Anda di halaman 1dari 5

LAMPIRAN A

Instrumen literasi membaca saringan 1 LINUS Pendidikan Khas

1. Menamakan huruf yang ditunjukkan oleh guru

i o u

a e
LAMPIRAN A

b) Menamakan huruf konsonan.

d n j

h s l

t g k

Konstruk 1: Keupayaan menamakan huruf vokal dan konsonan


LAMPIRAN A

2. Membunyikan suku kata yang ditunjukkan oleh guru

ki me po
du ra

Konstruk 2: Keupayaan membunyikan suku kata terbuka.


LAMPIRAN A

3. Membaca perkataan yang ditunjukkan oleh guru.

soto luka

meja

kerusi

puteri
Konstruk 3: Keupayaan membaca perkataan yang mengandungi suku kata terbuka.