Anda di halaman 1dari 5

BERITA ACARA

MUSYAWARAH KEDUSUNAN 1 DESA MEKARJAYA

CIKALONGKULON

Pada hari ini Minggu Tiga Puluh Juni Dua Ribu Delapan Belas Masyarakat
Kedususnan 1 Cikendi Desa Mekarjaya Mengadakan Rapat Musdus yang bertempat di : Saungsawala Rw
: 002 Ds.Mekarjaya yang di hdiri oleh BPD Desa Mekarjaya dan Tokoh Masyarakat serta masyarakat
setempat, dengan hasil rapat Musdus sebagai berikut :

Cikendi, 30 juni 2018

Kepala Dusun 1 Mekarjaya

DEDE ARIFIN
DAFTAR HADIR MUSDUS 1 TH 2018

NO NAMA JABATAN ALAMAT TANDATANGAN

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22
DAFTAR HADIR MUSDUS 1 TH 2018

NO NAMA JABATAN ALAMAT TANDATANGAN

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44
DAFTAR HADIR MUSDUS 1 TH 2018

NO NAMA JABATAN ALAMAT TANDATANGAN