Anda di halaman 1dari 36

PRAWARTAKA KARYA PAWIWAHAN

ANAK AGUNG GEDE BAGUS DAMA ARIMBAWA


14 NOVEMBER 2005

Pangrajeg Karya A A Gede Raka Payadnya

Pengabih A A Gede Rai Sudadnya


A A Gede Geria
A A Gede Agung Gunawan

Sekretaris A A Gede Bgs Dama Arimbawa

Bendahara A A Gede Dama Putra T

Seksi Seksi

1. Upakara : A A Ratna Dewi I Dewa Nyoman Loka


A A Istri Inten I Dw Made Oka Banjar
A A Putra Kartika I Dw Ketut Darta
Desak Ketut Rai ( Jero Tengah )

2. Upacara A A Gede Raka Japa A A Gede Geria ( Jro Rangki )


A A Gede Ngurah Sunyadnya A A Gede Raka Putra
A A Gede Oka Adnyana

3. Pedanda/ Pemangku/ Dalem Tanjung


A A Gede Putra Ramawan
A A Gede Ngurah Erawan
A A Gede Putra Sudarsana

4. Ebat A A Gede Oka ( Jro Kawan ) I Dw Ketut Arjana


A A Gede Agung Suardana I Dw Putu Raka
A A Gede Ngurah ( Jro Tengah ) I Dw Made Ermawan
I Dw Ketut Banjar I Nyoman Gana
I Dw Made Paca I Wayan Tecus
I Dw Putu Mantra

5. Komsumsi a. Prasmanan
A A Anom Sukartini A A Sri Agung
A A Sri Mas Citadewi A A Mirah
A A Putri Sri Wedari Jro Wilasa
A A Putra ( Jero Kawan ) Jro Jatmini
A A Putra ( Jero Tengah ) Jro Minah
A A Geria ( Jero Senetan )
b. Minuman
A A Sri Agung Judwika A A Mirah ( Jro Kawan )
A A Sri Prima Herawati Dsk Putu Sari ( Jro Kawan )
Ratu Ayu Sukarti Jero Seroni
A A Rai Sita A A Sri Utari
A A Mirah ( Putra Triastika ) I Gst Ngurah Anom+ sekeluarga
A A Bulan

6. Pesantian I Dw Putu Tegeg I Dw Nyoman Loka


I Dw Ketut Raka I Wayan Simbar Wijaya

7. Pengaturan Lalu Lintas/ Parkir


A A Gede Rai Pertama A A Gede Oka ( Jro kawan Delodan )
A A Gede Rai ( Jro Tengah ) I Dewa Made Purnama
A A Gede Alit Purbaya I Dewa Nyoman Sudarsana
A A Gede Rai Tawa

8. Bangunan/ Taring
A A Gede Agung Purwaeka I Nyoman Salin
I Dw Made Ana I Made Lagas
I Dw Ketut Putra I Wayan Sukarta

9. Dekorasi A A Gede Putra Triastika A A Gede Alit Agustina


A A Gede Ngurah Bagus A A Gede Anom Putra
A A Gede Eka Putra A A Gede Rai Suparta
A A Gede Punarbawa PARA YOWANA
A A Gede Semara Putra

10. Nerima Bebaktan


A A Gede Oka Mandra A A Gde Anom (Jro Kawan Dauhan)
A A Gede Alit Edy A A Gede Rai Palguna

11. Ngiasin Anten


A A Gede Raka Putra
Dsk Putu Raka Sriadi
A A Sri Gamatri

12. Dokumentasi
A A Gede Agung Gunawan

13. Lelanguan
A A Gede Bagus Krisnu A A Gede Bagus Trisna Putra
A A Gede Agung Suparta A A Gede Dama Putra T
A A Gede Eka Putra A A Gede Putra Parwata
A A Gede Ekayana I Dw Putu Sukawati

14. Penerangan/ Sound System


I Dw Nyoman Oka
I Dw Putu Artana
I Dw Made Rupa
15. Tamu
a Gedong
A A Gede Geria ( Jro Semangen )
A A Gede Rai ( Sosial )

b Gedong Dauh
A A Rai Agung
A A Rai ( sosial )

c Gedong Delod Dauh


A A Gede Oka Berata
A A Gede Raka Suyadnya

d Gedong Delod Dangin


A A Gede Alit Murti
A A Gede Putra ( Jro Kawan )

e Pengatur Tamu
A A Gede Ngurah Putra A A Gede Bagus Punarbawa
A A Gede Raka ( Sukawati ) A A Gede Mayun Erawan

f Nerima Tamu di Ajeng


A A Gede Agung ( Jro Kawan ) A A Gede Putra Rikawan
A A Gede Raka Punarbawa A A Gede Mayun Gunarsa
A A Gede Bagus Pertama Putra PARA YOWANA
A A Gede Putra Dwipayana

Prawartaka Karya
EEDAN UPACARA PAWIWAHAN
Anak Agung Gede Bagus Dama Arimbawa
14 Nopember 2005

