Anda di halaman 1dari 3

SISA DOMESTIK NAMA :____________________________ TING:

1. lengkapkan peta pemikiran dibawah.

 .
a.  .
 .

Jenis sisa
domestik  .
 .
b. Bahan  .
bukan organik

2. Jelaskan maksud jenis sisa di bawah.

Bahan Organik

Bahan Bukan
Organik

3. lengkapkan peta pemikiran dibawah.


 .
a. Sisa pepejal  .
 .
 .
Jenis sisa
domestik  .
 .
b.  .
 .

4. CARI PERKATAAN TERSEMBUNYI


R E U S E R E D U C E 3 R
R E C Y C L E 3 R T 3 R U
K D P E L U P U S A N K A
I O E S I S A Z F U G I M
T M R K A C A I D N R S M
A E A W A B A K A A U C B
R S W T I N N A L U L U D
S T A J A S S A L A L A T
E I T J A S M T I K U S Z
M B A N J I R K I L A T U
U O N K U R A N G K A N T
L L I G G N E D N A M E D
A S U R I V A T O R J A S
P L A S T I K C E C A I R
B U K A N O R G A N I K I
1. wabak 2. Zika 3. pelupusan
4. Perawatan 5. Banjir kilat 6. Taun
7. deman denggi 8. Malaria 9. rotavirus
SISA DOMESTIK NAMA :____________________________ TING:

5. Lengkapkan jadual di bawah. Kesan Pembuangan Sisa Domestik di Malaysia.

kesan Huraian atau contoh


1 Pencemaran

2 Wabak penyakit

3 Peningkatan kos
penyelenggaraan

4 Banjir Kilat

5. Lengkapkan jadual di bawah. Langkah mengurangkan kesan Pembuangan Sisa Domestik di


Malaysia.

kesan Huraian atau contoh


1 Amalan 3R

2 Penggunaan
teknologi terkini

3 Pengguatkuasaan
undang-undang

4 pendidikan

5 Kempen
SISA DOMESTIK NAMA :____________________________ TING:

JAWAPAN

4. CARI PERKATAAN TERSEMBUNYI

T
P E L U P U S A N A
E Z U I
R I N R
A W A B A K A
W A L
A A
T M
B A N J I R K I L A T
N
I G G N E D N A M E D
S U R I V A T O R

1. wabak 2. Zika 3. pelupusan


4. Perawatan 5. Banjir kilat 6. Taun
7. deman denggi 8. Malaria 9. rotavirus