Anda di halaman 1dari 2

Definisi dan Konsep Gaya Hidup Sihat

Secara umumnya, gaya hidup sihat ditakrifkan sebagai satu proses atau amalan kesihatan ke arah
perubahan hidup yang memuaskan yang meliputi pelbagai aspek termasuklah penjagaan
pemakanan yang seimbang, bersenam, mengawal tekanan atau stres, dan yang paling penting
adalah menghindar diri daripada aktiviti-aktiviti yang negatif dan berisiko.

Manakala menurut Persatuan Kesihatan Sedunia (WHO, 1946) pula mentakrifkan perkataan
sihat sebagai:

„Suatu keadaan sempurna dari segi fizikal, mental dan sosial dan tidak hanya ketika ketiadaan
sakit. Kesihatan juga membawa erti kemampuan untuk meneruskan hidup dengan prospek positif.

Menurut kajian Lyons dan Langille (2001), konsep gaya hidup sihat dikategorikan sebagai satu
„kehidupan yang seimbang‰ di mana seseorang membuat satu pilihan dengan bijak. Walau
bagaimanapun, segala pilihan ini dipengaruhi beberapa faktor. Mereka juga menerangkan bahawa
gaya hidup yang sihat adalah suatu amalan untuk mengurangkan masalah kesihatan, pemulihan,
mengurangkan tekanan hidup dan meningkatkan mutu kehidupan.

Konsep dan Matlamat

Konsep dan matlamat gaya hidup sihat adalah universal. Matlamat utama gaya hidup yang sihat
adalah untuk membentuk individu yang sihat dari aspek jasmani, mental dan rohani serta bebas
daripada sebarang penyakit. Untuk jangka masa panjang, corak gaya hidup sihat yang diamalkan
akan melahirkan sebuah masyarakat yang cergas dan aktif tidak kira peringkat umur dan taraf hidup
sama ada tua atau muda, kaya atau miskin.

Komponen-komponen Gaya Hidup Sihat

Mental - Kebolehan untuk mengenal pasti realiti kehidupan serta menangani masalah dengan bijak.

Sosial - Merujuk kepada kualiti sesuatu perhubungan sama ada di antara ahli keluarga, rakan, guru
dan lain-lain.

Emosi - Mempamerkan emosi yang stabil dan positif melalui cara yang betul dan bukannya
konstruktif.

Fizikal - Kemampuan tubuh melakukan sesuatu aktiviti serta menghindari diri daripada
penyalahgunaan dadah dan alkohol.

Persekitaran - Memastikan persekitaran yang bersih untuk kesejahteraan bersama.


Spiritual - Memastikan keharmonian hubungan antara satu sama lain serta mempunyai tujuan dan
hala tuju. Di samping itu, nilai, moral dan etika juga perlu dititikberatkan.

Anda mungkin juga menyukai