Anda di halaman 1dari 1

Minggu : 26 Hari : Isnin Tarikh : 25 JUN 2018

Mata Pelajaran : Pendidikan Kesenian Masa : 11.10 – 12.10 tgh hari

Kelas : Tahun 2 Cemerlang Tema : Seni Menceritakan Sesuatu -


Tajuk : Songkok Kertas Bercorak ( motif rama-rama)
Bidang Membuat corak dan rekaan - Lipatan dan guntingan

Standard Kandungan 3.1 Penghasilan Karya 4.1 Penghayatan


Kreatif karya Seni
Objektif Pembelajaran Di akhir pengajaran murid dapat :
1. Menghasilkan corak dan rekaan yang kreatif menggunakan teknik lipatan dan
guntingan berdasarkan bahasa seni visual.
2. Membuat apresiasi terhadap hasil karya.

Standard Pembelajaran 1. Mengimbas kembali cara menghasilkan karya. (EK1, EK 2)


3.1.1 4.1.1 4.1.2 2. Menjana idea yang kreatif dan inovatif dalam menghasilkan karya. (EK3,EK 4)
(Aktiviti PdP) 3. Menghasilkan karya yang kreatif dengan mengaplikasikan pengetahuan, kefahaman
dan kemahiran bahasa seni visual, media, proses dan teknik.
4. Membuat kemasan pada hasil karya.
5. Membuat apresiasi hasil karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual, teknik
dan proses. (EK 5)

EMK Kreatif dan inovatif, keusahawanan, Kelestarian Alam Sekitar (EK 1, EK 2, EK 3 dan EK 5), TMK
dan nilai murni

BBB Peta i-think, Internet dan CD


Media : Kertas lukisan, kertas warna, kertas majalah, gunting, gam. dan stapler

Penilaian PdP Sepanjang proses penghasilan karya dalam bidang mencorak dan membuat rekaan
menggunakan teknik Lipatan dan guntingan berdasarkan empat standard kandungan

Refleksi ........ orang murid mencapai objektif yang ditetapkan. ......... orang murid tidak mencapai objektif
akan diberi bimbingan khas dalam sesi pengajaran pada masa akan datang

Catatan :

Anda mungkin juga menyukai