Anda di halaman 1dari 117

LAPORAN POST-MORTEM PEPERIKSAAN PERCUBAAN 2 CALON SPM 2014

SMK. KUNDASANG, RANAU

MATA PELAJARAN : SAINS KELAS : 4 DINAMIK


NAMA GURU MENGAJAR MATA PELAJARAN: KAMALIAH @ FAZIRA ALIP
1 ANALISIS PENCAPAIAN KELAS
TOV PP2 ETR/SAPS
BIL NAMA MURID PAT 2013
M G M G M G
1 G G 70 B+
2 G G 65 B
3 G G 70 B+
4 G G 65 B
5 G G 70 B+
6 G G 55 C
7 G G 50 C
8 G G 55 C
9 G G 55 C
10 G G 50 C
11 G G 65 B
12 G G 65 B
13 G G 75 A-
14 G G 60 C+
15 G G 65 B
16 G G 45 D
17 G G 45 D
18 G G 55 C
BILANGAN LULUS 0 0 18
PERATUS LULUS 0.00 0.00 100
BILANGAN GAGAL 18 18 0
PERATUS GAGAL 100.00 100.00 0.00
A+ 0 0 0
A 0 0 0
A- 0 0 1
B+ 0 0 3
B 0 0 5
C+ 0 0 1
C 0 0 6
D 0 0 2
E 0 0 0
G 18 18 0
GPMP 9.00 9.00 4.78
BILANGAN MURID MDPT 75 KE ATAS (NMC) 0 0 0
BILANGAN MURID MDPT 37 0 0 0
BILANGAN MURID MDPT 38 0 0 0
BILANGAN MURID MDPT 39 0 0 0
JUMLAH NML 0 0 0
2. SENARAI MURID YANG BERADA PADA GRED D, E, G (BERDASARKAN TOV, PP1, ETR )
TOV PP 1 ETR
BIL SENARAI MURID
M G M G M G
1 NUR AIN PAJREN 49 D 63 C+ 60 C+
2 AINABIKA KASIRIN 45 D 55 C 60 C+
3 MOHD RAMADHAN MOID 44 E 53 C 55 C
4 MOHD. ADZWAN RUSLEH 42 E 40 E 55 C
5 CHOO MIN ERN 42 E 55 C 55 C
6 TEGUH BUDIONO 40 E 41 E 55 C
7 MOHD REDZUAN JAKIMIN 37 G 38 G 50 C
8 LAILA NADIA SAIMON 35 G 48 D 50 C
9 RISWAN MASRI 32 G 51 C 45 D
10 SYAHRUL NIZAM 32 G 54 C 45 D

3. PELAN TINDAKAN GURU MATA PELAJARAN - NEAR MISS LULUS [NML] BERDASARKAN PP 1
BIL SENARAI NAMA MURID NEAR MISS LULUS ASPEK KELEMAHAN MURID CADANGAN MENGATASI
(NML)
P1, A - Did not use points given Notes expansion skill
1 MOHD. REDZUAN JAKIMIN
P2,C - No answer for Summary Lifting intelligibly
P1, A & B - Cohesion of tenses Writing a report
2 MOHD ADZWAN RUSLEH P2, D - No answers given Poem and Novel revision

4. PELAN TINDAKAN GURU MATA PELAJARAN - NEAR MISS CEMERLANG [NMC] BERDASARKAN PP 1
SENARAI NAMA MURID NEAR MISS
BIL ASPEK KELEMAHAN MURID CADANGAN MENGATASI
CEMERLANG (NMC)
1 NORHAFIEDAH RASININ P2, A 9-15, Poem Revision and practice
2 AMIRYATI WASININ P1, A & B - SVA, Tenses Revision and practice
4 AKMAL SADIRIN P2,D Poem Revision and practice
5 NORERNALIZA SHAMDIN P2, A 9-15 Revision and practice

5 PROGRAM INTERVENSI GURU MATA PELAJARAN


1. Latih tubi Kertas 1 & Kertas 2
2. Penetapan ETR BI Peperiksaan Percubaan 2 & SPM
3. Review keputusan sebenar berbanding target
4. Analisis item - aspek kelemahan murid
5. Penilaian Holistik - Hasil kerja, Kehadiran, Disiplin, Penglibatan dalam aktiviti P&P.
6. Anugerah dan Penghargaan berdasarkan pencapaian holistik murid
7. Personal Conferencing - HC, Analisis Item - kekuatan, kelemahan,aspek perlu ditambahbaik
HASI
KEHADIRAN
BIL NAMA MURID % DISIPLIN L PLBTN
H TH KERJ P&P
A
1 31 -11 155 98.387 52.8 51.61
2 29 -9 145 98.387 57.88 48.39
3 31 -11 155 96.774 58.7 50
4 34 -14 170 100 60.24 54.84
5 32 -12 160 100 38.07 53.23
6 31 -11 155 98.387 48.34 50
7 32 -12 160 100 67.79 51.61
8 33 -13 165 100 59.25 53.23
9 31 -11 155 98.387 51.52 50
10 30 -10 150 95.161 41.07 50
11 32 -12 160 100 44.97 53.23
12 27 -7 135 93.548 21.53 45.16
13 30 -10 150 98.387 16.17 48.39
14 28 -8 140 96.774 56.07 45.16
15 34 -14 170 100 63.69 54.84
16 32 -12 160 100 59.69 53.23
17 32 -12 160 96.774 28.98 51.61
18 29 -9 145 100 34.9 46.77

5 ANALISIS SWOT GURU MATA PELAJARAN

5.1 KEKUATAN
1. Melaksanakan Analisis Item bagi mengenalpasti kekuatan & kelemahan murid dan kualiti soalan
2. Mempunyai pengalaman mengajar 20 tahun bagi mata pelajaran BI
3. Pernah bertugas sebagai jurulatih utama BI Conversion, ETeMS, PGSD BI SPM

5.2 KELEMAHAN
1. Sering meninggalkan kelas atas kapasiti sebagai Pentadbir - PK1
2. Sikap murid yang tidak bersedia untuk Kelas Bimbingan di luar Jadual P&P. Masalah pengangkutan .

5.3 PELUANG
1. Kapasiti sebagai Pentadbir membolehkan guru melaksanakan program peningkatan akademik di luar P&P.
2. Pengalaman pengajaran boleh dikongsi dengan guru-guru BI yang lain.
3. Bilangan murid hanya 18 orang

5.4 ANCAMAN
1. Sikap dan kesediaan murid-murid terhadap pelaksanaan program untuk mereka - ketidakhadirin.
2. Kekangan masa - kesibukan sebagai pentadbir
BAAN 2 CALON SPM 2014

4 DINAMIK

100%
PERBANDINGAN
ETR - TOV 85% (PP1+ GRED
H)
70 0 13 G
65 0 13 G
70 0 14 G
65 0 14 G
70 0 13 G
55 0 13 G
50 0 14 G
55 0 14 G
55 0 13 G
50 0 13 G
65 0 13 G
65 0 11 G
75 0 12 G
60 0 13 G
65 0 15 G
45 0 14 G
45 0 13 G
55 0 12 G
18 0
100.0 0
-18 18
-100.0 100.00
0 0
0 0
1 0
3 0
5 0
1 0
6 0
2 0
0 0
-18 18
-4.22 9.00
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
R)
PERBANDINGAN
ETR-TOV

11
15
11
13
13
15
13
15
13
13

KAN PP 1
CADANGAN MENGATASI

Notes expansion skill


Lifting intelligibly
Writing a report
Poem and Novel revision

DASARKAN PP 1
CADANGAN MENGATASI

Revision and practice


Revision and practice
Revision and practice
Revision and practice

u ditambahbaik
KSLRHN TARAF 15%

89.45 BAIK 13
87.41 BAIK 13
90.12 CEMERLANG14
96.27 CEMERLANG14
87.82 BAIK 13
87.93 BAIK 13
94.85 CEMERLANG14
94.37 CEMERLANG14
88.73 BAIK 13
84.06 BAIK 13
89.55 BAIK 13
73.81 HARAPAN 11
78.24 HARAPAN 12
84.50 BAIK 13
97.13 CEMERLANG15
93.23 CEMERLANG14
84.34 BAIK 13
81.67 BAIK 12

id dan kualiti soalan

Masalah pengangkutan .

ngkatan akademik di luar P&P.

eka - ketidakhadirin.
LAPORAN POST-MORTEM PEPERIKSAAN PENGGAL 1 CALON SPM 2018
SMK. KUNDASANG, RANAU

