Anda di halaman 1dari 1

‫ﺲ‬

َ ‫ ﻟَْﻴ‬: ‫اﻟﻨﱯ ﺻﻠّﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠّﻢ ﻗﺎل‬ ّ ‫ﻋﻦ‬


‫ﱡﻋ ِﺎء )رواﻩ‬ ِ ِ
َ ‫َﺷ ْﻲءٌ أ ْﻛَﺮَم َﻋﻠَﻰ اﷲ ﺗَﻌﺎﱃ ﻣ َﻦ اﻟﺪ‬
(‫ﺗﺮﻣﺪي و اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ‬
Artinya : “Tidak ada yang lebih mulya di
hadapan Allah selain do’a” (H.R. Turmudzi
dan Ibnu Majah).

‫ َﻣ ْﻦ‬: ‫رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠّﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠّﻢ‬ ُ ‫ﻗَﺎل‬


‫ﻴﺐ اﷲُ ﺗَﻌﺎﱃ ﻟَﻪُ ﻋْﻨ َﺪ‬ ِ ‫ﺳﱠﺮﻩ أن ﻳﺴﺘ‬
‫ﺠ‬
َ َْ َ َُ
ِ ‫ب ﻓَـ ْﻠﻴ ْﻜﺜِ ِﺮ اﻟﺪﱡﻋﺎء ﰲ اﻟﱠﺮ‬
‫ﺧﺎء‬ ِ ِ ِ َ ‫اﻟﺸ‬
ََ ُ ‫ﱠﺪاﺋﺪ واﻟ ُﻜَﺮ‬
(‫)رواﻩ اﻟﱰﻣﺪي‬
Artinya : “Barang siapa yang
keburukannya ingin disembunyikan oleh Allah
ketika ia ditimpa masalah dan malapetaka maka
banyaklah berdo’a dengan penuh sungguh-
sungguh” (H.R. Turmudzi).

8 I Kumpulan Do’a Sehari-hari