Anda di halaman 1dari 22

Kemahiran proses sains

SAINS KERTAS 2 ( 018/2 )

PEMERHATIAN DAN
INFERENS
Pemerhatian
Nyatakan apa yang dapat kamu perhatikan dengan menggunakan 5 organ
deria:-
• Mata –melihat
• Telinga – mendengar
• Hidung – menghidubau
• Lidah – merasa
• Kulit - sentuhan

CONTOH

Pemerhatian Mangga masak


• Mangga itu berwarna kuning (mata)
• Mangga itu berbau harum (hidung)
• Mangga itu rasanya manis (lidah)
• Mangga itu mempunyai kulit yang licin (kulit)

Pemerhatian
• Anak pokok R lebih tinggi berbanding anak
pokok P
• Daun anak pokok R lebih besar berbanding
daun anak pokok P
• Batang anak pokok R lebih besar berbanding
batang anakpokok P Anak pokok P Anakpokok R
CARA 1

(kalau perkara dalam PM ada 2 jenis)

PM PB
Haiwan Bilangan telur yang dihasilkan

PILIH 8 BANDING

200

Bilangan telur yang dihasilkan oleh penyu lebih banyak


berbanding ayam

ATAU

Bilangan telur yang dihasilkan oleh ayam berkurang


berbanding penyu bertambah
CARA 2

(kalau perkara dalam PM lebih daripada 2


jenis)

PB

PM

Kelajuan kereta mainan pada permukaan jubin paling tinggi


berbanding pada permukaan permaidani, kertas pasir dan
simen.

ATAU
Kelajuan kereta mainan pada permaidani paling rendah
berbanding pada permukaan jubin, kertas pasir dan simen.
CARA 3

(kalau PM perkara yang SAMA)

TIP UNTUK MURID LEMAH

PB

Berkurang

PM

Keluasan hutan yang tinggal semakin berkurang

PERHATIAN !!! Boleh juga ditulis sebagai

Keluasan hutan yang tinggal paling sedikit pada tahun


2010 berbanding tahun sebelumnya.
Nyatakan pemerhatian bagi setiap rajah atau maklumat di bawah

1. Bola ping pong

Bola ping pong kemek Air panas


……………………………………………………………..………………………………………..
…………………………………………………………..…………………………………………..

2.

Ayam A Ayam B

……………………………………………………………..………………………………………..
…………………………………………………………..…………………………………………..

3.

200 g 2 kg
……………………………………………………………..………………………………………..
…………………………………………………………..…………………………………………..

4.

Waktu 10.am 11 am 12.00 1 pm 2 pm 3 pm 4 pm


Panjang bayang-
90 50 20 0 20 50 90
bayang / cm
Arah bayang-bayang Barat Barat Barat Tiada Timur Timur Timur

……………………………………………………………..………………………………………..
…………………………………………………………..…………………………………………..

5.

Selepas 1 hari Selepas 12 hari


……………………………………………………………..………………………………………..
…………………………………………………………..…………………………………………..
6.

……………………………………………………………..………………………………………..
…………………………………………………………..…………………………………………..

7.

60 60

50 50

40 40

30 30

20 20

10 10 guli

……………………………………………………………..………………………………………..
…………………………………………………………..…………………………………………..

8.
Length of string Number of swings in 30 seconds
Panjang tali Jumlah ayunan dalam 30 saat
20 cm 28
25 cm 23
30 cm 18

……………………………………………………………..………………………………………..
…………………………………………………………..…………………………………………..

9.

Bilangan spesies haiwan


yang pupus (ekor)

1800 1850 1900 1950 Tahun

……………………………………………………………..………………………………………..
…………………………………………………………..…………………………………………..
CONTOH-CONTOH SOALAN UPSR

CONTOH 1: ( UPSR 1997 )

Bulan
Januari Februari Mac
Tarikh
5 7.17 7.27 7.27
10 7.19 7.28 7.26
15 7.21 7.29 7.25
20 7.23 7.28 7.24
25 7.24 7.27 7.23

Apakah yang kamu faham tentang perubahan waktu matahari tenggelam dalam bulan Januari?
Jawapan: Waktu matahari tenggelam dalam bulan Januari semakin lambat.

CONTOH 2:

Bahan Makanan Pemerhatian selepas seminggu


P 1. Terdapat tompok-tompok hitam
2. Berbau busuk
Q Tiada perubahan
(UPSR 2002)
Jadual di atas menunjukkan catatan pemerhatian ke atas bahan makanan, P dan Q selepas
seminggu. Berikan dua inferens (sebab) untuk bahan makanan P berdasarkan pemerhatian dalam
jadual di atas.