Pemuput
No Hari/ Tanggal Jam Acara
Penganteb
1 Saniscara Pahing 19.30 Semeton Puri mebaosan -
22 Okt 2005 ( Pemargi,membentuk
Panitia dll )

2 Buda Pon 16.00 Madik Mangku Dalem


2 Nop 2005

3 Anggara Wage 07.30 Mekarya Taring -


8 Nop 2005 18.30 Negtegang Mangku Dalem
19.30 Makta Penangsek

4 Sukra Pahing 16.00 Pengambilan Mangku Dalem


11 Nop 2005

5 Saniscara Pon 19.00 Mekarya Basa -


12 Nop 2005

6 Redite Wage Molahan, mekarya Eteh2 -


13 Nop 2005 Upakara, pengetut

19.00 Ngetep Semi -

Mekarya Basa -
Pemuput
No Hari/ Tanggal Jam Acara
Penganteb

7 Soma Kliwon Pucak Karya


14 Nop 2005
Molahan -

07.00 Mayuh Dewasa Peranda Istri


Kania

07.30 Pawiwahan Alit Peranda Istri


Kania

08.30 Mebyakawonan Peranda Istri


( Sane Mepandes ) Kania
09.00 Munggah Mepandes Peranda Istri
Kania
09.30 Ngayab Sareng Peranda Istri
Kania
10.00 Undangan Adat Rawuh
11.00 Merayunan
12.00 Muspa Ring Purin Mangku Dalem
Anten Istri
17.00 Undangan Dinas
( Non Adat )

8 Whraspati Pon 17.00 Ngayab ( Nugtug Tigang -


17 Nop 2005 Rahina )
ACARA PAWIWAHAN
de Bagus Dama Arimbawa
Nopember 2005

Tempat Lelanguan Penyanggra


Puri Kauh - Semeton
Puri Kauh

Puri Kauh - Seksi Upakara


Puri Taman Seksi Upacara

Puri Kauh - Seksi Bangunan


Puri Kauh - Seksi Upakara
Puri Kauh- - Semeton
Puri Taman Puri Kauh

Puri Kauh- Gong Br Satrya Seksi Upakara


Puri Taman Pesantian Seksi Upacara
Seksi Lelanguan
Seksi Pesantian

Pemerajan Agung - Seksi Ebat


Puri Kaleran Seksi Minuman

Pemerajan Agung - Seksi Ebat


Puri Kaleran Seksi Minuman

Puri Kauh - Seksi Upakara


Seksi Upacara

Pemerajan Agung - Seksi Ebat


Puri Kaleran Seksi Minuman
Tempat Lelanguan Penyanggra

Pemerajan Agung - Seksi Ebat


Puri Kaleran Seksi Minuman

Puri Kauh - Seksi Upakara

Puri Kauh Gong Banjar Seksi Upakara


Pekandelan Seksi Upacara
Pesantian Seksi Pesantian
Seksi Sulinggih
Puri Kauh Idem Idem

Puri Kauh Idem Idem

Puri Kauh Tupeng Seksi Lelanguan


Wayang Lemah
Puri Kauh Seksi Tamu
Semanggen Seksi Prasmanan
Puri Taman Pesantian Seksi Pesantian

Puri Kauh Pesantian Seksi Prasmanan


Gender Seksi Pesantian
Seksi Lelanguan
Puri Kauh -

Prawartaka Karya
Sane memargi Ngundang ke Puri/ Geria
Siosan Ring Puri Abianbase

No Sane Memargi Puri/ Geria


1 a. A A Gede Raka Putra Tulikup, Geria Sidawa
b. A A Gede Rai Suparta Geria Kawan

2 a. A A Gede Putra Ramawan Sukawati, Batuan


b. A A Gede Bgs Rajantara Batubulan

3 a. A A Gede Putra ( Jero Kawan ) Wanayu, Bedulu


b. A A Gede Agung Punarbawa

4 a. A A Gede Oka Mandra Sengguan, Beng


b. A A Gede Putra Parwata

5 a. A A Gede Ngurah Bagus Bitera, Siangan


b. A A Gede Putra Rikawan Kampung Tinggi

6 a. A A Gede Agung Suardana Puri Agung Gianyar


b. A A Gede Eka Putra

7 a. A A Gede Alit Edy Gungde di Keramas


b. A A Gede Bagus Krisnu Badung

8 a. A A Gede Ngurah ( Jero Tengah ) Tedung, Lebih, Cebaang


b. A A Gede Rai Palguna Serongga, Kesian

9 a. A A Gede Geria ( Rangki ) Tegallalang


b. A A Gede Bgs Krisna

10 a. A A Gede Raka Japa Keramas, Blahbatuh


b. A A Gede Bagus Punarbawa Saba, Medahan, Pasdalem
( Selat )

11 a. A A Gede Bgs Pertama Putra Pejeng, Pengembungan


b. I Dw Putu Tegeg Petak

12 a. A A Gede Yoga Kesuma Dalung Kerobokan


b. A A Gede Dama Putra T Perumnas, Dharmasabha
c. I Gst Ngurah Anom Kaba-kaba, Sembung
Prawartaka Karya
Semeton Puri/ Geria Siosan Ring Puri Abianbase