MATA PELAJARAN : PENDIDIKAN SENI VISUAL KELAS : 5


NAMA GURU MENGAJAR MATA PELAJARAN: NORHAIDAH BTE MANAF
1 ANALISIS PENCAPAIAN KELAS
TOV PP1 ETR/SAPS
BIL NAMA MURID PAT 2017
M G M G M G
1 ASRUL BIN HAMMIN 64 B 54 C 67 B+
2 MOHD ADNAN BIN RUHILIN 60 B 75 A- 75 A-
3 MOHD FAHMI ADLI BIN JIAN G 69 B+ 70 A-
4 MOHD IZHAN BIN MAHADI @ HARUZIM G 67 B+ 70 A-
5 MOHD ZURAIHI ZHARFAN BIN ABDULLAH 68 B+ 57 C+ 70 A-
6 MOHD. AIMAN BIN JAKIMIN 64 B 55 C+ 70 A-
7 NABIL FARIZ BIN MUHIJI 57 C+ 58 C+ 65 B+
8 NORSHARIZWAH BINTI MAIDI 66 B+ 69 B+ 75 A-
9 NORWANAH BINTI HERMES 78 A- 80 A 85 A
BILANGAN LULUS 7 9 9
PERATUS LULUS 77.78 100.00 100
BILANGAN GAGAL 2 0 0
PERATUS GAGAL 22.22 0.00 0.00
A+ 0 0 0
A 0 1 1
A- 1 1 6
B+ 2 3 2
B 3 0 0
C+ 1 3 0
C 0 1 0
D 0 0 0
E 0 0 0
G 2 0 0
GPMP 4.78 3.67 2.11
BILANGAN MURID MDPT 75 KE ATAS (NMC) 1 1 1
BILANGAN MURID MDPT 37 0 0 0
BILANGAN MURID MDPT 38 0 0 0
BILANGAN MURID MDPT 39 0 0 0
JUMLAH NML 0 0 0

2. BILANGAN DAN PERATUS MURID YANG LULUS


BILANGAN MURID LULUS :9
PERATUS MURID LULUS :100%
3. BILANGAN DAN PERATUS MURID YANG GAGAL / TOPIK ATAU BAHAGIAN YANG LEMAH
BILANGAN MURID GAGAL :0
PERATUS MURID GAGAL : 0.00

BIL SENARAI NAMA MURID TOPIK/BAHAGIAN YANG LEMAH


1 ASRUL BIN HAMMIN APLIKAS TON WARNA
2 MOHD ADNAN BIN RUHILIN TIADA KELEMAHAN KETARA
3 MOHD FAHMI ADLI BIN JIAN TIADA KELEMAHAN KETARA
4 MOHD IZHAN BIN MAHADI @ HARUZIM TIADA KELEMAHAN KETARA
5 MOHD ZURAIHI ZHARFAN BIN ABDULLAH TIADA KELEMAHAN KETARA
6 MOHD. AIMAN BIN JAKIMIN APLIKAS TON WARNA
7 NABIL FARIZ BIN MUHIJI TIADA KELEMAHAN KETARA
8 NORSHARIZWAH BINTI MAIDI TIADA KELEMAHAN KETARA
9 NORWANAH BINTI HERMES TIADA KELEMAHAN KETARA

4. BILANGAN DAN PERATUS MURID BERPOTENSI LULUS (MARKAH 25-39%) DAN STRATEGI YANG AKAN DILAKSANAKAN
BILANGAN MURID GAGAL :0
PERATUS MURID GAGAL : 0.00%

5. KILLER TOPIK/BAHAGIAN
a) Kertas 1 - Kraf Tradisional Melayu
b) Kertas 2 - Olahan Mewarna
c)

6. STRATEGI MENGATASI (KESELURUHAN)

Program Yang Telah Dilaksanakan Program Yang Sedang Dilaksanakan Program Yang Akan Dilaksa

Kelas Berfokus Fasa 1 (Mengikut jadual


kelas berfokus fasa 1 iaitu pada April Teknik Menjawab Soalan-berterusan
2018. dalam PdP. Gerak Gempur

Kemahiran Teknik Menjawab soalan iaitu Latih Tubi Berfokus-berterusan dalam


pada April, Jun 2018(semasa PdP) PdP

Disediakan oleh,

NORHAIDAH BTE MANAF


Guru Mata Pelajaran Pendidikan Seni Visual
SMK Kundasang, Ranau

Tarikh: 4 Julai 2018


LON SPM 2018

PERBANDINGAN
PP1-ETR

-13
0
-1
-3
-13
-15
-7
-6
-5
0
0.0
0
0.0
0
0
-5
1
0
3
1
0
0
0
-2.67
0
0
0
0
0
AGIAN YANG LEMAH

RATEGI YANG AKAN DILAKSANAKAN

Program Yang Akan Dilaksanakan

Gerak Gempur
LAPORAN POST-MORTEM UJIAN 1 CALON SPM 2014
SMK. KUNDASANG, RANAU

MATA PELAJARAN : BAHASA INGGERIS KELAS : 5 DINAMIK


NAMA GURU MENGAJAR MATA PELAJARAN: PN. PATRICIA SINION
1 ANALISIS PENCAPAIAN KELAS
TOV UJIAN 1 ETR/SAPS
BIL NAMA MURID PAT 2013
M G M G M G
1 AINABIKA KASIRIN 45 D 50 C 70 B+
2 AKMAL SADIRIN 55 C 58 C 65 B
3 AMIRYATI WASININ 59 C 62 C+ 70 B+
4 AMYLINAH HENRY 50 C 66 B 65 B
5 ARMY PHILIP 57 C 57 C 70 B+
6 CHOO MIN ERN 42 E 53 C 55 C
7 LAILA NADIA SAIMON 35 G 53 C 50 C
8 MOHD. ADZWAN RUSLEH 42 E 33 G 55 C
9 MOHD RAMADHAN MOID 44 E 53 C 55 C
10 MOHD REDZUAN JAKIMIN 37 G 36 G 50 C
11 NOR ALFIERAH SYAKIRAH JUNAIDI 52 C 59 C 65 B
12 NOR ERNALIZA SHAMDI 51 C 67 B 65 B
13 NORHAFIEDAH RASININ 60 C+ 66 B 75 A-
14 NUR AIN PAJREN 49 D 58 C 60 C+
15 NURUL RAIHANA RUHILIN 52 C 63 C+ 65 B
16 RISWAN MASRI 32 G 51 C 45 D
17 SYAHRUL NIZAM 32 G 43 E 45 D
18 TEGUH BUDIONO 40 E 54 C 55 C
BILANGAN LULUS 14 16 18
PERATUS LULUS 77.78 88.89 100
BILANGAN GAGAL 4 2 0
PERATUS GAGAL 22.22 11.11 0.00
A+ 0 0 0
A 0 0 0
A- 0 0 1
B+ 0 0 3
B 0 3 5
C+ 1 2 1
C 7 10 6
D 2 0 2
E 4 1 0
G 4 2 0
GPMP 7.17 6.00 4.78
BILANGAN MURID MDPT 75 KE ATAS (NMC) 0 0 0
BILANGAN MURID MDPT 37 1 0 0
BILANGAN MURID MDPT 38 0 0 0
BILANGAN MURID MDPT 39 0 0 0
JUMLAH NML 1 2 0
2. SENARAI MURID YANG BERADA PADA GRED D, E, G (BERDASARKAN TOV, UJIAN 1, ETR )
TOV UJIAN 1 ETR
BIL SENARAI MURID
M G M G M G
1 NUR AIN PAJREN 49 D 58 C 60 C+
2 AINABIKA KASIRIN 45 D 50 C 60 C+
3 MOHD RAMADHAN MOID 44 E 53 C 55 C
4 MOHD. ADZWAN RUSLEH 42 E 33 G 55 C
5 CHOO MIN ERN 42 E 53 C 55 C
6 TEGUH BUDIONO 40 E 54 C 55 C
7 MOHD REDZUAN JAKIMIN 37 G 36 G 50 C
8 LAILA NADIA SAIMON 35 G 53 C 50 C
9 RISWAN MASRI 32 G 51 C 45 D
10 SYAHRUL NIZAM 32 G 43 E 45 D

3. PELAN TINDAKAN GURU MATA PELAJARAN - NEAR MISS LULUS [NML] BERDASARKAN UJIAN 1
BIL SENARAI NAMA MURID NEAR MISS LULUS ASPEK KELEMAHAN MURID CADANGAN MENGATAS
(NML)
B. Grammar - SVA& Order of Adj Correction and revision
1 MOHD. REDZUAN JAKIMIN
C - No answer for poem and novel Revise poem and novel
A. Reading Comprehension Reading skills
2 MOHD ADZWAN RUSLEH C. Poem - incorrect responses Revise poem
D. Writing - using content given Writing skills

4. PELAN TINDAKAN GURU MATA PELAJARAN - NEAR MISS CEMERLANG [NMC] BERDASARKAN UJIAN 1
SENARAI NAMA MURID NEAR MISS
BIL ASPEK KELEMAHAN MURID CADANGAN MENGATAS
CEMERLANG (NMC)
1 NORHAFIEDAH RASININ C. Poem Revision and practice
2 AMIRYATI WASININ C. Poem Revision and practice
4
5

5 PROGRAM INTERVENSI GURU MATA PELAJARAN


1. Taklimat format dan teknik menjawab Kertas 1 & Kertas 2
2. Penetapan ETR BI Peperiksaan Percubaan 1, 2 & SPM
3. Review keputusan sebenar berbanding target
4. Analisis item - aspek kelemahan murid
5. Penilaian Holistik - Hasil kerja, Kehadiran, Disiplin, Penglibatan dalam aktiviti P&P.
6. Anugerah dan Penghargaan berdasarkan pencapaian holistik murid
7. Personal Conferencing - HC, Analisis Item - kekuatan, kelemahan,aspek perlu ditambahbaik
6. PENCAPAIAN HOLISTIK ( JANUARI - MAC )

