Anda di halaman 1dari 6

AP/KPM/01/2017

LAPORAN AKTIVITI PEMAKANAN PRASEKOLAH KPM


(Untuk diisi oleh kakitangan institusi dan dihantar ke PPD)

1. Nama Prasekolah: Sk San Semanju


2. Bulan : Mei
3. Tahun : 2018

Prasekolah
Aktiviti Pemakanan Yang Melibatkan Ibu Bapa di Institusi Catatan
[Tandakan (1) sekiranya ada menjalankan aktiviti di institusi] (Aktiviti yang telah dijalankan
Bil. Tarikh selain ceramah, demonstrasi
masakan dan hebahan media
sosial)
Ceramah pemakanan Demonstrasi masakan Hebahan media sosial Lain-lain

1 3 Mei 2018 1 1 1 1 Masakan berkumpulan

Jumlah 1 1 1 1
PANDUAN MENGISI LAPORAN AKTIVITI PEMAKANAN PRASEKOLAH KPM
(AP/KPM/01/2017)

Ruangan Perkara Kemasukan/ Penerangan

1 Nama prasekolah Tuliskan nama prasekolah yang menjalankan aktiviti

2 Bulan Tuliskan nama bulan aktiviti dijalankan

3 Tahun Tuliskan tahun semasa

4 Bilangan Tuliskan nombor bilangan

5 Tarikh Tuliskan tarikh aktiviti dijalankan

Ruangan 6 hingga 9 : Aktiviti Pemakanan Yang Melibatkan Ibu Bapa di Institusi

Tandakan (1) pada ruangan sekiranya ceramah pemakanan


6 Ceramah pemakanan
dijalankan di prasekolah

Tandakan (1) pada ruangan sekiranya demonstrasi masakan


7 Demonstrasi masakan
dijalankan di prasekolah

Tandakan (1) pada ruangan sekiranya infomasi berkaitan


8 Hebahan media sosial pemakanan sihat dihebahkan kepada ibu bapa melalui media
sosial di prasekolah

Tandakan (1) pada ruangan bagi lain-lain aktiviti pemakanan


9 Lain-lain
dijalankan di prasekolah

Catatkan jenis aktiviti yang dijalankan selain ceramah


10 Catatan pemakanan, demonstrasi masakan dan hebahan media
sosial
AP/KPM/02/2017

LAPORAN AKTIVITI PEMAKANAN PRASEKOLAH KPM


(Untuk diisi oleh kakitangan PPD ke JPN)

1. Daerah/Kawasan/Bahagian : __________________________________
2. Bulan : Jan-Jun/ Jul-Nov
3. Tahun : ___________

PRASEKOLAH

Jumlah keseluruhan prasekolah di daerah/ Bilangan prasekolah yang menjalankan aktiviti


kawasan/ bahagian pemakanan

4 5

6. Disediakan oleh : ________________________________


(Nama dan jawatan)

7. Tarikh : _________________
PANDUAN MENGISI LAPORAN AKTIVITI PEMAKANAN PRASEKOLAH KPM
(AP/KPM/02/2017)

Ruangan Perkara Kemasukan/ Penerangan

1 Daerah/ Kawasan/ Bahagian Tuliskan nama daerah/ kawasan/ bahagian yang melaporkan

Bulatkan tempoh pelaporan Januari hingga Jun atau Julai


2 Bulan
hingga November dalam tahun semasa

3 Tahun Tuliskan tahun semasa

Jumlah keseluruhan prasekolah di Masukkan jumlah prasekolah di daerah/ kawasan/ bahagian


4
daerah/ bahagian/ kawasan yang melaporkan

Masukkan bilangan prasekolah yang ada menjalankan aktiviti


Bilangan prasekolah yang
5 pemakanan dalam tempoh 6 bulan (Januari hingga Jun atau
menjalankan aktiviti pemakanan
Julai hingga November)

Isikan nama dan jawatan pegawai yang menyediakan


6 Disediakan oleh
laporan

7 Tarikh Isikan tarikh laporan disediakan


AP/KPM/03/2017
LAPORAN AKTIVITI PEMAKANAN PRASEKOLAH KPM
(Untuk diisi oleh kakitangan JPN ke KPM)

1. Negeri: __________________________
2. Bulan : Jan - Jun / Jul - Nov
3. Tahun : __________________________

Bilangan prasekolah yang menjalankan


Bil. Daerah/ Kawasan/ Bahagian Jumlah keseluruhan prasekolah aktiviti pemakanan

4 5 6 7

JUMLAH

8. Disediakan oleh : ________________________________


(Nama dan jawatan)

9. Tarikh : _________________
PANDUAN MENGISI LAPORAN AKTIVITI PEMAKANAN PRASEKOLAH KPM
(AP/KPM/03/2017)

Ruangan Perkara Kemasukan/ Penerangan

1 Negeri Tuliskan nama negeri yang melaporkan.

Bulatkan tempoh pelaporan Januari hingga Jun atau Julai hingga November dalam
2 Bulan
tahun semasa.

3 Tahun Tuliskan tahun semasa

4 Bilangan Tuliskan nombor bilangan

5 Daerah/ Kawasan/ Bahagian Masukkan senarai daerah/ kawasan/ bahagian yang terlibat

6 Jumlah keseluruhan prasekolah Masukkan jumlah prasekolah di daerah/ kawasan/ bahagian yang melaporkan

Bilangan prasekolah yang Masukkan bilangan prasekolah yang ada menjalankan aktiviti pemakanan dalam
7
menjalankan aktiviti pemakanan tempoh 6 bulan (Januari hingga Jun atau Julai hingga November)

8 Disediakan oleh Isikan nama dan jawatan pegawai yang menyediakan laporan

9 Tarikh Isikan tarikh laporan disediakan