Anda di halaman 1dari 1

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN

MINGGU 6 Tandakan (√) pada ruangan berkenaan.


TARIKH / HARI 08 FEBRUARI 2018 / KHAMIS STRATEGI PdP
Pembelajaran Berasaskan Inkuiri
MASA 09.00 – 10.30 pg
Pembelajaran Berasaskan Masalah /
TINGKATAN 1 AL KHAWARIZMI Penggunaan Teknologi
M/ PELAJARAN REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI
TAJUK PENGENALAN KEPADA REKA BENTUK TEKNOLOGI
SUB TAJUK DUNIA REKA BENTUK PdP ABAD 21
Brainstorming (sumbangsaran)
OBJEKTIF Pada akhir pembelajaran, murid dapat:
Cafe (Kedai kopi)
PEMBELAJARAN 1.1.7 Membina objek asas.
Gallery Walk (lawatan galeri)
KRITERIA Pada akhir pembelajaran, murid dapat: Survey (Tinjauan)
KEJAYAAN  Mengenal pasti objek atau bongkah geometri. Commersial (iklan)
 Membina objek asas.
 Presentation (persembahan)
AKTIVITI Set Induksi Role Play
 menunjukkan video beberapa situasi. Murid memberi
Guru Traffic Light
maklum balas dan komen mengenai apa yang dilihat dan pernah
Chain Line (Rangkaian)
diketahui/dialami.
Human Graphing (Graf manusia)
Perkembangan Pelajaran (aktiviti) Video Clips (klip video)
  Murid berada dalam kumpulan, Stesen/ Bus Stop
 Murid akan diberi penerangan awal oleh guru. Resap Group (Mengingat semula)
 Murid akan mengukur bentuk geometri pada mounting board. Qudrat Activity (Aktiviti berempat) /
 Murid akan memotong bentuk geometri yang telah dilukis
 Murid akan mencantumkan bahagian-bahagian geometri untuk
membentuk bongkah. PETA PEMIKIRAN (I-THINK)
 Peta Bulatan
Peta Buih

Peta Buih Berganda

Peta Pokok
 Peta Dakap
Peta Alir
Peta Pelbagai Alir
BAHAN BANTU
Peta Titi
MENGAJAR (BBM) LCD / Power Point
Buku Teks / KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGG (KBAT)
Buku Rujukan Mengaplikasi /
Modul
Menganalisis /
Carta / Model
Bahan Bercetak
Menilai /
Lain-lain (Nyatakan) : Mencipta

ELEMEN MERENTASI KURIKULUM (EMK)


Bahasa
STANDARD PRESTASI Kelestarian Alam Sekitar
Melakar satu lakaran reka bentuk produk yang terdiri daripada Nilai Murni /
TP3 beberapa objek asas geometri dengan mengaplikasikan dua elemen
Sains dan Teknologi /
dan dua prinsip.
Patriotisme
Kreativiti dan Inovasi /
Keusahawanan
RELEKSI Kehadiran murid: ........................................
Teknologi Maklumat dan Komunikasi
...... daripada ..... orang murid telah dapat menguasai Kelestarian Global
kemahiran mengenalpasti dan menerangkan kaedah Pendidikan Kewangan
penyelesaian masalah bukan inventif dan inventif
yang dipelajari dan mencapai objektif PdP pada hari
PENTAKSIRAN
ini.
Latihan Bertulis
Pdpc pada hari ini ditangguhkan kerana - Lembaran kerja
- Modul
………………………………………................................ Lisan
Tindakan Susulan : Kuiz
- ......................................................................... Pembentangan
Lain-lain (Nyatakan) :
Amali /