KEHADIRAN
BIL NAMA MURID % DISIPLINHASIL PGLBTN
P&P
H TH KERJA
1 AINABIKA KASIRIN 31 -13 172.22 98.387 40.073 51.613
2 AKMAL SADIRIN 29 -11 161.11 98.387 43.352 48.387
3 AMIRYATI WASININ 31 -13 172.22 96.774 41.53 50
4 AMYLINAH HENRY 34 -16 188.89 100 41.166 54.839
5 ARMY PHILIP 32 -14 177.78 100 24.408 53.226
6 CHOO MIN ERN 31 -13 172.22 98.387 34.608 50
7 LAILA NADIA SAIMON 32 -14 177.78 100 52.823 51.613
8 MOHD. ADZWAN RUSLEH 33 -15 183.33 100 46.084 53.226
9 MOHD RAMADHAN MOID 31 -13 172.22 98.387 37.523 50
10 MOHD REDZUAN JAKIMIN 30 -12 166.67 95.161 26.958 50
11 NOR ALFIERAH SYAKIRAH JUNAIDI 32 -14 177.78 100 27.869 53.226
12 NOR ERNALIZA SHAMDI 27 -9 150 93.548 12.022 45.161
13 NORHAFIEDAH RASININ 30 -12 166.67 98.387 11.658 48.387
14 NUR AIN PAJREN 28 -10 155.56 96.774 46.63 45.161
15 NURUL RAIHANA RUHILIN 34 -16 188.89 100 44.627 54.839
16 RISWAN MASRI 32 -14 177.78 100 40.073 53.226
17 SYAHRUL NIZAM 32 -14 177.78 96.774 16.576 51.613
18 TEGUH BUDIONO 29 -11 161.11 100 28.415 46.774

5 ANALISIS SWOT GURU MATA PELAJARAN

5.1 KEKUATAN
1. Melaksanakan Analisis Item bagi mengenalpasti kekuatan & kelemahan murid dan kualiti soalan
2. Mempunyai pengalaman mengajar 20 tahun bagi mata pelajaran BI
3. Pernah bertugas sebagai jurulatih utama BI Conversion, ETeMS, PGSD BI SPM

5.2 KELEMAHAN
1. Sering meninggalkan kelas atas kapasiti sebagai Pentadbir - PK1
2. Sikap murid yang tidak bersedia untuk Kelas Bimbingan di luar Jadual P&P. Masalah pengangkutan .

5.3 PELUANG
1. Kapasiti sebagai Pentadbir membolehkan guru melaksanakan program peningkatan akademik di luar P&P.
2. Pengalaman pengajaran boleh dikongsi dengan guru-guru BI yang lain.
3. Bilangan murid hanya 18 orang

5.4 ANCAMAN
1. Sikap dan kesediaan murid-murid terhadap pelaksanaan program untuk mereka - ketidakhadirin.
2. Kekangan masa - kesibukan sebagai pentadbir
014

5 DINAMIK

PERBANDINGAN
ETR - TOV

-20
-7
-8
1
-13
-2
3
-22
-2
-14
-6
2
-9
-2
-2
6
-2
-1
-2
-11.1
2
11.1
0
0
-1
-3
-2
1
4
-2
1
2
-1.22
0
0
0
0
2
)
PERBANDINGAN
ETR-TOV

11
15
11
13
13
15
13
15
13
13

UJIAN 1
CADANGAN MENGATASI

Correction and revision


Revise poem and novel
Reading skills
Revise poem
Writing skills

ARKAN UJIAN 1
CADANGAN MENGATASI

Revision and practice


Revision and practice
KSLRHN TARAF 20%

90.57 CEMERLANG 18
87.81 BAIK 18
90.13 CEMERLANG 18
96.22 CEMERLANG 19
88.85 BAIK 18
88.80 BAIK 18
95.55 CEMERLANG 19
95.66 CEMERLANG 19
89.53 BAIK 18
84.70 BAIK 17
89.72 BAIK 18
75.18 HARAPAN 15
81.27 BAIK 16
86.03 BAIK 17
97.09 CEMERLANG 19
92.77 CEMERLANG 19
85.69 BAIK 17
84.08 BAIK 17

n kualiti soalan

ah pengangkutan .

tan akademik di luar P&P.

ketidakhadirin.
KELAS 5 DINAMI PENILAIAN HOLISTIK ( KEHADIRAN, DI

TARIKH 11/2 - 21/3 (JAN - MAC )

BILANGAN 1 2 3 4 5

TARIKH 2/11/2014 2/12/2014 2/14/2014 2/18/2014 2/19/2014

ASPEK DINILAI H D P H D P H D P H D P H

1 AINABIKA 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1

2 AKMAL SA 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1

3 AMIRYATI 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1

4 AMYLINAH 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1

5 ARMY PHI 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1

6 CHOO MIN 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1

7 LAILA NA 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1

8 MOHD. A 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1

9 MOHD RA 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1

10 MOHD RED 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1

11 NOR ALFI 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1

12 NOR ERNA 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1

13 NORHAFIE 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1

14 NUR AIN 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1
15 NURUL RA 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1

16 RISWAN M 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1

17 SYAHRUL 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1

18 TEGUH BU 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1

PENILAIAN HOLISTIK ( HA
BILANGAN 1 2 3 4 5 6 7
TAJUK
LATIH
AN
TARIKH DIBERI

TARIKH DISEMAK
SKOR PENUH 6 37 50 18 20 22 50

1 AINABIKA 5 0 49 18 13 16 6

2 AKMAL SA 0 0 0 17 15 19 28

3 AMIRYATI 0 0 0 18 0 12 24

4 AMYLINAH 6 0 32 16 9 16 18

5 ARMY PHI 1 0 0 0 0 0 0

6 CHOO MIN 0 0 0 0 15 17 22

7 LAILA NA 6 27 42 6 14 17 10

8 MOHD. A 0 0 50 18 15 18 0

9 MOHD RA 6 0 32 14 5 0 0

10 MOHD RED 3 0 0 4 10 13 0

11 NOR ALFI 6 0 0 14 0 11 0

12 NOR ERNA 0 0 10 0 0 0 0

13 NORHAFIE 0 0 0 0 0 0 0
14 NUR AIN 6 35 50 18 14 20 26

15 NURUL RA 6 0 0 17 10 16 24

16 RISWAN M 4 0 0 13 15 15 12

17 SYAHRUL 3 0 0 0 0 0 0

18 TEGUH BU 0 37 0 13 0 0 0
N HOLISTIK ( KEHADIRAN, DISIPLIN, PENGLIBATAN)

5 6 7 8 9 10

2/19/2014 2/21/2014 28-Feb 3/4/2014 3/7/2014 18-Mar

D P H D P H D P H D P H D P H

0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1

0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1

0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1

0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1

0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1

0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1

0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1

0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1

0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1

0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1

0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1

0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1

0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1

0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1
0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1

0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1

0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1

0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1

PENILAIAN HOLISTIK ( HASIL KERJA )


7 8 9 10 11 12 13 14

50 5 15 15 21 5 44 11

6 4 12 0 0 2 22 11

28 4 0 14 5 5 37 11

24 3 8 0 0 3 34 10

18 5 13 11 0 2 18 11

0 4 0 0 0 5 37 11

22 0 10 12 0 0 31 8

10 5 8 13 8 5 8 0

0 0 4 13 5 5 26 11

0 4 14 0 6 5 28 9

0 0 7 12 4 0 24 10

0 4 3 11 6 3 17 10

0 0 0 0 8 0 0 0

0 0 0 0 8 0 0 0
26 5 13 0 8 5 0 11

24 5 5 13 5 0 28 11

12 4 12 0 5 5 33 8

0 4 0 14 0 0 0 0

0 5 11 0 5 0 25 11
APRIL - MAY

10 11 12 13 14 15

18-Mar 19-Mar 21-Mar 4/8/2014 4/9/2014 4/15/2014

D P H D P H D P H D P H D P H

0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0

0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1

0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0

0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1

0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0

0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0

0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1

0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1

0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1

0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1

0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1

0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0

0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0

0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0
0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1

0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1

0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1

0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1

SINDEX
15 16 17 18 19 20 21 22

10 17 5 10 12 35 35 10

0 2 1 0 7 0 20 9

4 6 1 4 6 0 21 9

10 10 3 5 7 0 26 10

4 1 2 0 8 0 21 9

0 0 2 0 4 0 23 9

3 0 3 0 7 0 21 9

0 0 0 4 3 0 27 10

0 0 6 0 7 0 20 9

4 13 0 0 6 0 17 9

0 0 0 0 3 0 21 9

9 3 0 0 7 0 26 10

8 0 0 0 6 0 0 10

0 0 0 0 7 0 30 9
0 10 1 0 6 0 0 10

0 8 2 5 8 0 27 10

0 11 1 6 7 0 25 9

3 0 0 0 4 0 16 9

0 0 0 0 3 0 23 9
15 16 17 18 19 20

4/15/2014 4/16/2014 4/22/2014 4/29/2014 5/21/2014 5/23/2014

D P H D P H D P H D P H D P H

0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1

0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1

0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1

0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1

0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1

1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1

0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1

0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1

0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1

0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1

0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1

0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1

0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1

1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1
0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1

