Anda di halaman 1dari 1

PK05 – Pengurusan Penilaian dan Pentaksiran

PK05/3

REKOD PENYERAHAN SKRIP / KERTAS JAWAPAN MURID


(Borang ini hendaklah disimpan oleh Penyelaras PK05)

Peperiksaan: Pertengahan Tahun/ Percubaan / Akhir Tahun ......................................................

Jumlah Jumlah
Nama Guru Mata Kelas/ Tarikh Tanda Tangan Tarikh Tanda Tangan
Bil Skrip/ Nama Pemeriksa Skrip /
Pengawas Pelajaran Tingkatan Serahan Pengawas Serahan Pemeriksa
Kertas Kertas

Hak Cipta Terpelihara © Sektor Jaminan Kualiti, Jabatan Pendidikan Negeri Johor
01 Januari 2018 - Keluaran 05 | Pindaan 00