Anda di halaman 1dari 3

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN JASMANI

Mata Pelajaran : Pendidikan Jasmani

Tunjang : Kemahiran

Kemahiran : Hoki

Tajuk : Menolak dan Menahan

Tarikh : 20 April 2008

Masa : 8.40 pagi – 9.40 pagi

Tahun : 6

Bilangan Pelajar : 25 orang

Pengalaman lepas : 1. Murid-murid pernah menyaksikan permainan hoki secara langsung atau melalui media cetak

OBJEKTIF : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, diharapkan murid-murid dapat :

A ) Psikomotor

- Pelajar dapat menguasai 80% kemahiran menolak dan menahan bola hoki dengan menggunakan
teknik/gaya yang betul
B ) Kognitif

- Menyatakan teknik/gaya yang betul bagi perlakuan menolak dan menahan bola hoki
C ) Afektif

- Memupuk semangat bekerjasama, bertanggungjawab dan mematuhi disiplin permainan


- Mengemas dan menyimpan semula semua alatan yang telah digunakan di tempat yang disediakan.

Penerapan Nilai : Bekerjasama , Bertanggungjawab, Mematuhi peraturan dan jujur

KBKK : Membuat analisis

Penggabungjalinan : Ansur maju

Kesepaduan :

Alat Bantu mengajar : - Kayu hoki,


- Bola hoki
- sketel
- Wisel
Bahagian / Aktiviti Butiran Mengajar Organisasi Alatan / Catatan
Masa

Set Induksi

Permulaan Menolak dan • Mengaitkan isi pelajaran dengan Kumpulan bertiga dalam TKP
(10 minit) aktiviti yang dijalankan : kawasan terkawal ~ Kinestetik
menahan kawan  Sesuatu objek akan ~ Verbal Linguistik
bergerak apabila dikenakan ~ Intrapersonal
daya dan objek itu akan X X X
berhenti apabila satu daya
lain dikenakan. X X X
• Menarik perhatian pelajar ke arah = Guru
pengajaran yang akan dijalankan.
• Menolak kawan – bergerak = Sketel
• Menahan kawan – berhenti
X = Murid

Memanaskan badan

• Berlari anak Berlari secara


• Pelajar berlari anak dengan berkumpulan dalam
menggunakan kayu hoki. kawasan yang
ditetapkan.

XXXX
XXXX
XXXX
XXXX

• Regangan • Pelajar melakukan regangan di


bahagian kepala, tangan, pinggang,
peha dan kaki dengan
menggunakan kayu hoki.

Perkembangan

Langkah 1 Demonstrasi guru/pelajar


(15 minit) • Menolak bola • Menolak bola hoki tentang teknik/gaya
hoki  Berdiri kaki dibuka seluas menolak dan menahan
bahu. bola hoki. Pelajar
 Badan dibongkokkan mengadap penunjukcara
sedikit. dalam bentuk ladam.
 Tangan dominan di tengah
kayu dan tangan satu