0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1

0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1

0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1
22 23 24 25 26 27 28 29

10 15 11 15 34 5 5 11

9 12 11 0 0 0 0

9 14 6 12 0 0 0

10 13 7 12 1 5 7

9 11 9 0 0 2 2

9 12 8 12 4 2 0

9 13 5 11 2 1 0

10 11 7 11 33 2 3 10

9 11 6 12 4 2 11

9 12 11 11 0 0 0

9 11 6 11 0 0 0

10 0 3 10 0 0 0

10 11 2 11 0 0 0

9 0 10 0 0 0 0
10 13 5 0 0 0 0

10 12 9 13 3 4 4

9 13 5 0 4 3 10

9 11 11 11 0 5 0

9 14 0 0 0 0 0
20 21 22 23 24 25

5/23/2014 6/17/2014 7/1/2014 7/2/2014 7/3/2014 7/8/2014

D P H D P H D P H D P H D P H

0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1

0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0

0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1

0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1

0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1

0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1

0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1

0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1

0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1

0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1

0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1

0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1

0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1

0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0
0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1

0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1

0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1

0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1
30 31 32 33 34 35 36 37
25 26 27 28 29 30

7/8/2014 7/9/2014 7/10/2014 7/15/2014 7/16/2014 7/17/2014

D P H D P H D P H D P H D P H

0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1

0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1

0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1

0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1

0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1

0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1

0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1

0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1

0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1

0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1

0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1

0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1

0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1

0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1
0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1

0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1

0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1

0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1
37 38 39 40 41 42 43 44
30 31 32 33 34 35

7/17/2014 7/22/2014 7/23/2014 7/24/2014 8/5/2014 8/6/2014

D P H D P H D P H D P H D P H

0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1

0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1

0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1

0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1

0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1

0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 R 0 0

0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 R 0 0

0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1

0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1

0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1

0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1

0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1

0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 R 0 0

0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1
0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1

0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1

0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1

0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1
45 46
35 36 37 38 39 40

8/6/2014 8/12/2014 8/13/2014 8/14/2014 8/19/2014 8/20/2014

D P H D P H D P H D P H D P H
40 41 42 43 44 45

8/20/2014 8/21/2014 9/9/2014 9/10/2014 9/11/2014 9/23/2014

D P H D P H D P H D P H D P H
45 46 47 48 49 50

9/23/2014 9/24/2014 9/25/2014 9/30/2014 10/1/2014 10/2/2014

D P H D P H D P H D P H D P H
50 51 52 53 54 55

10/2/2014 10/3/2014 10/7/2014 10/8/2014 10/9/2014 10/14/2014

D P H D P H D P H D P H D P H
55 56 57 58 59 60

10/14/2014 10/15/2014 10/16/2014 10/21/2014 10/22/2014 10/28/2014

D P H D P H D P H D P H D P H
60 61 62

10/28/2014 10/29/2014 10/30/2014 JUMLAH %

D P H D P H D P H D P H D P H

31 1 32 50.0

29 1 30 46.8

31 2 31 50.0

34 0 34 54.8

32 0 33 51.6

31 1 31 50.0

32 0 32 51.6

33 0 33 53.2

31 1 31 50.0

30 3 31 48.4

32 0 33 51.6

27 4 28 43.5

30 1 30 48.4

28 2 28 45.2
34 0 34 54.8

32 0 33 51.6

32 2 32 51.6

29 0 29 46.8

0 0 0 0.0
PENCAPAIAN
LATIHAN

549

220

238

228

226

134

190

290

253

206

148

153

66

64
256

245

220

91

156
%

D P

98 52

98 48

97 50

100 55

100 53

98 50

100 52

100 53

98 50

95 50

100 53

94 45

98 48

97 45
100 55

100 53

97 52

100 47

100 0
KESELURUHAN
PERATUS

PENCAPAIAN
PENCAPAIAN JUMLAH
LATIHAN BIL TAK DIHANTA %
HNTR HANTAR
R

100

40.1 10 19 65.5 52.8

43.4 8 21 72.4 57.9

41.5 7 22 75.9 58.7

41.2 6 23 79.3 60.2

24.4 14 15 51.7 38.1

34.6 11 18 62.1 48.3

52.8 5 24 82.8 67.8

46.1 8 21 72.4 59.2

37.5 10 19 65.5 51.5

27.0 13 16 55.2 41.1

27.9 11 18 62.1 45.0

12.0 20 9 31.0 21.5

11.7 23 6 20.7 16.2


46.6 10 19 65.5 56.1

44.6 5 24 82.8 63.7

40.1 6 23 79.3 59.7

16.6 17 12 41.4 29.0

28.4 17 12 41.4 34.9


LAPORAN PENCAPAIAN AKADEMIK MURID / CALON SPM 2014
SMK. KUNDASANG, RANAU
MATA PELAJARAN : BAHASA INGGERIS

1 NAMA MURID : AINABIKA KASIRIN


2 KELAS : 5 DINAMIK

A. PENCAPAIAN PEPERIKSAAN /UJIAN BERBANDING KPI

TOV KPI UJIAN 1 SASARAN P1 PEP 1 SASARAN P2 PEP 2


PEP & KPI
M G M G M G M G M G M G M G

MARKAH &
GRED
45 D 70 B+ 50 C 53 C 54 C 58 C 0 G

ASPEK YANG PERLU DITINGKATKAN


1
2
3
4

B. PENCAPAIAN HOLISTIK
BILANGAN BILANGAN
ASPEK DINILAI SEPATUTNYA SEBENAR PERATUS TARAF PENCAPAIAN

KEHADIRAN 62 31 50.0 MEMUASKAN

DISIPLIN 62 1 98.4 CEMERLANG

PENGLIBATAN 62 32 51.61 MEMUASKAN


P&P

KESELURUHAN 186 31 66.7 HARAPAN

C. PENCAPAIAN HASIL KERJA / TUGASAN/ LATIHAN

BIL. SEPATUTNYA BIL. DIHANTAR % PENGHANTARAN


PENGHANTARAN
20 19 95.0
HASIL KERJA
SEPATUTNYA SEBENAR % PENCAPAIAN
PENCAPAIAN
549 220 40.07

PENCAPAIAN KESELURUHAN 67.54 BAIK

ASPEK YANG PERLU DITINGKATKAN


Sila tandakan (√) pada kotak yang berkaitan.
PERLU TIDAK ULASAN
PERLU
1 KEHADIRAN
2 DISIPLIN
3 PENGLIBATAN P&P
4 HASIL KERJA

LAPORAN PENCAPAIAN AKADEMIK MURID / CALON SPM 2014


SMK. KUNDASANG, RANAU
MATA PELAJARAN : BAHASA INGGERIS

1 NAMA MURID : AKMAL SADIRIN


2 KELAS : 5 DINAMIK

A. PENCAPAIAN PEPERIKSAAN /UJIAN BERBANDING KPI

TOV KPI UJIAN 1 SASARAN P1 PEP 1 SASARAN P2 PEP 2


PEP & KPI
M G M G M G M G M G M G M G
MARKAH &
GRED
49 D 60 C+ 58 C 53 C Err:509 ### 55 C 63 C+

ASPEK YANG PERLU DITINGKATKAN


1
2
3
4

B. PENCAPAIAN HOLISTIK
BILANGAN BILANGAN
ASPEK DINILAI SEPATUTNYA SEBENAR PERATUS TARAF PENCAPAIAN
KEHADIRAN 62 0 0.0 SANGAT LEMAH
DISIPLIN 62 0 0.0 SANGAT LEMAH
PENGLIBATAN 62 226 364.52 CEMERLANG
P&P
KESELURUHAN 186 0 121.5 CEMERLANG

C. PENCAPAIAN HASIL KERJA / TUGASAN/ LATIHAN

BIL. SEPATUTNYA BIL. DIHANTAR % PENGHANTARAN


PENGHANTARAN
20 0 0.0
HASIL KERJA
SEPATUTNYA SEBENAR % PENCAPAIAN
PENCAPAIAN
0 0 #DIV/0!
PENCAPAIAN KESELURUHAN #DIV/0! BAIK

ASPEK YANG PERLU DITINGKATKAN


Sila tandakan (√) pada kotak yang berkaitan.

