Anda di halaman 1dari 1

PENGANUGERAHAN PANGKAT

KADET REMAJA SEK0LAH

DENGAN NAMA ALLAH, TUHAN SEKELIAN ALAM

Bahawasanya sebagai menimbangkan akan penyertaan anda dalam Pasukan


Kadet Remaja Sekolah Malaysia yang telah menunjukkan tingkahlaku yang
terpuji dan telah berjaya dalam ujian kelayakan yang telah ditunjukkan oleh

DANIAL HAKIMI BIN NUR AZMI


010527-13-0549

maka
Kementerian Pelajaran Malaysia melalui
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN LEPAR HILIR
dengan rasa bangga dan berbesar hati menganugerahkan pangkat

KOPERAL
KADET REMAJA SEKOLAH MALAYSIA

Mulai

4 JULAI 2018 bersamaan 18 SYAWAL 1439 Hijrah

Anda yang telah dilantik menyandang jawatan tersebut hendaklah dari


semasa ke semasa menyempurnakan tugas dengan bersungguh-sungguh
hati serta cermat tekun dan bertanggungjawab. Maka dengan ini hendaklah
anda dan orang di bawah perintahnya sepanjang masa dan ketika
berusaha menjaga kesempurnaan tatatertib serta menurut apa jua perintah
dan arahan daripada pegawai atasannya serta menjaga nama baik Kadet
Remaja Sekolah Malaysia sepanjang masa.

............................................
SHAHARIN BIN ABDULLAH
PENGETUA
SMK LEPAR HILIR

Anda mungkin juga menyukai