Anda di halaman 1dari 1

STRUKTUR ORGANISASI SMA BAHRUL MAGHFIROH KOTA MALANG

TAHUN PELAJARAN 2016/2017

KOMITE SEKOLAH KEPALA SEKOLAH


MAHFUDZ AFANDI,S.Pd.I MIFTAHUL BARI,M.Pd

Ka. Ur. TU
MUH.MUNIRUL A,S.Pd.I.
NIP. -

UR. INVENTARIS UR. KBM


MUSHOFFA,S.Si S.Pd MUH.MUNIRUL A,S.Pd.I.
NIP. - NIP. -

WAKA UR. KURIKULUM WAKA UR. KESISWAAN


SAIFUL ROKIB,S.Pd.I DRS.MOCH.IQBAL.M.M UR. KEARSIPAN UR. STATISTIK
BAGUS FAQIH,S.Pd UR. ADM.PERKANTORAN MIRZA ZAMUTA ALAM
NIP. - MUH.MUNIRUL ANAM,S.Pd.I NIP. -
AHMAD SIDIQ.
NIP. -
Ka. PERPUSTAKAAN Opr. DAPODIK
HERDANU,S.Pd. PUSTAKAWAN MIRZA ZAMUTA ALAM
STAF KURIKULUM PEMBINA OSIS NIP. - AFDHOL SYARIF
HARIYANTO,S.Pd DRS.MOCH.IQBAL,M.M NIP. -
NIP. -
BENDAHARA BOS BENDAHARA SPI
AFFAN NAJICH,S.Pd.I MUSHOFFA,S.Si S.Pd.
NIP. - NIP. -

WAKA UR. HUMAS KOOR.UKS KOORD. B K


WAKA UR. SARPRAS
MUTHIA HERMANSYAH,S.E ABDUL ADZIM,S.Si. MUNDZIR.S,Psi
MUSHOFFA,S,Si S.Pd
NIP. - NIP. - NIP. -

URS. LAB. IPA URS. LAB. KOMPUTER URS. LAB. BAHASA


AGUS YASIN, S.Pd. AHMAD SILVA ADINI,S.Si. INDY P D HARIYANTO, S.Pd.
NIP. - NIP. - NIP. -

WALI KELAS X IPA WALI KELAS X IPS WALI KELAS XI IPA WALI KELAS XI IPS WALI KELAS XII IPA WALI KELAS XII IPS
M.ABDUL ADZIM. S.Pd. AGUNG DWI B, S.Pd MUSHOFFA,S.Si. S.Pd. ARIF MUSTAQIM,S.Pd . SAIFUL ROKIB,S.Pd.I HARIYANTO,S.Pd
NIP. - NIP. - NIP. - NIP. - NIP. - NIP. -

G u r u

S i s w a