A. Puri Warih Betara Manggis

1 Puri Agung Gianyar


a. Puri Loji Ida A A Gde Agung

b. Puri Anyar A A Istri Mas A A Gde Putra ( Newata )


A A Istri Muter A A Gde Oka
A A Gede Raka ( Keramas ) A A Gde Mayun
A A Gde Agung Bharata A A Gde Ngurah Agung

c. Puri Semarabawa/ Cangkir


A A Gde Oka

d. Puri Baler A A Gde Ngurah

2 Puri Tulikup
a. Saren Kangin
A A Gde Oka Sanjaya
b. Saren Baleran
A A Sri Astuti
A A Putra Asmari
c. Saren Kauh
A A Gde Agung A A Gde Rai
A A Gde Mayun A A Gde Anom
A A Gde Oka Sucita A A Gde Oka ( Polisi )
A A Gde Raka
d. Rangki
A A Gde Rai Wiyadnya
A A Gde Anom Putra
e. Jero Kajanan
A A Gde Ngurah

3 Puri Beng
A A Gde Oka Suta Wibawa A A Gde Putra Suyasa
A A Gde Oka Dalem A A Gde Raka Kesuma
A A Gde Putra A A Gde Rai
A A Gde Agung ( Guru ) A A Gde Loji
4 Puri Sengguan
A A Gde Rai A A Gde Agung ( Lurah )
A A Gde Oka ( Saraswati ) A A Gde Agung ( Awatari )
A A Gde Alit Putra A A Gde Sono
A A Gde Ketut Alit
5 Puri Bitera
A A Gde Anom ( Gungkak ) A A Gde Menta
A A Gde Putra ( Sosial ) A A Gde Alit Atmaja
A A Gde Raka ( Sekda )

6 Puri Wanayu
A A Gde Agung A A Gde Oka
A A Gde Rai Kanon A A Gde Ngurah
A A Gde Japa

7 Puri Bedulu A A Gde Karnawagana A A Gde Rai


A A Gde Oka Kesawa

8 Puri Siangan
A A Gde Raka ( Rangki ) A A Gde Ngurah Mataram
A A Gde Suryadarma A A Gde Geria Winaya
A A Gde Oka Wisnumurti A A Gde Kamar
Puri Ratna Negara A A Gde Agung
A A Gde Loji SH A A Gde Oka ( Polisi )
A A Gde Oka ( kades ) Jro Kajanan
A A Gde Oka Panjang

9 Puri Tegallalang
a. Saren Kauh
A A Gde Taman A A Gde Oka Ekawijaya
A A Gde Raka MA A A Gde Anom
A A Gde Putra Asmara A A Gde Oka ( Tinggal )
A A Gde Rai Sudarsana A A Gde Bagus
b. Puri Kaleran
A A Gde Alit Trisna A A Gde Raka Astina
A A Gde Agung Wijaya A A Gde Putra
A A Gde Mayun
c. Puri Kelodan
A A Gde Raka Parta A A Gde Geria Utara
A A Gde Putra Katrangan A A Gde Rai Dharma Putra
A A Gde Oka Parsa A A Gde Oni Pancawan
10 Puri Sukawati
a. Jero Gede A A Gde Oka A A Gde Alit Megayana
A A Gde Raka A A Gde Rai Pariana
A A Gde Oka Rum A A Gde Bgs Megantara
A A Gde Putra ( Alm )
b. Jero Agung
A A Gde Mayun Netra A A Gde Geria Netra
A A Gde Agung Netra A A Gde Bagus Netra
A A Gde Putra Netra A A Gde Alit Netra
c. Jero Pahang
A A Gde Anom Laba ( Alm )
A A Gde Ngurah
A A Gde Putra

11 Puri Batubulan
A A Gde Oka Kusuma

12 Puri Batuan A A Gde Agung ( Alm )

B Puri Puri Siosan

1 Puri Serongga
A A Gde Raka
2 Puri Cebaang
A A Gde Agung
A A Gde Joni
3 Puri Lebih
A A Gde Ngurah A A Gde Geria
A A Gde Oka
4 Puri Keramas
I Gusti Agung Wiyat
I Gst Agung Maruti ( Alit Gung )

5 Puri Blahbatuh
I Gst Ngurah Jelantik A A Gde Raka Parta

6 Puri Saba
I Gst Ngurah Rai Srama Semadi

7 Puri Medahan
I Gst Agung Putu Yadnya
I Gst Agung Kt Kertalagawa
8 Puri Pejeng
Cokorda Rai Widiarsa

9 Puri Pengembungan
A A Gde Rai Suadnya

10 Puri Dalung
I Gst Ngurah Panji

11 Puri Krobokan
I Gst Ngurah Atmaja Sukma
Gek Sri ( Jro Kuta )

12 Puri Aan
Cokorda Alit Atmaja Cokorda Nala

13 Puri Petak
Cokorda Mayun ( Menik Raka )
Cokorda Putra ( Gung Sri )
14 Jero Keliki
Ngakan Ngurah Jelantik
15 Puri Kaba Kaba
I Gst Ngurah Rai
16 Puri Pasdalem ( Keramas )
I Gst Ayu Putu Nik ( suaminya )

