Anda di halaman 1dari 12

BAHAGIAN TEKNIK DAN VOKASIONAL

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA


ARAS 5 & 6, BLOK E14, KOMPLEKS E,
PUSAT PENTADBIRAN KERAJAAN PERSEKUTUAN
62604 PUTRAJAYA

KOLEJ VOKASIONAL BEAUFORT


PENTAKSIRAN PRAKTIKAL 01
SEMESTER
SEMESTER SESI 2016/2019
2DVM

JABATAN JABATAN TEKNOLOGI ELEKTRIK DAN ELEKTRONIK

PROGRAM DIPLOMA TEKNOLOGI ELEKTRONIK / DVM

KOD / KURSUS DEB 4323 COMMUNICATION TECHNOLOGY

KOMPETENSI C2 – DEMONSTRATE ANALOGUE MODULATION TECHNIQUE

1.1 Identify the element of communication system


1.2 Identify amplitude demodulation according to analogue modulation
technique.
KOMPETENSI UNIT
1.3 Identify frequency modulation according to analogue modulation
technique.
1.4 Identify the effect of noise on communication system.
Pelajar akan dapat:
HASIL PEMBELAJARAN Identify amplitude demodulation according to analogue modulation
technique.
PENILAIAN
PENTAKSIRAN PERATUS KESELURUHAN 10%
PRAKTIKAL
TEMPOH
TARIKH HANTAR
HANTAR
MARKAH MARKAH
NO KOD PERATUS DIPEROLEH
PENUH DIPEROLEH

KOD JPK
100
MAKLUMAT CALON PRAKTIKAL INDIVIDU

NAMA

ANGKA GILIRAN MUKA : 01 DARIPADA


12
DISEDIAKAN OLEH: DISAHKAN OLEH: KEPUTUSAN PENILAIAN

KOMPETEN
………………………………… …………………
BELUM KOMPETEN
TARIKH: TARIKH:

(KETUA JABATAN/ KETUA PROGRAM/


(PENTAKSIR) PENYELARAS KURSUS) (SILA TANDAKAN √ PADA RUANGAN YANG DISEDIAKAN)
1.0 OBJEKTIF

Pelajar-pelajar hendaklah berupaya :-

1. Mengenal litar FM modulasi dan nyahmodulasi serta fungsi-fungsi setiap kompenan


2. Mengenal gelombang radio FM dalam litar melalui perisian Multisim
3. Menganalisa gelombang radio FM modulasi dan nyahmodulasi melalui Multisim

1.0 PERALATAN & PERISIAN

Perisian MULTISIM®
PC

2.0 SINOPSIS DAN TEORI

Frekuensi Modulasi

Tujuan simulasi ini adalah untuk menunjukkan ciri-ciri dan operasi modulasi frekuensi menggunakan perisian
Multisim. Dalam modulasi frekuensi (FM), perubahan dalam kekerapan gelombang termodulat adalah
mengikut perubahan dalam isyarat mesej. Modulasi amplitud mudah dipengaruhi oleh bunyi dalam atmosfera
serta apa-apa gangguan lain dari sumber berdekatan yang menjanakan frekuensi dalam julat isyarat
modulasi. Frekuensi gangguan ini akan memasuki isyarat termodulat walaupun selepas penyahmodulatan
dan muncul sebagai statik. Bunyi bising ini juga mengakibatkan perubahan amplitud dalam memodulatkan
isyarat FM tetapi kerana hasil hubungan modulasi adalah dalam variasi frekuensi, tiada perubahan amplitud,
maka gangguan tersebut adalah hampir tidak memberi kesan dan mudah dikeluarkan dalam proses
penyahmodulatan itu.

Rajah 3.1 : Signal Frekuensi Modulasi dan Amplitud Modulasi

Frekuensi Nyahmodulasi

Penyahmodulatan adalah tindakan mengeluarkan isyarat maklumat-pembawa dari gelombang pembawa


termodulat. Penyahmodulat adalah litar elektronik (atau program komputer dalam takrifan radio perisian) yang
digunakan untuk mendapatkan semula kandungan maklumat dari gelombang pembawa termodulat. Terdapat
banyak jenis modulasi jadi terdapat banyak jenis penyahmodulat. Isyarat hasil dari penyahmodulat juga boleh
dalam bentuk bunyi (isyarat audio analog), imej (isyarat video analog) atau data binari (isyarat digital).
3.0 PROSEDUR

Bahagian A: Frekuensi Modulasi

1. Sambungkan litar seperti yang ditunjukkan dalam Rajah 4.1.

Rajah 4.1: Litar Frekuensi Modulat

2. Tekan dua kali (double-click) Function Generator, XFG1 untuk menetapkan parameter. Setkan
Voltage Amplitude = 2.5V dan Signal Frekuensi = 400kHz.

