Anda di halaman 1dari 1

SULIT

NAMA:

KELAS:

SEKOLAH KEBANGSAAN
BANDAR BEHRANG 2020

PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2018


BAHASA MELAYU – PEMAHAMAN 011
Bahagian B
1 ¼ jam Satu jam lima belas minit

JANGAN BUKA KERTAS PEPERIKSAAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

1. Tulis nama calon dan kelas kamu pada Untuk Kegunaan Pemeriksa
petak yang disediakan. No. Soalan Markah
21
2. Jawapan kamu hendaklah ditulis pada (a)
ruangan jawapan yang disediakan dalam 22 (b)
kertas peperiksaan ini. (c)
(a)
3. Serahkan Bahagian B ini bersama-sama (b)
kertas jawapan objektif kepada pengawas 23 (c)
peperiksaan pada akhir peperiksaan. (d)
(e)
(a)
(b)
24
(c)
(d)
Jumlah

Kertas peperiksaan ini mengandungi 4 halaman bercetak 1 halaman tidak bercetak.


[Lihat halaman sebelah

011 ©2018 Hak Cipta Sk Bandar Behrang 2020 SULIT