17 Kampung Tinggi
A A Gde Mayun

C Semeton Brahmana

1 Geria Tedung
Ida Bgs Cakra Sudarsana Ida Bgs Lait ( Alm )
Ida Bgs Gana Murti Ida Bgs Kt Tantra
Ida Bgs Alit Udiyana Ida Bgs Putu Sapta
Ida Bgs Astawa

2 Geria Serongga
Ida Bgs Agung Ida Bgs Karangasem

3 Geria Sedawa
Ida Bgs Putu Wesnawa Ida Bgs Putu Kesawa
4 Geria Kesian
Ida Bgs Ngurah
5 Geria Cebaang
Ida Bgs Agung Manuaba
6 Geria Kawan/ Gianyar
Ida Bgs Oka Ida Bgs Rai Jendra
Ida Bgs Rai Gaga

Pemargi Siosan

1 Badung
a Putu Sutarka Ni Made Supita
Kadek Ngurah Ni Nyoman Sawitri
b Nyoman ( Man Kokdim)

2 Ubud Ni Gst Ayu Made Rai

3 Blahbatuh Ni Gst Ayu Manik

4 Sengguan Rah De Rah Man


Rah Man I Dewa Md Balik
Gusti Md Kantun I Dewa Pt Dana
Gusti Ngurah I Dewa Md Wira
Gusti Nyoman Rai Gusti Pertama ( Tulikup )
Me Man

5 Sembung A A Raka Suciari

6 Dharmasabha Si Made Ngurah ( Cening Mayun )

7 Bona Bapa Made Sija

8 Br Sangging I Made Parnata

9 Buan I Gst Ngurah Buan


Sane Mamargi Ngundang Lan Sane Kaundang

1 a. A A Gede Raka Putra Tulikup, Geria Sidawa


b. A A Gede Rai Suparta Geria Kawan

Puri Tulikup
a. Saren Kangin
A A Gde Oka Sanjaya
b. Saren Baleran
A A Sri Astuti
A A Putra Asmari
c. Saren Kauh
A A Gde Agung A A Gde Rai
A A Gde Mayun A A Gde Anom
A A Gde Oka Sucita A A Gde Oka ( Polisi )
A A Gde Raka
d. Rangki
A A Gde Rai Wiyadnya
A A Gde Anom Putra
e. Jero Kajanan
A A Gde Ngurah

Geria Sedawa
Ida Bgs Putu Wesnawa Ida Bgs Putu Kesawa

Geria Kawan/ Gianyar


Ida Bgs Oka Ida Bgs Rai Jendra
Ida Bgs Rai Gaga

7 a. A A Gede Alit Edy Gungde di Keramas


b. A A Gede Bagus Krisnu Badung

A A Gede Raka ( Keramas )


A A Gde Putra ( Newata )
A A Gde Oka
A A Gde Mayun
A A Gde Ngurah Agung

2 a. A A Gede Putra Ramawan Sukawati, Batuan


b. A A Gede Bgs Rajantara Batubulan

Puri Sukawati
a. Jero Gede A A Gde Oka A A Gde Alit Megayana
A A Gde Raka A A Gde Rai Pariana
A A Gde Oka Rum A A Gde Bgs Megantara
A A Gde Putra ( Alm )
b. Jero Agung
A A Gde Mayun Netra A A Gde Geria Netra
A A Gde Agung Netra A A Gde Bagus Netra
A A Gde Putra Netra A A Gde Alit Netra
c. Jero Pahang
A A Gde Anom Laba ( Alm )
A A Gde Ngurah
A A Gde Putra

Puri Batubulan
A A Gde Oka Kusuma

Puri Batuan A A Gde Agung ( Alm )


3 a. A A Gede Putra ( Jero Kawan ) Wanayu, Bedulu
b. A A Gede Agung Punarbawa

Puri Wanayu
A A Gde Agung A A Gde Oka
A A Gde Rai Kanon A A Gde Ngurah
A A Gde Japa

Puri Bedulu A A Gde Karnawagana A A Gde Rai


A A Gde Oka Kesawa

4 a. A A Gede Oka Mandra Sengguan, Beng


b. A A Gede Putra Parwata

Puri Beng
A A Gde Oka Suta Wibawa A A Gde Putra Suyasa
A A Gde Oka Dalem A A Gde Raka Kesuma
A A Gde Putra A A Gde Rai
A A Gde Agung ( Guru ) A A Gde Loji

Puri Sengguan
A A Gde Rai A A Gde Agung ( Lurah )
A A Gde Oka ( Saraswati ) A A Gde Agung ( Awatari )
A A Gde Alit Putra A A Gde Sono
A A Gde Ketut Alit

5 a. A A Gede Ngurah Bagus Bitera, Siangan


b. A A Gede Putra Rikawan Kampung Tinggi

Puri Bitera
A A Gde Anom ( Gungkak ) A A Gde Menta
A A Gde Putra ( Sosial ) A A Gde Alit Atmaja
A A Gde Raka ( Sekda )

