Anda di halaman 1dari 1

DAFTAR HADIR PESERTA KELAS IBU HAMIL

DI KELURAHAN TAMBAKREJO

NO NAMA IBU NAMA SUAMI ALAMAT TANDA TANGAN


1 1.
2 2.
3 3.
4 4.
5 5.
6 6.
7 7.
8 8.
9 9.
10 10.
11 11.
12 12.
13 13.
14 14.
15 15.

Mengetahui :
Kepala Puskesmas Gayamsari

dr. TURI SETYAWATI


NIP. 19680207 200212 2 003