Anda di halaman 1dari 4

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

MATA PELAJARAN MATEMATIK KELAS 4 BAROKAH / 4 SAKINAH


TARIKH/HARI 12/1/2018 MASA 9:50 – 10:50 / 10:50 – 11:50
TEMA Nombor dan Operasi
TOPIK Nombor hingga 100 000
STANDARD KANDUNGAN 1.1 Nilai nombor
STANDARD (iii) Mencerakinkan sebarang nombor mengikut nilai tempat dan nilai digit.
PEMBELAJARAN (iv) Menentukan nilai nombor mengikut tertib menaik.
OBJEKTIF PEMBELAJARAN Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat:-
1. Mencerakinkan nombor mengikut nilai dan tempat dan digit.
2. Menyusun nombor mengikut tertib menaik dan menurun.
KRITERIA KEJAYAAN Menyatakan sebarang nombor hingga 100 000
AKTIVITI PENGAJARAN & 1. Guru menulis bebearapa nombor asas di papan putih dan meminta murid
PEMUDAH CARA (PdPC) menyebut nombor tersebut.
2. Kemudian, guru menggabungkan dua nombor asas dan meminta murid cuba
menyebut apakah nombot tersebut.
3. Guru mengulangi penggabungan nombor sehingga empat jenis nombor asas.
4. Seterusnya, guru meminta seorang murid menggabungkan lima jenis nombor asas
dan meminta murid dalam kelas cuba menyebut nombor tersebut.
5. Guru turut menulis perkataannya apabila jawapan disebut oleh murid.
6. Dua contoh diambil daripada buku teks sebagi rujukan.
7. Guru membimbing murid mengenal pasti kata kunci dalam perkataan seterusnya
menulisnya dalam angka.
8. Latihan