Puri Siangan
A A Gde Raka ( Rangki ) A A Gde Ngurah Mataram
A A Gde Suryadarma A A Gde Geria Winaya
A A Gde Oka Wisnumurti A A Gde Kamar
Puri Ratna Negara A A Gde Agung
A A Gde Loji SH A A Gde Oka ( Polisi )
A A Gde Oka ( kades ) Jro Kajanan
A A Gde Oka Panjang

Kampung Tinggi
A A Gde Mayun
6 a. A A Gede Agung Suardana Puri Agung Gianyar
b. A A Gede Eka Putra

Puri Agung Gianyar


a. Puri Loji Ida A A Gde Agung

b. Puri Anyar A A Istri Mas


A A Istri Muter
A A Gde Agung Bharata

c. Puri Semarabawa/ Cangkir


A A Gde Oka

d. Puri Baler A A Gde Ngurah

8 a. A A Gede Ngurah ( Jero Tengah ) Tedung, Lebih, Cebaang


b. A A Gede Rai Palguna Serongga, Kesian

Geria Tedung
Ida Bgs Cakra Sudarsana Ida Bgs Lait ( Alm )
Ida Bgs Gana Murti Ida Bgs Kt Tantra
Ida Bgs Alit Udiyana Ida Bgs Putu Sapta
Ida Bgs Astawa
Geria Serongga
Ida Bgs Agung Ida Bgs Karangasem
Puri Serongga
A A Gde Raka
Geria Cebaang
Ida Bgs Agung Manuaba
Puri Cebaang
A A Gde Agung
A A Gde Joni
Geria Kesian
Ida Bgs Ngurah
Puri Lebih
A A Gde Ngurah A A Gde Geria
A A Gde Oka

9 a. A A Gede Geria ( Rangki ) Tegallalang


b. A A Gede Bgs Krisna

Puri Tegallalang
a. Saren Kauh
A A Gde Taman A A Gde Oka Ekawijaya
A A Gde Raka MA A A Gde Anom
A A Gde Putra Asmara A A Gde Oka ( Tinggal )
A A Gde Rai Sudarsana A A Gde Bagus
b. Puri Kaleran
A A Gde Alit Trisna A A Gde Raka Astina
A A Gde Agung Wijaya A A Gde Putra
A A Gde Mayun
c. Puri Kelodan
A A Gde Raka Parta A A Gde Geria Utara
A A Gde Putra Katrangan A A Gde Rai Dharma Putra
A A Gde Oka Parsa A A Gde Oni Pancawan
Jero Keliki
Ngakan Ngurah Jelantik
10 a. A A Gede Raka Japa Keramas, Blahbatuh
b. A A Gede Bagus Punarbawa Saba, Medahan, Pasdalem
( Selat )
Puri Keramas
I Gusti Agung Wiyat
I Gst Agung Maruti ( Alit Gung )

Puri Blahbatuh
I Gst Ngurah Jelantik A A Gde Raka Parta

Puri Saba
I Gst Ngurah Rai Srama Semadi

Puri Medahan
I Gst Agung Putu Yadnya
I Gst Agung Kt Kertalagawa
Puri Pasdalem ( Keramas )
I Gst Ayu Putu Nik ( suaminya )

11 a. A A Gede Bgs Pertama Putra Pejeng, Pengembungan


b. I Dw Putu Tegeg Petak

Puri Pejeng
Cokorda Rai Widiarsa
Puri Pengembungan
A A Gde Rai Suadnya
Puri Petak
Cokorda Mayun ( Menik Raka )
Cokorda Putra ( Gung Sri )

12 a. A A Gede Adi Rama Dalung Kerobokan


b. A A Gede Yoga Kesuma Perumnas, Dharmasabha
c. A A Gede Dama Putra T Kaba-kaba
d. I Gst Ngurah Anom + e.
Puri Dalung
I Gst Ngurah Panji dll
Puri Krobokan
I Gst Ngurah Atmaja Sukma
Gek Sri ( Jro Kuta )
Puri Kaba Kaba
I Gst Ngurah Rai
Badung
a Putu Sutarka Ni Made Supita
Kadek Ngurah Ni Nyoman Sawitri
b Nyoman ( Man Kokdim)
Dharmasabha
Si Made Ngurah ( Cening Mayun )
SEMETON SATRYA ABIANBASE

