Anda di halaman 1dari 7

I.

Daftar Antibiotik dengan Kemampuan Penetrasi di Jaringan

Antibiotik yang memiliki penetrasi baik pada saluran napas antara lain :
Golongan Penicillin :

Amoxycillin, Ampicillin, Amoxycillin Clavulanat, Ampicillin Sulbactam, Piperacillin


Tazobactam
Golongan Cephalosporin :
Cephalosporin generasi III dan IV
Golongan Macrolide :
Azithromycin, Erithromycin
Golongan Quinolon :
Ciprofloxacin, Levofloxacin, Moxifloxacin
Golongan Carbapenem :
Ertapenem, Imipenem, Meropenem
Golongan Oxazolindinone :
Linezolid
Golongan Glycopeptide :
Vancomycin, Teicoplanin

Antibiotik yang memiliki penetrasi baik pada saluran kemih antara lain :
Golongan Penicillin :

Amoxycillin, Ampicillin, Amoxycillin Clavulanat, Ampicillin Sulbactam, Piperacillin


Tazobactam
Golongan Cephalosporin :
Cephalosporin gen. III dan IV
Golongan Quinolon :
Ciprofloxacin, Moxifloxacin

1
Golongan Carbapenem :
Ertapenem, Imipenem, Meropenem
Golongan lain :

Fosfomycin, Cotrimoxazole

Antibiotik yang memiliki penetrasi baik pada Intra-abdominal antara lain :

Extra Bilier :

Golongan Penicillin :

Ampicillin, Ampicillin Sulbactam, Piperacillin Tazobactam

Golongan Cephalosporin :
Cephalosporin gen. III dan IV
Golongan Quinolon :
Ofloxacin, Pefloxacin, Ciprofloxacin, Moxifloxacin
Golongan Carbapenem :
Ertapenem (Extra-bilier), Imipenem, Meropenem, Doripenem

Intra Bilier
Golongan Cephalosporin :
Cefoperazone, Cefoperazone Sulbactam
Golongan Quinolon :
Ciprofloxacin, Moxifloxacin
Golongan Carbapenem :
Imipenem, Meropenem, Doripenem

2
Antibiotik yang memiliki penetrasi baik pada kulit dan jaringan lunak antara
lain :

Golongan Penicillin :

Amoxycillin, Ampicillin, Amoxycillin Clavulanat, Ampicillin Sulbactam, Piperacillin


Tazobactam
Golongan Cephalosporin :
Cephalosporin generasi I, II, dan III
Golongan Lincosinamide :
Clindamycin, Lincomycin
Golongan Macrolide :
Erithromycin
Golongan Quinolon :
Ciprofloxacin, Levofloxacin, Moxifloxacin
Golongan Carbapenem :
Ertapenem, Imipenem, Meropenem
Golongan Oxazolindinone :
Linezolid
Golongan Glycopeptide :
Vancomycin, Teicoplanin

3
II. Daftar Antibiotik Berdasarkan Spektrum

Cakupan Gram Positif + Gram Negatif antara lain :


Golongan Penicillin :

Amoxycillin, Ampicillin, Amoxycillin Clavulanat, Ampicillin Sulbactam, Piperacillin


Tazobactam

Golongan Cephalosporin :

Cephalosporin generasi III dan IV

Golongan Quinolon :

Levofloxacin, Moxifloxacin

Golongan Carbapenem :

Ertapenem, Imipenem, Meropenem, Doripenem

Golongan Tetrasiklin :

Tetracyclin, Doxycyclin Tigecyclin

Golongan lain :

Fosfomycin, Cotrimoxazole

Cakupan terutama Gram Positif antara lain :


Golongan Cephalosporin gen. I dan II

Golongan Lincocinamide :
Lincomycin, Clindamycin

Golongan Macrolide :
Azithromycin,Clarithromycin, Erithromycin

4
Golongan Oxazolindinone :
Linezolid
Golongan Glycopeptide :
Vancomycin, Teicoplanin

Cakupan terutama Gram Negatif antara lain :


Golongan Aminoglycocide :
Gentamycin, Amikacin, Streptomycin
Golongan Quinolon :
Ciprofloxacin
Golongan Monobactam :
Aztreonam
Golongan Polymixin :
Polymixin B dan Polymixin C (Colistin)

5
III.Daftar Antibiotik yang Digunakan pada Infeksi Berat

Daftar antibiotik yang digunakan pada infeksi berat, antara lain :


Golongan Carbapenem Grup II
- Imipenem
- Meropenem
- Doripenem

Golongan Penicillin + Anti ESBL


- Piperacillin tazobactam

Tigecyclin
Dianjurkan untuk tidak digunakan secara tunggal, sebaiknya dikombinasi dengan
antibiotik lain
Umumnya digunakan pada infeksi dengan kecurigaan XDR Acinetobacter
tidak dianjurkan untuk eradikasi Pseudomonas sp

Polymixin B / Polymixin E (Colistin)


Digunakan pada sepsis dengan kecurigaan infeksi XDR Acinetobacter, sebaiknya
tidak digunakan secara tunggal, melainkan dikombinasi dengan antibiotik lain

Golongan Antipseudomonas Cephalosporin


- Ceftazidime
- Cefepime
- Cefpirome

Antibiotik ini tidak dianjurkan penggunaan tunggal pada tatalaksana sepsis


Tidak digunakan untuk eradikasi ESBL
Dapat dikombinasi dengan golongan Aminoglcycoside

Golongan Glycopeptida dan Oxazolindinone


- Vancomycin (Glycopeptide)
- Teicoplanin (Glycopeptide)
- Linezolide (Oxazolindinone)
Diberikan pada kasus-kasus dengan kecurigaan infeksi MRSA

Golongan Aminoglycocide
- Amikacin
- Gentamycin
Sebaiknya digunakan sebagai antibiotik kombinasi, tidak dianjurkan penggunaan
tunggal pada tatalaksana empirik

6
Golongan Antipseudomonas Quinolon :
- Ciprofloxacin
- Levofloxacin (750mg)
Sebaiknya digunakan sebagai antibiotik kombinasi, tidak dianjurkan penggunaan
tunggalpada tatalaksana empirik