PERLU
TIDAK
ULASAN
PERLU
1 KEHADIRAN
2 DISIPLIN
3 PENGLIBATAN P&P
4 HASIL KERJA
LAPORAN PENCAPAIAN AKADEMIK MURID / CALON SPM 2014
SMK. KUNDASANG, RANAU
MATA PELAJARAN : BAHASA INGGERIS

1 NAMA MURID : AMIRYATI WASININ


2 KELAS : 5 DINAMIK

A. PENCAPAIAN PEPERIKSAAN /UJIAN BERBANDING KPI

TOV KPI UJIAN 1 SASARAN P1 PEP 1 SASARAN P2 PEP 2


PEP & KPI
M G M G M G M G M G M G M G
MARKAH &
GRED
0 G 0 G 0 G 0 G Err:509 ### 0 G 0 G

ASPEK YANG PERLU DITINGKATKAN


1
2
3
4

B. PENCAPAIAN HOLISTIK
BILANGAN BILANGAN
ASPEK DINILAI SEPATUTNYA SEBENAR PERATUS TARAF PENCAPAIAN
KEHADIRAN 62 0 0.0 SANGAT LEMAH
DISIPLIN 62 0 0.0 SANGAT LEMAH
PENGLIBATAN 62 0 0.00 SANGAT LEMAH
P&P
KESELURUHAN 186 0 0.0 SANGAT LEMAH

C. PENCAPAIAN HASIL KERJA / TUGASAN/ LATIHAN

BIL. SEPATUTNYA BIL. DIHANTAR % PENGHANTARAN


PENGHANTARAN
20 0 0.0
HASIL KERJA
SEPATUTNYA SEBENAR % PENCAPAIAN
PENCAPAIAN
0 0 #DIV/0!
PENCAPAIAN KESELURUHAN #DIV/0! BAIK

ASPEK YANG PERLU DITINGKATKAN


Sila tandakan (√) pada kotak yang berkaitan.

PERLU
TIDAK
ULASAN
PERLU
1 KEHADIRAN
2 DISIPLIN
3 PENGLIBATAN P&P
4 HASIL KERJA
LAPORAN PENCAPAIAN AKADEMIK MURID / CALON SPM 2014
SMK. KUNDASANG, RANAU
MATA PELAJARAN : BAHASA INGGERIS

1 NAMA MURID : AMYLINAH HENRY


2 KELAS : 5 DINAMIK

A. PENCAPAIAN PEPERIKSAAN /UJIAN BERBANDING KPI

TOV KPI UJIAN 1 SASARAN P1 PEP 1 SASARAN P2 PEP 2


PEP & KPI
M G M G M G M G M G M G M G
MARKAH &
GRED
29 G 28.42 G 161 A+ 29 G Err:509 ### 29 G 0 G

ASPEK YANG PERLU DITINGKATKAN


1
2
3
4

B. PENCAPAIAN HOLISTIK
BILANGAN BILANGAN
ASPEK DINILAI SEPATUTNYA SEBENAR PERATUS TARAF PENCAPAIAN
KEHADIRAN 62 0 0.0 SANGAT LEMAH
DISIPLIN 62 0 0.0 SANGAT LEMAH
PENGLIBATAN 62 0 0.00 SANGAT LEMAH
P&P
KESELURUHAN 186 0 0.0 SANGAT LEMAH

C. PENCAPAIAN HASIL KERJA / TUGASAN/ LATIHAN

BIL. SEPATUTNYA BIL. DIHANTAR % PENGHANTARAN


PENGHANTARAN
20 0 0.0
HASIL KERJA
SEPATUTNYA SEBENAR % PENCAPAIAN
PENCAPAIAN
0 0 #DIV/0!
PENCAPAIAN KESELURUHAN #DIV/0! BAIK

ASPEK YANG PERLU DITINGKATKAN


Sila tandakan (√) pada kotak yang berkaitan.

PERLU
TIDAK
ULASAN
PERLU
1 KEHADIRAN
2 DISIPLIN
3 PENGLIBATAN P&P
4 HASIL KERJA

LAPORAN PENCAPAIAN AKADEMIK MURID / CALON SPM 2014


SMK. KUNDASANG, RANAU
MATA PELAJARAN : BAHASA INGGERIS

1 NAMA MURID : ARMY PHILIP


2 KELAS : 5 DINAMIK

A. PENCAPAIAN PEPERIKSAAN /UJIAN BERBANDING KPI

TOV KPI UJIAN 1 SASARAN P1 PEP 1 SASARAN P2 PEP 2


PEP & KPI
M G M G M G M G M G M G M G
MARKAH &
GRED
0 G 0 G 0 G 0 G 0 G 0 G 0 G

ASPEK YANG PERLU DITINGKATKAN


1
2
3
4

B. PENCAPAIAN HOLISTIK
BILANGAN BILANGAN
ASPEK DINILAI SEPATUTNYA SEBENAR PERATUS TARAF PENCAPAIAN
KEHADIRAN 62 0 0.0 SANGAT LEMAH
DISIPLIN 62 0 0.0 SANGAT LEMAH
PENGLIBATAN 62 0 0.00 SANGAT LEMAH
P&P
KESELURUHAN 186 0 0.0 SANGAT LEMAH

C. PENCAPAIAN HASIL KERJA / TUGASAN/ LATIHAN

BIL. SEPATUTNYA BIL. DIHANTAR % PENGHANTARAN


PENGHANTARAN
20 0 0.0
HASIL KERJA
SEPATUTNYA SEBENAR % PENCAPAIAN
PENCAPAIAN
0 0 #DIV/0!
PENCAPAIAN KESELURUHAN #DIV/0! BAIK

ASPEK YANG PERLU DITINGKATKAN


Sila tandakan (√) pada kotak yang berkaitan.

PERLU
TIDAK
ULASAN
PERLU
1 KEHADIRAN
2 DISIPLIN
3 PENGLIBATAN P&P
4 HASIL KERJA

LAPORAN PENCAPAIAN AKADEMIK MURID / CALON SPM 2014


SMK. KUNDASANG, RANAU
MATA PELAJARAN : BAHASA INGGERIS

1 NAMA MURID : CHOO MIN ERN


2 KELAS : 5 DINAMIK

A. PENCAPAIAN PEPERIKSAAN /UJIAN BERBANDING KPI

TOV KPI UJIAN 1 SASARAN P1 PEP 1 SASARAN P2 PEP 2


PEP & KPI
M G M G M G M G M G M G M G
MARKAH &
GRED
0 G 0 G 0 G 0 G 0 G 0 G 0 G

ASPEK YANG PERLU DITINGKATKAN


1
2
3
4

B. PENCAPAIAN HOLISTIK
BILANGAN BILANGAN
ASPEK DINILAI SEPATUTNYA SEBENAR PERATUS TARAF PENCAPAIAN
KEHADIRAN 62 0 0.0 SANGAT LEMAH
DISIPLIN 62 0 0.0 SANGAT LEMAH
PENGLIBATAN 62 0 0.00 SANGAT LEMAH
P&P
KESELURUHAN 186 0 0.0 SANGAT LEMAH

C. PENCAPAIAN HASIL KERJA / TUGASAN/ LATIHAN

BIL. SEPATUTNYA BIL. DIHANTAR % PENGHANTARAN


PENGHANTARAN
20 0 0.0
HASIL KERJA
SEPATUTNYA SEBENAR % PENCAPAIAN
PENCAPAIAN
0 0 #DIV/0!
PENCAPAIAN KESELURUHAN #DIV/0! BAIK

ASPEK YANG PERLU DITINGKATKAN


Sila tandakan (√) pada kotak yang berkaitan.
PERLU
TIDAK
ULASAN
PERLU
1 KEHADIRAN
2 DISIPLIN
3 PENGLIBATAN P&P
4 HASIL KERJA

LAPORAN PENCAPAIAN AKADEMIK MURID / CALON SPM 2014


SMK. KUNDASANG, RANAU
MATA PELAJARAN : BAHASA INGGERIS

1 NAMA MURID : LAILA NADIA SAIMON


2 KELAS : 5 DINAMIK

A. PENCAPAIAN PEPERIKSAAN /UJIAN BERBANDING KPI

TOV KPI UJIAN 1 SASARAN P1 PEP 1 SASARAN P2 PEP 2


PEP & KPI
M G M G M G M G M G M G M G
MARKAH &
GRED
0 G 0 G 0 G 0 G 0 G 0 G 0 G

ASPEK YANG PERLU DITINGKATKAN


1
2
3
4

B. PENCAPAIAN HOLISTIK
BILANGAN BILANGAN
ASPEK DINILAI SEPATUTNYA SEBENAR PERATUS TARAF PENCAPAIAN
KEHADIRAN 62 0 0.0 SANGAT LEMAH
DISIPLIN 62 0 0.0 SANGAT LEMAH
PENGLIBATAN 62 0 0.00 SANGAT LEMAH
P&P
KESELURUHAN 186 0 0.0 SANGAT LEMAH

C. PENCAPAIAN HASIL KERJA / TUGASAN/ LATIHAN

BIL. SEPATUTNYA BIL. DIHANTAR % PENGHANTARAN


PENGHANTARAN
20 0 0.0
HASIL KERJA
SEPATUTNYA SEBENAR % PENCAPAIAN
PENCAPAIAN
0 0 #DIV/0!
PENCAPAIAN KESELURUHAN #DIV/0! BAIK
ASPEK YANG PERLU DITINGKATKAN
Sila tandakan (√) pada kotak yang berkaitan.