Pekandelan
1 I Dewa Ketut Banjar 36 I Dewa Made Suambara
2 I Dewa Made Oka Banjar 37 I Dewa Putu Suteja
3 I Dewa Made Raka Banjar 38 I Dewa Nyoman Loka
4 I Dewa Made Rai Banjar 39 I Dewa Ketut Rai
5 I Dewa Nyoman Sudarsana 40 I Dewa Putu Subaga
6 I Dewa Putu Gading 41 I Dewa Nyoman Oka
7 I Dewa Putu Gede Teges 42 I Dewa Putu Balik
8 I Dewa Putu Balik Teges 43 I Dewa Nyoman Tantra
9 I Dewa Panye 44 I Dewa Kadek Putra
10 I Dewa Made Oka Teges 45 I Dewa Nyoman Rai
11 I Dewa Nyoman Darta 46 I Dewa Made Raka
12 I Dewa Ketut Artana 47 I Dewa Nyoman Parwata
13 I Dewa Putu Kamar 48 I Dewa Ketut Gede Prabawa
14 I Dewa Nyoman Sutriawan 49 I Dewa Putu MantraYursana
15 I Dewa Nyoman Alit Teges 50 I Dewa Made Sunatha
16 I Dewa Nyoman Geria 51 I Dewa Made Patja
17 I Dewa Ketut Putra Meranggi 52 I Dewa Nyoman Kamar Arinata
18 I Dewa Ketut Alit Meranggi 53 I Dewa Putu Anom
19 I Dewa Made Jawan 54 I Dewa Ketut Astawa
20 I Dewa Made Geria Meranggi 55 I Dewa Made Kertia
21 I Dewa Ketut Raka
22 I Dewa Nyoman Oka Sedana
23 I Dewa Made Sara
24 I Dewa Made Geria Meranggi
25 I Dewa Meranggi Kuta
26 I Dewa Putu Taker
27 I Dewa Made Balik
28 I Dewa Nyoman Oka Jelantik
29 I Dewa Kadek Jati
30 I Dewa Ketut Mantra
31 I Dewa Putu Jaya
32 I Dewa Putu Buncing
33 I Dewa Putu Balik Buncing
34 I Dewa Made Na
35 I Dewa Putu Kanta

KelodKauh
1 I Dewa Made Keng 21 I Dewa Made Oka Lawik
2 I Dewa Made Oka Sedana 22 I Dewa Putu Arka
3 I Dewa Nyoman Taman 23 I Dewa Nyoman Besang
4 I Dewa Ketut Alit Budiana 24 I Dewa Ketut Besang
5 I Dewa Putu Tegeg 25 I Dewa Putu Rajin
6 I Dewa Made Kerta 26 I Dewa Made Ana
7 I Dewa Made Weda 27 I Dewa Ketut Arjana
8 I Dewa Nyoman Puja 28 I Dewa Ketut Suardiana ( Nik )
9 I Dewa Ketut Wijaya 29 I Dewa Putu Raos
10 I Dewa Made Wijana 30 I Dewa Nyoman Subakti
11 I Dewa Nyoman Alit ( Helen ) 31 I Dewa Putu Tagel
12 I Dewa Kantor 32 I Dewa Made Surat
13 I Dewa Nyoman Kamar 33 I Dewa Ketut Jaya
14 I Dewa Buda 34 I Dewa Putu Rai
15 I Dewa Budi 35 I Dewa Putu Raka
16 I Dewa Konik 36 I Dewa Made Bersih
17 I Dewa Putu Purna
18 I Dewa Made Patra ( Dece )
19 I Dewa Nyoman Kumpul
20 I Dewa Ketut Arta

KajaKauh
1 I Dewa Ketut Darta
2 I Dewa Made Buda
3 I Dewa Nyoman Karang
4 I Dewa Putu Bawa
5 I Dewa Made Mahayana
6 I Dewa Nyoman Mahendra
7 I Dewa Nyoman Sura
8 I Dewa Putu Gading
9 I Dewa Putu Sandi
10 Jero Nyoman Rati
11 I Dewa Putu Sukawati
12 I Dewa Nyoman Oka
13 I Dewa Putu Artana
14 I Dewa Putu Jarna
15 I Dewa Kadek Suatra
16 I Dewa Ketut Tirtayasa

Semeton Satrya Siosan Ring Abianbase


Tampaksiring
1 I Dewa Ketut Diksa 3 I Dewa Putu Karma
2 I Dewa Putu Sudara Budi

Sanding
1 I Dewa Nyoman Mambal 3 I Dewa Putu Lanus
2 I Dewa Ketut Ganceng

Kedewatan
1 I Dewa Tagel 2

Singakerta
1 I Dewa Banjar ( Guru ) 2

Tulikup
1 I Dewa Nyoman Setra 2 I Dewa Pekak Mangku

Tegaltugu
1 I Dewa Putu Sukra 4 I Dewa Nyoman Kumpul
2 I Dewa Putu Ngetis 5 I Dewa Made Putra
3 I Dewa Made Jirna

Pasdalem
1 I Dewa Banjar 4 I Dewa Putu Gejer
2 I Dewa Nyoman Wija 5 I Dewa Putu Gurnita
3 I Dewa Pekak Mangku 6 I Dewa Putu Oka ( Sri Oli )

Gianyar
1 I Dewa Made Sandat 3 I Dewa Ketut Telaga
2 I Dewa Nyoman Kencana

Sampiang
1 I Dewa Ketut Mantra 2 I Dewa Made Raka ( I Dewa Malen )
PRAGUSTI
Abianbase
1 I Gusti Ngurah Suasta 11 I Gusti Sumar
2 I Gusti Ngurah Suta 12 I Gusti Nyoman Kantor
3 I Gusti Ngurah Sadra 13 I Gusti Ngurah Ruma
4 I Gusti Ngurah Kelepig 14 I Gusti Putu Jana
5 I Gusti Ngurah Puja 15 I Gusti Putu Budi
6 I Gusti Darta 16 I Gusti Made Sika
7 I Gusti Ratni 17 I Gusti Made Mertanadi
8 I Gusti Nyoman Teguh
9 I Gusti Tangkit
10 I Gusti Krebek