3. Tekan dua kali (double-click) Function Generator, XFG2 untuk menetapkan parameter. Setkan
Voltage Amplitude = 2.5V dan Signal Frekuensi = 20kHz.

4. Tekan dua kali (double-click) Oscilloscope untuk melihat paparan. Setkan Timebase = 20 us/Div,
Channel A 10V/Div pada position 2.4, Channel B 5/Div pada position 0 dan Channel C 20V/Div pada
position 1.2. Pilih Auto Trigger.

5. Mulakan simulasi dan perhatikan frekuensi termodulasi signal dalam masa per amplitud mod. Lukis
hasil output gelombang yang dilihat dalam seksyen keputusan eksperimen di bawah. Hasil jangkaan
adalah seperti Rajah 4.2.
Bahagian B: Frekuensi Nyahmodulasi

1. Sambungkan litar seperti yang ditunjukkan dalam Rajah 4.3.

Rajah 4.3 : Litar Frekuensi Modulat dan Frekuensi Nyahmodulat

2. Mulakan simulasi dan perhatikan frekuensi termodulat signal dalam masa per amplitud mod. Cari
tetapan untuk hasilkan keputusan seperti Rajah 4.4. Lukis hasil output gelombang yang dilihat dalam
seksyen keputusan eksperimen di bawah.
Bahagian C: Amplitud Modulasi

1. Sambungkan litar seperti yang ditunjukkan dalam Rajah 4.5.

Rajah 4.5 : Litar Amplitud Modulat

2. Tekan dua kali (double-click) Function Generator, XFG1 untuk menetapkan parameter. Setkan
Voltage Amplitude = 5V dan Signal Frekuensi = 100kHz.

3. Tekan dua kali (double-click) Function Generator, XFG2 untuk menetapkan parameter. Setkan
Voltage Amplitude = 3V dan Signal Frekuensi = 5kHz.

4. Tekan dua kali (double-click) Oscilloscope untuk melihat paparan. Setkan Timebase = 100 us/Div,
Channel A 20V/Div pada position 2.2, Channel B 20V/Div pada kedudukan 0 dan Channel C 50V/Div
pada position 1. Pilih Auto Trigger.

5. Mulakan simulasi dan perhatikan frekuensi termodulasi signal dalam masa per amplitud mod. Lukis
hasil output gelombang yang dilihat dalam seksyen keputusan eksperimen di bawah. Hasil jangkaan
adalah seperti Rajah 4.7.
Bahagian D: Amplitud Nyahmodulasi

1. Sambungkan litar seperti yang ditunjukkan dalam Rajah 4.6.

Rajah 4.6 : Litar Amplitud Modulat dan Amplitud Nyahmodulat

2. Mulakan simulasi dan perhatikan amplitud termodulat signal dalam masa per amplitud mod. Cari
tetapan untuk hasilkan keputusan seperti Rajah 4.7. Lukis hasil output gelombang yang dilihat dalam
seksyen keputusan eksperimen di bawah.
4.0 HASIL EKSPERIMEN

Bahagian A : Frekuensi Modulasi

1. Lakarkan gelombang FM dalam mod masa per amplitud.

2. Perbandingankan gelombang FM yang dilihat dalam Osciloscope dengan teori dan nyatakan kefahaman
anda.
Bahagian B : Frekuensi Nyahmodulasi

1. Lakarkan gelombang Frekuensi Nyahmodulasi dalam mod masa per amplitud.

2. Perbandingankan gelombang Frekuensi Nyahmodulasi yang dilihat dalam Osciloscope dengan gelombang
mesej dan nyatakan kefahaman anda.
Bahagian C : Amplitud Modulasi

1. Lakarkan gelombang AM dalam mod masa per amplitud.

2. Perbandingankan gelombang AM yang dilihat dalam Osciloscope dengan teori dan nyatakan kefahaman
anda.
Bahagian D : Amplitud Nyahmodulasi

1. Lakarkan gelombang Amplitud Nyahmodulasi dalam mod masa per amplitud.

2. Perbandingankan gelombang Amplitud Nyahmodulasi yang dilihat dalam Osciloscope dengan gelombang
mesej dan nyatakan kefahaman anda.
RUBRIK PERMARKAHAN AMALI

Tajuk eksperimen :
Date :
NAMA NO. MATRIK MARKAH
1.
2.

