Anda di halaman 1dari 3

NAMA…………………………………………………………..TINGKATAN……………………………TARIKH………………………..

Huraikan pendapat anda tentang cara-cara mengamalkan gaya hidup sihat.


Panjang karangan anda hendaklah melebihi 300 patah perkataan.

PENDAHULUAN
Dalam meniti ......1...kemodenan yang berteraskan 1
sains dan .......2.......maklumat, faktor kesihatan 2
masyarakat pada hari ini berada pada tahap yang 3
...........3.........pihak berkuasa terutamanya Kementerian 4
...........4........Malaysia. Semakin hari, masalah 5
.....5.....pelbagai penyakit semakin .......6....dalam 6
kalangan masyarakat tanpa mengira usia tua atau ...7..... 7
8
Jika dahulu masalah ....8....tinggi dan kencing manis
9
merupakan penyakit yang sering dihadapi oleh ...9....tua
10
tetapi pada hari ini golongan kanak-kanak juga sering
11
dihantui penyakit berkenaan. Mengikut ....10........ yang 12
dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia pada 13
tahun 2011, angka pesakit yang menghadapi .....11..... 14
kesihatan telah .....12..... sebanyak 200 000 orang 15
pesakit melebihi bilangan pesakit pada tahun 16
sebelumnya. .....13..... masalah kesihatan masyarakat 17
mampu diatasi dengan .....14..... cara terutamanya 18
dengan .....15..... prasarana berkaitan kesihatan semakin 19
banyak disediakan oleh pihak kerajaan. Klinik .....16....., 20
Klinik 1 .....17....., Hospital Desa, Hospital Besar 21
merupakan tempat ....18...... mendapat kemudahan 22
.....19..... kesihatan. Persoalannya, .....20..... kadar 23
pertambahan bilangan pesakit yang tidak mengenal usia 24
berlaku pada .....21.....sekarang? Bak kata .....22....., 25
setiap penyakit ada .....23.....nya, setiap masalah pasti 26
ada jalan keluarnya. Salah satu daripadanya adalah 27
28
dengan ....24..... gaya hidup .....25..... sebagaimana yang
29
disarankan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
30
.....26...... caranya untuk kita mengamalkan gaya hidup
sihat? .....27..... pelbagai langkah atau cara
.....28.....mengamalkan gaya hidup sihat dalam .....29.....
masyarakat ....30.....

Salleh/latihan1/PENDAHULUAN
ISI ( 1 )
Mari kita capahkan lensa (...... 1....... ) kita 1
kepada (.....2.....) yang lebih khusus di bawah kata kunci 2
pengambilan makanan (.....3.....). Kebanyakan rakyat 3
(.....4.....) mengganggap pengambilan makanan 4
seimbang ialah (.....5....). Sebenarnya, tanggapan 5
masyarakat mengenai perkara tersebut adalah (.....6.....) 6
sama sekali.( .....7.....) ini kerana pengambilan makanan 7
8
seimbang bermaksud pengambilan makanan oleh
9
seseorang (.....8....) yang mengandungi semua (.....9.....)
10
dan (.....10.....) yang diperlukan oleh tubuh badan secara
11
seimbang. Jika kita merujuk (.....11.....) makanan, 12
pembahagian pemakanan (.....12.....) kepada (.....13.....) 13
bahagian mengikut keperluan makanan berdasarkan 14
seorang manusia (....14....). Bahagian (.....15.....) piramid 15
makanan merupakan kumpulan makanan mengandungi 16
(.....16.....), diikuti dengan (.....17....) makanan yang 17
mengandungi vitamin, mineral, dan (.....18.....), 18
seterusnya kumpulan makanan yang mengandungi 19
(.....19.....), dan terakhir bahagian atas ialah kumpulan 20
makanan mengandungi (.....20.....). Piramid makanan 21
juga merupakan (.....21.....) kepada pengguna dengan 22
(.....22.....) pengambilan makanan (.....23.....) di bahagian 23
atas sekali, seperti lemak dan gula. (.....24.....) sebab itu, 24
makanan berlemak hanya perlu kita ambil dalam 25
(.....25.....) sedikit. Berbanding kandungan karbohidrat 26
perlu diambil dalam kuantiti yang (.....26.....) kerana 27
28
makanan seperti ini (.....27.....) kita tenaga untuk
29
menjalani (.....28.....) seharian, contohnya nasi, roti, dan
30
bijirin. Seorang ahli (.....29.....) Yunani iaitu Socrates
berkata " Aku makan untuk hidup, bukan hidup untuk
makan." (.....30.....)nya, kita boleh mengamalkan gaya
hidup sihat dengan mengambil makanan seimbang
setiap hari.
( …… patah perkataan )

Salleh/latihan1/isi