Tedung

1 I Gusti Munek
2 I Gusti Rengkug

Sengguan

1 Penyeledi Pemade
2 Rahman

WARGI

Pekandelan

Gunaksa
1 I Nyoman Salin 16 I Made Sudira
2 Balon 17 I Ketut Nasa
3 I Made Lagas 18 I Wy Simbar Wijaya
4 I Wayan Kasub 19 I Rarem
5 I Wayan Luda 20 I Dana
6 Sangku 21 I Rum
7 Sangki 22 I Giet
8 I Made Sudarta 23 I Damia
9 I Ketut Kisid 24 I Ketut Sudiarta
10 I Wayan Warta
11 I Mider
12 Mangku Balik
13 I Puja
14 I Dara
15 I Suta ( Alm )

Perasi
1 I Made Raji 3 Nilawati
2 Dharma 4 Asi

Anyaran
1 I Nyoman Dana 3 I Nendra
2 I Payu 4 I Saga

Teges
1 Nyoman Narda 4 Wayan Tecus
2 Ketut Sadia 5 Wayan Jaya/ Lumbeng
3 Nyoman Gana ( Kelian Adat ) 6 Pageh

Manikan
1 I Wayan Sukarta ( Kepala Lingk. ) 5 Widya
2 I Ketut Manas 6 Sangka
3 I Sari 7 Nyoman Budiana
4 Mangku Berata 8 Wayan Kedul

Pasek
1 I Wayan Kerti 4 I Togog
2 Guru Narya 5 Mangku Sura
3 I Pica 6 I Suda

Tangkas
1 I Wata 6 Loncah
2 Guru Karta 7 I Patra / Rarud
3 Bakat 8 I Renik
4 Panggih 9 I Kanta
5 Padet

Pande
1 Pande Putu Laba 6 Pande Suweca
2 Pande Wijaya 7 Pande Kasta
3 Pande Naji 8 Pande Darta Nyoman Karta
4 Pande Murda 9 De Kung
5 Pande Dampulan/ Suri 10 Putu Boni

Abian
1 Wayan Tapa 11 Mego
2 Made Berata 12 Ketut Wijaya
3 Kantor 13 Lanus
4 Jantuk 14 Ketut Kamplungan
5 Darta 15 Mang Kaya
6 Limun 16 Tut De
7 Soda 17 Putu Artana
8 Karang 18 Ketut Nik
9 Klepuk 19 Kade
10 Nyoman Dana / Sila

Kelodkauh
1 Rida ( Dukuh ) 5 Andeg
2 Narda 6 Pageh
3 Durus 7 Ngetis
4 Mangku D. Tanjung

Kaja Kauh
1 Mandi 4 P Gadung
2 P Dugrugan 5 Kepala Lingk.
3 Mangku Sukarja 6 Bukit Danu ( Penyeledi )

Tedung
1 Bendesa
2 Kepala Lingk
3 Keluarga I Boko ( 6 )

Tegal
1 Kelian Adat/ Made Lena
2 Kepala Lingk./ Wayan Sudarta

Bona
1 Sukra
2 Budi

Siosan
1 I Ketut Sulastra
2 I Wayan Gingsir
PUPULAN PEMARGI NGETUT

1 I Dewa Ketut Banjar 1 I Dewa Nyoman Geria


2 I Dewa Made Oka Banjar 2 I Dewa Ketut Putra Meranggi
3 I Dewa Made Raka Banjar 3 I Dewa Ketut Alit Meranggi
4 I Dewa Made Rai Banjar 4 I Dewa Made Jawan
5 I Dewa Nyoman Sudarsana 5 I Dewa Made Geria Meranggi
6 I Dewa Putu Gading 6 I Dewa Ketut Raka
7 I Dewa Putu Gede Teges 7 I Dewa Nyoman Oka Sedana
8 I Dewa Putu Balik Teges 8 I Dewa Made Sara
9 I Dewa Panye 9 I Dewa Made Geria Meranggi
10 I Dewa Made Oka Teges 10 I Dewa Meranggi Kuta
11 I Dewa Nyoman Darta 11 I Dewa Putu Taker
12 I Dewa Ketut Artana 12 I Dewa Made Balik
13 I Dewa Putu Kamar
14 I Dewa Nyoman Sutriawan
15 I Dewa Nyoman Alit Teges

1 I Dewa Nyoman Oka Jelantik 1 I Dewa Putu Subaga


2 I Dewa Kadek Jati 2 I Dewa Nyoman Oka
3 I Dewa Ketut Mantra 3
4 I Dewa Putu Jaya 4 I Dewa Nyoman Tantra
5 I Dewa Putu Buncing 5 I Dewa Kadek Putra
6 I Dewa Putu Balik Buncing 6 I Dewa Nyoman Rai
7 I Dewa Made Na 7 I Dewa Made Raka
8 I Dewa Putu Kanta 8 I Dewa Nyoman Parwata
9 I Dewa Made Suambara 9 I Dewa Ketut Gede Prabawa
10 I Dewa Putu Suteja 10 I Dewa Putu MantraYursana
11 I Dewa Nyoman Loka 11 I Dewa Made Sunatha
12 I Dewa Ketut Rai