A: KERJA AMALI (80%)


Sangat Peratus
Lemah Sederhana Bagus Cemerlang
No. Aspek Dinilai Lemah Wajaran
2 3 4 5 (1) (2) (3)
1
Tahap Salah Banyak Kesalahan Tiada Pelajar mahir
kecekapan menggunakan kesilapan kecil semasa kesalahan menggunakan
menggunakan peralatan / semasa menggunakan semasa peralatan /
6
1. peralatan / perisian. menggunakan alatan / menggunakan perisian.
(30%)
perisian. peralatan / perisian peralatan /
perisian. perisian tetapi
kurang mahir.
Pengendalian Semua Hampir semua Sedikit Hampir semua Semua
dan prosedur prosedur tidak prosedur tidak prosedur prosedur
Pemahaman tidak diikut, dipatuhi, dipatuhi, dipatuhi dipatuhi 5
2.
Eksperimen eksperimen eksperimen eksperimen dengan betul, dengan betul, (25%)
tidak lengkap tidak lengkap. lengkap. eksperimen eksperimen
lengkap. lengkap.
Kemahiran Semua ahli Keupayaan Tidak semua Semua ahli Semua ahli
Berkomunikasi tidak dapat minimum ahli mampu mampu untuk mampu untuk
& Kerja bertindak untuk untuk bertindak bertindak balas
Berpasukan / balas dan bertindak balas bertindak balas dan dan menjawab
Sokongan menjawab dan jawapan balas dan menjawab soalan dengan
kepada yang tidak menjawab soalan tetapi yakin & 2
3.
soalan yang betul diberikan kepada soalan tidak yakin & menyokong (10%)
diberikan & kepada soalan & sokongan sepenuhnya.
menunjukkan & menunjukkan sepenuhnya.
ada menunjukkan sokongan
sokongan. sokongan yang yang kecil.
kecil.
Displin Kelemahan Kelemahan Kelemahan Mematuhi Mematuhi
(Kumpulan) utama kepada kecil kepada kecil kepada hampir semua semua kriteria,
-Peraturan & kriteria, tidak kriteria, kriteria, kriteria, mengemukakan
2
4. Keselematan sempat siap penghantaran penghantaran penhantaran laporan tepati
(10%)
-Kekemasan eksperimen lewat (lebih tepati masa tepati masa masa (dalam
tempat kerja 3jam). (dalam masa (dalam masa 3 masa 3 jam)
-Sikap 3 jam) jam)
Displin Kelemahan Kelemahan Kelemahan Mematuhi kod Mematuhi
(Individu) utama kepada kecil kepada kecil pakaian, semua kriteria
- Ketepatan kriteria, 30 kriteria, 15 peraturan kecacatan 1
5.
masa minit lewat minit lewat pakaian dan kecil kepada (5%)
-Etika Pakaian keselamatan keselamatan
-Sikap
Jumlah markah
(80 %)
B: HASIL EKSPERIMEN (20%)

Sangat
Lemah Sederhana Bagus Cemerlang
No. Aspek Dinilai Lemah Wajaran Markah
2 3 4 5
1
Data Tiada rekod Data, angka, Kebanyakan Semua data, Semua data,
eksperimen keputusan graf, jadual, data, angka, angka, graf, angka, graf,
& Keputusan sama sekali gambar rajah, graf, jadual, jadual, jadual,
experiment dalam apa bentuk gambar rajah, gambar rajah, gambar rajah,
jua bentuk / gelombang bentuk bentuk bentuk
- Data data palsu yang gelombang gelombang gelombang
- Rajah dan mengandungi boleh telah telah
- Graf keputusan. kesilapan atau diterima, ada disediakan disediakan
- Jadual kurang dibina, yang dilabel dengan betul dengan betul, 2
1.
-Pengiraan telah hilang masih hilang dan dilabel bernombor, (10%)
tajuk, beberapa ciri- tetapi ada dilabel dan
kapsyen, ciri penting yang mengandungi
dilabel atau atau mempunyai tajuk /
nombor, unit diperlukan. masalah- kapsyen.
hilang atau masalah kecil
tidak betul, atau masih
dan lain-lain boleh
diperbaiki.
Perbincangan Tiada Sangat tidak Beberapa Hampir Semua trend
- Analisis tafsiran trend lengkap atau keputusan kesemua dan data
-Teori / dan tidak betul telah keputusan penting
andaian perbandingan tafsiran trend ditafsirkan telah perbandingan
data, komen dan dengan betul ditafsirkan telah
-Cabaran / dan perbandingan dan dengan betul ditafsirkan
Kesukaran / pemerhatian data, komen dibincangkan; dan dengan betul
Langkah menunjukkan dan pemahaman dibincangkan, dan
berjaga-jaga 2
3. kekurangan pemerhatian sebahagian komen dan dibincangkan,
(10%)
pemahaman menunjukkan tetapi tidak pemerhatian pemahaman
keputusan. kekurangan lengkap yang baik, baik
pemahaman keputusan hanya keputusan
keputusan. masih jelas, peningkatan disampaikan,
komen dan kecil komen dan
pemerhatian diperlukan. pemerhatian
masih boleh adalah sangat
diterima. baik.
Jumlah markah
(20%)

Komen pengajar:

Kompeten / Tidak Kompeten

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

TANDATANGAN : __________________________________________

DINILAI OLEH : __________________________________________

TARIKH : __________________________________________