BAHAN BANTU  BUKU TEKS


BELAJAR(BBB)  MODUL
 POWER POINT GAMBAR/CARTA
 INTERNET LAIN-LAIN_____________
 MODEL
ELEMEN MERENTAS  Sains dan Teknologi Patriotisme Nilai Murni
KURIKULUM (EMK)  Pendidikan Alam Sekitar TMK keusahawanan
KBAT / i-THINK  Peta Bulatan Peta Dakap Peta Buih Berganda
 Peta Buih Peta Alir Peta Pelbagai Alir
 Peta Titi Peta Pokok
PENILAIAN PENGAJARAN &  Lembaran kerja Pemerhatian Lisan
PEMBELAJARAN
 Tugasan Hasil kerja Kuiz
 Drama Projek
REFLEKSI ____/_____ murid dapat mencapai standard yang ditetapkan.
____/_____ murid boleh melengkapkan latihan yang diberikan.
____/_____ murid memerlukan latihan lanjut dan bimbingan guru.
Pelajaran tidak dapat dijalankan dan akan diteruskan pada hari berikutnya kerana
__________________________________________.
==================================================================
____/_____ murid dapat mencapai standard yang ditetapkan.
____/_____ murid boleh melengkapkan latihan yang diberikan.
____/_____ murid memerlukan latihan lanjut dan bimbingan guru.
Pelajaran tidak dapat dijalankan dan akan diteruskan pada hari berikutnya kerana
__________________________________________.
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
MATA PELAJARAN TMK KELAS 4 IJTIHAD
TARIKH/HARI 8/1/2018 MASA 12:50 – 1:50
TEMA DUNIA KOMPUTER
TOPIK Komputer dan fungsinya
STANDARD KANDUNGAN 1.0 Memperihal komputer dan fungsinya
STANDARD 1.1 Menyatakan maksud komputer.
PEMBELAJARAN 1.2 Mengenal dan menyenarai jenis komputer.
OBJEKTIF PEMBELAJARAN Di akhir pengajaran dan pembelajaran,
Murid boleh belajar menyatakan jenis computer dan bahagian-bahagian penting
computer dan mengenal pasti port input dan output,pemacu cakera liut/pemacu
cakera optic dan soket input arus ulang alik (AC) pada unit sistem.
KRITERIA KEJAYAAN Penilaian melalui pemerhatian semasa pdp dan perbincangan
AKTIVITI PENGAJARAN & 1. Lakarkan sebuah computer yang pernah anda lihat atau guna
PEMUDAH CARA (PdPC) 2. Banding dan bincangkan tentang lakaran computer yang telah anda buat bersama
rakan
3. Baca nota rujukan yang diberi untuk mengetahui makna computer dan fungsi
4. Cuba senaraikan apakah yang murid tahu tentang computer dalam ruangan dialog
di bawah
BAHAN BANTU  BUKU TEKS
BELAJAR(BBB)  MODUL
 POWER POINT GAMBAR/CARTA
 INTERNET LAIN-LAIN_____________
 MODEL
ELEMEN MERENTAS  Sains dan Teknologi Patriotisme Nilai Murni
KURIKULUM (EMK)  Pendidikan Alam Sekitar TMK keusahawanan
KBAT / i-THINK  Peta Bulatan Peta Dakap Peta Buih Berganda
 Peta Buih Peta Alir Peta Pelbagai Alir
 Peta Titi Peta Pokok
PENILAIAN PENGAJARAN &  Lembaran kerja Pemerhatian Lisan
PEMBELAJARAN
 Tugasan Hasil kerja Kuiz
 Drama Projek
REFLEKSI ____/_____ murid dapat mencapai standard yang ditetapkan.
____/_____ murid boleh melengkapkan latihan yang diberikan.
____/_____ murid memerlukan latihan lanjut dan bimbingan guru.
Pelajaran tidak dapat dijalankan dan akan diteruskan pada hari berikutnya kerana
__________________________________________.
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
MATA PELAJARAN SAINS KELAS 4 NAJAH
TARIKH/HARI 11/1/2018 MASA 7:30 – 8:30
TEMA PENGENALAN KEPADA SAINS
TOPIK KEMAHIRAN SAINSTIFIK
KPS
STANDARD KANDUNGAN 1.1 Kemahiran Proses Sains
STANDARD 1.1.1 Memerhati,Mengelas
PEMBELAJARAN 1.1.2 Menggukur dan menggunakan nombor,Membuat inferens
1.1.3 Meramal,Berkomunikasi
1.1.4 Menggunakan perhubungan ruang dan masa,Mentafsir
1.1.5 Mendefinisi secara operasi,Mengawal pembolehubah
1.1.6 Membuat hipotesis;Mengeksperimen
OBJEKTIF PEMBELAJARAN Pada akhir P&P murid dapat:
1. Menggunakan semua deria untuk membuat pemerhatian tentangsesuatu.
2. Menyatakan ciri, mengasing dan mengumpul objek mengikut kumpulan.
STANDARD PRESTASI  Memahami sekurangnya 10 daripada 12 KPS.
KRITERIA KEJAYAAN Dapat memberi contoh kemahiran-kemahiran proses sains
AKTIVITI PENGAJARAN & Think- Pair-Share (PAK 21)
PEMUDAH CARA (PdPC)  Murid menjalankan eksperimen Ringkas.
 Murid menggunakan semua kemahiran proses sains semasa menjalankan
eksperimen dan sewaktu menyediakan laporan eksperimen.
Paraphrase passport (PAK 21)
 Pelajar hanya boleh memberikan sumbangan idea setelah ia boleh
mengulang jawapan kawan sebelumnya
BAHAN BANTU  BUKU TEKS RADAS
BELAJAR(BBB)  MODUL SPESIMEN
 POWER POINT GAMBAR/CARTA
 INTERNET LAIN-LAIN_____________
 MODEL
ELEMEN MERENTAS  Sains dan Teknologi Patriotisme Nilai Murni
KURIKULUM (EMK)  Pendidikan Alam Sekitar TMK keusahawanan
KBAT / i-THINK  Peta Bulatan Peta Dakap Peta Buih Berganda
 Peta Buih Peta Alir Peta Pelbagai Alir
 Peta Titi Peta Pokok
PENILAIAN PENGAJARAN &  Lembaran kerja Pemerhatian Lisan
PEMBELAJARAN
 Tugasan Hasil kerja Kuiz
 Drama Projek
REFLEKSI ____/_____ murid dapat mencapai standard yang ditetapkan.
____/_____ murid boleh melengkapkan latihan yang diberikan.
____/_____ murid memerlukan latihan lanjut dan bimbingan guru.
Pelajaran tidak dapat dijalankan dan akan diteruskan pada hari berikutnya kerana
__________________________________________.
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
MATA PELAJARAN TMK KELAS 5 BAROKAH
TARIKH/HARI 11/1/2018 MASA 9:00 – 10:00
TEMA SISTEM RANGKAIAN DAN DUNIA INTERNET
TOPIK Rangkaian Komputer
STANDARD KANDUNGAN 1.0 Mengenal Rangkaian Komputer
STANDARD 1.1 Menerangkan konsep rangkaian
PEMBELAJARAN 1.2 Menerangkan medium rangkaian: wayar dan tanpa wayar
1.3 Menyatakan kegunaan rangkaian
1.4 Membuat ilustrasi model rangkaian
OBJEKTIF PEMBELAJARAN Di akhir pengajaran dan pembelajaran,
Murid boleh belajar menyatakan maksud, kegunaan dan medium rangkaian dan
menjelaskan medium wayar dan tanpa wayar serta 3 contoh kegunaan rangkaian
KRITERIA KEJAYAAN Penilaian melalui pemerhatian semasa pdp dan perbincangan
AKTIVITI PENGAJARAN & 1. Menyatakan maksud, kegunaan dan medium rangkaian
PEMUDAH CARA (PdPC) 2. Menjelaskan medium wayar dan tanpa wayar serta 3 contoh
kegunaan rangkaian
3. Memilih medium rangkaian yang sesuai mengikut situasi yang
diberi
4. Mengenalpasti kelebihan penggunaan rangkaian dan kelebihan
rangkaian wayar atau tanpa wayar.
5. Meramal dan memberi justifikasi perkakasan lain yang boleh
dirangkaikan berdasarkan konsep rangkaian yang dipelajari
dalam kehidupan seharian
6. Melakar satu model rangkaian di rumah yang menghubungkan 4
perkakasan secara kreatif dan inovatif.
BAHAN BANTU  BUKU TEKS
BELAJAR(BBB)  MODUL
 POWER POINT GAMBAR/CARTA
 INTERNET LAIN-LAIN_____________
 MODEL
ELEMEN MERENTAS  Sains dan Teknologi Patriotisme Nilai Murni
KURIKULUM (EMK)  Pendidikan Alam Sekitar TMK keusahawanan
KBAT / i-THINK  Peta Bulatan Peta Dakap Peta Buih Berganda
 Peta Buih Peta Alir Peta Pelbagai Alir
 Peta Titi Peta Pokok
PENILAIAN PENGAJARAN &  Lembaran kerja Pemerhatian Lisan
PEMBELAJARAN
 Tugasan Hasil kerja Kuiz
 Drama Projek
REFLEKSI ____/_____ murid dapat mencapai standard yang ditetapkan.
____/_____ murid boleh melengkapkan latihan yang diberikan.
____/_____ murid memerlukan latihan lanjut dan bimbingan guru.
Pelajaran tidak dapat dijalankan dan akan diteruskan pada hari berikutnya kerana
__________________________________________.