Anda di halaman 1dari 1

Anyo ng ulap

May apat na pangunahing anyo ng mga ulap. Ito ang makapal na ulap (cumulus), sires (cirrus), malapad na ulap
(stratus) at nimbus. Pinakamataas ang cirrus, sinusundan ng cumulus, stratus at pinakamababa o malapit sa balat
ng daigdig ang nimbus.

Cumulus
Ang ulap cumulus ay tanyag sa mala-bulak na anyo. Ito rin ay malalaki ang pagkakabuo at mapuputi. Madalas
makita ang mga ulap cumulus kapag maaraw at mainit ang panahon.

Cirrus
Ang pinakamataas na ulap ay tinatawag na cirrus. Mala-balahibo ng manok ang anyo ng ulap cirrus. Mahahaba
ang mga ito at manipis ang pagkakabuo sa langit. Maputi rin ang mga ulap Cirrus ngunit hindi malalaki ang
kumpol nang tulad sa ulap cumulus.

Nimbus
Tulad ng ulap Cumulus, malalaki ang kumpol ng mga ulap Nimbus sa langit ngunit ito ang pinakamababang
ulap. Kulay abo ang mga ulap Nimbus. Ang mga ulap na ito rin ang nagtataglay ng pinakamaraming maliliit na
patak ng tubig na pinagmumulan ng ulan.

Stratus
Ang mga ulap Stratus ay tulad din ng cirrus na mala-balahibo ng manok ang anyo ngunit ito'y matatagpuan sa
masmababang bahagi ng atmosphere. At tulad nang sa ulap Nimbus,hindi puti at kulay abo ang mga ulap stratus
sa langit ngunit hindi ito nagdudulot ng pag-ulan.
May mga anyo din ng ulap na magkahalo o mestiso kung tawagin tulad ng ulap cumulo-nimbus at cumulo-
cirrus.