Anda di halaman 1dari 1

SEKOLAH KEBANGSAAN NANGA NIROK NGEMAH, KANOWIT.

Cadangan pembelian bahan bantu mengajar.

1. PENDAHULUAN
Sekolah sebagai gedung ilmu perlu menyediakan bahan yang secukupnya untuk
keperluan pelajar dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Oleh itu Panitia Sains
merasakan amat perlu untuk menyediakan bahan bantu yang secukupnya untuk
memastikan proses pengjaran dan pembelajaran berjalan dengan lancar.

2. MATLAMAT
Secara umumnya matlamat pembelian bahan-bahan ini adalah untuk menyediakan
kemudahan dalam proses pengajaran dan pembelajaran serta pembentangan hasil kerja
pelajar yang lebih sistematik. Di samping itu pembelian alat tulis ini juga penting bagi
membantu para pelajar lemah yang tidak mempunyai peralatan alat tulis yang lengkap
untuk menyiapkan pembentangan.

3. OBJEKTIF
 Menambahkan koleksi peralatan bahan bantu mengajar.
 Pembentangan hasil kerja pelajar yang lebih sistematik.

4. SASARAN
Semua pelajar tahun 1-6 dan semua guru.

6. SUMBER KEWANGAN
a. Peruntukan PCG Panitia Sains

7. SYARIKAT EDARAN
EXCELLENT BOOK STORE

8. PENUTUP
Harapan Panitia Sains agar bahan-bahan ini akan dapat menjadi bahan yang membantu
dalam proses pengajaran dan pembelajaran.

Disediakan oleh

……………………………….
HARRY PANGGAI ANAK RAMBA
KETUA PANITIA SAINS
SK NANGA NIROK NGEMAH, KANOWIT.