PERLU
TIDAK
ULASAN
PERLU
1 KEHADIRAN
2 DISIPLIN
3 PENGLIBATAN P&P
4 HASIL KERJA

LAPORAN PENCAPAIAN AKADEMIK MURID / CALON SPM 2014


SMK. KUNDASANG, RANAU
MATA PELAJARAN : BAHASA INGGERIS

1 NAMA MURID : MOHD. ADZWAN RUSLEH


2 KELAS : 5 DINAMIK

A. PENCAPAIAN PEPERIKSAAN /UJIAN BERBANDING KPI

TOV KPI UJIAN 1 SASARAN P1 PEP 1 SASARAN P2 PEP 2


PEP & KPI
M G M G M G M G M G M G M G
MARKAH &
GRED
0 G 0 G 0 G 0 G 0 G 0 G 0 G

ASPEK YANG PERLU DITINGKATKAN


1
2
3
4

B. PENCAPAIAN HOLISTIK
BILANGAN BILANGAN
ASPEK DINILAI SEPATUTNYA SEBENAR PERATUS TARAF PENCAPAIAN
KEHADIRAN 62 0 0.0 SANGAT LEMAH
DISIPLIN 62 0 0.0 SANGAT LEMAH
PENGLIBATAN 62 0 0.00 SANGAT LEMAH
P&P
KESELURUHAN 186 0 0.0 SANGAT LEMAH

C. PENCAPAIAN HASIL KERJA / TUGASAN/ LATIHAN

BIL. SEPATUTNYA BIL. DIHANTAR % PENGHANTARAN


PENGHANTARAN
20 0 0.0
HASIL KERJA
SEPATUTNYA SEBENAR % PENCAPAIAN
PENCAPAIAN
0 0 #DIV/0!
PENCAPAIAN KESELURUHAN #DIV/0! BAIK

ASPEK YANG PERLU DITINGKATKAN


Sila tandakan (√) pada kotak yang berkaitan.

PERLU
TIDAK
ULASAN
PERLU
1 KEHADIRAN
2 DISIPLIN
3 PENGLIBATAN P&P
4 HASIL KERJA

LAPORAN PENCAPAIAN AKADEMIK MURID / CALON SPM 2014


SMK. KUNDASANG, RANAU
MATA PELAJARAN : BAHASA INGGERIS

1 NAMA MURID : MOHD RAMADHAN MOID


2 KELAS : 5 DINAMIK

A. PENCAPAIAN PEPERIKSAAN /UJIAN BERBANDING KPI

TOV KPI UJIAN 1 SASARAN P1 PEP 1 SASARAN P2 PEP 2


PEP & KPI
M G M G M G M G M G M G M G
MARKAH &
GRED
0 G 0 G 0 G 0 G 0 G 0 G 0 G

ASPEK YANG PERLU DITINGKATKAN


1
2
3
4

B. PENCAPAIAN HOLISTIK
BILANGAN BILANGAN
ASPEK DINILAI SEPATUTNYA SEBENAR PERATUS TARAF PENCAPAIAN
KEHADIRAN 62 0 0.0 SANGAT LEMAH
DISIPLIN 62 0 0.0 SANGAT LEMAH
PENGLIBATAN 62 0 0.00 SANGAT LEMAH
P&P
KESELURUHAN 186 0 0.0 SANGAT LEMAH

C. PENCAPAIAN HASIL KERJA / TUGASAN/ LATIHAN

BIL. SEPATUTNYA BIL. DIHANTAR % PENGHANTARAN


PENGHANTARAN
20 0 0.0
HASIL KERJA
HASIL KERJA
SEPATUTNYA SEBENAR % PENCAPAIAN
PENCAPAIAN
0 0 #DIV/0!
PENCAPAIAN KESELURUHAN #DIV/0! BAIK

ASPEK YANG PERLU DITINGKATKAN


Sila tandakan (√) pada kotak yang berkaitan.

PERLU
TIDAK
ULASAN
PERLU
1 KEHADIRAN
2 DISIPLIN
3 PENGLIBATAN P&P
4 HASIL KERJA

LAPORAN PENCAPAIAN AKADEMIK MURID / CALON SPM 2014


SMK. KUNDASANG, RANAU
MATA PELAJARAN : BAHASA INGGERIS

1 NAMA MURID : MOHD REDZUAN JAKIMIN


2 KELAS : 5 DINAMIK

A. PENCAPAIAN PEPERIKSAAN /UJIAN BERBANDING KPI

TOV KPI UJIAN 1 SASARAN P1 PEP 1 SASARAN P2 PEP 2


PEP & KPI
M G M G M G M G M G M G M G
MARKAH &
GRED
0 G 0 G 0 G 0 G 0 G 0 G 0 G

ASPEK YANG PERLU DITINGKATKAN


1
2
3
4

B. PENCAPAIAN HOLISTIK
BILANGAN BILANGAN
ASPEK DINILAI SEPATUTNYA SEBENAR PERATUS TARAF PENCAPAIAN
KEHADIRAN 62 0 0.0 SANGAT LEMAH
DISIPLIN 62 0 0.0 SANGAT LEMAH
PENGLIBATAN 62 0 0.00 SANGAT LEMAH
P&P
KESELURUHAN 186 0 0.0 SANGAT LEMAH

C. PENCAPAIAN HASIL KERJA / TUGASAN/ LATIHAN


BIL. SEPATUTNYA BIL. DIHANTAR % PENGHANTARAN
PENGHANTARAN
20 0 0.0
HASIL KERJA
SEPATUTNYA SEBENAR % PENCAPAIAN
PENCAPAIAN
0 0 #DIV/0!
PENCAPAIAN KESELURUHAN #DIV/0! BAIK

ASPEK YANG PERLU DITINGKATKAN


Sila tandakan (√) pada kotak yang berkaitan.

PERLU
TIDAK
ULASAN
PERLU
1 KEHADIRAN
2 DISIPLIN
3 PENGLIBATAN P&P
4 HASIL KERJA

LAPORAN PENCAPAIAN AKADEMIK MURID / CALON SPM 2014


SMK. KUNDASANG, RANAU
MATA PELAJARAN : BAHASA INGGERIS

1 NAMA MURID : NOR ALFIERAH SYAKIRAH JUNAIDI


2 KELAS : 5 DINAMIK

A. PENCAPAIAN PEPERIKSAAN /UJIAN BERBANDING KPI

TOV KPI UJIAN 1 SASARAN P1 PEP 1 SASARAN P2 PEP 2


PEP & KPI
M G M G M G M G M G M G M G
MARKAH &
GRED
0 G 0 G 0 G 0 G 0 G 0 G 0 G

ASPEK YANG PERLU DITINGKATKAN


1
2
3
4

B. PENCAPAIAN HOLISTIK
BILANGAN BILANGAN
ASPEK DINILAI SEPATUTNYA SEBENAR PERATUS TARAF PENCAPAIAN
KEHADIRAN 62 0 0.0 SANGAT LEMAH
DISIPLIN 62 0 0.0 SANGAT LEMAH
PENGLIBATAN 62 0 0.00 SANGAT LEMAH
P&P
KESELURUHAN 186 0 0.0 SANGAT LEMAH
C. PENCAPAIAN HASIL KERJA / TUGASAN/ LATIHAN

BIL. SEPATUTNYA BIL. DIHANTAR % PENGHANTARAN


PENGHANTARAN
20 0 0.0
HASIL KERJA
SEPATUTNYA SEBENAR % PENCAPAIAN
PENCAPAIAN
0 0 #DIV/0!
PENCAPAIAN KESELURUHAN #DIV/0! BAIK

ASPEK YANG PERLU DITINGKATKAN


Sila tandakan (√) pada kotak yang berkaitan.

PERLU
TIDAK
ULASAN
PERLU
1 KEHADIRAN
2 DISIPLIN
3 PENGLIBATAN P&P
4 HASIL KERJA

LAPORAN PENCAPAIAN AKADEMIK MURID / CALON SPM 2014


SMK. KUNDASANG, RANAU
MATA PELAJARAN : BAHASA INGGERIS

1 NAMA MURID : NOR ERNALIZA SHAMDI


2 KELAS : 5 DINAMIK

A. PENCAPAIAN PEPERIKSAAN /UJIAN BERBANDING KPI

TOV KPI UJIAN 1 SASARAN P1 PEP 1 SASARAN P2 PEP 2


PEP & KPI
M G M G M G M G M G M G M G
MARKAH &
GRED
0 G 0 G 0 G 0 G 0 G 0 G 0 G

ASPEK YANG PERLU DITINGKATKAN


1
2
3
4

B. PENCAPAIAN HOLISTIK
BILANGAN BILANGAN
ASPEK DINILAI SEPATUTNYA SEBENAR PERATUS TARAF PENCAPAIAN
KEHADIRAN 62 0 0.0 SANGAT LEMAH
DISIPLIN 62 0 0.0 SANGAT LEMAH
PENGLIBATAN 62 0 0.00 SANGAT LEMAH
P&P
KESELURUHAN 186 0 0.0 SANGAT LEMAH

C. PENCAPAIAN HASIL KERJA / TUGASAN/ LATIHAN

BIL. SEPATUTNYA BIL. DIHANTAR % PENGHANTARAN


PENGHANTARAN
20 0 0.0
HASIL KERJA
SEPATUTNYA SEBENAR % PENCAPAIAN
PENCAPAIAN
0 0 #DIV/0!
PENCAPAIAN KESELURUHAN #DIV/0! BAIK

ASPEK YANG PERLU DITINGKATKAN


Sila tandakan (√) pada kotak yang berkaitan.

