN.

3. TAHUN 2019 CAPAI 95%

PROGRAM DAH MANTAP, TERUSKAN SAHAJA.

4. TAHUN 2020 CAPAI 97%

PROGRAM INI BERIMPAK TINGGI DAN BOLEH JADI PENANDAARASAN SEKOLAH LAIN

5. DOUBLE CHECK PROGRAM TAHUN seterusnya :

Pada Jadual 2 : JOKES teruskan. KURAKU mansuhkan dan diganti dengan satu program lain bernama XXX.
PROSES MEMBUAT PS DI SEKOLAH:

1. Cari isu – KP cari satu isu . maka dapat banyak isu.

2. PKP – susun tahap kritikal dan bagi induk.

3. Dapat isu ktritikal, mula swot

4. Semua ayat-ayat perbincangan ketetapan isu perlu ada dalam minit mesy. Pengurusan 1 (November /Disember 2017):

Contoh : semua ahli mesyuarat bersetuju isu A dan isu B merupakan isu yang akan diselesaikan untuk sesi 2017-2020.

Buktikan senarai isu ikut priority , kepil bersama dalam minit mesyuarat. Pilih yang kritikal sahaja.

5. JIKA ISU PENINGKATAN GPMP –SEMUA PANITIA KENA BUAT PS. JIKA ISU IALAH GPS – SUBJEK KRITIKAL SAHAJA.

6. KPI dan sasaran tahun semasa perlu ada dalam objektif kertas kerja.

Anda mungkin juga menyukai