1 I Dewa Made Patja 6 I Dewa Putu Sukawati


2 I Dewa Nyoman Kamar Arinata 7 I Dewa Nyoman Oka
3 I Dewa Putu Anom 8 I Dewa Putu Artana
4 I Dewa Ketut Astawa 9 I Dewa Putu Jarna
5 I Dewa Made Kertia 10 I Dewa Kadek Suatra
11 I Dewa Ketut Tirtayasa
1 I Dewa Made Keng 1 I Dewa Kantor
2 I Dewa Made Oka Sedana 2 I Dewa Nyoman Kamar
3 I Dewa Nyoman Taman 3 I Dewa Buda
4 I Dewa Ketut Alit Budiana 4 I Dewa Budi
5 I Dewa Putu Tegeg 5 I Dewa Konik
6 I Dewa Made Kerta 6 I Dewa Putu Purna
7 I Dewa Made Weda 7 I Dewa Made Patra ( Dece )
8 I Dewa Nyoman Puja 8 I Dewa Nyoman Kumpul
9 I Dewa Ketut Wijaya 9 I Dewa Ketut Arta
10 I Dewa Made Wijana 10 I Dewa Made Oka Lawik
11 I Dewa Nyoman Alit ( Helen ) 11 I Dewa Putu Arka
1 I Dewa Nyoman Besang 1 I Dewa Ketut Darta
2 I Dewa Ketut Besang 2 I Dewa Made Buda
3 I Dewa Putu Rajin 3 I Dewa Nyoman Karang
4 I Dewa Made Ana 4 I Dewa Putu Bawa
5 I Dewa Ketut Arjana 5 I Dewa Made Mahayana
6 I Dewa Ketut Suardiana ( Nik ) 6 I Dewa Nyoman Mahendra
7 I Dewa Putu Raos 7 I Dewa Nyoman Sura
8 I Dewa Nyoman Subakti 8 I Dewa Putu Gading
9 I Dewa Putu Tagel 9 I Dewa Putu Sandi
10 I Dewa Made Surat 10 Jero Nyoman Rati
11 I Dewa Ketut Jaya
12 I Dewa Putu Rai
13 I Dewa Putu Raka
14 I Dewa Made Bersih

1 I Nyoman Salin 1 I Wy Simbar Wijaya


2 Balon 2 I Rarem
3 I Made Lagas 3 I Dana
4 I Wayan Kasub 4 I Rum
5 I Wayan Luda 5 I Giet
6 Sangku 6 I Damia
7 Sangki 7 I Ketut Sudiarta
8 I Made Sudarta 8 I Made Raji
9 I Ketut Kisid 9 Dharma
10 I Wayan Warta 10 Nilawati
11 I Mider 11 Asi
12 Mangku Balik
13 I Puja
14 I Dara
15 I Suta ( Alm ) 1 I Nyoman Dana
16 I Made Sudira 2 I Payu
17 I Ketut Nasa 3 I Nendra
4 I Saga
5 Nyoman Narda
6 Ketut Sadia
1 I Wayan Sukarta ( Ka Lingk. ) 7 Nyoman Gana ( Kelian Adat )
2 I Ketut Manas 8 Wayan Tecus
3 I Sari 9 Wayan Jaya/ Lumbeng
4 Mangku Berata 10 Pageh
5 Widya
6 Sangka
7 Nyoman Budiana
8 Wayan Kedul
1 I Wayan Kerti 10 Panggih
2 Guru Narya 11 Padet
3 I Pica 12 Loncah
4 I Togog 13 I Patra / Rarud
5 Mangku Sura 14 I Renik
6 I Suda 15 I Kanta
7 I Wata
8 Guru Karta
9 Bakat

1 Pande Putu Laba 1 Kantor


2 Pande Wijaya 2 Jantuk
3 Pande Naji 3 Darta
4 Pande Murda 4 Limun
5 Pande Dampulan/ Suri 5 Soda
6 Pande Suweca 6 Karang
7 Pande Kasta 7 Mego
8 Pande Darta Nyoman Karta 8 Ketut Kamplungan
9 De Kung 9 Mang Kaya
10 Putu Boni 10 Putu Artana
11 Ketut Nik
12 Kade

1 Wayan Tapa
2 Made Berata
3 Ketut Wijaya 1 Rida ( Dukuh )
4 Lanus 2 Narda
5 Tut De 3 Durus
6 Klepuk 4 Mangku D. Tanjung
7 Nyoman Dana / Sila 5 Andeg
6 Pageh
7 Ngetis

1 Mandi
2 P Dugrugan
3 Mangku Sukarja
4 P Gadung
5 Kepala Lingk.
6 Bukit Danu ( Penyeledi )