Anda di halaman 1dari 1

Doa Pembuka dan Penutup dalam Acara

Pembuka :

Assalamu’alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

Marilah sejenak kita bersama-sama menundukkan kepala, bermunajat kepada Allah agar kegiatan kita hari ini diberkahi dan
bisa berjalan dengan lancar. Bagi yang beragama Islam, saya mohon ijin untuk memimpin, bagi yang non Muslim dimohon
menyesuaikan.

Al-Fatihah: “…” (Membaca ummul kitab)

Bismillahirrahmaanirrahim. Allahumma solli ‘ala Sayyidina Muhammad, Wa’ala ali Sayyidina Muhammad.

Ya Allah Ya Rahman, pada hari ini, di gedung (SMK IBG2) ini kami hendak menyelenggarakan acara (IN HOUSE TRAINING)
dengan memohon ridha dan izinmu. Berkahilah semua langkah dan perbuatan kami dan jadikanlah itu semua nilai ibadah
dan nilai ilmu yang bermanfaat kepada kami.

Ya allah Ya Wahid, engkau yang Maha satu dan Maha mempersatukan. Kami mohon perkuatlah persatuan diantara kami,
janganlah engkau biarkan ada perpecahan diantara kami. Kami ingin kuat dalam persatuan itu agar lebih bemanfaat untuk
agama, negara dan bangsa ini.

Ya Allah Ya Ghafur. Engkau yang Maha Pengampun atas segala dosa, ampunilah dosa kami, dosa orang tua kami, dosa para
pemimpin kami, dosa para pejuang-Mu dan dosa para pendahulu kami. Tempatkanlah kami dan mereka semua ini dalam
lindungan rahmat dan ampunanmu.

Ya allah Ya Mujib. Engkau yang Maha mengabulkan doa. Perkenankanlah doa dan permohonan kami.

Rabbana Atina Fiddun ya Hasanah. Wafil Akhirati Hasanah. waqinna ‘adza bannar, subhana rabbika rabbil izzati amma
yasifun wasalamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alaamiin. Amin ya Rabbal ‘Alamiin.

Wassalamu’alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

Penutup :

Sebelum kita menutup acara ini, marilah bersama-sama kita berdoa untuk mengucap syukur atas kegiatan kita yang telah
kita laksanakan hari ini.

Bagi yang beragama Islam marilah kita awali dengan membaca Ummul kitab.

Al-Fatihah: “…” (Membaca ummul kitab)

Allahumma Ya Allah, Ya Tuhan kami..

Dengan mengucapkan puji serta syukur kehadirat-MU atas segala rahmat karunia-MU yang telah ENGKAU limpahkan
kepada kami, pada hari ini dengan penuh keakraban dan bahagia ini kami hadir di sini kiranya ENGKAU memberikan
barokah dan ridho-MU dalam acara yang kami laksanakan ini.

Allahumma Ya Allah, Ya Tuhan kami..

Dengan telah berakhirnya kegiatan ini kiranya Ya Allah, ENGKAU dapat melimpahkan pengetahuan dan kekuatan kepada
kami semua dan ENGKAU tumbuhkan rasa persaudaraan, persatuan yang kokoh di antara kami.

Ya Allah Tuhan kami, ENGKAUlah Sang Maha Pengampun..

Ampunilah dosa dan kesalahan kami, dosa pemimpin kami serta dosa dan kesalahan kedua orang tua kami. Perkenankanlah
doa dan pinta kami ini.

Rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina ‘adzaban naar, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun
wasalamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alaamiin. Amin ya Rabbal ‘Alamiin.

Wassalamu’alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

Anda mungkin juga menyukai