Anda di halaman 1dari 8

BAHAGIAN A

Arahan : Padankan huruf besar dengan huruf kecil.


BAHAGIAN B
Arahan : Padankan huruf dengan gambar yang bermula dengan huruf tersebut
Salin semula perkataan di bawah
Padankan huruf besar dengan huruf kecil.
Bulatkan huruf vokal

az t n i
l o r
e z m
u