PERLU
TIDAK
ULASAN
PERLU
1 KEHADIRAN
2 DISIPLIN
3 PENGLIBATAN P&P
4 HASIL KERJA

LAPORAN PENCAPAIAN AKADEMIK MURID / CALON SPM 2014


SMK. KUNDASANG, RANAU
MATA PELAJARAN : BAHASA INGGERIS

1 NAMA MURID : NORHAFIEDAH RASININ


2 KELAS : 5 DINAMIK

A. PENCAPAIAN PEPERIKSAAN /UJIAN BERBANDING KPI

TOV KPI UJIAN 1 SASARAN P1 PEP 1 SASARAN P2 PEP 2


PEP & KPI
M G M G M G M G M G M G M G
MARKAH &
GRED
0 G 0 G 0 G 0 G 0 G 0 G 0 G

ASPEK YANG PERLU DITINGKATKAN


1
2
3
4

B. PENCAPAIAN HOLISTIK
BILANGAN BILANGAN
ASPEK DINILAI SEPATUTNYA SEBENAR PERATUS TARAF PENCAPAIAN
KEHADIRAN 62 0 0.0 SANGAT LEMAH
DISIPLIN 62 0 0.0 SANGAT LEMAH
PENGLIBATAN 62 0 0.00 SANGAT LEMAH
P&P
KESELURUHAN 186 0 0.0 SANGAT LEMAH

C. PENCAPAIAN HASIL KERJA / TUGASAN/ LATIHAN

BIL. SEPATUTNYA BIL. DIHANTAR % PENGHANTARAN


PENGHANTARAN
20 0 0.0
HASIL KERJA
SEPATUTNYA SEBENAR % PENCAPAIAN
PENCAPAIAN
0 0 #DIV/0!
PENCAPAIAN KESELURUHAN #DIV/0! BAIK

ASPEK YANG PERLU DITINGKATKAN


Sila tandakan (√) pada kotak yang berkaitan.

PERLU
TIDAK
ULASAN
PERLU
1 KEHADIRAN
2 DISIPLIN
3 PENGLIBATAN P&P
4 HASIL KERJA

LAPORAN PENCAPAIAN AKADEMIK MURID / CALON SPM 2014


SMK. KUNDASANG, RANAU
MATA PELAJARAN : BAHASA INGGERIS

1 NAMA MURID : NUR AIN PAJREN


2 KELAS : 5 DINAMIK

A. PENCAPAIAN PEPERIKSAAN /UJIAN BERBANDING KPI

TOV KPI UJIAN 1 SASARAN P1 PEP 1 SASARAN P2 PEP 2


PEP & KPI
M G M G M G M G M G M G M G
MARKAH &
GRED
0 G 0 G 0 G 0 G 0 G 0 G 0 G

ASPEK YANG PERLU DITINGKATKAN


1
2
3
4

B. PENCAPAIAN HOLISTIK
BILANGAN BILANGAN
ASPEK DINILAI SEPATUTNYA SEBENAR PERATUS TARAF PENCAPAIAN
KEHADIRAN 62 0 0.0 SANGAT LEMAH
DISIPLIN 62 0 0.0 SANGAT LEMAH
PENGLIBATAN 62 0 0.00 SANGAT LEMAH
P&P
KESELURUHAN 186 0 0.0 SANGAT LEMAH

C. PENCAPAIAN HASIL KERJA / TUGASAN/ LATIHAN

BIL. SEPATUTNYA BIL. DIHANTAR % PENGHANTARAN


PENGHANTARAN
20 0 0.0
HASIL KERJA
SEPATUTNYA SEBENAR % PENCAPAIAN
PENCAPAIAN
0 0 #DIV/0!
PENCAPAIAN KESELURUHAN #DIV/0! BAIK

ASPEK YANG PERLU DITINGKATKAN


Sila tandakan (√) pada kotak yang berkaitan.

PERLU
TIDAK
ULASAN
PERLU
1 KEHADIRAN
2 DISIPLIN
3 PENGLIBATAN P&P
4 HASIL KERJA

LAPORAN PENCAPAIAN AKADEMIK MURID / CALON SPM 2014


SMK. KUNDASANG, RANAU
MATA PELAJARAN : BAHASA INGGERIS

1 NAMA MURID : NURUL RAIHANA RUHILIN


2 KELAS : 5 DINAMIK

A. PENCAPAIAN PEPERIKSAAN /UJIAN BERBANDING KPI

TOV KPI UJIAN 1 SASARAN P1 PEP 1 SASARAN P2 PEP 2


PEP & KPI
M G M G M G M G M G M G M G
MARKAH &
GRED
0 G 0 G 0 G 0 G 0 G 0 G 0 G

ASPEK YANG PERLU DITINGKATKAN


1
2
3
4
B. PENCAPAIAN HOLISTIK
BILANGAN BILANGAN
ASPEK DINILAI SEPATUTNYA SEBENAR PERATUS TARAF PENCAPAIAN
KEHADIRAN 62 0 0.0 SANGAT LEMAH
DISIPLIN 62 0 0.0 SANGAT LEMAH
PENGLIBATAN 62 0 0.00 SANGAT LEMAH
P&P
KESELURUHAN 186 0 0.0 SANGAT LEMAH

C. PENCAPAIAN HASIL KERJA / TUGASAN/ LATIHAN

BIL. SEPATUTNYA BIL. DIHANTAR % PENGHANTARAN


PENGHANTARAN
20 0 0.0
HASIL KERJA
SEPATUTNYA SEBENAR % PENCAPAIAN
PENCAPAIAN
0 0 #DIV/0!
PENCAPAIAN KESELURUHAN #DIV/0! BAIK

ASPEK YANG PERLU DITINGKATKAN


Sila tandakan (√) pada kotak yang berkaitan.

PERLU
TIDAK
ULASAN
PERLU
1 KEHADIRAN
2 DISIPLIN
3 PENGLIBATAN P&P
4 HASIL KERJA

LAPORAN PENCAPAIAN AKADEMIK MURID / CALON SPM 2014


SMK. KUNDASANG, RANAU
MATA PELAJARAN : BAHASA INGGERIS

1 NAMA MURID : RISWAN MASRI


2 KELAS : 5 DINAMIK

A. PENCAPAIAN PEPERIKSAAN /UJIAN BERBANDING KPI

TOV KPI UJIAN 1 SASARAN P1 PEP 1 SASARAN P2 PEP 2


PEP & KPI
M G M G M G M G M G M G M G
MARKAH &
GRED
0 G 0 G 0 G 0 G 0 G 0 G 0 G

ASPEK YANG PERLU DITINGKATKAN


1
2
3
4

B. PENCAPAIAN HOLISTIK
BILANGAN BILANGAN
ASPEK DINILAI SEPATUTNYA SEBENAR PERATUS TARAF PENCAPAIAN
KEHADIRAN 62 0 0.0 SANGAT LEMAH
DISIPLIN 62 0 0.0 SANGAT LEMAH
PENGLIBATAN 62 0 0.00 SANGAT LEMAH
P&P
KESELURUHAN 186 0 0.0 SANGAT LEMAH

C. PENCAPAIAN HASIL KERJA / TUGASAN/ LATIHAN

BIL. SEPATUTNYA BIL. DIHANTAR % PENGHANTARAN


PENGHANTARAN
20 0 0.0
HASIL KERJA
SEPATUTNYA SEBENAR % PENCAPAIAN
PENCAPAIAN
0 0 #DIV/0!
PENCAPAIAN KESELURUHAN #DIV/0! BAIK

ASPEK YANG PERLU DITINGKATKAN


Sila tandakan (√) pada kotak yang berkaitan.