Inferens 1 : Kerana makanan P terdedah kepada udara


Inferens 2 : Kerana makanan P tidak diawet.

Soalan: Nyatakan satu pemerhatian lain yang boleh dibuat untuk menyokong inferens (sebab)
kamu di atas.

Jawapan: Makanan P banyak ditumbuhi kulat.

CONTOH 3:
Cara membajak Masa yang diambil untuk menyiapkan membajak sehektar
sawah / Jam
Traktor 2
Kerbau 24
Soalan:
Tuliskan satu pemerhatian yang boleh kamu kumpulkan berdasarkan keputusan dalam jadual di
atas.

Jawapan :
Masa yang diambil untuk menyiapkan membajak sehektar sawah lebih singkat dengan
menggunakan traktor
Inferens
Tip Menjawab

1. Kenalpasti PEMERHATIAN!!!!!
2. Cari punca (sebab) perkara tersebut berlaku sedemikian
(pemerhatian )
3. Membandingkan pelbagai sebab yang logik tetapi jawapan
mestilah di dalam bentuk perbandingan.

Cara Menulis Jawapan

Kerana __________________________________________________
( Nyatakan inferens / alasan / sebab )

CONTOH 1

1. Carta palang dibawah menunjukkan keputusan penyiasatan tentang daya


yang diperlukan untuk menolak kotak yang berlainan jisim di atas lantai
dengan jarak yang sama.
PB

PM

Pemerhatian : Jumlah daya yang diperlukan semakin bertambah.

Inferens : kerana jisim kotak bertambah.


CONTOH 2

1) Rajah di bawah menunjukkan bayang-bayang terbentuk di bawah


matahari

Pemerhatian : Panjang bayang-bayang pada waktu 12 tengahari


adalah paling pendek berbanding waktu lain.

Inferens : kerana kedudukan Matahari berada tegak di atas


kayu itu.
2) Sekumpulan pelajar mengumpul maklumat tentang kepupusan spesies
haiwan di kawasan hutan. Carta palang di bawah menunjukkan
maklumat yang mereka perolehi. (UPSR 2004)

Bilangan spesies haiwan


yang pupus

50

35

20

10

Tahun
1800 1850 1900 1950 2000

Soalan : Nyatakan dua inferens (sebab) untuk menerangkan mengapa


bilangan spesies haiwan yang pupus pada tahun 2000 paling tinggi.

Contoh jawapan :
1. Kerana habitatnya dimusnahkan. //
2. Kerana sumber makanan telah tiada. //
3. Kerana diburu secara besar-besaran.

Jawapan salah: Contoh:


1. Kerana air sungai tercemar. (Sepatutnya fokus jawapan di hutan bukan di
sungai).
2. Kerana tidak diberi makanan yang mencukupi. (Haiwan di hutan cari
makan sendiri).
3) Rajah di bawah menunjukkan sebiji belon sedang dipam dengan udara.
(UPSR 2010)

Jadual di bawah menunjukkan perubahan saiz bagi belon itu.

Bilangan
5 10 20
mengepam

Saiz belon

Contoh 2 Bentuk Soalan berbeza dan cara menjawab.

a) Nyatakan satu sebab (inferens) tentang sifat udara berdasarkan


pemerhatian dalam penyiasatan ini.

kerana udara memenuhi ruang.

PERHATIAN : Jawapan mestilah terhad tentang sifat udara.

b) Nyatakan satu sebab (inferens) berdasarkan pemerhatian dalam


penyiasatan ini.

kerana bilangan mengepam bertambah.

PERHATIAN : Apabila menjawab inferens, jawapan berdasarkan


pada PM (Pembolehubah manipulasi)
4)
Bekas X Bekas Y

Berdasarkan pemerhatian yang dipilih, nyatakan dua inferens (sebab)


tentang perbezaan antara tumbuhan dalam bekas X dengan tumbuhan dalam
bekas Y. (UPSR 1999)

Pemerhatian:
1. Bilangan tumbuhan dalam bekas Y lebih banyak daripada bilangan
tumbuhan dalam bekas X.
2. Saiz tumbuhan dalam bekas Y lebih besar daripada saiz tumbuhan
dalam bekas X.

