Anda di halaman 1dari 2

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

DINAS KESEHATAN
UPT YANKES KECAMATAN IBUN
PUSKESMAS IBUN
JL. Oma Anggawisastra No. 399 Desa Ibun Kecamatan Ibun 40384
Telp. (022) 85966079
E-mail : pkmibun_bandungkab@yahoo.com

KEPUTUSAN
KEPALA PUSKESMAS IBUN
NOMOR : / /SK/PKM-IBUN/ /2018

TENTANG
PENERAPAN MANAJEMEN RESIKO KLINIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA


KEPALA PUSKESMAS IBUN,

Menimbang : a. bahwa pasien mempunyai hak untuk memperoleh


pelayanan yang bermutu dan aman di Puskesmas
Ibun;

b. bahwa dalam upaya huruf a di wajibkan tenaga klinis


dalam meningkatkan mutu pelayanan klinis dan
keselamatan pasien di Puskesmas Ibun Perlu
menerapkan manajemen resiko Klinis terhadap
pasien;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun


2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia tahun 2009 Nomor 144,Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

2. Permenkes No. 1691/MENKES/PER/VIII/2011 tentang


Keselamatan Pasien Rumah Sakit;

3. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia


Nomor 75 tahun 2014, tentang Pusat Kesehatan
Masyarakat;
MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS IBUN TENTANG


PENERAPAN MANAJEMEN RESIKO KLINIS;

KESATU : Puskesmas Ibun dan tenaga kesehatan yang bekerja di


Puskesmas Ibun wajib Menerapkan manajemen Risiko
Klinis;
KEDUA : Penerapan manajemen Risiko Klinis yang dilakukan di
Puskesmas Ibun berpedoman pada panduan manajemen
resiko klinis Puskesmas Ibun;.
KETIGA Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan
dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat
kekeliruan akan diadakan perbaikan/perubahan
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ibun
Pada Tanggal : ………………………. 2018

KEPALA PUSKESMAS IBUN,

Candra Sopiana