Anda di halaman 1dari 3

‫ـــــــيم‬

ِ َّ ‫ٱلر ۡحـ َمـ ِٰن‬


‫ٱلر ِح‬ َّ ِ‫ـــــــــم ٱهلل‬
ِ ‫بِ ۡس‬

‫علَى آ ِل ُم َح َّمد‬
َ ‫علَى ُم َح َّمد َو‬ َ ‫اللَّ ُه َّم‬.
َ ‫ص ِ ِّل‬

Doa Selamat Bakal-Bakal Haji

Ya Allah! Sesungguhnya kami memohon kepadaMu segala sebab yang boleh membawa
kami mendapatkan rahmatMu dan segala kepastian mendapatkan keampunanMu,
terselamat daripada mendapat dosa dan berbahagia mendapat syurga serta terselamat
daripada api neraka dan memperoleh keampunan pada hari perhitungan.

Ya Allah! Janganlah kami dibebani dengan satu dosa sekalipun melainkan Dikau
mengampuninya, dan tidak tertimpa akan kami sebarang kerunsingan melainkan Dikau
meleraikannya, tidak dibebani hutang melainkan Dikau menjelaskannya, tidak sebarang
hajat dari diri kami sama ada hajat yang mengenai hal-hal dunia atau akhirat melainkan
Dikau tunaikannya. Mohon limpah rahmatMu jua Ya Allah! Tuhan sebaik-baik yang
memberi rahmat.
Ya Allah! Sesungguhnya kami mohon kepadaMu kebaikan dan ketaqwaan di dalam
perjalanan bakal-bakal haji kami ini dan semoga ia merupakan amalan yang Dikau
redai.Ya Allah! Permudahkanlah (urusan dan beban) di dalam perjalanan mereka ini dan
jadikanlah ia (seumpama perjalanan) yang dekat. Ya Allah! Dikau adalah Penjaga di
dalam perjalanan, khalifah (wakil pengganti diri mereka) terhadap keluarga dan harta-
benda mereka (semasa ketiadaan mereka).

Ya Allah! Lindungilah mereka daripada kesukaran (dalam) perjalanan, daripada


keadaan yang mendukacitakan dan daripada keburukan tempat kembali (terhadap apa
yang berlaku) pada harta dan keluarga mereka. Dengan nama Allah yang melancarkan
perjalanan ini; Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang! Apa
yang ditentukanNya (Allah) adalah hak Allah untuk menentukannya.

Ya Allah! Berilah kami keselamatan dan kesihatan dan juga pada orang-orang yang
melaksanakan ibadah haji, orang-orang yang berziarah dan para musafir dari kalangan
umat Nabi Muhammad melalui darat, laut dan udara. Jauhilah kami dari kejahatan
orang-orang yang zalim khususnya …… (sebutkan nama orang yang naik haji).
Kami mohon kepadaMu Ya Allah! Semoga menjadikan perjalanan mereka,
perjalanan yang penuh dengan segala kebaikan tanpa ada satu pun keburukan yang
terdahulu dan yang akan datang. Sesungguhnya Dikau Maha Kuasa atas tiap sesuatu dan
hanya Dikau yang layak memperkenankan doa dengan rahsia firmanMu yang hak!
Sesungguhnya Allah yang mewajibkan kepadamu al-Qur’an (Wahai Muhammad), sudah
tentu akan mengembalikan Dikau kepada apa yang Dikau ingini dan cintai.

Ya Allah! Jadikanlah haji mereka haji yang mabrur dan (usaha amal mereka) usaha amal
yang diterima (oleh Allah) dan (dosa-dosa mereka) dosa yang diampunkan dan amal
kebaikan mereka yang diterima serta pekerjaan yang tidak akan menghancurkan atau
merugikan.

Ya Allah! Elakkanlah kami dan mereka daripada segala bala bencana, wabak penyakit
dan jauhkanlah daripada kami dan mereka dari perasaan was-was dengan kurniaanMu
dan kemuliaanMu; Wahai Tuhan yang mempunyai Kebesaran dan Kemuliaan. Ya Allah!
Selamatkanlah dan peliharakanlah mereka dan apa saja yang bersama mereka dan
sampaikanlah (hajat) mereka dan apa saja yang bersama mereka (dibaca 3x).

Dan Dikau cucurilah dengan sepenuh rahmat ke atas junjungan kami Nabi Muhammad
dan ke atas ahli-ahli keluarga Baginda dan seluruh sahabat Baginda. Segala pujian bagi
Allah, Pencipta dan Pentadbir sekalian alam!

‫علَ ْي َك ْم َو َرحْ َمةُ هللاُ َوبَ َركَاتُه‬


َ ‫سالَ ُم‬
َّ ‫َوال‬