Anda di halaman 1dari 6

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN JASMANI

Mata Pelajaran : Pendidikan Jasmani

Tunjang : Kemahiran

Kemahiran : Hoki

Tajuk : Menolak dan Menahan

Tarikh : 20 April 2008

Masa : 8.40 pagi – 9.40 pagi

Tahun : 6

Bilangan Pelajar : 25 orang

Pengalaman lepas : 1. Murid-murid pernah menyaksikan permainan hoki secara langsung atau melalui media cetak

OBJEKTIF : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, diharapkan murid-murid dapat :

A ) Psikomotor

- Pelajar dapat menguasai 80% kemahiran menolak dan menahan bola hoki dengan menggunakan
teknik/gaya yang betul
B ) Kognitif

- Menyatakan teknik/gaya yang betul bagi perlakuan menolak dan menahan bola hoki
C ) Afektif

- Memupuk semangat bekerjasama, bertanggungjawab dan mematuhi disiplin permainan


- Mengemas dan menyimpan semula semua alatan yang telah digunakan di tempat yang disediakan.

Penerapan Nilai : Bekerjasama , Bertanggungjawab, Mematuhi peraturan dan jujur

KBKK : Membuat analisis

Penggabungjalinan : Ansur maju

Kesepaduan :

Alat Bantu mengajar : - Kayu hoki,


- Bola hoki
- sketel
- Wisel
Bahagian / Aktiviti Butiran Mengajar Organisasi Alatan / Catatan
Masa

Set Induksi

Permulaan Menolak dan  Mengaitkan isi pelajaran dengan Kumpulan bertiga dalam TKP
(10 minit) aktiviti yang dijalankan : kawasan terkawal ~ Kinestetik
menahan kawan  Sesuatu objek akan ~ Verbal Linguistik
bergerak apabila dikenakan ~ Intrapersonal
daya dan objek itu akan X X X
berhenti apabila satu daya
lain dikenakan. X X X
 Menarik perhatian pelajar ke arah = Guru
pengajaran yang akan dijalankan.
 Menolak kawan – bergerak = Sketel
 Menahan kawan – berhenti
X = Murid

Memanaskan badan

 Berlari anak  Pelajar berlari anak dengan Berlari secara


menggunakan kayu hoki. berkumpulan dalam
kawasan yang
ditetapkan.

XXXX
XXXX
XXXX
XXXX

 Pelajar melakukan regangan di


 Regangan bahagian kepala, tangan, pinggang,
peha dan kaki dengan
menggunakan kayu hoki.
Perkembangan

Langkah 1  Menolak bola  Menolak bola hoki Demonstrasi guru/pelajar


(15 minit) hoki  Berdiri kaki dibuka seluas tentang teknik/gaya
bahu. menolak dan menahan
 Badan dibongkokkan bola hoki. Pelajar
sedikit. mengadap penunjukcara
 Tangan dominan di tengah dalam bentuk ladam.
kayu dan tangan satu
lagi di hujung kayu hoki.
 Kedudukan bola mesti
berada di tengah badan
antara kedua belah kaki.
 Berat badan dipindahkan ke
kaki hadapan.
 Ikut lajak selepas menolak
bola

 Menahan  Menahan bola hoki.


bola hoki  Berdiri kaki dibuka seluas
bahu.
 Mata sentiasa fokus kepada
pergerakan bola.
 Lutut dibengkokkan.
 Bawa kayu hoki ke hadapan
badan antara kedua kaki.
 Semasa menahan bola,
condongkan kayu hoki ke
hadapan supaya bola tidak
melantun.
 Serap daya apabila bola
menyentuh kayu hoki.
Langkah 2 Menolak dan  Pelajar menolak dan menahan bola Kumpulan berdua
(15 minit) menahan bola hoki hoki secara statik.
 Jarak diubahsuai mengikut X X
kesesuaian (lebih kurang 1
meter, 3 meter dan/atau 5
meter) Kumpulan berempat

 Pelajar menolak dan menahan bola


hoki secara statik. X X
 jarak lebih kurang 3 meter
dan/atau 5 meter mengikut
kesesuaian.
 Bilangan bola ditambah
mengikut kesesuaian. X X

Kemuncak Permainan kecil  Murid menolak bola hoki tepat ke


arah rakan pasukan dan rakan Kumpulan bertiga
(10 minit) pasukan pula menahan bola
tersebut dan menolak menuju ke
sasaran (skitel).
 Syarat permainan kecil :
 Murid dibahagikan kepada X X
kumpulan bertiga.
 Murid hanya dibenarkan X
menggunakan kemahiran menolak
dan menahan sahaja dalam X
permainan ini.
 Pemenang akan dikira setelah X X
pasukan itu berjaya menolak bola
hoki mengenai sasaran (skitel)
dengan bilangan yang paling
banyak (dalam masa 10 minit)
 Permainan dijalankan serentak
tetapi di dalam kawasan yang
berlainan (hanya dua pasukan
sahaja dalam satu permainan).
 Penjaga gol tidak diperlukan.

Penutup Berlari setempat Pelajar berlari setempat. Murid berada bebas


(10 minit) dalam kawasan yang di
Regangan pemulihan  Pelajar melakukan regangan tetapkan
pemulihan – bahagian kepala,
tangan, pinggang, peha dan kaki.
 Tarik dan hembus nafas.
 Guru bersoaljawab dengan pelajar
tentang teknik/gaya menolak dan
menahan bola hoki dengan betul.