PERLU
TIDAK
ULASAN
PERLU
1 KEHADIRAN
2 DISIPLIN
3 PENGLIBATAN P&P
4 HASIL KERJA

LAPORAN PENCAPAIAN AKADEMIK MURID / CALON SPM 2014


SMK. KUNDASANG, RANAU
MATA PELAJARAN : BAHASA INGGERIS

1 NAMA MURID : SYAHRUL NIZAM


2 KELAS : 5 DINAMIK

A. PENCAPAIAN PEPERIKSAAN /UJIAN BERBANDING KPI

TOV KPI UJIAN 1 SASARAN P1 PEP 1 SASARAN P2 PEP 2


PEP & KPI
M G M G M G M G M G M G M G
MARKAH &
GRED
0 G 0 G 0 G 0 G 0 G 0 G 0 G

ASPEK YANG PERLU DITINGKATKAN


1
2
3
4

B. PENCAPAIAN HOLISTIK
BILANGAN BILANGAN
ASPEK DINILAI SEPATUTNYA SEBENAR PERATUS TARAF PENCAPAIAN
KEHADIRAN 62 0 0.0 SANGAT LEMAH
DISIPLIN 62 0 0.0 SANGAT LEMAH
PENGLIBATAN 62 0 0.00 SANGAT LEMAH
P&P
KESELURUHAN 186 0 0.0 SANGAT LEMAH

C. PENCAPAIAN HASIL KERJA / TUGASAN/ LATIHAN

BIL. SEPATUTNYA BIL. DIHANTAR % PENGHANTARAN


PENGHANTARAN
20 0 0.0
HASIL KERJA
SEPATUTNYA SEBENAR % PENCAPAIAN
PENCAPAIAN
0 0 #DIV/0!
PENCAPAIAN KESELURUHAN #DIV/0! BAIK

ASPEK YANG PERLU DITINGKATKAN


Sila tandakan (√) pada kotak yang berkaitan.

PERLU
TIDAK
ULASAN
PERLU
1 KEHADIRAN
2 DISIPLIN
3 PENGLIBATAN P&P
4 HASIL KERJA

LAPORAN PENCAPAIAN AKADEMIK MURID / CALON SPM 2014


SMK. KUNDASANG, RANAU
MATA PELAJARAN : BAHASA INGGERIS

1 NAMA MURID : TEGUH BUDIONO


2 KELAS : 5 DINAMIK

A. PENCAPAIAN PEPERIKSAAN /UJIAN BERBANDING KPI

TOV KPI UJIAN 1 SASARAN P1 PEP 1 SASARAN P2 PEP 2


PEP & KPI
M G M G M G M G M G M G M G
MARKAH &
GRED
0 G 0 G 0 G 0 G 0 G 0 G 0 G
ASPEK YANG PERLU DITINGKATKAN
1
2
3
4

B. PENCAPAIAN HOLISTIK
BILANGAN BILANGAN
ASPEK DINILAI SEPATUTNYA SEBENAR PERATUS TARAF PENCAPAIAN
KEHADIRAN 62 0 0.0 SANGAT LEMAH
DISIPLIN 62 0 0.0 SANGAT LEMAH
PENGLIBATAN 62 0 0.00 SANGAT LEMAH
P&P
KESELURUHAN 186 0 0.0 SANGAT LEMAH

C. PENCAPAIAN HASIL KERJA / TUGASAN/ LATIHAN

BIL. SEPATUTNYA BIL. DIHANTAR % PENGHANTARAN


PENGHANTARAN
20 0 0.0
HASIL KERJA
SEPATUTNYA SEBENAR % PENCAPAIAN
PENCAPAIAN
0 0 #DIV/0!
PENCAPAIAN KESELURUHAN #DIV/0! BAIK

ASPEK YANG PERLU DITINGKATKAN


Sila tandakan (√) pada kotak yang berkaitan.

PERLU
TIDAK
ULASAN
PERLU
1 KEHADIRAN
2 DISIPLIN
3 PENGLIBATAN P&P
4 HASIL KERJA
DESKRIPSI SKOR DAN TARAF PENCAPAIAN
90 -100 CEMERLANG
80 - 89 BAIK
60 - 79 HARAPAN
40 - 59 MEMUASKAN
20 - 49 LEMAH
0 - 19 SANGAT LEMAH
DESKRIPSI SKOR DAN TARAF PENCAPAIAN
90 -100 CEMERLANG
80 - 89 BAIK
60 - 79 HARAPAN
40 - 59 MEMUASKAN
20 - 49 LEMAH
0 - 19 SANGAT LEMAH
DESKRIPSI SKOR DAN TARAF PENCAPAIAN
90 -100 CEMERLANG
80 - 89 BAIK
60 - 79 HARAPAN
40 - 59 MEMUASKAN
20 - 49 LEMAH
0 - 19 SANGAT LEMAH
DESKRIPSI SKOR DAN TARAF PENCAPAIAN
90 -100 CEMERLANG
80 - 89 BAIK
60 - 79 HARAPAN
40 - 59 MEMUASKAN
20 - 49 LEMAH
0 - 19 SANGAT LEMAH
DESKRIPSI SKOR DAN TARAF PENCAPAIAN
90 -100 CEMERLANG
80 - 89 BAIK
60 - 79 HARAPAN
40 - 59 MEMUASKAN
20 - 49 LEMAH
0 - 19 SANGAT LEMAH
DESKRIPSI SKOR DAN TARAF PENCAPAIAN
90 -100 CEMERLANG
80 - 89 BAIK
60 - 79 HARAPAN
40 - 59 MEMUASKAN
20 - 49 LEMAH
0 - 19 SANGAT LEMAH
DESKRIPSI SKOR DAN TARAF PENCAPAIAN
90 -100 CEMERLANG
80 - 89 BAIK
60 - 79 HARAPAN
40 - 59 MEMUASKAN
20 - 49 LEMAH
0 - 19 SANGAT LEMAH
DESKRIPSI SKOR DAN TARAF PENCAPAIAN
90 -100 CEMERLANG
80 - 89 BAIK
60 - 79 HARAPAN
40 - 59 MEMUASKAN
20 - 49 LEMAH
0 - 19 SANGAT LEMAH
DESKRIPSI SKOR DAN TARAF PENCAPAIAN
90 -100 CEMERLANG
80 - 89 BAIK
60 - 79 HARAPAN
40 - 59 MEMUASKAN
20 - 49 LEMAH
0 - 19 SANGAT LEMAH
DESKRIPSI SKOR DAN TARAF PENCAPAIAN
90 -100 CEMERLANG
80 - 89 BAIK
60 - 79 HARAPAN
40 - 59 MEMUASKAN
20 - 49 LEMAH
0 - 19 SANGAT LEMAH
DESKRIPSI SKOR DAN TARAF PENCAPAIAN
90 -100 CEMERLANG
80 - 89 BAIK
60 - 79 HARAPAN
40 - 59 MEMUASKAN
20 - 49 LEMAH
0 - 19 SANGAT LEMAH
DESKRIPSI SKOR DAN TARAF PENCAPAIAN
90 -100 CEMERLANG
80 - 89 BAIK
60 - 79 HARAPAN
40 - 59 MEMUASKAN
20 - 49 LEMAH
0 - 19 SANGAT LEMAH
DESKRIPSI SKOR DAN TARAF PENCAPAIAN
90 -100 CEMERLANG
80 - 89 BAIK
60 - 79 HARAPAN
40 - 59 MEMUASKAN
20 - 49 LEMAH
0 - 19 SANGAT LEMAH
DESKRIPSI SKOR DAN TARAF PENCAPAIAN
90 -100 CEMERLANG
80 - 89 BAIK
60 - 79 HARAPAN
40 - 59 MEMUASKAN
20 - 49 LEMAH
0 - 19 SANGAT LEMAH
DESKRIPSI SKOR DAN TARAF PENCAPAIAN
90 -100 CEMERLANG
80 - 89 BAIK
60 - 79 HARAPAN
40 - 59 MEMUASKAN
20 - 49 LEMAH
0 - 19 SANGAT LEMAH
DESKRIPSI SKOR DAN TARAF PENCAPAIAN
90 -100 CEMERLANG
80 - 89 BAIK
60 - 79 HARAPAN
40 - 59 MEMUASKAN
20 - 49 LEMAH
0 - 19 SANGAT LEMAH
DESKRIPSI SKOR DAN TARAF PENCAPAIAN
90 -100 CEMERLANG
80 - 89 BAIK
60 - 79 HARAPAN
40 - 59 MEMUASKAN
20 - 49 LEMAH
0 - 19 SANGAT LEMAH
DESKRIPSI SKOR DAN TARAF PENCAPAIAN
90 -100 CEMERLANG
80 - 89 BAIK
60 - 79 HARAPAN
40 - 59 MEMUASKAN
20 - 49 LEMAH
0 - 19 SANGAT LEMAH
BIL NAMA MURID
H D P H D P H D P H D P H D P H D P H D P H D P H D P H D P H
1 AINABIKA KASIRIN
2 AKMAL SADIRIN
3 AMIRYATI WASININ
4 AMYLINAH HENRY
5 ARMY PHILIP
6 CHOO MIN ERN
7 LAILA NADIA SAIMON
8 MOHD. ADZWAN RUSLEH
9 MOHD RAMADHAN MOID
10 MOHD REDZUAN JAKIMIN
11 NOR ALFIERAH SYAKIRAH JUNAIDI
12 NOR ERNALIZA SHAMDI
13 NORHAFIEDAH RASININ
14 NUR AIN PAJREN
15 NURUL RAIHANA RUHILIN
16 RISWAN MASRI
17 SYAHRUL NIZAM
18 TEGUH BUDIONO
D P H D P H D P H D P H D P H D P H D P H D P H D P H D P H D P H D P H D P H D P
H D P H D P H D P H D P H D P H D P H D P H D P H D P