Contoh Jawapan:

kerana tanah dalam bekas Y lebih subuh daripada tanah dalam bekas X. //

kerana tumbuhan dalam bekas Y mendapat air yang mencukupi berbanding tumbuhan
dalam bekas X. //

kerana tumbuhan dalam bekas Y mendapat baja yang mencukupi berbanding tumbuhan
dalam bekas X. //

kerana tumbuhan dalam bekas Y mendapat cahaya matahari yang mencukupi berbanding
tumbuhan dalam bekas X. //

kerana tumbuhan dalam bekas Y bakanya lebih baik berbanding tumbuhan dalam bekas X.
5) Jadual di atas menunjukkan maklumat yang didapati tentang satu
penyiasatan yang telah dijalankan terhadap ikan dalam sebatang sungai
pada 1990 dan 1999.
Tahun penyiasatan dilakukan

1990 1999
Purata berat ikan / kg 0.5 1.0

Bilangan spesies ikan 2 5

Soalan:
Nyatakan satu inferens (sebab) yang boleh dibuat untuk menerangkan
perbezaan keadaan ikan di sungai itu pada tahun 1990 dan 1999. (UPSR
2001)

Contoh Jawapan:

1. kerana pada tahun 1999 terdapat banyak makan ikan berbanding pada
tahun 1990. //
2. kerana pada tahun 1999 air sungai tidak tercemar berbanding pada
tahun 1990. //
3. kerana pada tahun 1999 habitat ikan tidak ganggu berbanding pada
tahun 1990. //
4. kerana pada tahun 1999 terdapat banyak makan ikan berbanding pada
tahun 1990.//
5. kerana pada tahun 1999 air sungai tidak tercemar berbanding pada
tahun 1990. //
6. kerana pada tahun 1999 habitat ikan tidak ganggu berbanding pada
tahun 1990
Soalan 6 : ( UPSR 2016 )
Soalan 7 : ( UPSR 2016 )
Soalan 8 : ( UPSR 2017 )
Soalan 9 : ( UPSR 2017 )
Soalan 10 : ( UPSR 2017 )
Contoh Soalan Pemerhatian dan Inferens
1. Razak, Kamila dan Suresh menjalankan satu penyiasatan untuk mengkaji hubungan
antara jarak sumber cahaya dari objek dan saiz bayang-bayang. Mereka merekod
pemerhatian mereka di dalam jadual di bawah.

Jarak sumber cahaya


Saiz bayang-bayang
dari objek
6 16
10 12
14 8
18 6

a. Nyatakan pemerhatian daripada keputusan di atas.

______________________________________________________

______________________________________________________

b. Berikan inferens daripada pemerhatian di atas.

______________________________________________________

______________________________________________________

2. Di dalam suatu penyiasatan, 3 bilah kapak dengan kelebaran yang berlainan digunakan
untuk mengapak kayu. Jadual di bawah menunjukkan keputusan daripada penyiasatan.

Kapak P Q R
Kelebaran belakang kapak (mm) 3 6 9
Bilangan kayu yang dikapak dalam masa 30 4 8 12
minit

a. Nyatakan pemerhatian daripada keputusan di atas.

______________________________________________________

______________________________________________________

b. Berikan inferens daripada pemerhatian di atas.

______________________________________________________

______________________________________________________
3. Sekumpulan murid mengumpul maklumat tentang jumlah makanan yang diperlukan oleh
haiwan yang berbeza iaitu haiwan X, haiwan Y dan haiwan Z. Pemerhatian dicatatkan.

Haiwan X Y Z

Jumlah makanan yang diperlukan dalam sehari (g) 500 50 10

a) Nyatakan satu sebab (inferens) tentang jumlah makanan yang diperlukan dalam
sehari oleh haiwan X.
_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

b) Tulis satu pemerhatian untuk menyokong jawapan kamu di (a).


_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

4. Rajah dibawah menunjukkan Iman melepaskan kereta mainan menuruni landasan


condong yang melalui permukaan P dengan jarak 3 meter. Dia mengulangi penyiasatan
ini dengan menggunakan permukaan Q.

a) Nyatakan satu sebab (inferens) tentang kelajuan kereta mainan P dan kereta
mainan Q.
_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

b) Tulis satu pemerhatian untuk menyokong jawapan kamu di (a).


_____________________________________________________________

_____________________________________________________________
5. Rajah dibawah menunjukkan satu penyiasatan tentang penyejatan air. Tiga buah
bekas T,U dan V telah diisi masing-masing dengan 100ml air. Bekas-bekas itu telah
didedahkan dibawah sinaran matahari.

Keputusan penyiasatan telah direkodkan dalam jadual dibawah selepas dua jam.

a) Berikan satu sebab (inferens) tentang isipadu air yang tinggal di dalam bekas V.
_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

b) Tulis satu pemerhatian untuk menyokong jawapan kamu di (a).


_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

6. Jadual dibawah menunjukkan pemerhatian tentang fasa-fasa Bulan pada hari yang
berbeza-beza

a) Berikan satu sebab (inferens) berdasarkan perubahan bentuk Bulan yang boleh
dilihat dalam jadual.
_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

b) Tulis satu pemerhatian untuk menyokong jawapan kamu di (a).


_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

Anda mungkin juga menyukai